Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás"— Előadás másolata:

1 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Üzemszervezési alapelvek a szállodákban és a vendéglátó egységekben Az SZMSZ

2 Szervezet és szervezés kapcsolata
Szervezet az emberek meghatározott céllal létrejött csoportja, melyben az egyének a cél érdekében folyamatosan tevékenykednek, erre szakosodott vezetők irányításával. Szervezés olyan tevékenység, amely kitűzött célok elérésének érdekében alakítja a szükséges munkafolyamatokat, az ezeknek megfelelő szervezeteket. Meghatározza és elrendezi az ezekhez szükséges munkaerőt és munkaeszközöket. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

3 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
A szervezés területei Vállalkozásszervezés Alaptevékenység szervezése Ügyvitelszervezés Igazgatásszervezés 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

4 Vállalkozásszervezés
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

5 Vállalkozásszervezés
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

6 Szervezet és szervezés kapcsolata
Szervezeti célok és érdekek Egyéni célok, Formális és informális csoportcélok, érdeke Célok és érdekek átfedése (egybeesése) 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

7 A szálloda üzem- és munkaszervezése
Mi a szervezetünk célja? Milyen feladatokat tűzünk ki? Milyen alapelvek mellett szervezzük meg a munkát? 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

8 Az üzemszervezés meghatározása
meghatározza és csoportosítja a céljainak, feladatainak megfelelő munkafolyamatokat, meghatározza ezek megvalósításának módszereit és feltételeit: a szükséges munkaerőt, a munkaeszközöket és a munka tárgyát. a leginkább megfelelő szervezet kialakítása. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

9 Üzemszervezési alapelvek
tagolás és összehangolás, egyidejűség és folyamatosság, párhuzamosság, centralizáció és decentralizáció 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

10 Tagolás – összehangolás
mennyiségi munkamegosztás – horizontális minőségi munkamegosztás – vertikális időbeni munkamegosztás vezetői és végrehajtói munkafolyamatok megosztása 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

11 Tagolás, összehangolás
Folyamatok térben és időben különbözőek, azaz tagoltan vannak jelen, de feladatunk ezek maximális összehangolása Alaptevékenység: elszállásolás, ellátás, egyéb szolgáltatások Melléktevékenységek Nincs általános érvényű séma, ami minden szállodára vonatkozik. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

12 Egyidejűség – folyamatosság
A munkafolyamatok a szervezet rendjének és felépítésének a tartalmát jelentik. A munkafolyamatok térben és időben játszónak le. Munkafolyamat szintjei: részfolyamatok műveletek mozdulatok 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

13 Egyidejűség, folyamatosság, párhuzamosság
Nem lehet a szállodai szolgáltatásokat egységes munkafolyamatokba összerakni, mert ezek történhetnek párhuzamosan egymás után  minden munkafolyamatot a vendég oldaláról szemlélünk. Folyamatosság: pl. csoportokat egy szintre helyezni 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

14 Centralizáció, decentralizáció
Leginkább a gazdasági és a marketing döntéseknél jelentkező alapelv. Bizonyos döntéseket központosítanak (pl. egységes marketing), de bizonyos munkafolyamatokat decentralizálnak (pl. egy szálloda önálló ajánlatai) Függelmi és funkcionális szervezés: irányítói fok szerint munkakapcsolati fok szerint 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

15 Legjellemzőbb szervezeti formák
Lineáris (vonalas) szervezeti forma Funkcionális szervezeti forma Törzskari szervezeti forma Divízionális szervezeti forma Mátrix szervezeti forma 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

16 Lineáris szervezeti forma
Egyszerű, jól áttekinthető, egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyok jellemzik. Minden beosztottnak egy főnöke van, tőle kaphat utasítást, illetve neki tartozik beszámolási kötelezettséggel. Egyértelműen tisztázott a menedzsment rangsora. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

17 Lineáris szervezeti forma
A l s ó s z i n t ű m e n e d z s m e n t V é g r e h a j t ó s z e r v e z e t 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

18 Funkcionális szervezeti forma
Az elsődleges munkamegosztás funkciók szerint történik. A stratégiai és operatív döntési jogkörök a csúcsmenedzsmentben összpontosulnak. A csúcsmenedzsmentben kialakul egy alapvetően szakmai munkamegosztás. Az alsóbb szintű menedzsment, illetve szervezeti egységek az utasításokat több vezetőtől is kaphatják. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

19 Funkcionális szervezeti egység
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

20 Törzskari szervezeti forma
Célja a vezető túlterheltségének csökkentése, a szakmai színvonal növelése. A szervezet kiegészül egy törzsegységgel, amely a különböző szakterületek szakértőit foglalja magába. A törzsegység véleményt alkot, de utasítási joga nincs. Feladatuk: tanácsadás a vezető számára. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

21 Törzskari szervezeti forma
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

22 Divizionális szervezeti forma
Az elsődleges munkamegosztás tárgyi elvű, azaz: termékek, vagy vevők, vagy földrajzi értelemben vett piaci régiók szerint tagolják a szervezetet. Ebben a szervezeti egységben működnek az országos hálózattal rendelkező szállodai vállalkozások. Az irányítási, koordinációs és ellenőrzési tevékenységet központi egységek látják el. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

23 Divízionális szervezeti forma
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

24 Mátrix szervezeti forma
A tárgyi elvű és a funkcionális munkamegosztás egyszerre jelenik meg. A funkcionális vezetők szakterületük irányítása során továbbra is a vállalat valamennyi tevékenységét átfogják. 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

25 Mátrix szervezeti forma
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

26 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
A szállodai SZMSZ Törvényi előírás Társasági forma Szervezeti felépítés Üzletpolitikai cél SZMSZ 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

27 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Az SZMSZ tartama Társaság adatai, szervezete Feladatok, jogkörök: tulajdonos, ügyvezető, alkalmazott Munkaszervezés Üzemeltetési rend (szabályzat) Ügyviteli rend (szabályzat) 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

28 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Az SZMSZ felépítése Általános rész Működési rend 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

29 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Általános rész cég neve cég idegen nyelvű elnevezései ügyvitelben használt rövidítés cég székhelye társasági szerződés kelte cégjegyzék száma kelte statisztikai számjel bankszámlaszám adóigazgatási azonosító szám törvényességi felügyeleti szerv 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

30 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Általános rész Hosszú távú üzletpolitikai célkitűzések Tevékenységi kör megjelölése (TEÁOR) 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

31 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Általános rész társaság jogállása társaság képviselete cégjegyzés szabályai munkáltatói jogok gyakorlója, hatásköre 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

32 Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás
Működési rend Munkáltatói jogok gyakorlása Belső szabályzatok, utasítások készítése Titoktartási kötelezettség Külső adatszolgáltatási kötelezettség Tömegtájékoztatás Az üzemeltetés ügyviteli rendje A dolgozók belső érdekeltségi rendszere 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

33 A dolgozók belső érdekeltségi rendszere
Ösztönözzön a vagyon, az eredmény növelésére, hatékony munkavégzésre bérrendszer prémiumrendszer jutalmazási rendszer bérpótlékok munkabéren kívüli juttatások, szolgáltatások 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

34 Elszámolási rendszer – számviteli politika
Kialakítása: a hatályos számviteli törvények és a gazdasági társaságokról szóló törvények alapján Alkalmazása: a szálloda gazdálkodási rendjének megfelelően 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

35 Belső ellenőrzés, a számonkérés rendszere
ügyvezető igazgató munkaterületenkénti vezetők munkafolyamatokba épített ellenőrzés 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

36 Szervezeti felépítés meghatározása
tevékenységi körök szerint Igazgatóság Szálloda – szállásadás Vendéglátó egységek – ellátás Gyógyászat Kiegészítő tevékenység műszak mosoda biztonsági szolgálat garázs 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

37 Szervezeti felépítés meghatározása
függelmi viszony szerint szervezeti felépítési sémában alá-fölérendeltségi viszony munkakörök kapcsolódási pontjait 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

38 A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

39 A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

40 A Grand Hotel Hungaria szervezeti felépítése
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

41 A Grand Hotel Hungaria létszám-szükséglete
4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
viszontlátásra! 4. előadás Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás


Letölteni ppt "Vendéglátás és szállodaszervezés, gazdálkodás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések