Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Organizációs tervek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Organizációs tervek."— Előadás másolata:

1 Organizációs tervek

2 Organizációs bejárás A helyszíni bejárás célja a projekt végrehajtási helyszínének megismerése A helyszíni bejáráson való részvétel minden ajánlattevő saját felelőssége A helyszíni bejárás időpontját és helyét az ajánlati felhívásban kell megadni. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet kell készíteni

3 Organizácós helyszíni bejárás
feladatok: fell kell tárni a helyszín meglévő adottságait: terület mérete, lehatárolása, használható külső területek, talaj- és terepviszonyok, növényzet, meglévő épületek, állapotuk (fénykép), meglévő utak, közlekedési kapcsolatok, infrastruktúra (közművek, energia, telekommunikáció lehetőségei), különleges körülmények minden olyan körülmény, ami a kivitelezési munkák végzését befolyásolja

4 Organizációs tervdokumentáció.
A térbeli organizációval kapcsolatos feladatok: Az organizációs elrendezési tervek elkészítése jellegüket tekintve üzemtechnológiai tervek, tartalmazzák mindazokat a célirányosan elrendezett műszaki elemeket, amelyek az építésnek mint ipari tevékenységnek a zavartalan lebonyolításához szükségesek. A beruházás időfázisaiban (beruházási javaslat, beruházási program, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, kivitelezés, ill. annak fő fázisai) eltérő részletességű organizációs elrendezési tervek készülnek.

5 Organizációs térképvázlat (1:1000, 5000)
Áttekintő információk az építési terület földrajzi környezetéről, a projekt beruházási program elején készül, aktualizálják: a megközelítés lehetőségei utak, ideiglenes utak létesítésének lehetőségei, anyagellátás, szállítás lehetőségei vasúti kiszolgálás lehetősége, anyagnyerőhelyek (bányák) közmű-, víz- és energiaellátás lehetőségei

6 Vázlatos organizációs elrendezési terv (1:500, 1:1000)
A konkrét építési területen elhelyezendő, az építést kiszolgáló elemek elhelyezkedését ábrázoló, nagyvonalú vázlatos terv. Készítése az ajánlati dokumentáció elkészítésekor, az ajánlati ár kialakításakor az organizációs költségek megtervezéséhez szükséges. Vázlatosan tartalmazza az építési területen: Az épülő létesítmény kontúrjait, A szállítási utak nyomvonalát, A nagygépek elhelyezését (pl. daru), segédüzemek helyét, A tárolóterületeket, raktárakat és A felvonulási épületeket.

7 Részletes organizációs terv (1:100, 1:500)
Az építési területen elhelyezkedő, az építést valamilyen módon kiszolgáló létesítmények kialakítását részletesen kidolgozva tartalmazza. A szerződéskötés után készítendő. A nagygépek és kapcsolódó elemeinek pontos elhelyezkedését, A segédüzemeket belső kialakításukkal, A raktárakat, raktári területeket funkciójukkal megjelölve, A felvonulási épületek részletes terveit, Az úthálózat és a leálló rakodó sávok pontos méreteit, Az energiaellátással kapcsolatos berendezések (trafó), A vezetékek elhelyezésének és a térvilágítás terveit, A vízellátással kapcsolatos létesítmények kialakítását, vezetékeinek nyomvonalát, a víznyerőhelyeket, A felszíni vizek elvezetését, A szennyvizek elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos létesítményeket.

8 Generál organizációs elrendezési terv (1: 500 – 1: 1000)
Több önálló építmény egyidejű megvalósítása esetén készül.        Pl.: vasút, alagút, völgyhíd…. Térbeli és időbeli egyeztetést biztosít az építmény megvalósításához. Tartalmazza: A létesítmények feltüntetését, Közös felvonulási létesítményeket, A létesítmények kapcsolati rendszerét

9 Organizációs állapottervek (fázistervek)
Az építés azon fázisaiban ábrázoljuk a területen elhelyezkedő főbb felvonulási létesítményeket, gépeket, tárolandó anyagokat amelyekben lényegesen meg kell változtatni az organizációs elrendezést. A vázlatos, vagy a részletes organizációs terv kidolgozási mélységének megfelelően.

10 Munkafolyamatok elrendezési terve (1:100, 1:50)
Az egyes kiemelten bonyolult munkafolyamatok esetében részletesen tartalmazza a munkafolyamatnál alkalmazott eszközöknek, anyagoknak elhelyezését, ezek mozgatását (jellemzően emelési munkák esetén készül).

11 Technológiai tervek technológiai utasítások:
Építési folyamatok technológiai leírása. Tartalmi követelmények: munkafolyamat részletes leírása a munka elvégzéséhez szükséges gépek, eszközök felsorolása a munkafolyamat során jelentkező veszélyes és ártalmas termelési tényezők, és a védelem módozatai pl.: ártalmak, túlnyomás, hőmérséklet, sugárzás, légszennyezés, vibráció védelem: beépített munkavédelmi berendezések: elszívók, szellőztetők, porleválasztók, zajvédő berendezések stb. egyéni védőeszközök létszám: szakmai és képesítési követelmények foglalkoztatásra vonatkozó korlátozások: nem, életkor, csökkent munkaképességű a munkavégzés során felhasznált nyers,- alap, és segédanyagok minőségi jellemzői, az anyagok hatása egymásra, a környezetre, és az emberi szervezetre raktározás a munkavégzés során keletkező hulladékok és azok ártalmatlanítása

12 Az organizációs tervek időbeli aktualizálása:
A vállalkozási szerződés rögzíti az organizációs tervek havonkénti aktualizálását, a szükséges beavatkozás érdekében.


Letölteni ppt "Organizációs tervek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések