Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS új elemei az út- és hídfelújítási munkák tervezési és kivitelezési feladatainak lebonyolításánál Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS új elemei az út- és hídfelújítási munkák tervezési és kivitelezési feladatainak lebonyolításánál Magyar Közút Nonprofit Zrt."— Előadás másolata:

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS új elemei az út- és hídfelújítási munkák tervezési és kivitelezési feladatainak lebonyolításánál Magyar Közút Nonprofit Zrt.

2 A változás lényege •Tartalmilag megújuló szerződés a KKK-val •Szigorúbb előírások és kötelezettségek •Több adminisztráció, de több biztosíték •Egységes eljárási rend megyei szinten is •Lebonyolítási díjak módosulása

3 A kivitelezés alapelvei Feleljen meg: •(a) OKKSz; •(b)Útügyi Műszaki Előírások; •(c)magyar szabványok; •(d)irányadó iparági gyakorlat; •(e)egészségügyi és biztonsági előírások; •(f)hatósági engedélyek; •(g)az irányadó jogszabályok normáinak, illetve rendelkezéseinek.

4 Az MK feladatait maga látja el, közreműködőt nem vehet igénybe. Kivétel: MK nem rendelkezik a feladatok megfelelő színvonalon történő elvégzéséhez szükséges kapacitással. Ez esetben:  megfelelő időben tájékoztatni köteles a KKK-t.  a KKK hozzájárulása szükséges  az MK-t lebonyolítói díj nem illeti meg.  közreműködő igénybevétele esetén az MK teljes körű felelőséggel tartozik (ellentmondás van) A lebonyolítás módja

5 •Az MK-t a KKK által meghatározott felújítási munkák kivitelezéséhez kapcsolódó lebonyolítási feladatok teljesítése ellenében lebonyolítási díj illeti meg. A lebonyolítás díja

6 • a KKK főigazgatói aláírással, • a finanszírozási forrás megjelölésével, • írásban. A létesítményjegyzékben meghatározott feladatok bővülése

7 Az Útpénztár előirányzatából fedezhető tervezési és kivitelezési feladatok (a)árok és padka fenntartás; (b)burkolatfenntartás; (c)híd és egyéb műtárgy fenntartás; (d)úttartozékok fenntartása; (e)tervezési feladatok; (f)társfinanszírozással megvalósuló munkák; (g)egyéb külső pályázati munkák.

8 A lebonyolítási díj az alábbi feladatok fedezetét biztosítja Kivitelezés: •vállalkozásba adás (közbeszerzés); •műszaki ellenőrzés; •garanciális igények érvényesítésével kapcsolatos feladatok; •egyedi vizsgálatok, ellenőrzések. Tervezés: •vállalkozásba adás (közbeszerzés); •tervellenőrzés, terv átvétel; •terv-engedélyeztetési feladatok.

9 A bonyolítási eljárásban a KKK-nak megküldendő dokumentumok a közbeszerzés során •bontási jegyzőkönyv - elektronikusan vagy faxon •összegzés az eljárásról - elektronikusan vagy faxon •eredményhirdetési jegyzőkönyv - elektronikusan vagy faxon •nyertes vállalkozó árajánlat tételes kiírása - elektronikusan vagy faxon •2 pld vállalkozási szerződés és a vonatkozó 3 pld hiánytalanul kitöltött „B” bejelentőlap

10 A közbeszerzéshez kapcsolódó kötelezettség és adatszolgáltatás Az MK •a közbeszerzés előrehaladásáról minden hónap 10. napjáig, elektronikus úton tájékoztatást ad a KKK részére. Késedelmes vagy nem teljesítés és a nem aktualizált tájékoztatás a közbeszerzési lebonyolítói díj 10%-os csökkentése

11 A vállalkozási szerződések megkötése A MK részéről a vállalkozási szerződés késedelmes megküldése a közbeszerzési lebonyolítási díj csökkentése (a közbeszerzés évében megvalósuló kivitelezési munkák esetén 25 %, egyéb esetben 10%.) Amennyiben a KKK nem vagy késedelmesen juttatja vissza a szerződés-bejelentő lapot és ez a vállalkozói díj kifizetésének késedelmét okozza a vállalkozó késedelmi kamat iránti igényét a KKK viseli.

12 A közbeszerzési lebonyolítói díj számlázása és kifizetése • Számlázás : a közbeszerzési feladatok elvégzése és az aláírt vállalkozási szerződés megküldése, valamint a KKK-val történt pénzügyi egyeztetés után. • Kifizetés : a meghatározott dokumentumok előírt időben történő, hiánytalan megküldése esetén. (Ellenkező esetben a KKK a számlát visszaküldi vagy a lebonyolítói díj összegét csökkenti.)

13 A lebonyolítói díjak Kivitelezési közbeszerzés esetén: •A közösségi /nemzeti eljárásban, megyei bontásban bonyolított közbeszerzések után eljárásonként 600eFt; •Fenti pont szerinti eljárásban részenként /projektenként további 50eFt; •A KKK egyedi rendelkezései alapján, közösségi /nemzeti eljárási rend szerint teljesítendő egyedi lebonyolítású közbeszerzések esetén 600eFt; •Egyszerű eljárási rend szerint lebonyolított feladatok esetén 200eFt. Tervezési közbeszerzés esetén: •A közösségi /nemzeti eljárásban, megyei bontásban bonyolított közbeszerzések után eljárásonként 600eFt; •A KKK által rendelkező levélben elrendelt egyedi tervezések lebonyolítása 600eFt; •Egyszerű eljárási rend szerint lebonyolított feladatok esetén 200eFt; •Rész-ajánlatonként /projektenként további 50eFt.

14 A kivitelezés műszaki ellenőrzése •A megbízási díj bruttó összege a bruttó vállalkozói díj 3 %-a. •A számla kifizetéséhez szükséges: - az igazolt vállalkozói számlák - kapcsolódó dokumentumok - építési napló - a KKK-val történő előzetes pénzügyi egyeztetés •Az előfeltételek hiányában a KKK a számlát visszaküldi vagy a megbízási díj összegét csökkenti. •A számla benyújtása a tárgyévben 4 alkalommal, február, május, szeptember, november hónapokban történhet. A befogadás tárgyévi utolsó napja december 10.

15 Kivitelezői szerződés módosítása •Tartalékkeret felhasználása a KKK szakági főosztályának írásos hozzájárulásával. •vállalkozói díjon felül többletköltség a KKK főigazgatójának írásos jóváhagyásával, szerződésmódosítással. •Befejezési határidő módosítása a KKK írásbeli tájékoztatásával történik. •Előírások megsértése a műszaki ellenőri megbízási díj 50%-os csökkentését, valamint a - KKK jóváhagyása nélkül elszámolt - többletköltségek áthárítását vonja maga után.

16 Kivitelezői számlázási rend és felelősség A Magyar Közút:  ellenőrzi a kivitelezői teljesítést, valamint az elszámolni kívánt mennyiségeket és árakat. Megvizsgálja a vállalkozó által kibocsátott számlát alakilag és tartalmilag, beleértve az ahhoz csatolt elszámolási bizonylatokat és egyéb mellékleteket is.  területi igazgatósága - a számla megfelelősége esetén - a befogadás időpontját a számla fejlécen feltünteti, majd a műszaki ellenőr azt ellenőrzi és igazolja.  a számlát a teljesítés-igazolás és műszaki átadási jegyzőkönyv 2 eredeti példányával együtt, a területi igazgatóságához való beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldi a KKK részére.  illetve a vállalkozó viseli a késedelmes ügyintézés következményeit.

17 A bonyolítási eljárásban a KKK-nak megküldendő dokumentumok a létesítményjegyzék jóváhagyása után a projektek MK Kht-s költségbecslésének tételes kiírásaelektronikusan vagy faxon közbeszerzés során bontási jegyzőkönyvelektronikusan vagy faxon összegzés az eljárásrólelektronikusan vagy faxon eredményhirdetési jegyzőkönyvelektronikusan vagy faxon nyertes vállalkozó árajánlat tételes kiírásaelektronikusan vagy faxon 2 pld vállalkozási szerződés és a vonatkozó 3 pld hiánytalanul kitöltött „B” bejelentőlap eredeti példány műszaki ellenőrzés során meghívó munkaterület átadásraelektronikusan vagy faxon jegyzőkönyv a munkaterület átadásrólelektronikusan vagy faxon meghívó műszaki átadás-átvételi eljárásraelektronikusan vagy faxon kivitelezői garancia biztosítékelektronikusan vagy faxon jegyzőkönyv műszaki átadás-átvételrőleredeti példány kivitelezői számla és igazolások eredeti példány építési naplóeredeti példány utó-felülvizsgálat során meghívó utó-felülvizsgálati eljárásraelektronikusan vagy faxon jegyzőkönyv a felülvizsgálatróleredeti példány

18 Utó-felülvizsgálat •meghívó utó-felülvizsgálati eljárásraelektronikusan vagy faxon (8 nappal a bejárás előtt) •jegyzőkönyv a felülvizsgálatról eredeti példány (ennek hiányában a számla nem fizethető ki) !!! Amennyiben a jótállási időszakon belül nem történik meg az utó-ellenőrzés, az a Megbízási Szerződés szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül, s az ellenőrzés elmulasztása miatt nem érvényesíthető jótállási igényekkel összefüggésben az Útpénztárt ért károkért az MK köteles helytállni. A megbízási díj összege projektenként bruttó 100eFt.

19 Felújítás tervezési projektek megvalósítása •tervellenőri, tervátvételi és egyéb ügyintézői feladatok teljesítése ellenében projektenként bruttó 200 eFt, engedélyköteles munkák estén projektenként bruttó 300 e Ft megbízási díj illeti meg a lebonyolítót

20 Egyéb vizsgálati eljárások lebonyolítása •Egyéb, például hídvizsgálati eljárások lebonyolítása esetén, a közbeszerzési eljárás díjazásán túlmenően, az MK-t szerződésenként bruttó 100 eFt lebonyolítási díj illeti meg.

21 Lebonyolítói díjak igazolása és számlázása •A lebonyolítói díjakra vonatkozó számlák benyújtása, előzetes pénzügyi egyeztetés után, évente négy alkalommal, február, május, szeptember, november hónapokban történhet. A számla befogadásának tárgyévi utolsó napja: december 10. •A következő évre áthúzódó munkák esetén, ha a közbeszerzési eljárás már lezajlott, annak lebonyolítási díját az MK jogosult leszámlázni. •A műszaki ellenőri feladat teljesítése után járó megbízási díj kizárólag egy összegben, a kivitelezett projekt sikeres műszaki átadását követően számlázható le.

22 Az elektronikus adatszolgáltatás módja •A KKK felé az adatokat folyamatosan, minden hónap 7-ig meg kell küldeni.


Letölteni ppt "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS új elemei az út- és hídfelújítási munkák tervezési és kivitelezési feladatainak lebonyolításánál Magyar Közút Nonprofit Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések