Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalat szervezete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalat szervezete."— Előadás másolata:

1 A vállalat szervezete

2 Vállalati karakterisztika
Fogalmak: Vállalat méretei Földrajzi környezete Szervezeti felépítése Az együttműködési kapcsolatok a szervezeten belül

3 Vállalat méretei Foglalkoztatottak létszáma Éves árbevétel
Vállalat vagyona, tőkéje stb.

4 Földrajzi elhelyezkedés
Telephelyek elhelyezkedése Környezeti feltételek Társadalmi Gazdasági Éghajlati Környezetvédelmi Más speciális

5 A vállalat szervezeti felépítése
Kiemelkedő szerepe van a vállalati karakterisztikában Erősen függ a vállalati mérettől Strukturáltság= rögzített, lerajzolható felépítés jellemzi A Kkv-k nagyrészt strukturálatlanok

6 Szervezeti formák strukturális jellemzői
Munkamegosztás Hatáskörmegosztás Koordináció Konfiguráció(szervezeti séma)

7 Munkamegosztás Elsődleges ~ szabályozása lehet: Funkció
Tárgy(termék,termékcsoport) Régió szerint Ez alapján 1 vagy többdimenziós szervezet

8 Hatáskörmegosztás Döntési jogkörök felosztása a vállalatvezetés és az alárendelt hierarchikus szintek között Utasítási hatáskörök megállapítása: egyvonalas többvonalas szervezetek

9 Egyvonalas: Csak egy felsőbb szervezeti egységtől kaphat utasítást
Többvonalas: 2 vagy több felsőbb szint is utasíthatja Ábrák Munka – és hatáskörmegosztás konzisztenciája alapvetően fontos

10 Koordináció Az eltérő hatáskörrel és feladatokkal rendelkező egységek tevékenységének összehangolása a szervezeti célok elérése érdekében

11 Formái Technokratikus Tervezési Pénzügyi Költségvetési rendszer
Belső elszámolás rendszere Programozottság Dokumentált szabályozottság

12 Strukturális Projektek Teamek Ad hoc bizottságok Termékmenedzseri rendszer(horizontális koordináció)

13 Személyorientált Célja, hogy az egyének szervezettel való azonosulását elősegítse. Eszközei: kényszerítő és pszichológiai befolyásoló

14 Konfiguráció Másodlagos strukturális jellemző, az előző 3-ból származtatható. Jellemzői: Szervezet mélységi tagozódása=Hierarchikus szintek száma Szélességi tagozódás= Egy vezető alá közvetlenül tartozó alárendeltek száma Az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatottak száma

15 Lineáris szervezet Az egyvonalas klasszikus formája
Egy főnök egy beosztott kapcsolat Utasítás-jelentés azonos szolgálati úton Előnyei: Egyszerű Alá-fölérendeltség egyértelmű Könnyű bővíteni

16 Hátrányai: Nem eléggé rugalmas Szakmai specializáció hiánya vezetői túlterheltséget okozhat Hosszú szolgálati úton az info torzulhat Horizontális koordináció nehézkes Kkv-k esetén szinte kizárólagos forma

17 Funkcionális szervezet
Többvonalas tipikus esete Jellemzői: Döntési jogkörök centralizációja, felső vezetéshez telepítve Erőteljes szabályozottságra törekvés Horizontális koordináció nehézkes

18 Hatékony működésének előfeltételei:
Stabil piaci és technológiai környezet Szűk termékskála Előnyei: Szakszerűség és a termelékenység nőhet Gyorsabb működés Szabályozottság csökkenti a koordinációs költségeket Stratégia kialakítása stabil környezetben egyszerű

19 Hátrányai: Diverzifikáció és specializáció miatt áttekinthetetlenné válhat Szakszerűség öncéllá válhat Centralizált döntési rendszer nehézkessé teszi a külső kapcsolatokat, csökken az alkalmazkodó képesség

20 Lineáris-funkcionális szervezet
A két forma egymásra épül Lineáris vázra funkcionális szervezetek Többvonalas irányítás az eredmény Megmarad az egyértelmű alá-fölérendeltségi viszony a felső vezetés és a végrehajtás között + szakmai alapú funkcionális kapcsolatok

21 A funkcionális vezetők szakmai döntéseit módosíthatják ill
A funkcionális vezetők szakmai döntéseit módosíthatják ill. felülírhatják a felső vezetők. A felső vezetés munkáját szakmai alapon tanácsadó jelleggel segítheti a törzskari szervezet.

22 Törzskar funkciói: Központi döntések előkészítése Tervezés Ellenőrzés támogatása Sem függelmi sem szakmai utasításokat nem adhatnak.

23 Divizionális szervezet
Nagyfokú önállósággal rendelkező, szinte önálló szervezeti egységekből áll. Kialakításuk történhet: Profil(termékek) Vevőkör Piaci régiók szerint

24 Az irányítási Koordinációs és Ellenőrzési funkciókat a központ végzi

25 A központ feladata a stratégiai tervezés
Ezen keresztül a források elosztása Ehhez járul: Tevékenységek elhatárolása Hatékonysági és érdekeltségi kritériumok kidolgozása A teljesítmények ellenőrzése

26 Vállalati szinten a döntések decentralizációja, míg
Diviziós szinten a centralizációja jellemző. A koordináció tekintetében a szabályozások a döntők. Pl. tervezés A divizionális szervezet vegyes karakterisztika és változékony gazdasági környezet esetén hatékony

27 Típusai: Költség központ Nyereség központ Tőkeallokációs központ


Letölteni ppt "A vállalat szervezete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések