Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kárpát-medence a világ egyik legnagyobb földrajzi, hidrológiai, ökológiai tájegysége. Ennek megőrzése, fönntartása a rajta lévő entitások közös feladata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kárpát-medence a világ egyik legnagyobb földrajzi, hidrológiai, ökológiai tájegysége. Ennek megőrzése, fönntartása a rajta lévő entitások közös feladata."— Előadás másolata:

1 A Kárpát-medence a világ egyik legnagyobb földrajzi, hidrológiai, ökológiai tájegysége. Ennek megőrzése, fönntartása a rajta lévő entitások közös feladata és lehetősége.

2 >> << Környezetállapot Értékelés Program Módszertani Fejlesztési Koncepció Magyarország Környezeti állapotának Komplex Értékeléséhez - A Kárpát-Medence Közepén - Dr. Bulla Miklós Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék Nemzetközi Konferencia Keszthely, 2006. november 30./december 1.

3 Társadalmi folyamatok és környezet hatásrendszere (World Resource Institute, 1995) (Természeti) környezet Emberi tevékenység Erőforrások Erőforrások használata, terhelése Környezeti hatások Gazdaság Társadalom Ökológiai szolgáltatások Hulladék, szennyezés, degradáció

4 Térbeli kiterjedés Befolyásolás lehetősége, érintettség lokálisregionálisországosKontinentális és globális Pl. zaj, por, hulladék, szennyvíz, talajdegradáció és élőhely romlása Pl. légköri savasodás, eutrofizáció troposzférikus ózon dúsulása tájpusztulás és a biodiverzitás csökkenése Üvegházhatás Ózonpajzs pusztulása Környezeti hatások kiterjedése és befolyásolás lehetősége - Az érintettség függvényében - KÉP : Bulla – Flachner, 2003. Pl. felszíni és felszín alatti vízkészletek csökkenése, romlása

5 KÉP program Célja: alapállapot-felvétel és -értékelési program megalapozását támogató, módszertani kutatási és harmonizációs feladat elvégzése. Lokális->regionális->országos->kontinentális Együttműködés: Magyar Tudományos Akadémia – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Együttműködése Munkacsoportok témakörei Tájgazdálkodás Környezeti elemek modellezése Gazdasági folyamatok Társadalom Környezetmenedzsment

6 A program résztvevői Projekt vezető: Prof.Dr.habil Németh Tamás (MTA-TAKI) Projekt koordinátor: Dr. Bulla Miklós (Széchenyi István Egyetem) Projekt asszisztens Guzli Piroska (Országos környezetvédelmi Tanács) Munkacsoport vezetők és résztvevők: Környezeti elemek- talaj:Dr. Németh Tamás, Szabó József (MTA-TAKI) víz:Dr. Koncsos László, Fonyó György (BME) levegő:Dr. Bozó László (OMSZ) Tájgazdálkodás és természetvédelem: Dr. Barczi Attila (SZIE), Molnár Zsolt (ÖBKI), Dombos Miklós (MTA-TAKI), Dr. Szép Attila (NYF) Gazdaságtudomány: Dr. Szlávik János, Dr.Füle Miklós, Csigéné Nagypál Noémi (BME) Társadalomtudomány: Dr. Vári Anna, Ferencz Zoltán (MTA)

7 Módszertani kutatási és harmonizációs feladatok Monitorozási, adatgazdálkodási – feldolgozási és értékelési, ellenőrzési feladatok és harmonizáció. Alkalmazott és továbbfejlesztést igénylő indikátorok, mutatók kidolgozása – a környezeti, természeti állapot változás nyomon követésére, lokális, regionális és országos szinten. Végrehajtási algoritmusok (ún. „blueprint” forgatókönyvek) – részben a már meglévő, részben az új módszerek felhasználásával.

8 Feladat meghatározás, munkaterv 1. A munkacsoportok adatkommunikációját segítő közös információgyűjtő munkafelület létrehozása: a munkacsoportok modell outputjainak egységes térinformatikai adatbázisa (ETA), biztosítva a bevitt adatok elérhetőségét, illetve az új információ bevitelét. környezeti elemenként és rendszerenként: - talaj, víz, levegő,élővilág, táj és az azokkal kölcsönhatásban álló: gazdasági, társadalmi hatásokat leíró adatok lépték hierarchikus rendszer szerint: országos, regionális, lokális, táji szinten tipikus környezetvédelmi szempontok szerint: városi és vidéki területek, vizes élőhelyekkel kapcsolatos adatok.

9 Feladat meghatározás, munkaterv 2. A környezeti elemek/rendszerek állapotára vonatkozó meglévő adatgyűjtő, értékelő, feldolgozó rendszerek, történések, (akciók) intézmények áttekintő, összefoglaló listája, értékelése. Az értékelés szempontjai: Jogszabályi  hazai és  nemzetközi együttműködési kötelezettségek Környezetgazdálkodási, döntés-előkészítési  szabályozási  alternatívák előkészítése, etc. Tájékoztatási  lakosság  célcsoportok, etc. Együttműködve/fölkeresve a KvVM és háttérintézményei, valamint a másutt (társtárcáknál/intézményeiknél föllelhető adatgyűjtő, -elemző rendszereket.

10 Feladat meghatározás, munkaterv 3. A környezet állapot, terhelés és szabályozási lehetőségek, az elemzést szolgáló modellek, számítások áttekintő, összegző értékelése. Az értékelés szempontjai: Matematikai, szakmai –informatikai, statisztikai, szervezési, igazgatási következtetések, hiányok, elvárások megfogalmazása, Az elméleti kidolgozottság és a gyakorlati alkalmazhatóság fölmérése.

11 Feladat meghatározás, munkaterv 4. Modellek és az adatbázisok összekapcsolása. Modellezési munkák adatigényének és azok eredményeinek monitoring rendszerrel történő harmonizációja.

12 Feladat meghatározás, munkaterv 5. A szükséges és lehetséges paraméterkészletek megtervezése az 1.,2.,3. munkatervi feladatok alapján. A paraméterek választása, érékelése szempontjai: rendelkezésre állás, gyakoriság, adathosszak, és a területi reprezentativitás. Indikátorok meghatározása a modellek segítségével. lehetséges paraméterkészlet elemezni kívánt terület nagysága elemzési cél/szempont, valamint a változás jellemzésének érzékenysége szerint. Környezetgazdasági,- társadalmi (és komplex) mutatók azonosítása, helyi, -regionális, -országos változást jellemző indikátorok meghatározása, megtervezése.

13 Feladat meghatározás, munkaterv 6. Mintaterületi (térségi/regionális) tesztelés és annak kiértékelése A kiértékelés javasolt szempontjai: Adatgyűjtések, fölmérések lehetősége, akadályai Intézményi együttműködések (önkormányzatok, decentrumok, civilek, etc.) Az adatok vonatkoztatási ideje, érvényessége, paraméterek meghatározása Információs rendszerek együttműködése, etc.

14 Feladat meghatározás, munkaterv 7. Az eredmények értékelése, véglegesítése (szakmai) társadalmasítása. Összefoglaló készítése és megvitatása a KvVM-MTA Bizottsággal. Az értékelés és a javaslatok megvitatása,- elfogadtatása érdekében Műszaki, informatikai Szervezési, együttműködési irányítási Igazgatási, jogi szempontokba rendezve Informatikai javaslat készítése, amely alapja vagy része lehet a KIR-nek. konferencia + work shop-ok (+ területi értekezletek) megszervezése Publikálás Javaslat a folytatásra, hazai és/vagy nemzetközi méretekben

15 Az állapotértékelés problematikája Sok az adat, de kevés a döntéstámogató tudás, a környezeti problémák és folyamatok léptéke, időtartama, sebessége és kiterjedése más és más az indikátorok – időtől és tértől függő, komplex folyamatokat leíró indikátorok előállítása meglévő, vagy újonnan szükséges paraméterekből

16 Az állapotértékelés problematikája inkoherencia – a meglévő adat és információrendszerek illeszthetőségében, az adatok értelmezésében; a környezetállapot jellemzők gyakorisága, térbeli érvényessége, megbízhatósága, változásérzékenysége, valamint az adatsor hosszúsága teljesen különbözik.

17 Következtetések, koncepció (1) Integráló közeg – „munkafelület”: a pedoszféra, amely más természeti erőforrások – flóra/fauna elhelyezkedését meghatározza: geopozicionált adatfeldolgozás, mérés, értékelés, folytonosság, illeszthetőség, koherencia: komplex mutatók előállítása feltétele/lehetősége. Részrendszerek feladata – szabályok, attributumok meghatározása: vizsgálatok alanya (ki), tárgya (mit), ideje (hol), következtetések formája, gyakorisága, célcsoportjai, illeszkedés a nemzetközi elvárásokhoz, jelentési kötelezettségekhez (EU, OECD, ENSZ egyezmények, stb.).

18 Következtetések, koncepció (2) Kritikai elemzést igényel: a meglévő környezeti, gazdasági, társadalmi adatgyűjtési rendszerek eredményei, hiányosságai: benne, a társadalmi részvétel és kommunikáció, a nyilvánosság és az adatok hitelessége, a környezeti folyamatok megértéséhez szükséges integráló rendszerszemlélet,

19 Következtetések, koncepció (2) a modellek és az adatgyűjtő rendszerek viszonya, a használhatóságuk, az illeszthetőségük, a kooperációjuk, a technikai, igazgatásjogi, financiális feltételei, az intézményi háttér – a feladatok mentén meghatározott kiszámítható, hosszútávon biztosított finanszírozási háttér, a jogszabályi háttér – az adattörvény, a statisztikai törvény, az adatvédelem és a feldolgozott adatok információ kezelése.

20 Következtetések, koncepció (3) Módszertani célkitűzés Döntéstámogató rendszer megtervezése, amely alkalmas integrált állapotértékelés készítésére országos és regionális léptékben (és helyi szinten), egy mintaterületen. KÉP módszertani fejlesztés mintaterületi kipróbálása.

21 Következtetések, koncepció (3) Módszertani célkitűzés Tapasztalatok kiértékelése: a szakterületi rendszerek együttműködésének megalapozása a monitoring és „információ gyártó” rendszerek együttműködési képességeinek, illetve a modellek alkalmazhatóságának vizsgálata a környezeti, -természeti erőforrás-gazdálkodás felügyeleti, -igazgatási rendszerfejlesztés megalapozása fejlesztési feladatok, javaslatok megfogalmazása.

22 Folyamatban lévő fejlesztések Környezeti folyamatok integrált modellezése víz, talaj, levegő – minőségi és mennyiségi változásainak becslése, előrejelzése, döntéstámogató rendszer alapjai GIS-ben, Komplex tájértékelés meglévő adatok, felmérések harmonizációja, GIS feldolgozása, összeépítése, hiányzó ismeretek pótlása (terepi felmérés, adatgyűjtés, elemzés)

23 Folyamatban lévő fejlesztések Társadalmi folyamatok kérdőív, feldolgozási módszertan, eredmények megvitatása és megjelenítése (nyílt tervezés), menedzsment és jogi környezet, statisztikai, adatgazdálkodási, intézményfinanszírozási törvény, rendszerharmonizáció Gazdasági folyamatok környezetgazdasági elemzések, Integrált (fenntarthatósági mutatók: GPI, ISEW, Ökológiai Lábnyom), pozitív ösztönzők.

24 Mintaterület-Balaton: konfliktus térképezés és integrált környezeti térképezési-értékelési rendszerek

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nemzetközi Konferencia Keszthely, 2006. november 30./december 1.

26 A Kárpát-medence a világ egyik legnagyobb földrajzi, hidrológiai, ökológiai tájegysége. Ennek megőrzése, fönntartása a rajta lévő entitások közös feladata és lehetősége.


Letölteni ppt "A Kárpát-medence a világ egyik legnagyobb földrajzi, hidrológiai, ökológiai tájegysége. Ennek megőrzése, fönntartása a rajta lévő entitások közös feladata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések