Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN 2013. január 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN 2013. január 15."— Előadás másolata:

1 MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN 2013. január 15.

2 A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÁSKÖRE  A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. Korm. rendelet nem ír elő feladatokat a fogyasztóvédelmi hatóság számára, csupán 11. §-ában rendelkezik arról, hogy a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról rendelkező határozatot közli (többek között) a fogyasztóvédelmi hatósággal.  A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatására vonatkozó, valamint a panaszkezeléssel kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésére jogosítja fel a hatóságot.  Az árfeltüntetésre vonatkozó követelményeket a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. §-a, továbbá a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján ellenőrzi a hatóság.

3 A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÁSKÖRE  A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján rendelkezik eljárási jogosultsággal. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok körébe tartozik például, ha a szolgáltató a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet szerinti besorolást használja, avagy más minőségi jelzést, bizalmi jegyet vagy hasonló megkülönböztető jelölést tüntet fel jogosulatlanul. A fogyasztóvédelmi hatóság ez esetben akkor folytathat le eljárást, ha a kifejtett magatartás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására nem alkalmas. Példa: a besorolás kizárólag a bejáratnál kerül feltüntetésre.

4 A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELJÁRÁSAI, INTÉZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI  Hivatalból indított vagy kérelemre induló eljárás  Kötelezés és/vagy fogyasztóvédelmi bírság  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-a értelmében a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. (Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, környezetkárosodás következett be vagy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor.)

5 SZEMLÉLETVÁLTÁS A FOGYASZTÓVÉDELEMBEN Megelőzés Szolgáltató hatóság Fogyasztói tudatosságnövelés Vállalkozások fogyasztóbarát magatartásra ösztönzése

6 SZOLGÁLTATÓ HATÓSÁG  Hatósági Tanácsadó Irodák  központi ügyfélszolgálat  hétvégi telefonos ügyfélszolgálat (06-30-9-NFH-SOS)  országos előadássorozatok  folyamatos sajtó-, illetve médiajelenlét  folyamatosan frissülő honlap (www.nfh.hu)www.nfh.hu  hatósági kiadványok, hírlevelek  pozitív lista: 1757 vállalkozás

7 A „FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁS” tanúsítási rendszer

8 A tanúsítási rendszer célja a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket, a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.

9 Pályázati témakörök 1.Fogyasztóbarát ügyfélszolgálat 2.Fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer 3.Hazai elkötelezettségű vállalkozás 4.A kiemelt figyelmet érdemlő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszer 5.Fenntartható fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás A felsorolt pályázati lehetőségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekről úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelző használatára vonatkozó általános kritériumoknak.

10 Pályázati információk A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta. Megfelelő érdeklődés esetén a pályázat a későbbiekben más ágazatokra is kiterjeszthető lesz. A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel. Pályázni nem csak már hosszabb ideje működtetett rendszerek bemutatásával lehet, hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett rendszer, hatóság általi megtekintésének és ellenőrzésének lehetőségét.

11 Pályázati minimumfeltételek A „Fogyasztóbarát” Minősítés Szabályzat mellékletében felsorolt, a vállalkozás működését érintő jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, amelyet a hatóság a pályázat benyújtását követően ellenőrizni jogosult; és a békéltető testületi eljárások vonatkozásában tett általános alávetési nyilatkozat.

12 Kizáró okok a pályázat benyújtását megelőző egy évben jogerőre emelkedett fogyasztóvédelmi vagy más hatósági marasztaló határozat, végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás, tevékenység felfüggesztése, jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekmény, jogerős eltiltás a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől, közbeszerzési eljárásban hamis adat szolgáltatása, közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban fizetési kötelezettségét nem teljesítette, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési tartozás, munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.

13 A minősítés odaítélése A tanúsítás odaítélése szakmai bíráló bizottság véleménye alapján történik, a sikeresnek minősített vállalkozás jogosultságot szerez a „Fogyasztóbarát Vállalkozás” védjegy viselésére. Az idei évtől kezdődően a pályázatot a hatóság egy évben egy alkalommal írja ki, az odaítélt minősítést a vállalkozás 2 évig viselheti. Jogszabálysértés, illetőleg a pályázatban megfogalmazottakkal ellentétes tevékenység esetén a tanúsítás visszavonható.

14 Jelen és jövő Az első tanúsítványok átadására 2012. október 2-án került sor az NFH épületében. A pályázatok benyújtására ezt követően is folyamatosan lehetőség van, az elbírálás időtartama: 2 hónap.

15 Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Csákiné dr. Gyuris Krisztina k.gyuris@nfh.hu Dr. Barcsa Lajos l.barcsa@nfh.hu


Letölteni ppt "MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN 2013. január 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések