Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Különös tekintettel a gyógyszerekre

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Különös tekintettel a gyógyszerekre"— Előadás másolata:

1 Különös tekintettel a gyógyszerekre
Reklámszabályok Különös tekintettel a gyógyszerekre

2 Láttak már gyógyszerreklámot?

3

4 Darmol-reklám régen…

5 …és ma!

6 Milyen jogi szabályozások vonatkoznak a gyógyszerek reklámozására?
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény A gyógyszergazdasági törvény A gyógyszertörvény 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

7 Példák bemutatására is sor kerül, alapszabályok
Nem vényköteles gyógyszer a lakosságnak (nagyközönségnek) reklámozható Vényköteles gyógyszer csak orvosnak-gyógyszerésznek ismertethető, nagyközönségnek nem reklámozható

8 A reklámtilalom nem vonatkozik
egészségnevelési célú – az ÁNTSZ által egyedileg engedélyezett védőoltási programokat népszerűsítő a dohányzásról való leszokást elősegítő kampányokra és az ezekhez kapcsolódó gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra

9 Definíciók Kereskedelmi gyakorlat: gyógyszer… beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának előmozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. Közforgalmú gyógyszertárban: nem ez a gyógyszer expediálásakor, valamint az előírt tájékoztatás során végzett szolgáltató tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog… (termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségére irányul nem reklám a gyógyszer betegtájékoztatója, címkéje, tényszerű bejelentés a gyógyszerről (pl. mellékhatás, csomagolás-változás), a kereskedelmi árlista

10 Definíciók 2 A reklám címzettje: aki felé irányul, vagy akihez eljut
A reklám közzétevője: aki erre alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki megrendeli Reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot megalkotja, ill. ezzel összefüggésben szolgáltatást nyújt

11 Definíciók 3 Gyermek: <14 éves
Sajtótermék: újság, könyv, rádió- TV-műsor, röplap, videokazetta, bármilyen más tájékoztató eszköz Szabadtéri reklámhordozó: építményen kívül elhelyezett eszköz (kivéve az árusítás helyszínén)

12 Definíciók 4 Burkolt reklám: semleges információ látszatát keltő reklám Összehasonlító reklám: közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé teszi a reklámozóéhoz hasonló más vállalkozást vagy az általa előállított, a reklámban szereplőhöz hasonló árút

13 Az összehasonlító reklám
nem sértheti más vállalkozás (áru) hírnevét nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és a másik vállalkozással (árujával) csak azonos rendeltetésű dolgokat hasonlíthat össze, tárgyilagosan

14 Definíciók 5 Megtévesztő reklám: amely bármely módon – például megjelenésével – megtéveszt(het) személyeket és ezzel befolyásolhatja gazdasági magatartásukat, s emiatt a reklámozóéhoz hasonló más vállalkozás érdekeit sérti Tudatosan nem észlelhető reklám: a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb erősségű látvány vagy hanginger

15 Forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező…
gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat tilos! nálunk nem engedélyezett szerek egyedi engedéllyel beteg nevére szólóan behozható szerek

16 Gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat 1
fogyasztóknak szóló reklám szakembereknek szóló ismertetés ingyenes orvosi minta átadása gyógyszereket rendelőknek vagy forgalmazóknak ajándék, anyagi előny, vagy más természetbeni juttatás adása, felajánlása, ígérete (kivéve, ha az csekély összegű, és összefügg az illető egészségügyi tevékenységével)

17 Gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat 2
gyógyszerek bemutatását, ismertetését segítő rendezvényeken az ismertető által biztosított vendéglátás Gyógyszer rendelésére és forgalmazására jogosultak által látogatott szakmai vagy tudományos rendezvény, program közvetlen vagy közvetett támogatása egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy részére szalkmai rendezvényen, tanfolyamon való részvétel támogatása

18 Gyógyszerek reklámozása

19 Gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat mint reklám
fogyasztóknak szóló reklám szakembereknek szóló ismertetés ingyenes orvosi minta átadása gyógyszereket rendelőknek vagy forgalmazóknak ajándék, anyagi előny, vagy más természetbeni juttatás adása, felajánlása, ígérete (kivéve, ha az csekély összegű, és összefügg az illető egészségügyi tevékenységével)

20 A reklám közzététele A reklámjelleg felismerhető legyen, a reklám a környezetétől különüljön el Neocitran - Familia Kft Hasonlóan a közvetlen fogyasztónak szóló csomagküldéses reklámokon is! A reklámozó a reklám készítőjének/közzétevőjének/reklám-szolgáltatónak azonosíthatóan nevezze meg vállalkozását, székhelyét, adószámát

21 Általános reklámtilalmak, 1
Nem sérthet személyhez fűződő, kegyeleti vagy adatvédelmi jogot Nem buzdíthat erőszakra, személyi vagy környezet- vagy közbiztonságot károsító magatartásra Nem kelthet félelemérzetet

22 Mit tilt a törvény: “Nem buzdíthat saját egészség
károsítására!” – azaz nem mutathat be ilyen élethelyzeteket

23 Az OGYI értelmezése szerint
a törvényből az is következik, hogy a reklám a jóizlést sem sértheti, mert ez is személyhez fűződő jog! Különösen érvényes ez a gyógyszerreklámokra!

24 Sérti a jóizlést... E Z N E M S Z A R V A S !

25 Sérti a jóizlést… Prostata hyperplasia kezelésére való gyógy- szerről van szó

26 Miért kell a figurát levetkőz-tetni?

27 Általános reklámtilalmak, 2
Tilos a gyermek- és fiatalkorúaknak szóló reklám, ha szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, vagy hiszékenységük kihasználásával arra késztet, hogy a felnőtt korúakat vásárlásra ösztönözzék

28 Rossz példák… Na, ez vajon kinek szól?! A felnőtteknek?

29 Gyermekeket céloz meg Ez vajon nem készteti a gyereket arra, hogy megve-tesse?

30 Általános reklámtilalmak, 3
Tilos közzétenni burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámot Tilos jogszabály szerint engedélyköteles vagy tiltott árúk reklámozása Tilos megtévesztő reklám közzététele

31 Megtévesztő reklám Itt a törvény kiemeli az áru árával, általános tulajdonságaival, eredetével, egészségre gyakorolt hatásaival, használatának várható eredményeivel kapcsolatos megtévesztő állításokat

32 Megtévesztő állítás (A szer koffeint is tartalmaz!)

33 Rossz példák… Amikor az összehasonlító reklám nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek…

34 Összehasonlító reklámok, 1
Nem lehet megtévesztő Nem sértheti más vállalkozás (márkaneve, stb.) hírnevét Nem vezethet más árúval való összetévesztésre Csak összehasonlítható árúkra, tárgyilagosan

35 Vényköteles szer nagyközönségnek nem reklámozható… Postai levélborítékon?

36 Postai levelezőlap mint vényköteles gyógyszer reklámhordozója?

37 S ha a reklámozó ravaszkodik...
A gyógyszer dobozára rátetet valami teljesen semleges ábrát… …ami aztán megjelenik a reklámokon… …s így a laikus is azonosítani tudja a vényköteles gyógyszert!

38 1. Vényköteles gyógyszer doboza...

39 …s egy „általános” reklám:

40 2. Vényköteles gyógyszer doboza...

41 …s egy „általános” reklám

42 3 Egy vényköteles gyógyszer doboza...

43 …s egy „általános” reklám

44 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja
derüljön ki, hogy ez gyógyszer, ne legyen összetéveszthető élelmiszerrel, kozmetikummal szerepel a neve, egy-hatóanyagúnál annak nemzetközi szabadneve is rendeltetésszerű használatra ösztönöz, ehhez megadja a tájékoztatást, s felhívást tartalmaz a beteg-tájékoztató elolvasására a hivatalos alkalmazási előirata alapján mutatja be

45 A vény nélkül kiadható gyógyszerek lakossági reklámja, 2
Nem állíthat biztos gyógyulást, mellékhatások hiányát igyon nyugodtan, csak szedje a szeremet „hatásos: mert természetes eredetű” rengeteg rossz példa nem vezethet téves öndiag-nózisra (pl. kórtörténet bemutatása) sok táncol borotvaélen nem lehet félelemérzetet keltő bemutatás

46 Biztos gyógyulás képzetét nem keltheti

47 Biztos gyógyulás képzetét nem keltheti

48 Rossz példák… Hatásosságot, biztonságosságot a természetes eredetre vezeti vissza

49 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 3
Nem tartalmazhatja egészségügyi szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását „Brinkmann prof.”, a „Barátok között”-ben „rákban megbetegedett” színész, egyéb ismert ember… nem kelthet olyan képzetet, hogy károsul az egészség, ha ezt nem szedi növényi olaj: minden évben … hal meg infarktusban

50

51 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 4
Mindez nem vonatkozik az emlékeztető reklámokra: csak a gyógyszer és a gyártó neve (védjegye) rádióban-TV-ben ugyanazon reklámblokkban ismétlődik

52 A nem vényköteles gyógyszerek lakossági reklámja, 5
Tilos közzétenni (kábítószert, pszichotróp anyagot tartalmazó), vénykötelessel azonos nevű és gyógyszerformájú gyógyszerek reklámját

53 „Egészségnevelési információ”
Egészségnevelés, tudományos ismeretterjesztés: akkor nem minősül reklámnak, ha a nem tartalmazza a gyógyszer nevét vagy azonosítására alkalmas utalást (pl. hatóanyag és gyártó együttes megnevezése)

54 Egy vényköteles gyógyszer
Egy vényköteles gyógyszer... (elnézést, most nem lehetett a nevet letakarni...) Javallat: erectilis dysfunctio kezelése

55 És mit találtunk az Interneten?!

56 Egyértelműen azonosítható a vényköteles szer!
Felirat: Ismerje fel és gyógyítsa svájci körömlakkal! Egyértelműen azonosítható a vényköteles szer!

57 A pattanásos bőrű fiatal célközönség könnyen felismerheti a fogamzásgátlót

58 Jó példa! Ellentétben az előzővel, itt a konkrét gyógyszer nem ismerhető fel

59 Határeset: Két potencianövelő terméke van a cégnek, így a felismerés nem egyértelmű Viszont a Viagra kék…

60 Tehát nem lett volna reklámozható! Akkor közfinanszírozott volt!)
Közgyógyellátottak részére térítésmentesen rendelhető volt akkor Tehát nem lett volna reklámozható! Akkor közfinanszírozott volt!)

61 Rendelet A kötelező figyelmeztetés, 1
„A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét” Rádióban, TV-ben min. 5 s, magyarul TV-ben a képernyőn is, lásd a szabadtéri reklámhordozó szabályait

62 Reklámrendelet A kötelező figyelmeztetés, 2
Hagyományos növényi gyógyszerek esetében: „Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra vonatkozóan alkalmazása kizárólag a régóta fennálló használaton alapul” Rádióban, TV-ben min. 10 s, magyarul TV-ben a képernyőn is, lásd a szabadtéri reklámhordozó szabályait

63 Reklámrendelet A kötelező figyelmeztetés
Szabadtéri reklámhordozón, sajtóterméken: jól olvasható, jól látható, vízszintesen, a háttérből kiemelve, legalább 10% (ha több nyelven: 20%) ez nem látható! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét

64 A hirdetés 10%-át le kell fednie a figyelmeztetésnek!

65 Jó példa

66 Jó példa

67 Jó példa

68 A gyógyszerek reklámozásának problémája nemzetközi!
Néhány példa

69 Durva torokfájás-ábrázolás, reklám része (litván)

70 Ez is meglehetősen durva ábrázolása a torokfájásnak…

71 Orrcseppet reklámoz – valami ilyesmit jelent: „ez lenne a megoldás
Orrcseppet reklámoz – valami ilyesmit jelent: „ez lenne a megoldás?” (mármint orrfolyás ellen - litván)

72 A szöveg jelentése: magadra gondolj, ne a torkodra! (orosz)

73 Gyógyszerek ismertetése egészségügyi szakemberek számára
+

74 Gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat mint gyógyszerismertetés 1
fogyasztóknak szóló reklám szakembereknek szóló ismertetés ingyenes orvosi minta átadása gyógyszereket rendelőknek vagy forgalmazóknak ajándék, anyagi előny, vagy más természetbeni juttatás adása, felajánlása, ígérete (kivéve, ha az csekély összegű, és összefügg az illető egészségügyi tevékenységével)

75 Gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat mint gyógyszerismertetés 2
gyógyszerek bemutatását, ismertetését segítő rendezvényeken az ismertető által biztosított vendéglátás gyógyszer rendelésére és forgalmazására jogosultak által látogatott szakmai vagy tudományos rendezvény, program közvetlen vagy közvetett támogatása egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató személy részére szakmai rendezvényen, tanfolyamon való részvétel támogatása

76 Ki végezhet gyógyszerismertetést
OGYI nevében vagy reklámozóval/reklámszolgáltatóval munkaviszonyban álló orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, felsőfokú egészségügyi végzettségű (pl. védőnő vagy dietetikus is) más végzettségű, aki korábban márc. előtt) ez alól felmentést kapott

77 Gyógyszerismertetők nyilvántartása
A szabályok szerint gyógyszerismertetést az végezhet, akit Nyilvántartásba vettek (gyógyszer-ismertetői igazolványa van)

78 Igazolvány Az Egészségbiztosítási Felügyelet által nyilvántartásba vett orvoslátogatók gyógyszerismertető igazolványt kapnak A regisztráció díja havi Ft

79 Hogyan dolgozhat a gyógyszerismertető?

80 Gyógyszerismertetés 1 Mielőtt elkezdi, bemutatja igazolványát
Egyebek mellett rá kell kérdeznie a gyógyszerek mellékhatásaira is: nem tud-e újat az, aki számára most az ismertetést végzi?

81 Gyógyszerismertetés 2 A gyógyszerre vonatkozó információt olyan részletesen, hogy a megcélzott orvos/gyógyszerész arról hiteles képet alkosson. Bármit ad át írásban, az bizo-nyított és naprakész legyen hát... A szakfolyóiratból származó kivonat hű legyen hát… Ha tb-támogatott: ennek összege és az ár is!

82 A szakfolyóiratból származó idézet hű legyen
Egy gyakori „kozmetikázás”: A „saját” és egy másik gyógyszer hatásosságának „kancsal” bemutatása 100 „saját” 90 „másik” 70 A cikkben A gyógyszerismertető kiadványban

83 Gyógyszerismertetés 3 A betegellátást nem akadályozhatja és csak előre egyeztetett időpontban jöhet, amikor az gyógyító-megelőző tevékenységet nem végez (?), kórházba csak az intézeti főgyógyszerész tájékoztatásával kint ül 5 „beteg” = 4 orvoslátogató...

84 „Orvosi minta” adása (Kábítószer, pszichotróp nem adható!)
Orvosnak/gyógyszerésznek! A betegnek olyan nem, ami adott gyógyszer vagy cég termékeinek a fogyasztására ösztönöz! Az orvos/gyógyszerész írásbeli kérésére (kórházban a főgyógyszerész útján) gyógyszerenként a legkisebb engedélyezett csomagolásból 1 személynek max. 2-t ez is sok ám! És ez nem haladhatja meg az egy havi adagot

85 Rossz példák… Ajándék, juttatás, amely fogyasztásra ösztönöz,
illetve feltételül szabja a gyógyszer felhasználását…

86 „Orvosi minta” átadása
Jegyzőkönyv az átadott mintákról A mintán felirat: A betegnek a (V gyógyszer…) fogyasztására ösztönző semmilyen ajándék nem adható, az orvos-gyógysze rész révén sem! Ingyenes orvosi minta, kereske-delmi forgalom-ba nem hozható!

87 Azaz: Betegnek kizárólag orvos adhatja át az ilyen gyógyszert (gyógyszerész sem!), s akkor, ha ez a beteg kezeléséhez alkalmazható! Az átadási jegyzőkönyvet az ismertető 5 évig köteles megőrizni, ha tb-támogatott gyógyszerre vonatkozik, 1-1 pld.-t negyedévente megküld az EBF-nek

88 Ha intézeti gyógyszertárban…
…osztogat mintát: egy pld. az intézeti gyógyszerésznek, aki ezt bevételezi és a számviteli tv. szerinti forgalmi értéken tünteti fel

89 Ajándék orvosnak, gyógyszerésznek
Ajándék: csak ha csekély értékű és összefügg a tevékenységével Csekély érték: áfá-t is tartalmazó értéke a mindenkori minimálbér 5%-a, jelenleg 3775 Ft Gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai rendezvények támogatása: ésszerű mértékű lehet, a rendezvény egy főre eső támogatására vonatkozik, a tudományos programtól elkülönül és csak orvosnak (gyógyszerésznek) szólhat házastársnak nem Ésszerű mérték = a csekély érték

90 A kapott juttatás adóköteles!
Természetbeni támogatás adható egészségügyi vagy ilyen tudományos tevékenységet folytatók számára rendezvényen való részvételre (utazás, szállás, részvételi díj) a professzort Egyiptomba utaztatják kongresszusra… Továbbképzés a cég gyógyszereiről a Bahamákon (olcsóbb a terembérlet?) annak érdekében, hogy [a megajándékozott] adózási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a reklámozó a megfelelő adóigazolást köteles kiállítani számára

91 A juttatások nyilvánosak!
A cégeknek okt. 1.-ig a következő évre tervezett febr. 15.-ig az előző évben adott ajándékok és támogatások listáját be kell jelenteni az Egészségbiztosítási Felügyeletnek (EBF)!

92 A gyógyszerismertetés szervezése cégen belül
A forgalomba hozatali engedély jogosultjának kötelessége tudományos egység létrehozása a kereskedelmi kommunikáció szervezésére (ide futnak be pl. az ismertetők által észlelt mellékhatások is) Minden, az ismertetéssel kapcsolatos dokumentumot, mintát 5 évig megőrizni Az ismertetők megfelelő képzését biztosítani

93 Reklám- és gyógyszerismertetés-felügyeleti eljárások

94 Felelősségi szabályok 1
A gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat megsértéséért felel, aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el az érintett gyógyszer eladásának ösztönzése érdekében áll Akkor is, ezt más személy valósítja meg az ő érdekében

95 Felelősségi szabályok 2
Az ismertetőre vonatkozó szabályok megsértéséért az ismertető (személy) Az ismertetési tevékenységre vonatkozó szabályok megsértéséért az ezt végző (cég) felel

96 Gyógyszerreklámfelügyeleti hatóság:
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság (államigazgatási másodfok: A hatóság vezetője) Szakhatóság: az OGYI eljárhat a Gazdasági Versenyhivatal (főleg: összehasonlító reklámok) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF speciális esetekben

97 Gyógyszerreklámok szak- és szakhatósági véleményezése
A Fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, Gazd. Versenyhivatal, egyéb társhatóság szakvéleményt kér Panaszos bejelentés érkezik Reklámozó cég kér előzetes elbírálást Patikai és kórház-média területén tevé-kenykedő vállalkozá-sok kérésére szakvélemény

98 Reklámfelügyeleti szankciók
felhívás a jogsértő tevékenység megszüntetésére ennek megtiltása bírság: 0,5 – 25 millió Ft (ha tb-támogatott szerre vonatkozott: 80%-a az E-alapba)

99 Reklámfelügyeleti eljárások
Kérelemre indul, kérheti: akinek jogos érdekeit sérti közigazgatási szervek a fogyasztó érdekvédelmét ellátó érdekvédelmi szervek

100 Gyógyszerismertetés-felügyeleti eljárások
Eljáró hatóság: Egészségbiztosítási Felügyelet kijelölt szakhatóság: OGYI Államigazgatási másodfok nincs, bírósági fölülvizsgálat lehetséges

101 Gyógyszerismertetés-felügyeleti szankciók
felhívás a jogsértő tevékenység megszüntetésére ennek megtiltása bírság: 0,5 – 25 millió Ft etikai eljárás kezdeményezése (csak: orvos, gyógyszerész, eü.-i szakdolgozó ellen) (folytatódik)

102 Gyógyszerismertetés-felügyeleti szankciók
(folytatás) súlyos vagy ismétlődő esetben: 0,5-3 évre az engedély fölfüggesztése vagy a tb-támogatás megvonásának kezdeményezése súlyos: az ismertetés nyeresége 25 millió Ft ismétlődő: 2 éven belül 2x jogerősen elmarasztalták

103 Gyógyszerismertető cégek helyszíni ellenőrzése
Mire terjed ki: a térítésmentes orvosi minta átadásáról vezetett jegyzőkönyvek, az orvoslátogatói tevékenység Az EBF bárkitől adatot kérhet, lemásolhat, bárhova beléphet a tulajdonos engedélye nélkül is (ajtót betörve!) – a Fővárosi Bíróság 72 órán belül nemperes eljárásban kiadott bírói engedélyével

104 Az OGYI saját, független gyógyszerismertetői
Saját gyógyszerismertető hálózat (30+ gyógyszerész, szerte az országban, gyakorlatilag lelkesedésből) „Gyógyszereink – OGYI közlemények” jelenleg példányban havonta, ingyen, minden orvosnak és gyógyszerésznek a lakáscímére

105 A Gyógyszereink rovata

106 Kiadvány és továbbképzés
Pontszerző továbbképzés Évente 2x elsősorban céges orvoslátogatóknak Évente 4x elsősorban az OGYI saját Gyógyszerismertető hálózatának és kórházi gyógyszerészeknek

107 Karitatív célra szánt gyógyszeradományok
Azért tárgyaljuk itt, mert ekkor is „ingyen gyógyszer” érkezik egészségügyi intézménybe Tipikusan külföldi adomány, de haza forgalomba hozatali engedély jogosultja is adhatja

108 Karitatív célra térítésmentes gyógyszeradomány
Csak olyan egészségügyi vagy szociális intézménynek, ahol a felhasználás feltételei adottak (Önkormányzatnak nem jöhet!) (Gyógyszertörvény: az OGYI engedélyével!) Felirat: Gyógyszeradomány, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

109 Karitatív gyógyszeradomány
Az OGYI tk. azt ellenőrzi, hogy a lejárati időből megmaradt idő elegendő-e a felhasználáshoz Az adományról is jegyzőkönyvet kell felvenni, s azt 5 évig megőrizni

110 „Információ” vényköteles gyógyszerről
Az USA-ban vényköteles gyógyszer is reklámozható („direct to consumer”, DTC). A WHO elutasítja! Az EU Bizottság tervezi a „kontrollált információ” lehetőségének biztosítását a gyógyszer-cégek számára – nagy vita, egyelőre leállt

111 Megoldatlan problémák
Az Internet szabályozása Mi a teendő, ha a reklám élelmiszernek, étrendkiegészítőnek tulajdonít gyógyhatást?

112 Félrevezető, ugyanis ez nem gyógyszer!

113 Ez sem gyógyszer!

114 Vényköteles gyógyszerek és étrendkiegészítők (?) együtt az Interneten

115 Egyértelműen vényköteles szerek kínálata az Interneten

116

117 Mi lesz tételben

118 A gyógyszerek reklámozásának szabályozása
Mi a reklám, s mi az egészségnevelési információ? Félrevezető, összehasonlító és ingerküszöb alatti reklámok Általános szabályok és tilalmak (néhányat ismertessen) Mi a szabadtéri reklámhordozó és milyen szabályok vonatkoznak rá? Mit tud a „kötelező figyelmeztetésről”? Reklámfelügyeleti eljárás, szankciók

119 A gyógyszerismertetés szabályozása
Mi minősül a gyógyszerekkel folytatott kereskedelmi gyakorlatból gyógyszerismertetésnek (6)? Ki lehet gyógyszerismertető, regisztrációjuk, nyilvántartásuk Működésük szabályai Orvosi minták, orvosnak-gyógyszerésznek szóló ajándékok szabályozása, rendezvények szponzorálása Felügyeleti eljárások, szankciók Gyógyszeradományok engedélyezése


Letölteni ppt "Különös tekintettel a gyógyszerekre"

Hasonló előadás


Google Hirdetések