Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram

2 Általános információk A megvalósítás ideje: 24 hónap (2012.05.01-2014.04.30.) Megvalósító konzorcium: - Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - ERFO Nonprofit Kft. - FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. - KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. - Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.

3 Általános információk A projekt általános célja A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása. Stratégiai célok 1. A célcsoport – a megváltozott munkaképességű munkavállalók - foglalkoztathatóságának javítása. 2. Országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely a foglalkozási rehabilitáció szereplői között támogatja a szakmai kommunikációt és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatási színvonalát biztosítja. 3. Országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése.

4 Általános információk A projekt közvetlen célcsoportja a) Foglalkozási rehabilitációra szakosodott, a konzorciumban részt vevő állami tulajdonban lévő szervezeteknél foglalkoztatott fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek. b) A kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjainál dolgozó szakemberek.

5 Kapcsolódó pályázatok TÁMOP-5.3.8. A2 -12/1,2 A pályázók köre A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezetek: – Rehabilitációs költségtámogatásban részesülő foglalkoztatók (a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján) – A 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés r pontja szerinti védett foglalkoztatók – A 2011. évi CXCI. törvény 25.§ (1) bekezdés b pontja szerinti bér- és költségtámogatásban részesülő foglalkoztatók

6 Kapcsolódó pályázatok TÁMOP-5.3.8. A3 -12/1,2 A pályázók köre Megváltozott munkaképességű személyek számára alternatív munkaerő- piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, amelyek: a)a pályázati kiírás megjelenésének napján már biztosítják a szolgáltatást a célcsoport tagjainak számára (működő szolgáltatók) b)új munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek (új szolgáltatók)

7 Kapcsolódó pályázatok A1 (kiemelt projekt) A2 (foglalkoztatók projektjei) A3 (szolgáltatók projektjei)

8 ERFO – FŐKEFE – KÉZMŰ tevékenységei Szakmai felkészítés - Projekt menedzsment ill. szakmai munkatársak kiválasztása; - Kompetencia felmérések lebonyolítása; - Képzők képzése; - Munkaszerződések, munkaköri leírások készítése/módosítása, képzési infokommunikációs csatornák kialakítása és működtetése; - Képzési tananyag biztosítása; - Képzési katalógus készítése, gyártása, terjesztése; Műszaki felkészítés - Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; - Képzőhelyszín fizikai kialakítása; - Informatikai eszközbeszerzés; - Oktatástechnikai eszközök beszerzése; - KÉREM szoftver fejlesztése, bevezetése; Képzések megvalósítása - Alapvető képzések megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációja - 480 óra – 20 modul (24 óra/modul) - egységes tananyag az A2 pályázók részére - a három cégnél eltérő képzésszervezés (napi 2-3-4 óra képzés) - Szakmai képzések megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációja - OKJ-s, programakkreditált vagy FINY regisztrációval rendelkező képzések

9 TMSZK tevékenysége Nyílt munkaerőpiacon működő potenciális munkáltatók felmérése és munkakörök kompetencia-elemzése, valamint a megváltozott munkaképességű személyek által is elvégezhető munkakörök szűrése – Kompetencia módszertan kidolgozása és megvalósítása – Kapcsolatfelvétel munkaerő-piaci szolgáltató szervezetekkel és munkáltatókkal – Kompetencia módszertan kidolgozása és megvalósítása Képzések megszervezése, lebonyolítása Tudásmenedzsment hálózat kialakítása – Módszertan kidolgozása az informatika kiaknázására – Tudásmenedzsment hálózat kialakítása – Informatikai szolgáltatások fejlesztése a portálra – Informatikai szolgáltatások üzemeltetése és támogatása

10 Általános információk Indikátorok A projekt során kiképzett képzők száma135 fő Szakmai, készség- és magatartásalapú kompetencia felmérésen részt vett munkavállalók száma 5000 fő Képzésbe bevont munkavállalók száma 2993 fő Képzést sikeresen elvégzett munkavállalók száma 2000 fő Nyílt munkaerőpiacon működő potenciális munkahelyek kompetencia elemzése 500 db

11 FSZK tevékenysége 4 szakmai munkacsoport - Átvezetés munkacsoport - Hálózat munkacsoport - Monitoring munkacsoport - Irányító Testület

12 Hálózat munkacsoport A projekt egyik nevesített és kiemelt célja Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat felállításának előkészítése, majd a hálózati tevékenység megkezdése. A Hálózat célja -Országos szinten legyen biztosított a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek közötti tapasztalatcsere, információáramlás, a jó gyakorlatok megosztása és a fejlesztések közössé tétele; -Teremtődjék meg az egységes gondolkodás, illetve az együttműködés szakmai színterei és csatornái; -A program végére álljon fel a szervezetek érdekein alapuló, aktívan működő országos hálózat. A Hálózat tagjai A kiemelt projekthez szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukciók kedvezményezettjei (védett foglalkoztatók; alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók)

13 Hálózat munkacsoport A Hálózat munkacsoport feladatai –Szakmai munkacsoportok kialakítása, működtetése (Hálózati menedzsment; Szakértői workshop) –Igény és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében; szervezeti igények összesítése; –Országos Hálózati nyitórendezvény lebonyolítása; –Országos Hálózati találkozók lebonyolítása; –Hálózati Szakmai Műhelyek kialakítása, működtetése; –Hálózati évkönyv összeállítása, kiadása, kivitelezése, terjesztése; –Háttértanulmányok, elemzések elkészítése; –Együttműködés a szervezetfejlesztés, kommunikáció, disszemináció és rendezvényszervezés területén.

14 Monitoring Munkacsoport A Monitoring Munkacsoport tevékenységének célja Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók tevékenységét egységesen mérő és értékelő rendszer kidolgozása és rendelkezésre bocsájtása az Országos Szakmai és Módszertani Központ, valamint a szakpolitikai döntéshozók számára. A Monitoring Munkacsoport 3 Műhelyen keresztül látja el feladatait -Mérési, Értékelési és SZER Specifikációs Műhely, -Informatikai Műhely, -Szakmai Monitoring Műhely.

15 Monitoring Munkacsoport Eredmények, termékek -szakmai koncepciók, működési és kommunikációs rendek, -közbeszerzési specifikációk (SZER, Fejlesztő, Szakmai Monitoring), -Szolgáltatás Elemző Rendszer (SZER), -SZER-hez kapcsolódó fogalomtár, -mérési és adatelemzési módszertan, -komplex monitoring jelentés, -képzési dokumentációk, tematikák (SZER és monitoring oktatás), -monitoring útmutató és adatlap.

16 Átvezetés Munkacsoport Cél -A TÁMOP-5.3.8.A3-12/1,2 projekt „új szolgáltató” kedvezményezettjei munkaerő-piaci szolgáltatás-nyújtás területén meglévő tudásának kiegyenlítése, egységes szintre hozatala. -A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, és a védett foglalkoztatók egységes eszközt és módszert kapjanak a védett foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra való átvezetéséhez. Feladat Külső szakértők közbeszerzése, majd a szakértők tevékenységének szakmai segítése, nyomon követése műhelyülések személyes egyeztetései útján. Részvétel szakmai workshopokon, munkacsoportok egyeztetésein.

17 Átvezetés Munkacsoport A) Egységes munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan kidolgozása és képzés megvalósítása –kutatási tanulmány elkészítése; –egységes szolgáltatás-módszertan elkészítése; –képzés lebonyolítása és tréning-munkafüzet kidolgozása. B) Átvezetés módszertan és kapcsolódó képzés kidolgozása –helyzetelemzés, jó gyakorlatok összegyűjtése; –előzetes átvezetés módszertan elkészítése; –képzési tematika összeállítása, képzés lebonyolítása; –a szolgáltatásnyújtás modellezése, tesztelése, visszacsatolás, módszertani fejlesztés a szolgáltatás tesztelésének tapasztalatai alapján; –az átvezetés-módszertan véglegesítése; –a módszertan megosztása a hálózat tagjai között.

18 Irányító Testület Fő cél Országos szakmai és módszertani központ (OMK) létrehozása – FSZK szervezetébe integrálódó független országos hatáskörű szakmai- módszertani szervezet További célok –Vertikális és horizontális kommunikációs csatornák kialakítása – foglalkozási és foglalkoztatási rehabilitáció különböző szakterületei és a szakmapolitika közötti rendszeres párbeszéd és információáramlás –Fejlesztési területek összefogása, koordinációja – szinergia-hatás generálása, redundancia elkerülése –Adatgyűjtés és adatelemzés makroszintű rendszerének biztosítása – OMK- hoz kötődő információs bázis

19 Irányító Testület OMK kialakítása:Kommunikációs csatornák kialakítása: IT-ülésekSzakmapolitikai ülések TanulmányokÁgazati szakmai konzultációk Szervezetfejlesztés Koordináció:Adatbázis kialakítása: Szakmai munkacsoportok adatok körének és típusának egyeztetésemeghatározása Szakértői workshopokadatok gyűjtése és rendszerezése Általános feladatok: –Szakmai koncepció, kommunikációs és működési rend kialakítása, –külső szakértők kiválasztási eljárásának lebonyolítása, –belső szakmai monitoring működtetése, –részvétel a disszeminációban és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken.

20 TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Köszönöm a figyelmet! feher.ildiko@fszk.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések