Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gönyü, június 27. Rabi Béla ATEVSZOLG Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gönyü, június 27. Rabi Béla ATEVSZOLG Zrt."— Előadás másolata:

1 Gönyü, 2006. június 27. Rabi Béla ATEVSZOLG Zrt.
KIOP F /2. Állati hulladék kezelőtelep technológiai fejlesztése az ATEVSZOLG Zrt Gönyüi Telepén Gönyü, 2006. június 27. Rabi Béla ATEVSZOLG Zrt.

2 A projekt célja ÁLTALÁNOS CÉL: Állati hulladékok elkülönített hasznosítási rendszerének továbbfejlesztése. A megfelelő kezelést követően a szántóföldön történő hasznosítás környezetvédelmi feltételeinek megteremtése; KONKRÉT CÉL: korszerű, környezeti terhelést minimálisra csökkentő komposztáló rendszer kiépítése. CÉLCSOPORT: környező települések (Gönyü,Vének, Győrszentiván, Kolozsnéma) lakossága-kb.: 3700 fő- akik a projekt megvalósulásával mentesülnek a komposztáló telep emberi környezetre gyakorolt káros hatásaitól (bűz)

3 OHT előírásai A biológiai úton lebontható állati hulladékok lerakását meg kell szüntetni; A közvetlenül talajba vissza nem forgatható hulladék kezelésére komposztáló, biogáz-előállító és felhasználó létesítményeket kell kialakítani; Szorgalmazza a meglévő elavult kapacitások fejlesztését; E létesítményekben az élelmiszer hulladékok kezelését is meg kell oldani; A környezetvédelmi szempontok mellett gazdaságossági célokat is figyelembe kell venni

4 Jogszabályi előírások I.
A 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet, valamint az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat három különböző osztályba sorolja: 1. osztály: SRM állati hulladékok, a vágóhídi fertőzött állati hulladékok, elhullott állati tetemek; 2. osztály: nem kérődző állati tetemek, nem SRM vágóhidak szennyvíziszapjai, gyomor- és bendőtartalom, trágya; 3. osztály: takarmány alapanyag előállítására alkalmas anyagok.

5 Jogszabályi előírások II.
Kezelési előírások: 1. osztályba sorolt állati hulladékokra égetési kötelezettség; 2. osztályba sorolt állati hulladékokra közvetlenül, illetve előkezelést (hőkezelést) követően biogáz-előállítás vagy komposztálás, esetleg égetés; 3. osztályba sorolt állati hulladékoknál takarmány alapanyag előállítása engedélyezett, de a többi osztálynál engedélyezett kezelési módszerek is alkalmazhatók.

6 Membrántakaróval takart EU-konform, zárt rendszerű, irányított levegőztetésű prizmakomposztálás

7 A projekt tartalma (GORE-INFLATABLE rendszer részei)
GORE COVER féligáteresztő takaró fólia; Felfújható fólia emelőrendszer; Siló támfal rendszer; Irányítás technika- számítógép

8 GORE-INFLATABLE rendszer

9 A projekt tartalma (GORE-INFLATABLE rendszer alkalmazásának előnyei ált.)
Elérhető legjobb technika optimális gazdasági mutatók mellett; Szilárd burkolatú kezelő tér, valamint a csurgalékvíz elvezető rendszer megakadályozza a nem kívánatos komponensek talajba, talajvízbe jutását; A kezelő-téren aktív levegőztetett, szabályozott zárt technológia valósul meg.

10 GORE-INFLATABLE rendszer alkalmazásának előnyei – beruházási szempontok
Nem kötött építési engedélyhez Gyorsan telepíthető – kb. 1 hónap Nem igényel jelentős tereprendezést, gépi munkát-meglévő térbeton Nem kell biofiltert alkalmazni; Költségek viszonylag alacsonyak – könnyebben megtérül

11 GORE-INFLATABLE rendszer alkalmazásának előnyei – üzemeltetés szempontból
A rendszer működtetése könnyen elsajátítható; A ki- és betermelés a felemelhető fedés miatt – nagyteljesítményű rakodógéppel megoldható könnyen, gyorsan elvégezhető; Az intenzív szakaszban a bekeverést követően nincs átforgatás Ugyanakkora alapterületen sokkal több anyag kezelhető, rövidebb idő alatt – silófalak levegőztetés; Viszonylag kevés a kézi munka igény – nem kell szalmával fedni a kezelő teret; Az üzemeltetés során a rendszer számítógéppel kontrolált és szabályozott ( oxigén tartalom, hőmérséklet); Energiatakarékos üzemeletetés – csak a kritikus értékek alatt indul a levegőztetés; A kezelés során szükséges hőmérséklet a prizma minden részén elérhető –téli időszakban is

12 GORE-INFLATABLE rendszer alkalmazásának előnyei – környezetvédelemi szempontok
Az intenzív levegőztetés aerob környezetet teremt, így a szagmolekulák keletkezésének lehetősége csökken; A féligáteresztő membrán a keletkező szagmolekulák 97 %- át nem engedi át - szagemisszió nincs Az intenzív szakaszban nincs forgatás (szag, kevesebb gépi üzemóra) A csapadékvíz kilúgozó hatásával nem kell számolni. A keletkező anyag beltartalmi paraméterei jobbak Kevesebb segédanyag szükséges

13 A projekt mérőszámai – indikátorok
Projektazonosító: : KIOP F /2 Projekt címe: Állati hulladékkezelő telep technológiai fejlesztése Intézkedés/komponens megnevezése: Állati hulladék kezelése Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 2006 Céllérték Éves induló adat Éves végadat a célérték %-ában Korszerű állati hulladékkezelő telep db 1 100 Szag koncentráció csökkenés az intenzív szakaszban SZE/m3 5300 170 99,7 5130 Ammónia emiszió csökkenés kg/t komposzt 3,2 0,9 65 2,3 Illékony kéntartalom emisszió csökkenés mmól/t komposzt 22,3 Az EU-direktívák normatívái alapján létesített új, ill. bővített és/vagy felújított kezelőegységek engedélyezett kapacitása t/év 8.300 10.000 120,4 1.700

14 Projekt megvalósításának ütemterve
Mérföldkövek/tevékenységek Megvalósítás kezdete (év, hónap, nap) Megvalósítás vége 1. ütem 1.1 Ajánlatok versenyeztetése 1.2 Szerződéskötés, tájékoztatás 1. mérföldkő 2. ütem Gépi berendezések vásárlása, telepítés 2. mérföldkő 3. ütem 3.1. Próba üzem 3.2. Projekt értékelése, tájékoztatás 3. mérföldkő

15 Projekt költségvetése
Elszámolható költségek megnevezése* 2005 2006 2007 2008 Összes 1. Ingatlanvásárlás 2. Ingatlan építés, felújítás 6 000 3. Gépek, berendezések beszerzése 59 650 4. Immateriális javak 5. Anyagjellegű ráfordítások 958 6. Személyi jellegű ráfordítások** - Vissza nem igényelhető ÁFA összesen Összes elszámolható költség 66 608 Visszaigényelhető ÁFA*** 13 322 Nem elszámolható költség (bruttó)**** Projekt teljes költségvetése 79 929

16 Források Források ezer Ft % Kedvezményezett Saját forrás összesen
Saját forrás összesen 46 625 58% Pénzügyi hozzájárulás Hitel Egyéb támogatás/egyéb forrás Saját forrás összesen: Igényelt támogatás összesen: 33 304 42% FORRÁSOK ÖSSZESEN: 79 929 100%

17 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Gönyü, június 27. Rabi Béla ATEVSZOLG Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések