Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Baranya Paktum Projekt Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. 02.28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Baranya Paktum Projekt Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. 02.28."— Előadás másolata:

1 A Baranya Paktum Projekt Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. 02.28.

2 Célok: Átfogó cél a megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése Közvetlen cél a paktum partneri hálózat létrehozása, a működési feltételek biztosítása és a szükséges dokumentumok elkészítése.

3 Résztvevők: Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Munkaügyi Központ Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület Baranya Megyei Területi Agrárkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Baranya Megyei Munkaügyi Tanács Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont

4 A foglalkoztatási paktum célkitűzései I. Olyan komplex gazdaságfejlesztési-foglalkoztatási partnerségi háló(zat) működtetése, amely működési és kommunikációs mechanizmusai révén képes a – helyi gazdasági közszereplők széles körű bevonásával – a mindenkori elképzelések, kezdeményezések megvalósítható projektté formálására és a megyei/regionális foglalkoztatási stratégiával összhangban a konkrét foglalkoztatási program megvalósulásának támogatására, a foglalkoztatási színvonal növelése és a munkanélküliség csökkentése,

5 A foglalkoztatási paktum célkitűzései II. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek munkavállalási feltételeinek, esélyeinek és lehetőségeinek javítása, A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása, a helyi, illetve a közösségi szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, felhasználva az információs és a kommunikációs technológiát is, A hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek (re)integrációjának elősegítése,

6 A foglalkoztatási paktum célkitűzései III. A férfiak és a nők esélyegyenlőségének figyelembe vétele minden területen, a térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése kiemelten a gazdaság, az idegenforgalom, a sport-szabadidő, a szociális szolgáltatások, a kultúra területén, figyelemmel a Pécsi Pólus projekt prioritásaira is (egészségipar, környezetipar,kulturálisipar, környezetvédelem0,) A gazdaság munkaerő-igény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és egyéb – pl. közgazdasági- eszközökkel.

7 A paktum lehetősége biztosít I.: a megyei foglalkoztatás politika célkitűzéseinek és főbb irányainak megvalósítására, a foglalkoztatás bővítés lehetőségeinek feltárására, A megye gazdaságát, foglalkoztatását és képzését befolyásoló, azt elősegítő helyi szereplők foglalkoztatáspolitikai problémák megoldásával, munkahelyteremtéssel kapcsolatos elképzeléseinek összehangolására,

8 A paktum lehetősége biztosít II.: Olyan kommunikációs mechanizmus működtetésére, amely tartósan, fenntartható módon biztosítja az aktuális és helyi fejlesztési elképzelések megismerését, ötletek feltárását és rendszerbe való integrálását, További együttműködő partnerek felkutatására, régiós és országhatáron túli kapcsolatok kiépítésére, pénzügyi források összehangolására a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében. Integrált típusú programok, projektek generálására.

9 A foglalkoztatási paktum célcsoportjai munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a felsőfokú végzettségűekre megváltozott munkaképességűek tartósan munkanélküliek 40 éven felüli munkanélküliek nők helyi vállalkozók fogyatékkal élők

10 A Fórum feladatai Tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről Megválasztja az irányító testület tagjait Javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra Véleményezi az eddigi akciókat Segíti a szereplők közötti kezdeményezések összehangolását Elfogadja a Foglalkoztatási Paktum működési szabályzatát

11 Foglalkoztatási Paktum szervei A foglalkoztatási Paktum biztosítja az egyes tagjai számára a döntési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában történő részvételt. Szervei: Foglalkoztatási Fórum Irányító Testültet Monitoring bizottság Munkacsoportok

12 Irányító Testület tagjai Létszáma 7fő Összetétele rögzített vagy a Foglalkoztatási Fórum számára ajánlással ellátott lehet, e szerint:  Elnöke (Foglalkoztatási Paktum képviselője)  Tagjai:  Munkaügyi szervezet képviselője  Gazdasági szervezetek képviselője  Képző szervezetek képviselője  Civil szervezetek képviselője  Érdekképviseleti szervezetek képviselője

13 Irányító testület tagjai Javaslat: Elnök: Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat elnöke Munkaügyi szervezet képviselője: Dr. Kékes Ferenc Gazdasági szervezetek képviselője: Huszti Zoltán Képzőszervezetek képviselője:Cséfalvay Ágnes Civil szervezetek képviselője:Gyurokné Dr. Bódi Csilla Érdekképviseleti szervezetek: Regionális Munkaügyi Tanács: Aparácz Dénes Perényi József

14 Monitoring Bizottság tagjai Javaslat: Elnök: Horváth Zoltán Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke Munkaügyi szervezet képviselője: Hornyák István Pécsi Kistérség: Füziné Kajdy Zita Civil szervezetek képviselője: Gere János Munkaügyi tanács: Medvetzky Antal

15 Az Országos foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) zárt pályázatot hirdet a „FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK továbbműködésének és a foglalkoztatási stratégiák megvalósításának támogatására” Pályázat

16 Program A program pénzügyi hátterét a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének 2007. évi központi kerete biztosítja. A program keretében rendelkezésre álló keret 200 millió forint. Támogatás vissza nem térítendő Elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 85%-a lehet A megvalósításhoz minimum 5 millió, maximum 10 millió forint támogatás kérhető A megvalósításának időtartama legalább 15 hónap, legfeljebb 24 hónap A projektek megvalósításának kezdete legkorábban 2008. január 1., és minden projektnek be kell fejeződnie legkésőbb 2009. december 31-ig.

17 OFA pályázat: A pályázó szervezet neve: Baranya Megyei Önkormányzat A program címe: „Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért A tervezett projekt elemek: Térségi kohézió javítása, emelése A Megyei Önkormányzat intézményrendszerének bekapcsolása a Paktum tevékenységébe Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának javítása Szakképzés megyei, térségi koordinációja

18 Projekt címe: Társadalmi változás=Esély E/003 azonosító számú EQUAL program A szervezet projektben betöltött szerepe: A támogatásban részesülő partner a projekt kommunikációs feladatait látja el, a társadalom ill. a munkaadói oldal befogadói szemléletének fejlesztését végzi. Projekt tevékenysége: A megváltozott munkaképességű emberek pozitív munkaerő-piaci mobilitásának előmozdítása és a nyílt munkaerő-piaci potenciális foglalkoztató körében a befogadó szemlélet előmozdítása új reintegrációs módszertan kidolgozásával és szemléletformálással. Civil szervezettel kapcsolatos projekt

19 Elérhetőségek: Gesztor: Baranya Megyei Önkormányzat, Dr. Hargitai János Projektvezető: Dr. Tótsimon Péter, Baranya Megyei Önkormányzat Szakmai Munkacsoport: Hornyák István, BMMK Heidecker Pálné Tel.: (72)/520-686; (72)/500-458 Fax: (72)/520-687 E-mail: baranyapaktum@baranya.hu

20 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A Baranya Paktum Projekt Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. 02.28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések