Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás"— Előadás másolata:

1 Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás
Katona Csaba

2 Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet (E-PRTR rendelet) kiegészítéseket tartalmaz 166/2006/EK rendelet az alapja Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás Innen válik igazán hulladékossá az előadás.

3 Mi a hulladék? Hulladék az olyan tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Nem hulladék: takarmányként értékesíthető anyag, talajjavításra, talajerő pótlásra közvetlenül fölhasznált anyag (pl. állati trágya, zöldtrágya), eredeti funkciójában használható (pl. leselejtezett gép, raklap), keletkezés helyén visszaforgatják. Hulladék: hulladékkezelőnek adják át, dolgozónak tűzifaként eladott rossz raklap, szennyvíziszapot, zöldhulladékot közvetlenül nem mezőgazdasági területre helyezik ki, hanem komposztálják, biogázt állítanak elő belőle.

4 Kinek kell adatot szolgáltatnia?
Adatszolgáltatásra kötelezett a termelő, ha: keletkező, birtokolt veszélyes hulladék > 200 kg/év, keletkező, birtokolt nem veszélyes hulladék > 2000 kg/év, keletkező, birtokolt inert hulladék > 5000 kg/év, cég alkalmazotti létszáma több 10 főnél. 10 fő alatti cégek esetén csak arról a telephelyről kell adatot szolgáltatni, amelyik túllépi a mennyiségi limitet. A hulladék kezelője minden esetben köteles adatot szolgáltatni (kivéve a szállítást).

5 Az adatszolgáltatás teljesítésének módja
Az adatszolgáltatás teljesíthető: hagyományos adatlapon (kézzel, írógéppel, nyomtatott formátumban) 2D vonalkóddal ellátott adatlapon elektronikus adathordozón (xml.fájl formájában adathordozón) internetes adatbejelentéssel (HIR-ADO). Itt hangsúlyozni kellene, hogy nekünk a feldolgozásnál nagy könnyebbség az elektronikus forma (ez a HIR adatlapokra is igaz). Az internetes adatszolgáltatásról tudni kell, hogy a felügyelőségnek nincs olyan hitelesítő szofvere, ami a KET előírásainak megfelel, tehát ez az út még nem működik

6 Kézzel kitöltött adatszolgáltatás hátrányai
Hibázási lehetőség mind a kitöltői, mind az adatrögzítői oldalon. Lassú a feldolgozás, megkésve kap hírt a cég a hibás kitöltésről. Nincs azonnali kontroll, pl.: EWC kód – hulladék elnevezése, átvevő kezelési kódja és típusa, alkalmazotti létszám, számítási hiba, hiányos adatközlés, stb. Típushibák rögzülnek.

7 E-PRTR Ha egy adott tevékenységre nem határoztak meg kapacitásküszöböt, az adott tevékenységet végző valamennyi üzemre vonatkozik a rendelet. Ha ugyanazon telephelyen többféle, ugyanazon tevékenységi körbe tartozó tevékenység zajlik, az ilyen tevékenységek kapacitásait összesíteni kell. A kapacitásküszöbök kapcsolódnak az IPPC köteles tevékenységek kapacitásküszöbeihez.

8 2007-től a nyilvántartásban szerepelnie kell
a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége, a telephelyről országon belülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége, a telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év), a hasznosító vagy ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot). Mint ebből a diából kiderül, az új rendelet célja a határon átlépő hulladék nyomon követése

9 Adatszolgáltatásra kötelezettek
A vezetett nyilvántartás alapján adatszolgáltatásra az a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó telephely köteles, ahonnan évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes-, vagy évente tonnát meghaladó nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelésre. Ha csak a kapacitásküszöböket lépik túl, de a telephelyről való elszállításra vonatkozó küszöbértékeket nem, nem áll fenn jelentéstételi kötelezettség, csak a nyilvántartási.

10 E-PRTR adatszolgáltatás
Az első jelentéstételi kötelezettség évről történik, a megküldés határideje minden év március 1. A hulladékgazdálkodási vonatkozású E-PRTR adatszolgáltatást az eddigi, 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatáshoz kell csatolni.

11 Összefüggés a HT és az E-PRTR lapok között nem veszélyes hulladék keletkezése esetén
Σ HT lapon jelentett nem veszélyes hulladék átadás Előkezelőnek (E) + Begyűjtőnek (B) Hasznosítónak/ ártalmatlanítónak (K) Exportra (P) E-PRTR lap nem veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i) hasznosításra (R) ártalmatlanításra (D) elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége Nem a kezelő típusa, hanem a kezelés típusa számít.

12 Összefüggés a HT és az E-PRTR lapok között veszélyes hulladék keletkezése esetén országhatáron belül
Σ HT lapon jelentett veszélyes hulladék átadás Előkezelőnek (E) + Begyűjtőnek (B) Hasznosítónak/ ártalmatlanítónak (K) E-PRTR lap veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i) hasznosításra (R) ártalmatlanításra (D) elszállított veszélyes hulladék mennyisége

13 Összefüggés a HT és az E-PRTR lapok között veszélyes hulladék keletkezése esetén országhatáron kívül
Σ HT lapon jelentett veszélyes hulladék átadás Exportra (P) E-PRTR lap országon kívüli veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i) hasznosításra (R) + ártalmatlanításra (D) elszállított veszélyes hulladék mennyisége végső kezelés helye

14 Internetes elérhetőségek
(KVADATSZOLG kitöltő program a KvVM honlapján) (HIR adatszolgáltatás)


Letölteni ppt "Elektronikus hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések