Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Juhász Lajos – Dr. Kozák Lajos

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Juhász Lajos – Dr. Kozák Lajos"— Előadás másolata:

1 Dr. Juhász Lajos – Dr. Kozák Lajos
HEFOP A Természetvédelmi mérnök BSc alapszak tantervfejlesztése a HEFOP program keretében Dr. Juhász Lajos – Dr. Kozák Lajos (DE, MTK) Dr. Kondorossy Előd (PE, GMK)

2 A Természetvédelmi mérnök BSc alapításának előzményei
HEFOP A Természetvédelmi mérnök BSc alapításának előzményei Hallgatói szemléletváltás! DATE Természetvédelmi Klub (1985) Hallgatói kezdeményezésre aktív természetvédelmi tevékenység:  Kutatótáborok  Rekonstrukciós természetvédelmi munka (pl.: Hortobágy-Ohati-erdő)  Részvétel fajvédelmi programokban  Ismeretterjesztés (nyilvános tantermi előadások)  Társadalmi Természetvédelmi Szolgálat  Tanulmányutak, emlék- és kutatóexpedíciók KÖRNYEZETÜNKÉRT DÍJ (2002) „Nemcsak a védett az érték”

3 A Természetvédelmi mérnök BSc alapításának előzményei (Debrecen)
HEFOP A Természetvédelmi mérnök BSc alapításának előzményei (Debrecen)  A képzési szerkezet változása - a természetvédelmi szakirányú képzés bővülése A természetvédelem tárgy a különböző képzési formákban:  Környezetgazdálkodási agrármérnök szakirány (1992)  Környezetgazdálkodási agrármérnök szak (1999)  Vadgazda mérnök főiskolai szak (1998)  Vidékfejlesztési szakirány és szak (2000) Természetvédelmi mérnök főiskolai szak (2002) Előzmény: országos szinten szakalapítás (2001)!

4 A Természetvédelmi mérnök BSc alapításának előzményei
HEFOP A Természetvédelmi mérnök BSc alapításának előzményei Természetvédelmi mérnök szak (főiskolai és BSc alapszak - Debrecenben): - A szak alapítása (országos szinten) DE, MTK: - A szak alapításának és indításának engedélyezése: 2002. - Első évfolyam (főiskolai szak) beiskolázása: - Lineáris képzésben, BSc szintű alapképzés: MSc szintű mesterképzés: Jelenlegi helyzet (Debrecen): - Nappali tagozat: 3 évfolyam - Levelező tagozat: 3 évfolyam

5 A HEFOP 3.3.1 programban elvégzett tantervfejlesztési tevékenység
A Természetvédelmi mérnök BSc szak fejlesztését alapozó és kiegészítő tevékenységek a HEFOP programban:  Kompetenciák tartalmi értékelése és fejlesztése  Átjárhatóság vizsgálata és biztosítása  Tantárgyi programok fejlesztése és tananyagfejlesztés  Tantervfejlesztés – tantervmódosítás

6 HEFOP

7 HEFOP

8 Az átjárhatóság vizsgálata és biztosítása FSZ  BSc
HEFOP Az átjárhatóság vizsgálata és biztosítása FSZ  BSc  Az új SZVK szerinti tantervkidolgozás a Gyógy- és Fűszernövény termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzés esetén.  A Természetvédelmi mérnök BSc tantervi áttekintése – az FSZ-hez kapcsolódó modularizáció alapján – módosítások kidolgozása.  A FSZ  BSc átmenet esetén 34 kredit (1 félévi terhelés) beszámítása.  A BSc  FSZ átmenet esetén teljesítendő modulrészek lehatárolása.

9 Átjárhatóság vizsgálata és biztosítása BSc: DE  PE
HEFOP Átjárhatóság vizsgálata és biztosítása BSc: DE  PE Hasonlóság elemzése DE-PE Természetvédelmi mérnök BSC szakok összevetésében (csak kötelező tárgyak) DE, MTK PE, GMK % Egyezés 20 40 53,3 Hasonlóság 10 26,7 Eltérés 8 7 15 38 37 75 100

10 Az átjárhatóság vizsgálata és biztosítása BSc: DE  PE
HEFOP Az átjárhatóság vizsgálata és biztosítása BSc: DE  PE  A két intézményben a Természetvédelmi mérnök BSc szakok között magas az átjárhatóság szintje.  Ez jelenleg 61,3%-os.  Ugyanakkor a képzés országos diverzitásának biztosítását jelentő intézményspecifikus képzési sajátosságoktól eltekintve, a hasonlósági szint már 80%-os, ami egyértelműen megfelelő szintű horizontális intézményközi átjárhatóságot tesz lehetővé.

11 Tantárgyi programok fejlesztése
HEFOP Tantárgyi programok fejlesztése Tantárgyi program 1. A tantárgy neve: 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: 3. A szak megnevezése: 4. A tantárgy típusa: 5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. A tantárgy kreditértéke: 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 8. Az oktatás személyi feltételei: 9. A tantárgy tartalma: 10. Évközi ellenőrzés módja: 11. Számonkérés módja: 12. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 13. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 14. Vizsgatételek: Course description 1. Title of the course 2. Name and title of the lecturer 3. Name of the degree programme 4. Type of course 5. Schedule of education 6. Credit value of the course 7. Educational objective 8. Personnel background 9. Course content 10. Mode of assessment during the semester 11. Type of exam 12. Compulsory practice related to the course 13. Compulsory and recommended literature 14. Exam themes

12 Tananyag fejlesztés: a képzési program tantárgyainak kidolgozása (ppt)
HEFOP Tananyag fejlesztés: a képzési program tantárgyainak kidolgozása (ppt)

13 Tantervfejlesztés – tantervmódosítás
HEFOP Tantervfejlesztés – tantervmódosítás DE MTK és PE GMK: Összesen 6 Kari Tanács elé benyújtott komplex tanterv-módosítási javaslat. DE MTK esetén: - Egyes tantárgyak oktatási időszakának, óraszámának, kreditértékének módosítása. - Új tárgy: Biztonságtechnika és munkavédelem. PE GMK esetén: - Egyes tantárgyak oktatási időszakának, óraszámának, kreditértékének és a tantárgyi tematika módosítása, több tantárgy nevének változtatása.

14 Tantervfejlesztés – tantervmódosítás TV BSc (DE MTK)
HEFOP Tantervfejlesztés – tantervmódosítás TV BSc (DE MTK) Korábbi változat Környezetgazdálkodás III. V. félév  Vízgazdálkodás-víztan II. félév  Természetvédelmi jog III. félév, 2+0 K 6 kredit   Módosítás Környezetgazdálkodás II. II. félév, 2+1 K, 5 kredit Vízgazdálkodás-víztan V. félév Természetvédelmi jog III. félév, 2+0 K 4 kredit Biztonságtechnika és munkavédelem kötelező tárgy V. félév, 2+0 K, 2 kredit

15 Tantervfejlesztés – tantervmódosítás TV BSc (PE GMK)
HEFOP Tantervfejlesztés – tantervmódosítás TV BSc (PE GMK) Korábbi változat Számvitel és pénzgazdálkodás  Jogi és igazgatási ismeretek  Hidrológia és vízgazdálkodás 2. félév Általános ökológia  Marketing 3 óra  Állattenyésztési alapismeretek 2+2  Geodézia és földnyilvántartás 1.félév Éghajlattan 3. félév  Módosítás Számvitel és pénzügyi ismeretek Jogi ismeretek Vízgazdálkodás 3. félév Ökológia Marketing 2 óra Állattenyésztési alapismeretek 3+2 Geodézia és földnyilvántartás 2. félév Éghajlattan 2. félév

16 HEFOP Összegzés A HEFOP program keretében végrehajtott komplex tantervfejlesztés során kialakított oktatási mátrix, a bolognai elvekkel egyezve mind intézményen belüli, mind intézményközi horizontális, és vertikális átjárhatóságot tesz lehetővé úgy, hogy megfelel a KKK-nak és megtartja az intézményi specifikumokat is!

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Juhász Lajos – Dr. Kozák Lajos"

Hasonló előadás


Google Hirdetések