Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Kht. - Országos Felsőoktatási Információs KözpontKözponti Diplomás Pályakövető Rendszer Kerekes Gábor 2007. április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Kht. - Országos Felsőoktatási Információs KözpontKözponti Diplomás Pályakövető Rendszer Kerekes Gábor 2007. április 16."— Előadás másolata:

1 Educatio Kht. - Országos Felsőoktatási Információs KözpontKözponti Diplomás Pályakövető Rendszer Kerekes Gábor 2007. április 16.

2 Bevezető Célja: elősegíti a pályaorientációt, a képzés munkaerő- piaci elvárásokhoz történő igazítását; Részei: Tevékenységek:  adatgyűjtést támogató, aggregáló informatikai rendszer,  kapcsolódó kutatások  szakmai támogató rendszer (képzések, disszemináció, tanácsadás) TevékenységMegvalósítóProgram jellege központi koordináció, szakmai- módszertani támogatás Educatio – OFIKkiemelt program Intézményi DPR és alumini programokIntézmények nyílt pályázati program

3 OFIK fejlesztési célok és központi DPR 1. Információ közvetítés („OFI helyett OFIK”) felsőoktatás szereplők (jelentkezők, hallgatók, intézmények, diplomások, munkaerőpiac) közötti információáramlás; egyedülálló közvetítő szerep, kommunikációs csatornák (felvi.hu) felsőoktatásból kikerülő hallgatók elhelyezkedésével kapcsolatos információk közvetítése a jelentkezők felé, pályaorientáció (be- és kimeneti oldalai közötti dinamikus kölcsönhatások) felsőoktatásra vonatkozó információk közvetítése munkaerőpiac felé 2. Adatkezelés egységes hallgatói azonosító: pályakövetés már a képzés közben, közösségi portálok („diplomás IWIW”) a felsőoktatási intézményekkel intézményi és központi rendszerek integrációja (DPR, FIR, VIR, rangsorok) Az OFIK rendelkezik a szükséges szakmai, informatikai és kommunikációs erőforrásokkal.

4 Projekt indokoltsága I. képzési kínálat és munkaerő-piaci igények: kevés az információáramlás, nincs visszacsatolási mechanizmus; kevés adat a végzettek életpályájáról (5% körüli); központi program: adatok aggregált formában történő kezelése, intézményi rangsorok készítése; pályakövetési és alumni rendszernek nincs kialakult módszertana

5 Projekt indokoltsága II. Diplomás pályakövetés helyzete az intézményekben (OFIK szükségletfelmérő kutatás, 2006, interjúk az intézményi vezetők körében) pályakövetés kb. az intézmények 40%-ban; vannak jó kezdemények, de nincs „legjobb gyakorlat”; nem nyilvánosak a pályakövetés eredményei; (kivéve pl. BME); központi koordináció, szakmai, módszertani támogatás igénye, képzési terület szerinti eltérések (gazdasági főiskolák- bölcsész, jogász egyetemi karok), speciális pályák (pl. rendvédelem, egyház, pedagógus).

6 Szinergiák Szinergikus kapcsolatok más fejlesztésekkel:  NFT I. keretében megvalósuló közoktatási nyomonkövetési program;  a szakképzés területén tervezett hasonló pályakövetési program, kapcsolódó szakmai, módszertani fejlesztések közös kidolgozása. Kapcsolódás más TÁMOP konstrukciókhoz:  Minőségfejlesztés, VIR kiemelt és nyílt pályázati programjai;  FIR;  DPR intézményi pályázati program.

7 Központi DPR céljai Hosszútávú célok: felsőoktatási szereplők közötti információáramlás javítása; jelentkezők pálya- illetve intézményválasztásának segítése; intézmények számára információk a képzés alkalmazhatóságáról, stratégia alkotás támogatása; oktatáspolitika számára döntéselőkészítéshez információk biztosítása; javuló felsőoktatási szolgáltatási környezet. Közvetlen célok: az intézményi DPR módszertani modell, informatikai háttér; pályakövetési adatok feldolgozása, aggregálása; intézményi pályakövető rendszerek szakmai támogatása és monitoringja (képzés, disszemináció, tanácsadás); a pályakövető rendszerhez kapcsolódó kutatások, adatelemzések (kérdőíves vizsgálatok, statisztikai adatgyűjtések).

8 Projekt tevékenységek I. 1.Projektmenedzsment felállítása (kiválasztás, szakértői tanácsadó testület, monitoring bizottság) Eredmény: működő projektmenedzsment, monitoring funkciók, a projekt szakmai támogatása és megalapozottsága. 2. Módszertani modell kidolgozása, egyeztetése, igényfelmérő kutatások. Eredmény: innovatív modell kidolgozása (pályakövetés, alumni szolgáltatások, közösségi portálok, stb.), mintaértékű a közoktatás, nemzetközi felsőoktatás számára. 3. Informatikai beszerzések, fejlesztések Eredmény: intézményi és központi DPR-t támogató informatikai rendszer fejlesztése 4. Panelvizsgálatok, DPR-t támogató kérdőíves felmérések: nagymintás panelvizsgálatok, kapcsolódó kérdőíves kutatások - oktatók, munkaerő- piaci szereplők körében. Eredmény: DPR-hez kapcsolódó empirikus adatsorok, kutatási eredmények.

9 Projekt tevékenységek II. 5. Intézményi pályakövetési programok megvalósítása 5.1. Előkészítés: Próbavizsgálatok, a rendszer informatikai tesztelése, módszertani segédlet elkészítése, felkészítő képzések 5.2. Központi monitoring funkciók: intézményi DPR szakmai és módszertani támogatása, minőségellenőrzés Eredmény: intézményi pályakövetés módszertani támogatását szolgáló komplex szakmai, tanácsadó rendszer kiépülése. 6. Intézményi adatok feldolgozása, elemzése: általános tendenciák, rangsorok kialakítása, elemzések Eredmény: aggregált adatsorok, statisztikai elmzése, ajánlások, jelentések. 7. Disszemináció 7.1. Első szakasz: intézmények, hallgatók, munkaerő-piaci szereplők tájékoztatása 7.2. Második szakasz: feldolgozott adatok bemutatása Eredmény: az érintettek előzetes tájékoztatása, eredmények bemutatása

10 Intézményi DPR adatok Közösségi portálok Központi panelvizsgálatok EmmaApehKSH Visszajelzés az intézmények felé Aggregált adatok OKM felé Jelentkezők tájékoztatása FIR

11 Tevékenységek ütemezése Tevékenységek 200720082009 2.3.4.12.3.4.12. I. Projektmenedzsment kialak í t á sa, m ű ködtetése II. Módszertani modell kidolgozása Nemzetközi és hazai tapasztalatok elemzése Ig é nyfelm é r ő kutatások Módszertani modell részletes kidolgozása Módszertani modell egyeztetése III. Disszemináció IV. Informatikai beszerzések, fejlesztések V. Panelvizsg á latok, k é rd őíves felmérések Panelvizsgálat K é rd őí ves adatgy ű jtés VI. Int é zm é nyi DPR el ő készítése Próbavizsgálatok Informatikai tesztelés Módszertani segédlet elkészítése K ö zrem ű k ö d ő k képzése VII. Intézményi DPR megvalósítás VIII. Intézményi adatok feldolgozása, elemzése

12 Tervezett költségvetés Projekt tevékenységekÖsszeg (Ft) I. Projektmenedzsment kialakítása, iroda működtetése, kapcsolódó szolgáltatások79 222 II. Módszertani modell kidolgozása39 100 III. Disszemináció22 650 IV. Informatikai beszerzések, fejlesztések98 400 V. Panelvizsgálatok, kérdőíves felmérések55 000 VI. Intézményi DPR előkészítése5 650 VII. Intézményi DPR megvalósítás55 750 VIII. Intézményi adatok feldolgozása, elemzése4 500 Összesen360 272

13 Indikátorok MutatóMérték egység Kiinduló érték 1.év2.év A DPR-be bekerülő hallgatók számafő0280 000340 000 Központi DPR modellt alkalmazó intézmények száma db04070 A központi rendszerhez kapcsolódó adatbázisok száma db047 A nyomon követett hallgatók arányafő (%)Hallgatók 5%-a 30%50% DPR szolgáltatás iránt érdeklődő, felsőoktatásba jelentkezők száma fő50 00080 000120 000 Diplomás pályakövetés, foglalkoztatás témájának megjelenési gyakorisága a médiában db5080120

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.felvi.hu


Letölteni ppt "Educatio Kht. - Országos Felsőoktatási Információs KözpontKözponti Diplomás Pályakövető Rendszer Kerekes Gábor 2007. április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések