Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szolgáltatások minőségének biztosítása és értékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szolgáltatások minőségének biztosítása és értékelése"— Előadás másolata:

1 A szolgáltatások minőségének biztosítása és értékelése
Szellőné Fábián Mária

2 A szolgáltatásminőség alapsajátosságai
A szolgáltatások alapvetően különböznek a termelő vállalatoktól: nem tárgyiasulnak, azonnal fogyaszthatók, nehezen kiszámíthatók, előállító és fogyasztó egyidejűleg van jelen.

3 Meghatározó elemek (SERVQUAL-lista) 1.
Megbízhatóság Hozzáértés Fogékonyság, reagálási készség Hozzáférés Udvariasság

4 Meghatározó elemek (SERVQUAL-lista) 2.
Kommunikáció Bizalomgerjesztés Biztonság Az ügyfél megértése Kézzelfoghatóság

5 Önértékelés Fogalma: egy adott szervezet rendszeres, szisztematikus átvilágítása egy követel-ményrendszernek megfelelően. Módszerei: McKinsey 7S modellje, EFQM modell (PDCA ciklus) LISIM modell, Benchmarking.

6 McKinsey 7S modellje Belső intézménykép, jövőkép tervezéshez.
Csoportmunkán alapuló módszer. Elemzi a stratégia, struktúra, személyzet, szabályok, közös értékek, szervezeti kultú- ra, készségek helyzetét a szervezeten belül.

7 EFQM (Europen Foundation for Quality Management) kiválósági modell
Szerkezete: 9 kritérium alkotja Adottság kritériumok (5): vezetés, üzlet-politika és stratégia, dolgozók, partnerek és erőforrások, folyamatok. Eredmény kritériumok (4): vevői eredmé-nyek, dolgozói eredmények, társadalmi eredmények, kulcsteljesítmény eredmé-nyek.

8 PDCA (Plan, Do, Check, Action) ciklus
Beavatkozás, korrekció Tervezés A P C D A minőségügyi rendszerek és önértékelési modellek közös alapja: a PDCA ciklus. Gyakorlatilag mindennapi munkánkat áthatja a PDCA logika, a tevékenységek megvalósítása során az alábbi lépések figyelhetők meg: Plan - tervezés Do - megvalósítás Check – ellenőrzés, értékelés Act – beavatkozás, korrekció. A folyamat ezzel azonban nem áll meg, hanem egy magasabb szinten működik tovább. A következő tervezésbe beépülnek a korábbi korrekciók, így egyre magasabb szinten valósul meg a folyamat. Mindennapi életből példa: kirándulás, főzés, stb.. A minőségügyi rendszerek, megközelítések közös alapja, és az önértékelési rendszerek közös alapja a PDCA ciklus. A folyamatos fejlesztés ciklusa. (A TQM-nél láttuk, hogy egyik alapeleme a folyamatos fejlesztés.) A ciklus egyik meghatározó eleme az ellenőrzés. Ehhez az értékeléshez, ellenőrzéshez adnak támpontot különböző modellek. Bár a C valóban ellenőrzést jelent, de a közigazgatásban célszerűbb „Mérés, értékelés, ellenőrzés”-ként fordítani. Itt a hangsúly a közigazgatásban eddig nem ismert értékelésen van, amely a törvényes keretek betartása esetén is indikál(hat) beavatkozást, korrekciót! Ellenőrzés Megvalósítás

9 LISIM (Library and Information Sector Improvement Model)
Önértékelési modell a brit közkönyvtárak és információs intézmények számára. Alapja az EFQM üzleti kiválósági modell. Középpontjában a vevőközpontúság és a társadalomra gyakorolt hatás áll. Fenntartása és működtetése megköveteli, hogy a követelményrendszere beépüljön a stratégiába.

10 Benchmarking (színt-összehasonlítás)
Azonos területen belüli folyamatok színvo-nalának összehasonlító módszere. Fejlődése: termék benchmarking, szervezet benchmarking, folyamat benchmarking, stratégia benchmarking, globális benchmarking.

11 A benchmarking fajtái Célja szerint: feladatra irányuló,
területre irányuló, folyamatra irányuló. Módja szerint: belső, külső (verseny) benchmarking.


Letölteni ppt "A szolgáltatások minőségének biztosítása és értékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések