Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építési engedélyezési tervdokumentáció általános tartalma I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építési engedélyezési tervdokumentáció általános tartalma I."— Előadás másolata:

1 A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

2 Építési engedélyezési tervdokumentáció általános tartalma I.
Hivatalos helyszínrajz (földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolat) Tervek Műszaki leírások (ismerteti az építményre vonatkozó, tervlapokat kiegészítő információkat)

3 Építési engedélyezési tervdokumentáció általános tartalma II.
Műszaki számítások Tűzvédelmi dokumentáció (külön jogszabályban rögzített esetekben) Költségbecslés a megtervezett építmény várható megvalósítási költségei A kamarák által kiadott, átlagos árszintű költségmutatók alapján

4 Esetenként készítendő munkarészek I.
Tereprendezési terv (1:500) a telek természetes terepszintjének nagymértékű megváltozása esetén Az eredeti és a végleges terep szintmagasságának ábrázolásával Felvonó tervek Felvonók és mozgólépcsők esetén Üzemeléstechnológiai terv A környezet, -természet, -tűz és egészségvédelmi követelmények szempontjából meghatározó esetekben

5 Esetenként készítendő munkarészek II.
Kertépítészeti tervek (1:200) A külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott esetekben Támfalak, kerítések Alaprajzok min. 1:100 Nézetek min. 1:50 Metszetek min. 1:50

6 Esetenként készítendő munkarészek III.
Talajmechanikai szakvélemény 4 beépített szintnél magasabb vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalmazó előregyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél Csúszás, -omlás vagy barlangveszélyes ill. alábányászott területen 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményekhez

7 Esetenként készítendő munkarészek IV.
Akusztikai számítás Zajforrást tartalmazó, ill. a határérték feletti környezeti zajjal terhelt építményeknél Tartalmaznia kell a zajterhelés mértékét és az ellene történő védekezés megoldásának javaslatát Benapozás számítás Szakértői vélemények Külön jogszabályban elrendelt esetekben

8 Építészeti dokumentáció
Építészeti tervek Építészeti műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció Építészeti idomtervek

9 Építészeti tervek I. rendeltetésének megnevezése
Helyszínrajz (1:500 vagy 1:1000) Égtájjelöléssel A tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos telkek ábrázolásával Terepszint feletti és alatti, meglévő építmények és a tervezett építmény rendeltetésének megnevezése méretarányos körvonalrajza Tetőidom ábrázolása az elbontásra kerülő vezetékek jelölése

10 Építészeti tervek II. Beépítési százalék Szabályozási vonal
Helyszínrajz (folyt.) Az épületek egymástól és a telekhatártól való távolsági és építménymagassági mérete Mutatószámok, jellemzők szerepeltetése Beépítési százalék Szabályozási vonal Személy és gépkocsiforgalomra szolgáló be és kijáratok közúthoz való csatlakozása A gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolása

11 Építészeti tervek III. Helyszínrajz (folyt.)
A terepszintre jellemző szintmagasságok értékei 10 %-nál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonal A +0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági érték meghatározása 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű faállomány jelölése a fa fajtájának megnevezésével

12 Építészeti tervek IV. Alaprajzok (1:100) A tervezett építmény valamennyi szintjéről Ábrázolni és méretekkel kell ellátni: Az elmetszett és a nézett irányba eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket A beépített berendezési tárgyakat Nyílásokat és nyílásáthidalókat Szintmagasságot Szerkezeti dilatációk helyét

13 Építészeti tervek V. Épület körüli járdát, előlépcsőt…
Alaprajzok (folyt.) Épület körüli járdát, előlépcsőt… Gépészeti helyiségeket, aknákat… Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését, alapterületét és burkolatát Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát

14 Építészeti tervek VI. Metszetek (1:100) A megértéshez szükséges számú, de legalább 2 db (egymással szöget bezáró módon felvéve) Ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni: Az elmetszett, a nézet irányába eső látható (indokolt esetben a takart) szerkezeteket, beleértve az alapokat A csatlakozó terepet és járdát Meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést

15 Építészeti tervek VII. Homlokzatok (1:100)
Az építmény minden nézetéről készül Ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket (nyílások, rácsok, korlátok, cégtáblák …) Meg kell adni a végleges terep, járda, tetőgerinc … szintmagasságát Meg kell határozni az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát, színét

16 Építészeti műszaki leírás I.
Előzmények, a megbízás tárgyának, programjának ismertetése Környezet ismertetése Telepítési előírások ismertetése A telepítési előírások betartásának igazolása Telepítés építészeti indoklása Funkcionális igény és kielégítésének igazolása

17 Építészeti műszaki leírás II.
Az épület leírása Alaprajzi elrendezés ismertetése Megjelenés ismertetése (tömegképzés, homlokzat) Választott anyagok és szerkezetek (térelhatárolók, nyílászárók, burkolatok, tetőszerkezet, tetőfedés …)

18 Tűzvédelmi dokumentáció
A külön jogszabályban rögzített esetekben Az épület megközelíthetősége Oltóvíz ellátása Tűzveszélyességi osztályba sorolás Az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paraméterei Tűzszakaszok elhelyezkedése Kiürítési számítás Villámvédelmi rendszer, tűzjelzés

19 Építészeti idomtervek
A beépített épület-alapterület Összes szintterület kimutatása Épületmagasság megfelelőségének bizonyítása

20 Tartószerkezeti dokumentáció
Tartószerkezeti műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció (külön jogszabályban rögzített esetekben) Statikai számítás

21 Tartószerkezeti műszaki leírás I.
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat A tartószerkezet rendszerének általános leírása (beleértve az alapozást is) A tartószerkezet ill. szerkezeti elemek főbb anyagainak megjelölése és az anyagjellemzők

22 Tartószerkezeti műszaki leírás II.
Elvi leírás a tervezett szerkezetekről, kapcsolatokról, az építési és szerelési módról, a szükséges korrózió elleni védelem módjáról Esetleges alternatív lehetőségek Szükség szerinti vázlatok

23 Statikai számítás I. Minden két beépített szintnél magasabb vagy 5,40 m- nél nagyobb szerkezeti fesztávú épület esetén kötelező Igazolni kell a főbb tartószerkezetek (falak, födémek, alapozás…) méreteit Az előregyártott elemek azonosítása

24 Statikai számítás II. Tartalmaznia kell: a terheket és a hatásokat
a mértékadó tehercsoportosításokat Mértékadó igénybevételek és alakváltozások Teherbírási, szilárdsági, stabilitási és alakváltozási ill. használati követelmények kielégítésének igazolását A teljes szerkezeti rendszer állékonyságának igazolása

25 Épületgépészeti dokumentáció
Épületgépészeti műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció Igazoló műszaki számítások

26 Épületgépészeti műszaki leírás
Az épületgépészeti berendezések kapcsolási vázlataira alapuló írásos rendszerismertetés A jogszabály által megkívánt közműellátási adatok ismertetése Az épületbe tervezett kémények méretezése Az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek ismertetése

27 Épületvillamossági dokumentáció
Épületvillamossági műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció Igazoló műszaki számítások

28 Épületvillamossági műszaki leírás I.
Az épület villamos teljesítményigényének számítása Az épület villamos berendezéseinek létesítési és védettségi előírásai, elvi szerelési módok és lehetőségek A villamos hálózatra történő csatlakozás módja, a villamos energiaellátás megoldása A villamos elosztó-berendezések elvi helyei Az áramköri vezetékek vezetési módja

29 Épületvillamossági műszaki leírás II.
A mesterséges megvilágítás elvi megoldásai Érintésvédelem Túlfeszültség-védelem Villámvédelem Az épület gyengeáramú rendszerei (távbeszélő ellátás, adatátviteli és kommunikációs hálózatok, biztonságtechnika, tűzvédelem …)

30 Egyéb esetekben kötelező engedélyezési tervdokumentációk
Bontási engedélyezési tervdokumentáció Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentáció Meglévő építmény átalakítási, bővítési engedélyezési tervdokumentáció

31 Bontási engedélyezési tervdokumentáció I.
Földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolata Műszaki leírás, mely ismerteti az építmény: Rendeltetését Alaprajzát Metszetét Méreteit Anyagait Szerkezeteit

32 Bontási engedélyezési tervdokumentáció II.
Bontásra vonatkozó technológiai műszaki leírás: Műveleti sor Munkavédelmi előírások Az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok, további sorsának meghatározása Helyi védelem alá tartozó építmény elbontása esetén fényképek az építmény valamennyi nézetéről és 1:100 méretarányú alaprajz és min. 2 metszet Zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői vélemény

33 Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció
Csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat valamint az azt ismertető munkarészeket pl. műszaki leírást és számításokat) kell tartalmaznia A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési eljárásnál meghatározottakkal

34 Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció
A tervdokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési eljárásnál meghatározottakkal Szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében, a jelenlegi állapotot és a szándékolt továbbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni

35 Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentáció I.
tartalma azonos az építési engedélyezési tervdokumentációra előírtakkal Ha építési munkával nem jár, vagy nem építési engedélyhez kötött építési munkával jár, akkor a tervdokumentációnak tartalmaznia kell: A helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásaiban meghatározott követelmények kielégítését bizonyító műszaki leírásokat (üzemeltetés-technológia, tűzrendészet…)

36 Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentáció II.
Szakvélemények, fényképek Indokolt esetben felmérési alaprajzok és metszetek (1:200) További tehernövekedéssel járó rendeltetés megváltoztatása esetében erőtani igazoló számítást

37 Meglévő építmény átalakítási, bővítési engedélyezési tervdokumentáció I.
Ingatlan nyilvántartási térkép másolata (ha a telek beépítettsége megváltozik) Helyszínrajz (ha a meglévő épület befoglaló tömege megváltozik) Alaprajzok (meglévő épület) (1:100) Alaprajzok (átalakított épület) (1:100) Homlokzati rajzok (meglévő épület) (1:100) Homlokzati rajzok (átalakított épület) (1:100)

38 A szakhatóságok által kért további információk
Meglévő építmény átalakítási, bővítési engedélyezési tervdokumentáció II. Üzemeléstechnológiai tervek Műszaki leírás a teljes építmény eredeti rendeltetése és az átalakított építmény új rendeltetése Tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, hangszigetelési, hőszigetelési… megoldások A szakhatóságok által kért további információk

39 Meglévő építmény átalakítási, bővítési engedélyezési tervdokumentáció III.
Szakértői vélemények (1 évnél nem régebbi) A külön jogszabályban elrendelt esetekben Az időtávban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó épületszerkezetekről (pl: fa, salakbeton, bauxitbeton …) A 80 évesnél idősebb épületek tartószerkezeteiről Igazoló műszaki számítások (épületfizikai, energetikai, tartószerkezeti, akusztikai)


Letölteni ppt "Építési engedélyezési tervdokumentáció általános tartalma I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések