Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."— Előadás másolata:

1 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt TANTERVFEJLESZTÉS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK SZAKON Szerzők: Anda A.[1]- Burucs Z.1 – Juhász Cs.[2] –Tamás J.2 [1] Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar[1][2] [1] [2][2] Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar

2 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szakok általános leírása Az oktatás célja: a természeti értékek megőrzése; biológiai sokféleség megőrzése; a természeti erőforrások takarékos és célszerű használata; a környezeti szempontok érvényesítése; a kedvezőtlen tendenciák lelassítása.

3 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A végzettekkel szemben támasztott követelmények környezeti károk, negatív tendenciák felismerése; agrár-ökológiai szemlélet; mezőgazdasági, biológiai, műszaki, gazdasági, ökológiai, agronómiai és környezettudományi ismeretek; a természet szeretete; a környezet szépségei iránti fogékonyság; a természetben lejátszódó kölcsönhatások ismerete; a természet megóvására való igény.

4 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A végzettek fontosabb készségei képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosítására; hatékony védelmére; tervszerű fejlesztésére; irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére; hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit –a fenntartható mezőgazdaság, –a környezet- –és tájvédelem gyakorlatában.

5 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szak alapításának előzményei Debrecen Az 1980-as évek végétől az agrármérnök képzésen belül szakirányú képzés indítására került sor, amelyben már több speciális szakmai tárgy szerepelt: környezetgazdálkodás; vízszennyezés-vízminőségvédelem; környezetegészségtan; természetvédelem; környezeti méréstechnika; hulladékgazdálkodás; térinformatika, stb.

6 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szak alapításának előzményei Debrecen 1996-ban került benyújtásra az illetékes minisztériumhoz a szakindítási kérelem, a környezetgazdálkodási agrármérnök képzésre vonatkozóan. az 1997/1998. tanévben elkezdődött az akkreditált graduális képzés a Környezetgazdálkodási agrármérnök szakon. A hulladékgazdálkodási technológus (OKJ. száma: 55 5470 01) felsőfokú szakképzési program a 2000/2001-es tanévben indult.

7 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szak alapításának előzményei Keszthely Sok évtizedes agrármérnök képzés mindazzal az infrastruktúrával és oktatói gárdával, amely megalapozta a jelenlegi, sok azonossággal rendelkező környezetgazdálkodási szakot. A növényorvos képzés, amely ökológiai szemléletet hozott a mezőgazdasági képzésbe. Környezetmérnök képzés, amely közvetlen előfutára volt a környezetgazdálkodási szaknak.

8 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Teljes oktatási vertikum Az intézményekben a képzés teljes vertikumát sikerült akkreditálni a postsecondary képzéstől a főiskolai, egyetemi szintű mérnöki képzésen keresztül a szakmérnöki, illetve a PhD fokozat megszerzéséig.

9 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény Az agrár-környezetvédelem (Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi Program) hangsúlyosabbá válásával szinkronban a környezetgazdálkodási agrármérnök számának növekedése prognosztizálható. Karainkon tanévenként kb. 80 fő hallgató végzése a realitás.

10 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A szakalapításának MAB által közzétett követelményei Képesítési követelmények kimunkálása; Minta tantervek összeállítása; Szak távolságok tartása; Átjárhatóságok biztosítása; Kompetenciák megfogalmazása; Leendő MSc szakok szempontjainak figyelembe vétele; A szakok jellegének kidomborítása; Gyakorlati követelmények; Idegen nyelvi képzés biztosítása.

11 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Egyéb képzési helyeken folyó környezetgazdálkodás képzés Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar; Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar; Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar; Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar; Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar.

12 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Bizonytalansági tényezők A felsőoktatási rendszert a BSc képzés rövid ideje alatt is többször átalakították (2005-2007). Az egységes számítógépes vonalhúzás a pontszámok közel kiegyenlítődését eredményezte 2006-ban. A felsőoktatási felvételi rendszerben 2007-ben közel 30%-al csökkentették az agrárképzés támogatott keretszámát. Ez részben az agrár-környezetgazdálkodási keretek emelkedését okozta, de összességében negatívan hatott a jelentkezési kedvre.

13 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A BSc szak indítása és az indításkori tantervek ellentmondásai A Bolognai folyamat egyszerre kezdődött el országosan 2005 körül az eredetileg tervezett 2010- hez képest. Erre a döntésre szakmailag a felsőoktatás minden területre vonatkozóan egyértelműen nem volt felkészülve. Az általános időzavar a döntések részbeni kidolgozatlanságával és részben kapkodással járt. Az egyeztetések legfeljebb kisebb szakterületekre korlátozódtak. A 40%-os indításkori kredit távolság inkább a differenciáltságot növelte a gyakorlatban, mint a hasonlóságot.

14 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Bizonytalansági tényezők (folyt.) A diszciplínák szétaprózása miatti feszültségek szinte elkerülhetetlenné tették a minta tantervek átdolgozását. A BSc szak máig egyik legkritikusabb területe az un. 7. gyakorlati félév bevezetése. A jó elméleti cél megvalósításhoz rendelt gyakorlati eszközrendszer részben hiányos. A HEFOP projekt keretében kerestük a lehetséges megoldásokat.

15 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A tantervek átdolgozása, összehangolása Agrár-környezetgazdálkodási BSc szakok tantervének átdolgozása az intézmények között DE MTK Debrecen PE GMTK Keszthely Összesen% Egyezés39357478,7 Hasonlóság4599,57 Eltérés291111,7 Összesítés454994100

16 Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Projektzáró Konferencia Keszthely, 2008. március 18. A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések