Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE"— Előadás másolata:

1 A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE
Szuhár Gabriella egyetemi adjunktus

2 Szervezetek felosztása
A társadalom irányítási szintjei szerint: - állami * politikai * nem politikai - társadalmi - magántulajdonon alapuló szervezetek

3 Szervezetek felosztása
Az elért eredmények alapján - produktív - improduktív A tevékenység célja alapján - profit-orientált - nonprofit Vezetési rendszer szerint - irányító - végrehajtó

4 Szervezetek felosztása
Struktúra szerint: - lineáris - lineáris törzskari kiegészítéssel - funkcionális - divizionális - mátrix A kapcsolatok jellege szerint: - formális - informális

5 A szervezet működését befolyásoló tényezők
Külső környezet - természeti-földrajzi - társadalmi-jogi - gazdasági-piaci - tudományos-technikai - kulturális-vallási Belső adottságok - profil - méret - eredet - telepítési hely - szervezeti kultúra

6 A szervezet strukturális jellemzői
MUNKAMEGOSZTÁS - funkcionális (homogén tevékenységek elkülönítése) - tárgyi (termékek, szolg.szerint) - regionális (földrajzi, területi) HATÁSKÖR-MEGOSZTÁS - egyvonalas (egy közvetlen felettes) - többvonalas (több) KOORDINÁCIÓS ESZKÖZÖK - strukturális (hierarchia,projekt,team) - technokratikus (szabály, elj.) - személyorientált (kult.,vezető, érték) KONFIGURÁCIÓ (származtatott)

7 A SZERVEZÉSI FOLYAMAT CÉLKITŰZÉS HELYZETELEMZÉS
CÉLOK ELÉRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK SZÁMBAVÉTELE ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍVÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS (DÖNTÉS) TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁS BEVEZETÉS, ELLENŐRZÉS, KORREKCIÓ

8 CÉLKITŰZÉS Reális cél megjelölése Célrendszer kialakítása
Tervezési metódus - állapot-tervezés - folyamat-tervezés Tervezési időtartam A tervezés dokumentumai

9 Cél Magyarország egyik legjelentősebb lovas turisztikai központjának létrehozatala és eredményes működtetése

10 HELYZETELEMZÉS ANYAGI ERŐFORRÁSOK FELMÉRÉSE
(bankszámla, értékesíthető ingó és ingatlan, értékpapír, kölcsön felvételi lehetőség stb.) SZEMÉLYI ERŐFORRÁSOK FELKUTATÁSA (képességek és készségek, humán kapacitás körvonalazása) TÁRGYI ERŐFORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE (álló-és forgóeszközök, készletek stb.)

11 CÉLOK ELÉRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ ERŐFORRÁSOK
Anyagi: szabad földterület, készpénz és kölcsön Személyi: lovász és lovas oktató munkatársak, adminisztratív személyzet Tárgyi: lovas felszerelések, kocsik, fa és fém

12 CÉLOK ELÉRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK SZÁMBAVÉTELE
Azok az anyagi, személyi és tárgyi jellegű erőforrások, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a célkitűzés megvalósításához Pl. a lovarda létesítéséhez szükséges: tőke, szabadidő, családi segítség, hozzáértés stb)

13 ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA
Több megoldási javaslat keresése (Simon!) Módszerei pl. - brainstorming - Delphi módszer - 666 módszer …

14 ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA
Saját tőkéből és kölcsönökből épülő központ Meglévő lovas centrumhoz való társulással megvalósuló lovas turisztikai centrum Tenyésztők összefogása, gazdasági társaság alakítása Stb.

15 A döntési ciklus

16 A DÖNTÉS SZAKASZAI DÖNTÉS- ELŐKÉSZÍTÉS
- információgyűjtés, szelekció, javaslatok elk. DÖNTÉS - analízis (SWOT, egyéb elemzés) HATÁSVIZSGÁLAT - ellenőrzés, javítás

17 Döntés előkészítés, döntés

18 A TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁS
Munkatársak tájékoztatása - értekezlet megszervezése - hírlevél szerkesztése Munkafolyamat kialakítása az érkezett javaslatok figyelembevételével - technológiai leírás - folyamatábra készítése - gyakorlati prezentáció

19 A TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁS
Társak keresése, pályázatok követése Tőke mobilizáció Szervezetalakítás Építési munkálatok Szervezeti folyamatok megtervezése, SZMSZ készítése… stb.

20 BEVEZETÉS, ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS
EREDMÉNYEK ÉS CÉLOK EGYBEVETÉSE - hiba esetén korrekció - hatékony működés esetén: a szervezeti-működési szabályzat, munkaköri leírások felülvizsgálata


Letölteni ppt "A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések