Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség"— Előadás másolata:

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Változások a közúti közlekedési szolgáltatások engedélyezésében, az engedély nélkül végezhető szállítások előírásaiban

2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló a Kormány 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet Megjelent: December 7.-én a Magyar Közlöny 146. számában

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte: a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletet, a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendeletet, az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendeletet, valamint a a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet jelentős részét.

4 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Magyarország területén belföldi forgalomban 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel, 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal, autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenység közúti személyszállítási engedéllyel, autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető.

5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Nincs szükség valamennyi jármű esetében, közúti árutovábbítási engedélyre és közösségi engedélyre - akár díj ellenében sem - a sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása, továbbá a gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély miatt szükséges sürgős szállítása esetén. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás

6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A Kormány rendelet alapján, a teherjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint az autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység a rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedély alapján az abban meghatározott időbeli hatály lejártáig folytatható. Az 1071/2009/EK rendelet 23. cikk szerint, azon vállalkozásoknak, amelyek december 4. előtt rendelkeztek a közúti fuvarozói szakma gyakorlására jogosító engedéllyel, december 4-ig meg kell felelniük e rendelet rendelkezéseinek. Fentiek alapján a korábban kiadott és még érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozások tevékenységüket tovább folytathatják, de már az új feltételeknek kell megfelelniük. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Megváltozott feltétel a vagyoni biztosíték mértéke, amely az 1071/2009/EK rendelet 7. cikk (1) szerint, az első jármű esetében EUR, és minden további gépjármű esetében EUR. Az Euro értékét azokban a tagállami valutákban, amelyek nem vesznek részt a gazdasági és monetárisunió harmadik szakaszában, évente rögzíteni kell. Az alkalmazandó árfolyamként az október első munkanapján érvényes és az Európai Unió Hivatalos Lapjában meghirdetett érték, 2012-ben: Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A régi engedélyesek, amennyiben bővítnek, akkor az új és a régi járművek vonatkozásában is, már nem a korábbi biztosítékot kell igazolniuk, hanem valamennyi járművet figyelembe véve az új értékeket. A biztosíték Ft-ban is, és EUR-ban is elfogadható. A pénzintézetek, biztosítók által kiadott korábbi igazolásokat, csak bővítés esetén szükséges, az új rendeletre hivatkozó és az azokban foglalt értékeket tartalmazó igazolásra kicseréltetni. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A december 04. előtt kiadott engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak az Uniós rendeletek alkalmazását követő időponttól, december 04-től EUR-ban, vagy Forintban számolva az arra vonatkozó igazolásokat legkésőbb december 31-ig meg kell küldjék az engedélyt kiadó közlekedési hatóság részére. A régi még érvényben levő engedéllyel rendelkező vállalkozások amennyiben újólag benyújtják a kérelmüket valamennyi feltételt teljesítve, az új formátumú engedélyt és kivonatokat a Kormány rendelet 16. szakasz (1) bekezdésében foglaltak szerint, legfeljebb 10 éves időbeli hatállyal kapják meg. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

10 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Szakmai irányító: Az 1071/2009. EK rendelet 2. cikk 5. szerint, szakmai irányító, a vállalkozás alkalmazásában álló természetes személy vagy, amennyiben a vállalkozás természetes személy, a személy (továbbiakban belső szakmai irányító), vagy az arra vonatkozó rendelkezés esetén egy általa szerződés útján kijelölt másik természetes személy, aki tényleges és tartós módon szervezi a vállalkozás fuvarozói tevékenységét. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

11 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A követelmények szempontjából a szakmai irányító személye elméletben két főcsoportba sorolható, attól függően, hogy hogyan kapcsolódik a vállalkozáshoz, lehet belső személy vagy külső. A szakmai irányító - a gazdálkodó szervezet alkalmazottja, igazgatója, tulajdonosa, tagja, részvényese vagy ügyeinek intézője, vagy, ha a vállalkozás természetes személy, akkor ő maga ez a személy - a kapcsolódása szerinti vállalkozásnál korlátlan mennyiségű, az engedélyezési kötelezettség alá tartozó jármű esetén, egyedül is betöltheti e feladatot. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

12 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A szakmai irányító, akit szerződés hatalmaz fel a szakmai irányítói feladatoknak a vállalkozás nevében történő ellátására, azaz szerződéssel kapcsolódik az engedélyköteles tevékenységet végző vállalkozáshoz, e személy egyéb feltételek mellett, csak legfeljebb kettő helyen végezheti, és csak összesen legfeljebb ötven járműre kiterjedően a tevékenységét. A szakmai irányító esetében minden esetben vizsgálni kell a fenti korlátozó körülménynek való, továbbá a vállalkozói vizsgabizonyítvány megfelelőségét és szerződés esetén, annak tartalmát is. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

13 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
Közúti áruszállítási igazolvány, közúti személyszállítási igazolvány: A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás december 4-től - közúti áruszállítási igazolvánnyal, autóbusszal saját számlás személyszállítás változatlan kiadási feltételekkel, közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető. Saját számlás közúti áruszállítás Saját számlás közúti személyszállítás

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításnál, valamint különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A saját számlás közúti áruszállítást végző teherjármű, illetve a saját számlás személyszállítást végző autóbusz a közúti forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt. Díj ellenében végzett személyszállítás Saját számlás közúti áruszállítás Saját számlás közúti személyszállítás

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) legalább három hónapra, de legfeljebb egy évre felfüggesztheti ha a gazdálkodó szervezet: az engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenységet végez, illetve a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a teherjármű, illetve az autóbusz műszaki, biztonsági, környezetvédelmi vagy egyéb követelményeire, a szállítás feltételeire, az árutovábbítási, illetve személyszállítási közösségi engedély hiteles másolatainak, az ellenőrzési okmányoknak a használatára vagy az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat megsérti. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

16 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonhatja, az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében megjelölt bármely jogsértés elkövetése esetén, ha az engedély megadása szempontjából lényeges adat tekintetében szándékosan valótlan adatot szolgáltattak, ha a gazdálkodó szervezet nemzetközi forgalomban ismétlődően jogosulatlan tevékenységet végez, ha a gazdálkodó szervezet súlyosan és ismételten megsérti a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére vonatkozó szakmai előírásokat, Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás

17 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség
A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonhatja, ha a gazdálkodó szervezet kabotázs esetén súlyosan és ismételten megsérti a fogadó tagállam rendelkezéseit, és ezért külföldi hatóság a nemzetközi forgalomból való kitiltását kezdeményezi, ha a gazdálkodó szervezet az engedélyezett tevékenységet tartósan – legalább 6 hónapon át – nem gyakorolja, anélkül, hogy a szüneteltetést a közlekedési hatóságnak megfelelő indokkal bejelentette volna, illetve ha a gazdálkodó szervezet ismételten olyan személyszállítási tevékenységet végez, amelyre az engedélye nem jogosítja. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás Díj ellenében végzett személyszállítás


Letölteni ppt "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések