Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiot i ka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiot i ka."— Előadás másolata:

1 szemiot i ka

2 IX. ELŐADÁS A MÍTOSZ SZEMIOTIKÁJA 1. MITIKUS GONDOLKODÁS
2. MÍTOSZTÍPUSOK 3. MITOLOGÉMÁK 4. MITOGRAMMÁK

3 1. MITIKUS GONDOLKODÁS racionális - deduktív konkrét absztrakt
Tudományos gondolkodás racionális - deduktív konkrét absztrakt közvetlen tudatos empirikus fókuszált/reflexív kísérletező ellenőrző/szelektív Mitikus gondolkodás analogikus metaforikus képi-imaginárius szimbolikus archetipikus tudattalan differenciálatlan paradigmatikus konzervatív

4 1.1.1 analogikus …a tárgyak külső, másodlagos, érzékelhető tulajdonságaival manipulál; a tárgyak közt másodlagos, érzékelhető tulajdonságok, tér- vagy időbeli egymásmellettiség teremt kapcsolatot. (Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

5 1.1.2 metaforikus …a mitológiai alakzatok „metaforák” – lélekkel felruházott,megszemélyesített konfigurációi… (Tokarev – Meletyinszkij, 1983)

6 1.1.3 képi-imaginárius nagyfokú képiség – képzelet! - imagináció
- fantasztikum

7 1.1.4 szimbolikus A megjelenő csak megjelenít valamit
önkényesség (?), egyezményesség utalás és elkülönböztetés (megjelölés) rejtés és felfedés - megfeleltetés

8 1.1.5 archetipikus tudattalan
közös tudattalan – személyes tudattalan álom… Jung ösztön

9 1.1.6 differenciálatlan Közös tudattalan
„törzsi öntudat” – NEM személyes öntudat misztikus részvétel… nincs elkülönülve objektív – szubjektív valóság – képzelet tárgy – jelentés

10 1.1.7 paradigmatikus paradigma: minta
mintákra épülő gondolkodás – konzervatív

11 1.1.8 konzervatív nemzedékek tapasztalata – ősi tudás…
hiten és hagyományon alapul nem ellenőrizhető – nem bizonyítandó!

12 1.2.1 mitikus gondolkodás eredete
Lévy-Bruhl, René Girard; Eric Gans; Greg Nixon - „eredetjelenet” – mimetikus elmélet… - „törzs”-öntudat – participáció-elmélet öntudat – jel – nyelv – szent „együttszületése” (saját feltételezés: katasztrófa…)

13 1.2.2 mitikus gondolkodás eredete
Eliade halál felismerése - személyes öntudat ébredése halál – eredet!

14 1.2.3 az eredet mítoszai keresztény terminológiával: - teremtés I
- paradicsom I – történetei - bűnbeesés I

15 2. mítosztipológia Eredetmítoszok Küzdelem-mítoszok Kultúrhős-mítoszok
Utazásmítoszok Végmítoszok

16 2.1. Eredetmítoszok Etiológiai mítoszok - átváltozás-mítoszok
- teremtés-mítoszok - eredetmítoszok

17 2.1.1 átváltozás-mítoszok legelemibb formák: „állatmesék”
- állatok, növények tulajdonságai, eredete (Ausztrália, Afrika) zoomorfizáció - TOTEM – átváltozó állat-ős (Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amerika…)

18 2.1.2 teremtés-mítoszok metamorfózisok
zoomorfizálás – antropomorfizálás kognitív metaforizáció folyamata: megtestesítés – átlelkesítés megszemélyesítés! világ eredete, ember eredete, dolgok eredete, bajok eredete (!)

19 2.1.2.1 világteremtés-mítoszok
Legősibbek: asztrálmítoszok (Nap, Hold, csillagok) meteorológiai mítoszok (szél vihar eső) Kozmogóniák egy vagy több állat, ős, istenség teremti, kiszakítja, átalakítja… a VILÁGOT

20 2.1.2.2 Benépesítés-mítoszok
Teogóniák „istenek teremtése” Antropogóniák „emberek teremtése”

21 2.1.3 eredetmítoszok KOZMOGÓNIÁK: - teremtésközpontúak
- fejlődésközpontúak

22 2.2 Küzdelem-mítoszok Prototípus:
világalapító / világteremtő ősküzdelem Teomachiák…

23 2.3 Kultúrhős-mítoszok Dolgok eredete… kultúrhősök!
tudás, mesterségek, javak (tűz), dolgok - megtanítása, elhozása, átmentése szokások, intézmények, helyek - alapítása Családiasodás – viszonyrendszerek!

24 2.4 Utazásmítoszok Istenek / emberek / kultúrhősök utazása
(Campbell: Quest of the Hero, The Hero with a Thousand Faces…) küzdelem vagy keresés-történetek Ikerpár-mítoszok – alkotó és cselvető (trickster) Sámán-utazások – lélekutazás kapcsolattartás emberi s szellemvilág között világra segítés, gyógyítás, halott-kísérés

25 2.4.1 Utazások a túlvilágon Túlvilág-mítoszok – legősibbek?
továbbélés… ősök útja – sámán útja – holtak útja Túlvilági ítélet mítoszai – legkésőbbiek? újjászületés eszméje, feltámadás eszméje

26 2.4/5 Meghaló – feltámadó istenek
Földművelés: gabona – mítoszok ÁLDOZAT – bűnbakmítoszok (Girard: Erőszak és szentség) cikliklusság – körkörös időfelfogás Ismételt élet-halálkörök – örökös újrakezdés!

27 világvége kérdésköre…
2.6 Végmítoszok Eszkatologikus mítoszok – idő lezárása APOKALIPTIKA világvége kérdésköre… Kettős eszmeiség – (elrontott) világ újraalkotása - romlott emberiség megbüntetése Örökkévalóság gondolata! – kései szoros összefüggésben az egyistenhittel

28 2.7 a szent idő Ősidők – jelen Kezdetben (in illo tempore – Eliade)
Szent – profán (idő, tér, cselekedet…) az alapító cselekedetek ismétlése! szentség – folytonosság biztosítása

29 2.8 mítosz és rítus VALLÁS: Intézményesült és szertartásos mítosz-rend
a rítus a mítosz gyakorlata - KULTUSZ

30 mítoszok és rítusok Mitológia Archetipológia Rituális antropológia 1.
mitopoézis, analógiás gondolkodás szimbolikus formák, archetípusok átmeneti rítusok/ beavatási szertartások 2 Teremtésmítoszok fény és szó születés – névadás 3 Az Aranykor és a Vízözön mítoszai, Bűnbeesés paradicsom, kiűzetés gyerekkor, ártatlanság (elvesztése) 4 Mitikus geográfia zárt tér, ciklikus világ évkör, ünnepek 5 Meghaló és újjászülető istenek áldozat, haladás büntetés, áldozat, megváltás 6 Istennőalakok, szerelem veszélyes és tisztátalan nőiség / élet, termékenység, szerelem nemi érés, lányok beavatása / nász, nemiség, anyaság 7 A Hős a mítoszokban harc, tisztítás, elválasztás férfivá érés, próbatétel! 8 A lélek útja: alvilág-elképzelések, alvilági istenek, a lélekvezető zuhanás, karnevál, labirintus betegség, őrület 9 Mitikus uralkodók - szakrális királyok felemelkedés, rend érettség / öregség 10 Mitikus lények: sárkányok, kentaurok, szfinx állatiasság , démonológia állattartás, állatviadalok, vadászat, tor 11 Mitológiai alakok: a trickster, ikeralakok, alakváltók, kovácsok, varázslók megfordulás, eufemizálódás / anyagok testvérek, ellentétek, játék 12. A világ vége halál – éjvíz halál

31 2.9 rituális társaságok beavató szertartások (rites de passage…)
titkos társaságok szertartás-specializálódás: a társaságoktól a rétegezett társadalomig („osztályok”)

32 2.10 a mitológia rétegződése
„felső mitológia” „alsó mitológia” hősepika folklór, népi vallásosság (Frye: 4 mítosztípus tkp. hőseposz-típus) (tavasz-nyár-ősz-tél)

33 3. mitologémák A mitologémák (Lévi-Strauss) továbbélnek…
A mémek – kulturális… (Dawkins) - mese (szépség és a szörnyeteg) - monda/eposz (Iliász, Mahábharata, Arthúr) - történelem (Igor, Honfoglalás) - irodalom (Dante, Milton, Madách, Tolkien) - film (Lucas, Jackson, Jankovics) Mitopoézis…

34 Könyvészet, források: BARTHES, Durand: Mitológiák, Európa Könyvkiadó, Bp. 1983 CAMPBELL, Joseph: The Power of Myth, Anchor Edition, N.Y., 1991 (R: 1985) DURAND, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului, Buc., Humanitas EVSEEV, Ivan: Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale, Editura „Amarcord", Timisoara, 1994 FRYE, Northrop: Anatomia criticii, Bucuresti, Univers HAMVAS Béla: Tabula Smaragdina, Mágia Szútra, Medio Kiadó; Bp., 1995 HANKISS Elemér: Az emberi kaland / Félelmek és szimbólumok, Osiris, Bp. HANKISS Elemér: Proletár reneszánsz, Helikon, Bp. 1999 JANKOVICS Marcell munkái! JUNG, Karl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok, Bp.; JUNG, Karl Gustav (szerk.): Az ember és szimbólumai, Bp., KAPITÁNY Ágnes és KAPITÁNY Gábor: Modern mitológiák, TOKAREV, J.A. – MELETYINSZKIJ, J.M.: Mitológia I-II, Gondolat, Bp., 1983 ÚJVÁRI Edit: Szimbólumfelfogásunk, in PÁL József- ÚJVÁRI Edit: Szimbólumtár, Balassi Kiadó, Szeged, 2001


Letölteni ppt "Szemiot i ka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések