Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rítus és színház. Isten – szól a mese – a teremtés hetedik napján azt tapasztalta, hogy halálos unalom uralkodik mindenek felett, és akkor rájött, hogy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rítus és színház. Isten – szól a mese – a teremtés hetedik napján azt tapasztalta, hogy halálos unalom uralkodik mindenek felett, és akkor rájött, hogy."— Előadás másolata:

1 Rítus és színház

2

3 Isten – szól a mese – a teremtés hetedik napján azt tapasztalta, hogy halálos unalom uralkodik mindenek felett, és akkor rájött, hogy a valóságnak van még egy ki nem próbált aspektusa: képes önmagát imitálni. Így teremtette meg a Mindenható a színházat.

4  Cieslak és a Laboratóriumi színház

5  Tanulás.  M ű vel ő dés.  A világ megismerése.  A világ jelenségeinek megértése.  Megtisztulás, katarzis.  Megrendülésért.  Ember jobbá tétele.  Vallási élmény.  Vágykiélés.  Politikai esemény.  Személyiséget átformáló élmény.  Közösségi élmény.  Szórakozás.  Kilépni, kikapcsolni, felejteni.  Társadalmi esemény.  Ismerkedni.  Divat, divatozás.  Sznobéria.  Kötelesség.  Mili ő.  M ű elemzés, m ű élvezet,  Színészért.  Ismer ő s fellép.  M ű vészi inspiráció.  Látvány. A színház történetében változik, hogy mi az els ő dleges szempont.

6  Rítus célja: A kiismerhetetlen, félelmetes, kiszámíthatatlan er ő k befolyásolása.  Uralni azt, amit ő l rettegünk. (Mint a gyerekek játékaiban, akik kijátsszák félelmüket). Lehet, hogy ma is ez az értelme? A színész uralja szenvedélyeit, s talán mi is úrrá leszünk félelmeinken?  Alapja az analógiás varázslat. Varázslat lényege hasonlót a hasonlóval segíteni. Ebb ő l lesz a mimézis, az utánzás. Állatalakoskodók. Természeti jelenségek megtestesít ő i.  Mítoszok újrajátszása Jó és rossz harca. A jó er ő inek megsegítése. (Komédia)  Kett ő s természet magától értet ő dik. Nap története. Egyszerre ember és természeti lény /isten.  Szellemvilág lényei nem különböznek lényegileg az embert ő l  Alakoskodás:

7

8

9

10

11 RÍTUSSZÍNHÁZ  Célja a világ (élet, sors) megváltoztatása.  Hatni a világra.  Alakoskodó – résztvev ő – szellemvilág kapcsolat.  Az átlényegül ő kiválasztott (varázsló, sámán)  Játéker ő istent ő l  Transz állapot / megszállottság / teljes azonosulás.  Rítus – tanúk, résztvev ő k.  Kivételes alkalom ünnep, válság, katasztrófa..  Célja sokrét ű, összetett. (tanítás, szórakoztatás stb.)  Hatás a néz ő re.  Színész (szerep) – Néz ő kapcsolat.  A színész a közösség tagja, mesterember, mutatványos, m ű vész.  Játéker ő :tehetség, szakmai tudás  Szerepfelvétel, átlényegülés, szerepjáték  Néz ő k.  Ünnep vagy rendszeres (üzemszer ű ) játék.

12  Közösségi élmény. Találkozás.  Hit a szerepben, Hit az istenekben.  Teátrális elemek: maszk, zene, ének, tánc, dialógus, cselekmény stb.  „Varázslat”

13  A modern korban sokak számára cél lesz, hogy a rítus erejével hassanak néz ő ikre.  Bevonják, aktivizálják, megrázzák ő ket.  Grotowski „performere”, több mint színész „kívül áll a m ű vészet m ű fajain”, a rituálé (a cselekvés, tett) megtestesít ő je. Grotowski  A rituálénak nincsenek néz ő i, a jelenlév ő k „tanúkká” válnak, „intenzív állapotba kerülnek” „a nagy intenzitású pillanat (rituálé)”, „a formákban kifejez ő dött életfolyam” láttán.  Living Theater.


Letölteni ppt "Rítus és színház. Isten – szól a mese – a teremtés hetedik napján azt tapasztalta, hogy halálos unalom uralkodik mindenek felett, és akkor rájött, hogy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések