Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Szak CAD/CAM szakirány Forgácsolási technológia számítógépes tervezése II. 6/1. előadás Adatcsere tervezőrendszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Szak CAD/CAM szakirány Forgácsolási technológia számítógépes tervezése II. 6/1. előadás Adatcsere tervezőrendszerek."— Előadás másolata:

1 Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Szak CAD/CAM szakirány Forgácsolási technológia számítógépes tervezése II. 6/1. előadás Adatcsere tervezőrendszerek között Dr. Horváth László

2 6.1 Előadás Adatcsere tervezőrendszerek között
Technológia-tervezési folyamatok számítógépes rendszerekben Alkatrészgyártási folyamat modellje Tíipizált technológiák számítógépi leírása alkatrészek csoportjaira Szerelési folyamat tervezésének funkciói Síkbeli megmunkálási ciklusok: marás Síkbeli megmunkálási ciklusok: esztergálás Felületek térbeli megmunkálása 3-5 szimultán vezérelt tengely mentén Vezérlésfüggetlen programok feldolgozása, posztprocesszorok. Szerszámutak szimulációja és ellenőrzése Interoperabilitás tervezőrendszerek között, adatátviteli szabványok. Termék-adatbázisok sajátos funkciói Termékadatok menedzsmentje (PDM) Mérnöki csoportmunka gyakorlata

3 Tartalom Integrált és interfészekkel összekapcsolt modellező rendszerek. Modellezők összekapcsolása adat-interfészeken keresztül. Fontosabb adatcsere formátumok és szabványok. Az IGES adatcsere szabvány. Az adatcsere hibaforrásai.

4 Integrált és interfészekkel összekapcsolt modellező rendszerek
A modellek integráltsága modellek egységes, közös adatbázisban. A modellek közötti informatikai kapcsolatok modellezése: A termékek integrált modelljének belső kapcsolatrendszere. Az adatcserét folytató eljárások nem integrált rendszerben működnek Adatinterfészre van szükség: Szabványos adatátvitel átalakítás nélkül Tárolási és átviteli formátumok különbözőek. Modell-adatbázisok szabványosítása. De: a legtöbb adatbázis még nem szabványos: Adatkonverzió szükséges. Közvetlen átalakítás. Átvitel semleges formátumon keresztül Eltérő modellábrázolási képesség figyelembe vétele.

5 Tervezőrendszerek összekapcsolása adatkonverzióval

6 Adatcsere MTR -ekkel és egyéb tervezőprogramokkal

7 Fontosabb adatcsere formátumok és szabványok

8 Adatcsere formátumok I.
IGES ( Initial Graphics Exchange Specification - grafikus adatcsere specifikáció) Boeing és a General Electric semleges formátumú adatátviteli szabványok hatása 1980: IGES 1.0. Az IGES 1.0 és 2.0 műszaki rajz entitások átvitelére. Az Amerikai Nemzeti Szabványintézet (ANSI, American National Standard Institute) ban ANSI Y14.26M szabványként elfogadta. IGES 4.0: testmodellek is. IGES 5.0: entitás-választék, megbízhatóság fejlődése. IGES szabványt beépítették a STEP termékmodell szabványba Szabványügyi világszervezet, az ISO koordinálásával korábbi adatcsere- szabványokat is felhasználva ISO jelzés alatt.

9 Adatcsere formátumok II.
VDA/FS Német Autóipari alkalmazásokhoz. Felületek tervezéséhez. DIN német szabvánnyá vált. VDA/FS 2.0 topológiai információk átvitelére is. További formátumok egyes iparágak egyedi igényeihez, pl. SET rajzok és felületek repülőgépgyártásban, European Airbus -nál. STL Gyors prototípusokat előállító gépek bemeneti fájlformátuma Szabványos. A legtöbb géphez alkalmas. A legtöbb MTR rendelkezik ezzel az interfésszel. Geometriai modell alapján előállított réteginformációk.

10 Az IGES adatcsere fájl Az IGES szabvány entitások sorozatát írja le:
az entitások leírásához szükséges paraméterek, az entitások között definiálható összefüggések. Geometriai, topológiai és nem-geometriai adatok. Az IGES entitás típusát 1 és 5000 közötti számkód azonosítja. A 600 és 699 között a felhasználó speciális igényeit kielégítő entitások. Az IGES formátumot előállító program: preprocesszor. Az IGES formátumból az MTR -ben feldolgozható formátumú adatállományt előállító program: posztprocesszor. Az entitások közötti kapcsolatok leírása: az entitások leírásában: Pl. Forgásfelület IGES entitásban elhelyezett pointereken keresztül meridiángörbét és forgástengelyt leíró entitásra mutat.

11 Az IGES entitások csoportjai és néhány jellegzetes típusa

12 Az IGES fájl felépítése
Az IGES fájl szekciói: Flag (nem kötelező) Start, Global, Directory Entry, Parameter Data, Terminate.

13 Az IGES fájl szekciói Start szekció
A felhasználó tervező számára tartalmaz általános jellegű információkat Az IGES szabvány nem specifikálja. Szöveg, csak a tervező tájékoztatására. Global szekció Az IGES fájl feldolgozásához szükséges paramétereket tartalmazza. Pl. a létrehozó rendszer verziószáma, a modelltér méretaránya, a minimális felbontás és a legnagyobb ábrázolható koordináta-érték. Directory Entry szekció Az IGES fájlban leírt entitásokat sorolja fel, a Parameter Data szekcióra pointerezve. Parameter Data szekció Az entitások adatait tartalmazza. Terminate szekció Az előző szekciókban definiált adatrekordok száma.

14 Az adatcsere hibaforrásai
Modellezők ábrázolási képességei közötti különbségek. Konverziók következménye lehet: az eredeti modell leírása torzul. Formailag sikeresnek látszó adatátvitel veszélyei. Értelmezni kell a fordítóprogramok rendszerint nagyszámú üzenetét (státus-jelentés status report). A tervezőrendszerek közötti adatcsere alapvető rendellenességei: Entitás a fogadó rendszerben nem értelmezhető. Típus-konverzió egyenértékű entitást eredményez? Semleges formátum nem alkalmas valamely entitások átvitelére. Az entitás konverzió után az előírt jellemzőivel nem ábrázolható. Pl. görbe fokszámának csökkenése. Racionális görbék nem ábrázolhatók.

15 Dr. Horváth László WWW.nik.hu
Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Szak CAD/CAM szakirány Forgácsolási technológia számítógépes tervezése II. 6/2. előadás Tervezőrendszerek adatbázisai Dr. Horváth László

16 6.2 Előadás Tervezőrendszerek adatbázisai
Technológia-tervezési folyamatok számítógépes rendszerekben Alkatrészgyártási folyamat modellje Tíipizált technológiák számítógépi leírása alkatrészek csoportjaira Szerelési folyamat tervezésének funkciói Síkbeli megmunkálási ciklusok: marás Síkbeli megmunkálási ciklusok: esztergálás Felületek térbeli megmunkálása 3-5 szimultán vezérelt tengely mentén Vezérlésfüggetlen programok feldolgozása, posztprocesszorok. Szerszámutak szimulációja és ellenőrzése Interoperabilitás tervezőrendszerek között, adatátviteli szabványok. Termék-adatbázisok sajátos funkciói Termékadatok menedzsmentje (PDM) Mérnöki csoportmunka gyakorlata

17 Tartalom Adattárolás műszaki tervezőrendszerekben Projekt adatbázisok
Termékadatok menedzselése - Product Data Management (PDM) Tervezői csoportmunka menedzselése Tervmódosítások menedzselése

18 Adattárolás műszaki tervezőrendszerekben
Operációs rendszerek fájlrendszereinek közvetlen alkalmazása Operációs rendszerek fájlrendszereinek közvetett alkalmazása Saját adatbáziskezelő Külső adatbáziskezelő

19 Adatbázis menedzsment

20 Projekt adatbázisok

21 Termékadatok menedzselése - Product Data Management (PDM)
Modellezőkkel integrált, termékcentrikus adatbázis-kezelés és rendszere. Mérnöki információk minőségileg magasabb szintű kezelését lehetővé tevő informatikai technológia alkalmazása. Termékstruktúra és annak az érintett tételekkel való kapcsolatának a menedzselése. Adatbázis-technológia sokrétű, nagy bonyolultságú nagy kiterjedésű és nagy tömegű adat kezelését igénylő feladathoz. A tervezési adatok és a mérnöki tevékenységek folyamatának együttes menedzselése. Más vállalati tevékenységekkel integráltan működik. A termék életciklusán keresztül rendelkezésre áll. A mérnöki információkkal kapcsolatos problémák feltárásának hatékony eszköze.

22 Tervezői csoportmunka menedzselése
Projektek: struktúra, tagok, korlátozott hozzáférés A csoport tagjai: egy vagy több projektben való aktív részvétel, felelősség projektenként változó. A csoport tagjainak szerepe: felelősségi terület azonosítása, szerepek projekt-függően, szerephez csoport-tagok, több tag ugyanazon szereppel. A tételek státusza a projekten belül: státusz azonosítása, tagok hozzáférése, státuszok projektfüggően, A tételekhez való hozzáférés szabályai: a csoport tagjainak szerepén és a tételek státuszán alapulnak.

23 Tervmódosítások menedzselése
A módosítási üzenet A csoport tagjait azonnal informálni kell minden olyan változásról, amely munkájukat érinti. Amikor egy tétel új verziója jön létre, egy meglévő verziót módosítanak, egy tétel státusza változik (elfogadás) Ennek menedzselése. A módosítás információ-tartalma Az értesítés típusa. Ki végezte a módosítást? Mikor végezték a módosítást? Tétel, helye a projektben. Érintett tételek. A módosítás Adminisztrációs funkciók A módosítási üzenet konfigurálása. Módosítási rendszerek integrálása ( !). Projektek átvitele. Projektek és tartalmuk listázása. A projekt-környezet verifikálása.


Letölteni ppt "Budapesti Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Szak CAD/CAM szakirány Forgácsolási technológia számítógépes tervezése II. 6/1. előadás Adatcsere tervezőrendszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések