Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT."— Előadás másolata:

1 „PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerő-piaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója: „A befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés” Előadó: Matécsa Tibor humánpolitikai igazgató, rehabilitációs tanácsadó

2 „PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
A ,,Pro- Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a jogelődök működését is figyelembe éve 1996-tól működik. Székhelye Nyíregyháza Lujza u. 4. szám alatt található. A társaság 2001-től végez foglalkozási rehabilitációt, 2001-től foglalkoztat jelentős létszámú megváltozott munkaképességű munkavállalót. Jelenleg is akkreditált foglalkoztató. A foglalkoztatottak létszáma január 22-én 2051 fő, melyből 1740 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló. A társaság tevékenységi köre igen sokrétű. Tevékenységi körei közé tartozik az élelmiszer gyártás és csomagolás: kockacukor gyártás, porcukor gyártás, diabetikus édesítőszer gyártás, só-cukor és egyéb élelmiszeripari termékek csomagolása, a faipari tevékenység: raklap, ládaelem, bútor- és kisbútor gyártás, a varrodai- textilipari tevékenység: női konfekcióárú gyártása, munkaruházat gyártása, sportruházat gyártása, alsó- és felsőruházat gyártása,a kézműipari tevékenység: szőnyegszövés, a nagy élőmunkaerő igényű bérmunka végzés. A ,,Pro-Team” Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációt foglalkozási rehabilitációs szakmai program alapján folytatja, a hatályban lévő jogszabályok alapján. A foglalkozási rehabilitáció megvalósítása , a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a társaság akkreditált telephelyein történik. A cég igen nagy létszámban foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Bács-Kiskun megyében. Emellett telephelyeket üzemeltetünk Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Baranya és Vas megyében. Az akkreditált telephelyek létszáma 58, a évre megváltozott munkaképességű munkavállalókra vállalt foglalkoztatási kötelezettség 1900 fő.

3 ,,PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Stratégiai céljaink Működési területünkön hozzájárulni a társadalmi kirekesztődés mérsékléséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, a hátrányos helyzetű, aktív korú emberek társadalmi integrációjához. A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, egészségi állapotuknak, szakképzettségüknek megfelelő munkavégzés biztosítása. Szakképzettség hiányában munkafolyamatokra történő betanításuk.

4 A rehabilitáció, a foglalkozási rehabilitáció
Rehabilitáció – foglalkozási rehabilitáció A WHO szerinti általános és hivatalos definíció 1980-óta: A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amelyre egészségükben, testi és/vagy szellemi épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében. Orvosi, pedagógiai, szociális és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége, melynek célja, hogy a rehabilitált egyén boldog, és lehetőleg teljes értékű polgára legyen a társadalomnak. Foglalkozási rehabilitáció: a munkaviszonyban lévő vagy volt, betegség vagy baleset révén megváltozott munkaképességű személyek gyógyulásuk utáni, egészségi alkalmasságuknak megfelelő munkába helyezése. Az egészségi alkalmasság szempontjából a munkaviszony áll a folyamat középpontjában, s az aktív korúakra vonatkozik. Foglalkoztatási rehabilitációra szorul minden olyan dolgozó, aki eredeti munkakörét változatlan munkakörülmények között egészségi állapotának károsodása nélkül, átlagos teljesítménnyel betölteni nem képes. A rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítása.

5 A foglalkoztatás célja
A foglalkoztatás célja: összhangban foglalkozási rehabilitációra és a megváltozott munkaképességűek ellátásainak megállapítására vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés és létfenntartás érdekében. Önálló életvitel megtartása, önbecsülés, önbizalom növelése, önálló érdekérvényesítés fejlesztése, növelése.

6 A rehabilitációs foglalkoztatás formái
A rehabilitációs foglalkoztatás – összhangban a hatályos jogi szabályozással – megvalósulhat tranzitfoglalkoztatással vagy tartós foglalkoztatással. Tranzitfoglalkoztatás: A rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. A tranzitfoglalkoztatás végén a megváltozott munkaképességű munkaerő képes legyen a nyílt munkaerő-piacon történő önálló álláskeresésre és elhelyezkedésre. Tartós foglalkoztatás: A megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós foglalkoztatása, fejlesztése, termelő/szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, egészségi állapotának megőrzésével, védett környezetben, segítő szolgáltatások biztosításával.

7 Megváltozott munkaképesség – Minősítési kategóriák
A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60 % feletti egészségi állapot) – nem megváltozott munkaképességű B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60 % közötti egészségi állapot). B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60 % közötti egészségi állapot). C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50 % közötti egészségi állapot). C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50 % közötti egészségi állapot) D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (30 % alatti egészségi állapot). E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes.

8 A rehabilitációs foglalkoztatás konkrét megvalósítási formái
A rehabilitációs foglalkoztatás munkaviszony keretében az alábbi formákban valósulhat meg: telephelyen történő foglalkoztatás bedolgozói jogviszony távmunkavégzés más érdekkörében végzett termelő/szolgáltató tevékenység munkapróba

9 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI ELSŐ SZAKASZ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ (felmérő, fejlesztő folyamatok, személyes rehabilitációs tervek készítése) Az első szakasz legfőbb konkrét feladatai a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében: A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében. Felmérő, fejlesztő folyamatok: Cél: a célcsoport tranzitálhatóságának elérése különböző felmérő, fejlesztő folyamatok révén, személyiségfejlesztés, önálló életvitel, önálló érdekérvényesítés segítése, munkafolyamatok elsajátítása, betanítás Feladatok: motiváció-, készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok Rehabilitációs tervek elkészítése Rendszeres fogadóóra biztosítása, kapcsolattartás Szocializáció, munkaszocializáció, közösségbe illesztés, kötöttségek elfogadtatása (munkaidő, irányítás, stb.) motiváció felmérése, kompetencia/erőforrás felmérés, munkaköri feladatok meghatározása , munkafolyamatok elsajátítása, szükség esetén: probléma meghatározása, személyiségfejlesztés: önálló érdekérvényesítés, rehabilitációs terv elkészítése, a szükséges segítő szolgáltatások biztosítása.

10 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI MÁSODIK SZAKASZ
FOGLALKOZTATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KÉPZÉSI SZAKASZ (személyes rehabilitációs terv megvalósítása, képzés, munkapróba)  A második szakasz legfőbb konkrét feladatai a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében: A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében   Fejlesztési folyamat további folytatása, személyre szólóan, a rehabilitációs tervben meghatározott célok elérése érdekében.  Munkatapasztalat szerzés  A személyes rehabilitációs terv alapján szükséges humán-és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása: pályatanácsadás/rehabilitációs tanácsadás.  Betanító képzés, átképzés.  Humán segítő szolgáltatások biztosítása, rehabilitációs terv értékelése.  Rendszeres fogadóóra biztosítása  Munkapróba  Szükség esetén további fejlesztési folyamat végrehajtása: Azon szolgáltatások, egyéni felépített beszélgetésvezetések, mely a célcsoportra fejlesztőleg hat és a tranzitálhatóságát elősegíti.

11 FELKÉSZÍTÉS, ELHELYEZÉS, UTÓGONDOZÁS SZAKASZA
TRANZITOLÁS LÉPCSŐI HARMADIK SZAKASZ FELKÉSZÍTÉS, ELHELYEZÉS, UTÓGONDOZÁS SZAKASZA (fejlesztési folyamat lezárása, személyes rehabilitációs terv megvalósítása, álláskeresési tanácsadás, felkészítés a nyílt munkaerő-piacra történő kihelyezésre) A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében.   Fejlesztési folyamat lezárása, befejezése, személyre szólóan, a rehabilitációs tervben meghatározott célok elérése érdekében.   Munkatapasztalat szerzés biztosítása Rendszeres fogadóóra biztosítása  A személyes rehabilitációs terv alapján szükséges humán-és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása   Betanító képzés , átképzés,    Rehabilitációs tervek értékelése, végrehajtása, szükség esetén módosítása.

12 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI HARMADIK SZAKASZ Munkapróba
Munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása: elsősorban: álláskeresési tanácsadás, önéletrajzírás, motivációs levél   Önálló álláskeresésre történő felkészítés, állásinterjúra történő felkészítés  Munkaügyi tanácsadás Vállalkozás, mint lehetőség felmérése  Munkaerőpiacon eladható erőforrások tisztázása  Nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésben történő segítségnyújtás  Utókövetés

13 A foglalkozási rehabilitáció során biztosított szolgáltatásaink
Munkaerő-piaci szolgáltatások munkaerő-piaci információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, munkaerő közvetítés Humánszolgáltatások életvezetési tanácsadás, családgondozás, szociális ügyintézés és tanácsadás, társadalombiztosítási tanácsadás munkaügyi tanácsadás

14 Tervezett szolgáltatásfejlesztés 2014. áprilisától
Cél: A szolgáltatások tartalmának azonossá tétele a munkaerő-piaci sztenderdekben meghatározottakkal munkaerő közvetítés egyéni álláskeresési tanácsadás egyéni munkatanácsadás munkakör elemzés munkapróba munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkáltatóknak rehabilitációs tanácsadás rehabilitációs mentori szolgáltatás szociális információnyújtás

15 Motiváció a megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatásához
Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatásával (munkaidő: legalább napi 4 óra) Rehabilitációs kártya alapján szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevétele megváltozott munkaképességű munkaerő alkalmazása esetén Foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott támogatások – akkreditáció Munkaügyi Központoknál regisztrált, nyilvántartott megváltozott munkaképességű, tartós álláskereső bértámogatással történő foglalkoztatása Tranzitfoglalkoztatás – munkapróba Más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység - akkreditáció Társadalmi felelősségtudat

16 Munkajogi létszám 2014. január 22.
2051 fő Nem megváltozott munkaképességű munkavállaló 311 fő Megváltozott munkaképességű munkavállaló 1740 fő Megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós foglalkoztatott 1218 fő 50 év alatti 199 fő 50-55 év közötti 185 fő 55 év feletti 834 fő alapfokú - 8 általános 734 fő 8 általánosnál magasabb (szakképesítés nem rendelkezik) 39 fő szakképesítéssel rendelkezik 445 fő Megváltozott munkaképességű munkavállaló tranzit foglalkoztatott 522 fő 150 fő 173 fő 317 fő 8 általánosnál magasabb (érettségi, szakképesítés nélkül) 16 fő 189 fő

17 Tranzitálás eredményességét befolyásoló tényezők
Pozitív befolyásoló tényezők: Védett környezetben történő felkészítés a nyílt munkaerő-piacra Segítő szolgáltatások (humán-és munkaerő-piaci) biztosítása Az akkreditált foglalkoztatók és a munkaerő-piaci szolgáltatók együttműködése a cél elérése érdekében Negatív befolyásoló tényezők: Az akkreditált foglalkoztató és a szolgáltató érdekei (,,ellenérdekek” – létszám - akkreditált foglalkoztató vállalt foglalkoztatási kötelezettsége, munkaerő-létszám nem azonos kategória, árbevétel, mint a működés meghatározó tényezője) 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet gyakorlati alkalmazása, pontrendszer Képzés, átképzés hiánya – ok: finanszírozási hiány Alacsony kompetenciák, szakképzettség hiánya Komplex felülvizsgálaton rehabilitálhatónak minősített személyek munkavállalási hajlandósága, munkaidő korlát – heti 20 óra Mobilitási képesség hiánya

18 Együttműködő partnereink
Regionális Érdekvédelem Alapítvány Nyíregyháza Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete Kalocsa Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Baja Nyír-Tanoda Képző és Szakképző Kft. Nyíregyháza ,,A teljes életért" Rehabilitációs Közhasznú Egyesület Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs és Szociális Szakigazgatási Szerve Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – 4M program Human-Net Alapítvány Nyíregyháza - TÁMOP A-3 pályázati program megvalósító Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület Nyíregyházi irodája - TÁMOP A-3 pályázati program megvalósító Regionális Szociális Forrásközpont Szombathely - TÁMOP A-3 pályázati program megvalósító Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont  Szolnok - AMSZ - 4M program megvalósítója Fonatvita Nonprofit Kft. Pécs - AMSZ - 4M program megvalósítója Béthel Alapítvány Békéscsaba - AMSZ - 4M program megvalósítója Napra-Forgó Nonprofit Kft. Kecskemét - Szeged megvalósítási helyszínekre - TÁMOP A-3 pályázati program megvalósítója

19 Munkáltatói kapcsolati tőke – a teljesség igénye nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:  TESCO-GLOBAL Áruházak ZRT Sematic Kft. Serio Plast Kft TeleQwest Nyír Plast kft Provident Pénzügyi Zrt Auchan Debrecen Vagép Rt ULT Magyarország Kft. Nyír-Faktúra Kft Bács-Kiskun megye:  Auchan Magyarország Kft  Bertrans Zrt.  Fémker Kft    Hungarian Project Kft   TESCO  KÉSZ Kft  EL-Szabó Kft. 

20 ”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Matécsa Tibor 4400. Nyíregyháza, Lujza u 4. Tel: 30/ cím


Letölteni ppt "„PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések