Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az Új Széchenyi Terv rekultivációs és hulladékgazdálkodási pályázati lehetőségei a Környezet és Energia Operatív Program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az Új Széchenyi Terv rekultivációs és hulladékgazdálkodási pályázati lehetőségei a Környezet és Energia Operatív Program."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Az Új Széchenyi Terv rekultivációs és hulladékgazdálkodási pályázati lehetőségei a Környezet és Energia Operatív Program keretében Előadó: Eisenberger Ágnes NFÜ KEOP IH projektmenedzser

3 Új Széchenyi Terv pályázati rendszer egyszerűsítése: •Általános Pályázati Útmutató és Pályázati felhívás •Egyfordulós eljárásrend •Mellékletek felülvizsgálata

4 Környezetipar, hulladékipar A lerakott hulladékok mennyiségének jelentős csökkenése, az anyagában és az energetikailag hasznosított hulladékok mennyiségének növelése, a környezetvédelmi- és ezen belül a hulladékipari vállalkozások számának, kapacitásának, az alkalmazott munkaerő létszámának növekedése, valamint az új hulladékhasznosító technológiák meghonosítása, működtetése a zöldgazdaság egyik pillérét jelenti. Zöldenergia – Megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrásokon belül az erdészetből és mezőgazdaságból származó biomassza, a biogáz, a mezőgazdasági alapú bioüzemanyagok, a geotermikus energia, a nap-, a szél- és a vízenergia egyaránt a megújuló energiaforrások pilléreit jelentik. Zöldgazdaság fejlesztés – kiemelt cél

5 Konstrukció kódja Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Összes keret (Mrd Ft) Lekötött keret (Mrd Ft) Pályázható keret (Mrd Ft) KEOP-1.1.1. Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztése kétfordulós 79,1924,2554,94 KEOP-1.1.1./B Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése egyfordulós 152,4812,52 KEOP-2.3.0 A települési szilárdhulladék- lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós, csak megvalósítási forduló pályázható 105,3474,1531,19 KEOP-2.3.0/B A települési szilárdhulladék- lerakókat érintő rekultivációs programok elvégzése kiterjesztése egyfordulós 100

6 Konstrukció kódja Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min.Max. KEOP-1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése kétfordulós 10035 00085% KEOP- 1.1.1./B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése egyfordulós 1005 00085% KEOP-2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós, csak megvalósítási forduló pályázható 65010 000100% KEOP-2.3.0/B A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok elvégzése kiterjesztése egyfordulós 6501 000100%

7 KEOP-1.1.1/B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése A konstukció célja: Érintettek: elsősorban hulladékos ISPA projektek Cél: meglévő rendszerek továbbfejlesztése: a tervezés óta megváltozott jogszabályi körülményeknek megfelelve ezek a rendszerek is hozzá tudjanak járulni az országos vállalások teljesüléséhez Hogyan: •hulladék kezelésének megelőzésével, •szelektív gyűjtéssel, •előkezeléssel, komposztálással, •eszközpark korszerűsítésével

8 Maximális támogatási intenzitás: 70-85% (műszaki tartalomtól függően) Támogatás nagysága: minimum: 100 millió Ft maximum: 3 000 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 15 mrd Ft Támogatás mértéke, nagysága, kerete

9 Főbb szakmai értékelési szempontok • már működő, legalább 100 000 főt kiszolgáló rendszer • társulási megállapodás (pályázó – projekt települései) • szelektív gyűjtés és eltérítés mértéke • költséghatékonysági mutatók (hulladékgazdálkodási célkitűzések)

10 Támogatható tevékenységek 1. MEGELŐZÉS  „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával  a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával  szemléletformálás a megelőzés érdekében  egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység (csak szolgáltatás igénybevétel és eszközbeszerzés számolható el)

11 Támogatható tevékenységek 2. SZELEKTÍV HULLADÉK BEGYŰJTŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés, házhoz menő szelektív gyűjtés eszközei (gyűjtőzsák kivételével), továbbá szelektív hulladékgyűjtő szigetek, nem építési engedély köteles gyűjtőpontok, továbbá hulladékudvarok létesítése az alábbi hulladékok begyűjtése érdekében:  a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok  lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék  lakossági eredetű biohulladék  lakossági eredetű veszélyes hulladék

12 Támogatható tevékenységek 3. A BEGYŰJTÖTT HULLADÉK ELŐKEZELÉSE Vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése: A biológiailag lebomló szerves hulladék lerakótól történő eltérítése, illetve a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében:  válogatás  mechanikai előkezelés  mechanikai-biológiai előkezelés Elkülönítetten gyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása:  komposztálás

13 Támogatható tevékenységek 4. Lerakó kapacitás kihasználtságának növelése speciális járművek, gépek (homlokrakodó, kompaktor) beszerzésével (nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 10%-át)

14 KEOP-2.3.0/B A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése Érintettek: lakosság Cél: a konstrukció célja a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs programjának kiterjesztése. Hogyan: Területelőkészítés Rekultivációs munkálatok végzése A rekultivált lerakók utógondozásához szükséges létesítmények kialakítása

15 a konstrukció hatóköre: országos pályázók köre: települési önkormányzatok társulása kiválasztási eljárás: egyfordulós

16 Pályázati felhívás megjelenése: 2011.02.10. Beadási határnap: 2011.09.01. Beruházási projekt befejezésére rendelkezésre álló idő: 2,5 év  a pályázatban csak 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó, bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók vehetnek részt  társulási megállapodás  költséghatékonysági mutatók Főbb szakmai értékelési szempontok Határidők:

17 Támogatható tevékenységek 1. Terület-előkészítés, helyszín biztosítása:  előkészítő és befejező mérnöki munkák  irtás, tereprendezés, építménybontás, bontási hulladék előkészítése hasznosításra

18 Támogatható tevékenységek 2. Rekultivációs munkálatok végzése (kétütemű rekultiváció esetén csak a rekultiváció első üteme kerülhet támogatásra):  hulladékáthalmozás, felületképzés, hulladéktest formálása  rekultivációs rétegrend kialakítása  passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (amennyiben a szennyezés terjedését megelőzendően ez a leginkább költséghatékony megoldás)  depóniagáz- gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt)  vízelvezető rendszer kialakítása  hulladéklerakó hulladék felszedésével történő rekultivációja

19 Támogatható tevékenységek 3. A rekultivált lerakók utógondozásához szükséges létesítmények kialakítása  talajvíz figyelő kút építése

20 Köszönöm a figyelmüket! www.nfu.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu


Letölteni ppt "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az Új Széchenyi Terv rekultivációs és hulladékgazdálkodási pályázati lehetőségei a Környezet és Energia Operatív Program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések