Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Educatio az ágazati oktatási informatika szolgálatában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Educatio az ágazati oktatási informatika szolgálatában"— Előadás másolata:

1 Az Educatio az ágazati oktatási informatika szolgálatában
Kerékgyártó Sándor - ügyvezető Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 5 mondat És nagyon ideges ember lennék, ha nem zárult volna le a múlt hét szerdán, a felvételi jelentkezés és nem volt gond. Minden működött. Emlékszem, tavaly ilyenkor a rádióban hallgattam, hogy ki mivel magyarázza azt, hogy nem sikerült tartani a határidőket. Tavaly Gyerek Most 15-én a határidő is lejárt és a jelentkezés is sikeresen befejeződött, 15-én óránként kaptam az értesítéseket, hogy az új rendszerünk hogyan bírja a terhelést. Idén óránként Nem csak a szervereink újak. Mit csináltunk és mit csinálunk ezen kívül

2 Jelen intézkedések Az Educatio Nonprofit Kft. jelene és jövője – Konszolidáció Új ügyvezető: júliustól Új tulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kormányzat általi tőkerendezés – eredményes, hatékony működés, új bérlemény, profiltisztítás (HIK, esélyegyenlőségi projektek stb.) Tárgyalások az OH-val: feladatok, hatáskörök tisztázása Felelős: két miniszter (NEFMI, NFM) Hanem a keretek is ami között dolgozunk, azok is újak. Én tavaly júliusban vettem át Rendeztük a helyzetét, a jogszabályi helyzetét Két miniszter felelős OH-nak dolgozunk, megtörtént a tisztázás

3 Az Educatio tevékenységeinek csoportosítása
Az Educatio Nonprofit Kft. feladata, hogy hatékony, korszerű informatikai szolgáltatást nyújtson az oktatásban. Központi oktatásügyi szolgáltatások fejlesztése és üzemeltetése A magyar köz- és felsőoktatás tartalmi, módszertani megújítása A szakmapolitika szereplőinek, illetve a magyar köz- és felsőoktatási rendszer minden érintettjének nyújt szolgáltatásokat Állami és európai uniós források hatékony felhasználása Elsősorban a központi adatbázisok fenntartása, üzemeletetése (KIR, FIR, Felvételi, diákigazolvány adatfeldolgozás, valamint felvételi és diákigazolvány ügyfélszolgálat) Ágazati igények hatékony kiszolgálása adatbázisok létrehozásával és intézményi adatszolgáltatások gyorsabbá és költséghatékonyabbá tételével Elektronikus adatszolgáltatások biztosítása a köz- és felsőoktatási intézmények részére (KIR, FIR) Eljárások elektronizálása (e-felvételi, diákigazolvány igénylés) Felsőoktatási fejlesztések (EISZ, DPR, AVIR) Közoktatási fejlesztések (TAMOP 3.1.1, TAMOP 3.1.4) Tájékoztató tevékenység, intézményi fejlesztések szakmai támogatása egységes módszertan, elemzési tevékenység, felvételi tájékoztatás (pl. Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, Tájoló, felvi.hu), adatszolgáltatás és elemzés (pl. felvi rangsor, jelentkezés kutatás)

4 Educatio oktatási projektek I. Oktatási Hivatallal együttműködésben
KIR és KIFIR (KIR STAT), Érettségi és középiskolai felvételi vizsga, Közoktatási Információs Rendszer (KIR) személyi és intézményi nyilvántartás adatrögzítő felületek Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) személyi intézményi nyilvántartás Felsőoktatási felvételi rendszer e-felvételi nyilvántartás vonalhúzás Diákigazolvány: szakmai támogatás (ügyfélszolgálat, adatfeldolgozás) KIR és KIFIR (KIR STAT), Érettségi és középiskolai felvételi vizsga Az Educatio feladatunk a rendszerekhez kapcsolódó hardver és szoftver, valamint ügyfélszolgálati infrastruktúra biztonságos üzemeltetése és fenntartása, valamint az OH által meghatározott igények alapján az egyes rendszerek továbbfejlesztésének specifikációja és fejlesztése. KIR – üzemeltetés és ügyfélszolgálat Közoktatási intézmények adatainak nyilvántartásba vétele és karbantartása (közel 6000 intézmény) Tanulói és pedagógus jogviszony nyilvántartás ( személy) ez másfélmillió embert jelent Közoktatási statisztikai adatgyűjtés (KIR Stat) Kötelező intézményi ágazati adatszolgáltatás (OEP, Nyufig, MÁK) FIR – Központi nyilvántartás a felsőoktatási intézményekről, oktatókról, hallgatókról. A rendszer alkalmas a felvételi eljárás támogatására, a hallgatók társadalombiztosítási jgosultságának egységes nyilvántartására, statisztikai feladatokhoz, illetve jogosulatlan tanulmányi támogatás kiszűrésére. Az Educatio feladata a rendszer informatikai támogatása. Személyi nyilvántartás – hallgatói és oktatói jogviszony (közel személy) Intézményi (70 felsőoktatási intézmény) és képzés nyilvántartás: ágazati adatszolgáltatás (OEP Országos Egészségügyi Pénztár, Nyufig, Nyugdíjfolyósítás, MÁK Államkincstár) Állampolgári portál és intézményi betekintő felület (magyarország.hu, felvi.hu) Felsőoktatási Felvételi rendszer Felsőoktatási felvételi informatikai, ügyfélszolgálati, ügyviteli és kommunikációs feladatai Diákigazolvány – köz- és felsőoktatási ügyfélszolgálati tevékenység (személyes, telefonos, ) Adatfeldolgozás (éves szinten közel ): igénylés, postabontás, érkeztetés, scannelés, adattrögzítés hibakezelés, nyomdai kapcsolattartás (vagyis a gyártáson és kézbesítésen kívűl minden folyamat)

5 Educatio oktatási projektek II.
ÚMFT-s projektek TIOP Hatékony informatikai infrastruktúra a központi oktatási rendszerek szolgálatában Tervezett projektzárás: június 30. Cél: informatikai eszközfejlesztés TÁMOP századi közoktatás – fejlesztés, koordináció Tervezett projektzárás: március 31. – hosszabbítás alatt Cél: kompetencia alapú oktatás, esélyegyenlőség támogatása TAMOP Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és a felsőoktatásban Tervezet projektzárás: december. 31. Cél: az EISZ Nemzeti Program fejlesztése (adatbázis portfolió bővítés, informatikai háttér-infrastruktúra bővítése) TAMOP Felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése Tervezett projektzárás: március 31. Cél: központi diplomás pályakövető és vezetői információs rendszerek kialakítása és ezek intézményi szintű fejlesztéseinek szakmai támogatása . TIOP célok: a) TÁMOP-ok keretében kifejlesztett eredmények alkalmazásában (pl.: TAMOP – AVIR rendszerfuttatás, portál DPR – online kérdőívező szoftver, b) már meglévő és majd kialakítandó különböző oktatási rendszerek hatékony teljesítményének hosszabb távú biztosítása ez is hozzájárult ahhoz hogy 15-én éjfélkor nyugodtan TÁMOP közoktatásfejlesztési kiemelt program tevékenységek (pillérek) Van nyolc cél. Pl. szerintem nagyon lényeges a pedagógiai módszertani megújulás, SNI gyerek segítése, komplex e-tanulás fejlesztése, iskolafejlesztés, tudásmenedzsment. Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések kiépülésének ösztönzése, támogatása 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek 5. Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejlesztése, továbbfejlesztése 6. A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, valamint a tanulási környezet- és iskolafejlesztést támogató K+F tevékenységek 7. Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek 8. A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F tevékenységek; az innováció támogatása TAMOP ismertetése: az EISZ Nemzeti Program fejlesztése (adatbázis portfolió bővítés, informatikai háttér-infrastruktúra bővítése), KFDT felsőoktatási digitális tananyag-állomány bővítése a TÁMOP 4.1.2/A pályázatból (1000 cím) Az Elektronikus Információszolgáltatás 2001 (tíz éve) óta Magyarország egyetlen olyan országos hatáskörű szolgáltatása, ahol felsőoktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó kurrens, tudományos folyóirat adatbázisokhoz biztosít hozzáférést. Mára 17 adatbázist szolgáltat az EISZ, melyben a nagy multidiszciplináris adatbázisok (Web of Science, ScienceDirect stb.) mellett több szakadatbázis (Econlit, FSTA, Zoological Records stb.) szerepel. Az EISZ közel 90 tagintézmény használja (Konzorcium): - Nonprofit kutatóintézetek (múzeumok, könyvtárak, kórházak) 52,3 %; - Felsőoktatási intézmények 37,7%. - MTA Könyvtára és kutatóintézetei 10%; TAMOP – később bővebben

6 Educatio oktatási projektek III. egyéb oktatási projektek
EU projektek (nem ÚMFT) ASPECT eTwinning 6 Europass Egyéb forrás (saját bevétel, állami támogatás) Hitelesítés szolgáltatás Educatio Kiállítás Felsőoktatási tájékoztatás (pl. kiadványok) Diákigazolvány kedvezményrendszer ASPECT - EU-s projekt, melynek célja, hogy elerarning tartalomszolgáltatás a már létező Learning Resource Exchange (LRE) portálon az iskolák számára. eTwinning 6 - Az eTwinning6 program célja, hogy segítse Európában a testvériskolai kapcsolatok kialakulását és szorgalmazza az iskolák közötti kooperációt. A projekt feladata a program népszerűsítése a hazai tanárok, iskolák, diákok körében, illetve folyamatos szakmai és technikai segítségnyújtás a programhoz kapcsolódott iskoláknak. Idén MO rendezi az éves konferenciát, március végén. EuroPass - Az EuroPASS Nemzeti Iroda működtetése. Hitelesítés szolgáltatás - A szolgáltatás / tevékenység célja, hogy a köz- és felsőoktatási intézmények adatközlési és adminisztratív feladatait elektronikus adminisztrációs rendszer segítségével, elektronikus aláírással hitelesítve végezzék el. Educatio kiállítás - Az EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a magyar oktatás legjelentősebb és legrangosabb, éves, szakmai seregszemléje, amelyet – a szaktárca megbízásából óta szervez a Társaság. Több száz kiállító – köztük valamennyi magyar egyetem és főiskola – képviseli a hazai közép- és felsőoktatást, a taneszközgyártást, a tankönyvkiadást, a szakképzést, a nyelvoktatást, a minőségbiztosítást. Felsőoktatási tájékoztatás (kiadványok) - A felsőoktatási jelentkezők pontos és naprakész tájékoztatása, felvételihez kapcsolódó nem hivatalos tájékoztató kiadványok előállítása és terjesztése. Felvételi információkat tartalmazó portál tartalmi szerkesztése és üzemeltetése; felvételi tájékoztatáshoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. Diákigazolvány kedvezményrendszer - Diák, hallgatói, illetve pedagógus és oktatói státusz alapján a kártyákhoz kapcsolódó államilag nem garantált kedvezmények és szolgáltatások köre folyamatos bővítése, ezen kedvezmények és szolgáltatások biztosításához szükséges kedvezményrendszer működtetése.

7 Felsőoktatási igazgatóság – brand-ek, rövidítések, kiadványok
Brandek, kiadványok –felsőoktatás központi Diplomás Pályakövető (Rendszer) Program központi Diplomás Pályakövető Rendszer Felsőoktatási Információs Rendszer Felsőoktatási Információs Rendszer Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer Felsőoktatási Műhely Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Felsőoktatási Műhely Szakirányú továbbképzések Szakirányú továbbképzések Bár ritkán látják ezt mind egyben, de ezt mind mi csináljuk. És csak azért van ennyi a dián, mert több nem fért. Felvi-rangsor (felsőoktatási rangsorok) Felvi-rangsor (felsőoktatási rangsorok) Felvi.hu Műhelycsatorna Felvi.hu Műhelycsatorna

8 TAMOP 4.1.3 - Stratégiai célok
A TÁMOP intézményi pályázatok támogatása: intézményi rendszerek módszertani alapjainak és követelményeinek meghatározása és ezek működésének monitoringja. A központi rendszerek és szolgáltatások kialakítása: intézményi információs rendszerekkel egymást kiegészítve, illetve egymásnak adatot és információt szolgáltatva biztosítsák a felsőoktatásban érdekelt összes vezető számára az egységes információ bázist a döntéshozatalhoz. Központi diplomás pályakövető program (DPR): TAMOP szakmai támogatás DPR intézményi modell kidolgozása - egységes módszertan kidolgozása (központi kérdőív, szakmai minimum) szakmai módszertani támogatás : képzések, konferenciák, kiadványok nyomon követés és monitoring: szakmai felmérés, tanácsadási tevékenység az intézményekben Központi szolgáltatások Központi DPR adattár. Intézményi kutatások megjelenítése, elemzések Adatintegráció – munkaerő-piaci adatok primer ágazati adatbázisok anonnimizált összekapcsolásával Portál kialakítás: – dpr kommunikáció Országos kutatások lebonyolítása – országos munkáltatói, hallgatói és végzett kutatások Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR) célok: ad-hoc jellegű, központi adatszolgáltatások kiváltása intézményi rendszerekben (tanulmányi, gazdálkodási) a meglévő adatokra épít pályázati forrás és központi szakmai segítség a bevezetéshez Elősegíti a stratégia mérését, mutatószámrendszerek készítését

9 TAMOP DPR eredmények Intézményi támogatás (központi szolgáltatások) Online kérdőívező szoftver bevezetése, támogatás Intézményi szakmai programok, kiadványok, tanulmányok Intézményi szakmai monitoring – tanácsadás DPR sorvezető: Központi tevékenységek, termékek Központi kérdőív blokk kidolgozása az intézményi felmérésekhez Központi országos felmérések (2009, 2010): munkaadók, hallgatók, végzettek DPR adattár: 29 intézmény DPR adatai, egységes módszertan, több mint megkérdezett Központi adat integráció ( anonimizált adat) nemzetközi együttműködések: Hága, Budapest, Berlin, Bologna – DPR kommunikációs felület (termékek és szolgáltatások) Intézményi támogatás Online kérdőívező szoftver – Evasis – 12 intézmény használta a kötelező hallgatói és végzettek felméréséhez 2010-ben 10 rendezvény, 6 kiadvány, 16 DPR hírlevél, DPR kézikönyv, kutatások és elemzések publikálása – folyamatos kapcsolattartás és szakmai visszacsatolás 29 intézményi kapcsolattartóval 29 intézményi kérdőív felmérés és dokumentum elemzés. 10 intézmény esetében helyszíni szakmai felmérés. DPR sorvezető – központi DPR modell kialakítása és megvalósítási lépéseinek kidolgozása Központi tevékenységek Tavaszi és őszi intézményi felmérésekhez biztosítottuk a központi kérdőív blokkot Kutatások Munkaerő-piaci kutatás a munkaadók körében Kb cég, MKIK-GVI-vel közösen Jelentkezési Tendenciák Kutatás 2009, 2010 Kérdőíves vizsgálat kb diák, tanárok, iskolaigazgatók, nem jelentkezők bevonásával Hallgatói motivációs kutatás 2009 Országosan reprezentatív kérdőíves vizsgálat kb alapképzésben résztvevő hallgató Diplomás kutatás 2010 Országosan és képzési területenként reprezentatív kérdőíves vizsgálat Kb fő, 2007-ben végzett friss diplomás személyes lekérdezése Központi adatintegráció (anonimizált) hallgatói adatok FIR, NAV (Apeh), FSZ, OEP Párbeszéd a nemzetközi kutatókkal. Folyamatos kapcsolat a német DPR központi vezetőivel (Kassel)

10 TAMOP 4.1.3 - AVIR felhasználás, felhasználók
Adattár alapadatok témakörönként Stratégiai mutatószámok Intézményi adattár Felsővezetők Rendszeres jelentések Vezetők és társ szervezetek (pl.: MTA) Központi Rendszerek Felvételi FIR Ad-hoc kérdések, Rendszeres statisztika Jelentés készítők Ezen az ábrán látható nagyjából az, ami eddig megvalósult az AVIR fejlesztésben, tehát mindaz, ami e kiépülő rendszer alapjait jelenti. A fenntartási és működési szakaszban majd ezeket kell megerősíteni, és fejleszteni, annak érdekében, hogy beváltsa a hozzáfűzött reményeket, várakozásokat. Mi is a lényeg? Az, hogy az ágazat vezetése (kormányzás) folyamatosan kapja a számára szükséges információkat, DE alapadat szinten. Ezen alapadatokat az AVIR központi adattára segítségével már maga a kormányzat tudja kezelni, a feltett kérdésre a választ megkeresni. A folyamatos adatszolgáltatás segítségével pedig – mivel nem lehet tudni, hogy az adat éppen mire kell, ezért csak a valós adatokat érdemes küldeni, adni. Elemzés, Tervezés, Modellezés, Adatbányászat Elemzők Egyéb adatok KSH , Kincstár sajtó, intézmények, pályakezdők, állampolgárok, művészek stb. Tájékoztatás

11 Átláthatóbb, hatékonyabb ágazati tervezés, működés!
TAMOP Mit nyújt az AVIR az ágazati irányítás számára a „jó kormányzás” érdekében? információigény esetén közvetlen adatforrás – gyors válasz ad-hoc kérdésekre párhuzamosan folyó intézményi lekérdezés kiváltása ellenőrzött intézményi adatgyűjtés – pontos, megbízható információk stratégiai mutatókhoz adatforrás adatok, elemzések, háttér támogatás, tervezés – modellezés rendszeres statisztikai adatszolgáltatás lehetősége Átláthatóbb, hatékonyabb ágazati tervezés, működés! Az előző ábra után kiemelve a legfontosabb „szolgáltatásai” az AVIR-nak, amivel a tény alapú, „jó kormányzást” szolgálja. Hogy pontosan mi jelenleg a tartalma azt kollégáim a következő előadásokban majd ismertetik, bemutatják részletesen. Most csak annyit jegyezzünk meg, hogy a rendszer fejleszthető, tovább alakítható, a mindenkori igényekhez. Így igazából a megrendelőtől fog függeni, hogy milyen adatok kerüljenek bele, és azokból mit és hogyan jelenítsen meg a rendszer. Mi most elkészítettük az alapeszközt, mondjuk úgy, hogy a „pattintott kőbaltát”, most azt várjuk, hogy a napi szintű együttműködés keretében közösen készíthessünk csiszoljuk ki belőle „csiszolt” eszközt, egészen a 21. század elvárásainak megfelelően.

12 TAMOP 4.1.3 - Második szakasz Fejlesztések folytatása
Tervezett indulás: II. negyedév Támogatás összege: bruttó eFt (OFI-val közösen) Cél : az előző projektben elért eredmények továbbfejlesztése, folytatása Pályakövető rendszer (DPR) továbbfejlesztése Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR), kapcsolódó nyilvántartó rendszerek és ágazati AVIR továbbfejlesztése Hallgatói szolgáltatások szakmai támogatása 1. TÁMOP és TÁMOP 4.1.1/A nyílt pályázat intézményi fejlesztéseinek szakmai támogatása, monitoringja Diplomás humán erőforrás monitoring rendszer és államigazgatási (tanulmányi, munkaügyi) adatbázisokra épülő diplomásokra vonatkozó munkaerő-piaci statisztikai rendszer kialakítása További hallgatói csoportok bevonása a pályakövetésbe (PhD, FSZ, szakirányú továbbképzés) Csatlakozás Eurostudent 2013 felméréshez Nemzetközi együttműködési hálózatokhoz történő csatlakozás 2. TÁMOP illetve 4.1.1/A nyílt pályázat intézményi fejlesztéseinek szakmai támogatása, monitoringja, Központi adattár és mutatószám bővítés. Például: Intézményi kapacitás, teljesítménykövetelmények:, finanszírozási mutatók, Képzési kimeneti mutatók Új adatokat be kell vonni, pl. K+F mutatók, Nemzetközi mobilitás mérése Ágazati statisztikai információs alkalmazások fejlesztése, statisztikai adatszolgáltatás automatikus generálásának kifejlesztése Felsőoktatás Információs Rendszerhez (FIR) modulfejlesztések, tartalombővítés végrehajtása, AVIR adattárral teljes körű összekapcsolás biztosítása, különös tekintettel az alábbi területekre: Tanulmányi forrásadatok (lemorzsolódás, kreditgyűjtés, végzési időtartam, nyelvvizsga, szakmai gyakorlat), K+F és felsőoktatási tudományos teljesítmény forrásadatok (oktatók besorolása; doktori képzés, kutatói állomány, kutatási projektek fajtája és finanszírozása; publikációk, szabadalmak, oltalmak) Akkreditációs nyilvántartások fejlesztése, Vagyongazdálkodás és beruházás nyilvántartás Hallgatói és oktatói válaszokon alapuló mutatórendszerek kidolgozása, ehhez szükséges módszertani fejlesztések (OMHV, Kreditmonitor) A FIR és a tanulmányi rendszerek (ETR, Neptun, ETN), továbbá a FIR és ágazati nyilvántartások közötti kétirányú adatkapcsolatok fejlesztése, közhiteles nyilvántartások technikai feltételeinek kialakítása, a FIR közhitelessé tétele 3. Pályakövetéshez kapcsolódó öregdiák szolgáltatások szakmai támogatásának kiépítése. Életpálya támogatás Felsőoktatási karrier szolgáltatásokhoz és életpálya segítő tanácsadáshoz kapcsolódó szakmai támogatás fejlesztése. Erre az egészre 1,152 mrd forintunk van.

13 Stratégiai célok illeszkedése
Educatio Nonprofit Kft. központi oktatásügyi szolgáltatások fejlesztése és üzemeltetése a magyar köz- és felsőoktatás tartalmi, módszertani megújítása, a szakmapolitika szereplőinek, illetve a magyar köz- és felsőoktatási rendszer minden érintettjének támogatás nyújtása állami és európai uniós források hatékony felhasználása Felsőoktatás tevékenységek az Educatio felsőoktatással kapcsolatos szolgáltatásainak (felvételi eljárás, FIR) szakmai támogatása a felsőoktatási intézményi szolgáltatások (DPR, VIR) tartalmi, módszertani - elsősorban európai uniós forrásból történő – megújítása statisztikai, empirikus adatokra, kutatási eredményekre épülő elemzési és tájékoztatási tevékenység a felsőoktatási szereplők, érintettek számára Lezárásképpen Az elején emlékeznek, hogy elmondtam az Edu tevékenységeit. Hogy pontosan lássák, hogy miért dolgozunk, fejlesztés, megújítás, szolgáltatás, források hatékony felhasználása. A felsőoktatás számára ez jelent szakmai támogatást, jelenti a dpr, vir, eisz megújítását és azt a rengetek kutatást, elemzést, amelyből reményeink szerint a felsőoktatás szereplői jó és hasznos következtetéseket tudnak levonni. Úgy mint most a felvételinél, nyugodtan dőlhessünk hátra mi és azok akik a szolgáltatásokat igényben veszik. Az Educatio felsőoktatással kapcsolatos szolgáltatásainak felsőoktatás-szakmai támogatása Felvételi eljárás: szakmai támogatás, felvételi tájékoztató szerkesztés, jogi háttér biztosítása, adatbázis szűrések FIR: eljárás szakmai támogatása Diákigazolvány: szakmai támogatás (ügyfélszolgálat) A felsőoktatási intézményi szolgáltatások (Diplomás Pályakövető Rendszer-DPR, Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer- AVIR) tartalmi, módszertani - elsősorban európai uniós forrásból történő – megújítása; Központi diplomás pályakövető program (DPR): intézményi modell, központi szolgáltatások (adattár, diplomás portál) Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR): intézményi ajánlások, központi adattár, mutatószámok, lekérdező felületek Statisztikai, empírikus adatokra, kutatási eredményekre épülő elemzési és tájékoztatási tevékenység a felsőoktatási szereplők, érintettek számára. Nem hivatalos kiadványok: Felvételi Tájoló, Felsőoktatási Műhely, Online tartalomszolgáltatás: felvi/műhelycsatorna, for foreigners Felsőoktatási rangsorok: FELVI rangsor, online rangsor Elemzések: felvételi jelentkezési tendenciák, motivációk stb.

14 Köszönöm a figyelmet! Az Educatio felsőoktatással kapcsolatos szolgáltatásainak felsőoktatás-szakmai támogatása Felvételi eljárás: szakmai támogatás, felvételi tájékoztató szerkesztés, jogi háttér biztosítása, adatbázis szűrések FIR: eljárás szakmai támogatása Diákigazolvány: szakmai támogatás (ügyfélszolgálat) A felsőoktatási intézményi szolgáltatások (Diplomás Pályakövető Rendszer-DPR, Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer- AVIR) tartalmi, módszertani - elsősorban európai uniós forrásból történő – megújítása; Központi diplomás pályakövető program (DPR): intézményi modell, központi szolgáltatások (adattár, diplomás portál) Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR): intézményi ajánlások, központi adattár, mutatószámok, lekérdező felületek Statisztikai, empírikus adatokra, kutatási eredményekre épülő elemzési és tájékoztatási tevékenység a felsőoktatási szereplők, érintettek számára. Nem hivatalos kiadványok: Felvételi Tájoló, Felsőoktatási Műhely, Online tartalomszolgáltatás: felvi/műhelycsatorna, for foreigners Felsőoktatási rangsorok: FELVI rangsor, online rangsor Elemzések: felvételi jelentkezési tendenciák, motivációk stb.


Letölteni ppt "Az Educatio az ágazati oktatási informatika szolgálatában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések