Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."— Előadás másolata:

1 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt TANTERVFEJLESZTÉS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK SZAKON Szerzők: Anda A.[1]- Burucs Z.1 – Juhász Cs.[2] –Tamás J.2 [1] Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar[1][2] [1] [2][2] Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar

2 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szakok általános leírása Az oktatás célja: a természeti értékek megőrzése biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrások takarékos és célszerű használata, a környezeti szempontok érvényesítése a kedvezőtlen tendenciák lelassítása

3 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A végzettekkel szemben támasztott követelmények Környezeti károk, negatív tendenciák felismerése agrár-ökológiai szemlélet mezőgazdasági, biológiai, műszaki, gazdasági, ökológiai, agronómiai és környezettudományi ismeretek a természet szeretete a környezet szépségei iránti fogékonyság a természetben lejátszódó kölcsönhatások ismerete, a természet megóvására való igény.

4 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A végzettek fontosabb készségei képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosítására hatékony védelmére tervszerű fejlesztésére irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit –a fenntartható mezőgazdaság, –a környezet- –és tájvédelem gyakorlatában.

5 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szak alapításának előzményei Debrecen Az 1980-as évek végétől az agrármérnök képzésen belül szakirányú képzés indítására került sor, amelyben már több speciális szakmai tárgy szerepelt: környezetgazdálkodás, vízszennyezés-vízminőségvédelem, környezetegészségtan, természetvédelem, környezeti méréstechnika, hulladékgazdálkodás, térinformatika, stb.)

6 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szak alapításának előzményei Debrecen 1996.-ban került benyújtásra az illetékes minisztériumhoz a szakindítási kérelem, a környezetgazdálkodási agrármérnök képzésre vonatkozóan. az 1997/1998. tanévben elkezdődött az akkreditált graduális képzés a Környezetgazdálkodási agrármérnök szakon. A hulladékgazdálkodási technológus (OKJ. száma: 55 5470 01) felsőfokú szakképzési program a 2000/2001-es tanévben indult.

7 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szak alapításának előzményei Keszthely Sok évtizedes agrármérnök képzés mindazzal az infrastruktúrával és oktatói gárdával, amely megalapozta a jelenlegi, sok azonossággal rendelkező környezetgazdálkodási szakot növényorvos képzés, amely ökológiai szemléletet hozott a mezőgazdasági képzésbe környezetmérnök képzés, amely közvetlen előfutára volt a környezetgazdálkodási szaknak

8 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Doktori iskolák A legtehetségesebb hallgatók részére Debrecenben és Keszthelyen is lehetőség nyílik bekapcsolódni a doktori iskolák munkájába, amely során tudományos fokozat szerezhető.

9 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Teljes oktatási vertikum Az intézményekben a képzés teljes vertikumát sikerült akkreditálni a postsecondary képzéstől a főiskolai, egyetemi szintű mérnöki képzésen keresztül a szakmérnöki, illetve a PhD fokozat megszerzéséig.

10 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Kutatási háttér tanszékek kutatási projektjeiben doktori iskolákban intézmények közötti közös projektekben nemzetközi kutatási témákban

11 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény Az agrár-környezetvédelem (Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi Program) hangsúlyosabbá válásával szinkronban a környezetgazdálkodási agrármérnök számának növekedése prognosztizálható. Karainkon tanévenként kb. 80 fő hallgató végzése a realitás.

12 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szakalapításának MAB által közzétett követelményei Képesítési követelmények kimunkálása Minta tantervek összeállítása Szak távolságok tartása Átjárhatóságok biztosítása Kompetenciák megfogalmazása Leendő MSc szakok szempontjainak figyelembe vétele A szakok jellegének kidomborítása Gyakorlati követelmények Idegen nyelvi képzés biztosítása

13 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Egyéb képzési helyeken folyó környezetgazdálkodás képzés Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar

14 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Bizonytalansági tényezők A felsőoktatási rendszert a BSc képzés rövid ideje alatt is többször átalakították (2005-2007). Az egységes számítógépes vonalhúzás a pontszámok közel kiegyenlítődését eredményezte 2006-ban. A felsőoktatási rendszerben nehezen indokolható beavatkozás 2007-ben történt, mikor közel 30%-al csökkentették az agrárképzés támogatott keretszámát. Ez részben az agrár-környezetgazdálkodási keretek emelkedését okozta, de összességében negatívan hatott a jelentkezési kedvre.

15 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A BSc szak indítása és az indításkori tantervek ellentmondásai A Bolognai folyamat (BF) egyszerre kezdődött el országosan 2005 körül az eredetileg tervezett 2010- hez képest. Erre a politikai döntésre szakmailag a felsőoktatás nem volt felkészülve. Az általános időzavar a döntések kidolgozatlanságával és általános kapkodással járt. Az egyeztetések legfeljebb kisebb szakterületekre korlátozódtak. A 40%-os indításkori kredit távolság inkább a differenciáltságot növelte a gyakorlatban, mint a hasonlóságot.

16 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Bizonytalansági tényezők (folyt.) A diszciplinák szétaprózása miatti feszültségek szinte elkerülhetetlenné tették a minta tantervek átdolgozását. A BSc szak máig egyik legkritikusabb területe az un. 7. gyakorlati félév átgondolatlan bevezetése. A jó elméleti célhoz, máig nem rendeltek eszközöket és valamennyi Intézmény egyéni gyakorlatára támaszkodva felkészületlenül várja, amikor az első hallgatók 2009-re szembesülnek a helyzet ellentmondásaival. A HEFOP projekt keretében kerestük a lehetséges megoldásokat

17 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A tantervek átdolgozása, összehangolása Agrár-környezetgazdálkodási BSc szakok tantervének átdolgozása Intézmények között DE MTK Debrecen PE GMTK Keszthely Összesen% Egyezés39357478,7 Hasonlóság4599,57 Eltérés291111,7 Összesítés454994100

18 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Lineáris képzés Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésre épülés, ahol a legkiválóbb hallgatók a lineáris képzésben folytathatják tanulmányaikat. 35 kredit elfogadására kötelez a MAB, ezt 14 tárgy azonossága alapján biztosítjuk Keszthelyen

19 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüke!


Letölteni ppt "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések