Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2013. július 4. Mit várhatunk a következő tervezési ciklusban?! AFIOE VI. Országos Konferencia 2013. július 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2013. július 4. Mit várhatunk a következő tervezési ciklusban?! AFIOE VI. Országos Konferencia 2013. július 4."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2013. július 4. Mit várhatunk a következő tervezési ciklusban?! AFIOE VI. Országos Konferencia 2013. július 4.

2 Budapest, 2013. július 4. Tartalom I. Felkészülés a 2014-2020 időszakra II. Az operatív programok tervezése III. Amire építkezünk 2014-2020 között a felnőttképzés területén IV. A felnőttképzés megjelenítése az Operatív Programokban (GINOP és VEKOP)

3 Budapest, 2013. július 4. I. A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés 2011-2012 július előkészületi időszak  EU új Területi Agendája (TA2020)  2014-2020-as Kohéziós politikai reform  Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása 2012 júliusban megindult a 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezési és felkészülési folyamata  OTK felülvizsgálata - Új „MAGYAR FEJLESZTÉS” 2020 (OFTK)  Megyei Területfejlesztési Koncepciók tervezése  2012/2013 - Kiemelt nemzeti fejlesztési programok, projektek azonosítása és előkészítésének megindítása 2013 Partnerségi Megállapodás és OP-k új generációjának tervezés Egyeztetések a Bizottsággal (Partnerségi Megállapodás, OP-k)

4 Budapest, 2013. július 4. I. Az intézményi felkészülés biztosítása érdekében megszületett eddigi magyar döntések 1. NFK - Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság felállítása 2012.06.02.  A kormányzati fejlesztéspolitikai döntések felgyorsítása és a hatékony központi szakmai koordinációjának biztosítása érdekében  Tagjai: Miniszterelnök, NGM miniszter, NFM miniszter, Miniszterelnökséget vezető államtitkár  2007-2013-as és 2014-2020-as kormánydöntések előkészítése 2. 2012.07.19-i OFTK Kormányhatározat  az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) előkészítésének tervezési koordinációjáról az NGM személyében  Kiemelt nemzeti fejlesztési programterületek azonosítása - NGM  Megyei Fejlesztési Koncepciók és Programok készítése  Központi szakmai koordinációja – NGM + NFM  Térségi koordinációja – Megyei Önkormányzatok

5 Budapest, 2013. július 4. I. Főbb változások 2014-től  Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal (11 célterület)  Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni)  Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek)  3 régiókategória (kevésbé fejlett, átmeneti, fejlett régió)  Vidékfejlesztés, ETE és Mainstream programok együtt-tervezése  Új térségi integrációs eszközök bevezetése:  Integrált térségi beruházások (ITI)  Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER kiterjesztése

6 Budapest, 2013. július 4. I. Főbb változások 2014-től  A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú és a rugalmas forrásfelhasználást biztosító integrált OP-k  Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER jellegű akciók  Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak  OP készítés koordinációja – NGM és érintett minisztériumok  Koncentráltabb forrásfelhasználás - egyes részterületek hova tartozása, finanszírozása körül szakmai viták  Erős gazdaságfejlesztési fókusz – források 60%  Források 40%-a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság.

7 Budapest, 2013. július 4. II. Operatív programok – A Kormány 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozata  a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról Operatív program megnevezéseForrás Tervezésért első helyen felelős tárca Irányító hatóság elhelyezése Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)ERFA, ESZANGM Közlekedésfejlesztési OP (KOP)KA, ERFANFM Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)KA, ERFANFM, VMNFM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)ESZA, ERFAEMMI Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)ERFA, ESZANGM Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)ERFA, ESZANGM Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP)KAME Vidékfejlesztési OP (VOP)EMVAVM Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)EHTAVM

8 Budapest, 2013. július 4. III. Amire építkezünk 2014-2020 között a felnőttképzés területén • TÁMOP 1.1.2 - „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” • TÁMOP 1.1.4 - Munkaerőpiaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban • TÁMOP 2.1.2 – Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése • TÁMOP 2.1.3 - Munkahelyi képzések támogatása • TÁMOP 2.1.6 – Újra tanulok • TÁMOP 2.2.1 - A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése • TÁMOP 2.3.6 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

9 Budapest, 2013. július 4. A felnőttképzéssel foglalkozó piroritástengely az Operatív Programokban • Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 1.Prioritástengely: KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése 2.Prioritástengely: Tudásgazdaság fejlesztése 3.Prioritástengely: Infokommunikációs fejlesztések 4.Prioritástengely: Célzott munkahelyteremtés és -megőrzés, kiemelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés 5.Prioritástengely: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése 6.Prioritástengely: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

10 Budapest, 2013. július 4. A felnőttképzéssel foglalkozó piroritástengely az Operatív Programokban • Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 1.Prioritástengely: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése, kreatív és alternatív gazdaságfejlesztés 2.Prioritástengely: Intelligens és tudásalapú növekedés 3.Prioritástengely: Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés 4.Prioritástengely: Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre 5.Prioritástengely: A közösségi szolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékony fejlesztése, megújítása 6.Prioritástengely: Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 7.Prioritástengely: Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 8.Prioritástengely: Technikai segítségnyújtás

11 Budapest, 2013. július 4. IV. A felnőttképzés megjelenése a GINOP-ban A foglalkoztatás bővítéséhez és a meglévő munkahelyek megtartásához szükséges • a munkaerő és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása, • az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása, • a szak- és felnőttképzés rendszerének a gazdaság igényeivel összhangban történő támogatása. Ezek érdekében a prioritási tengely keretében, az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak felhasználásával a következő négy beruházási prioritás alatt tervezünk beavatkozásokat: • a munkaerő-piaci belépés segítése, • befogadó munkaerő-piac és a szociális gazdaság ösztönzése, • egész életen át tartó tanulás, • a változásokhoz való alkalmazkodás segítése. E prioritási tengely keretében tervezzük felhasználni a Youth Employment Initiative (YEI) keretében Magyarország számára allokált többletforrásokat a fiatalok munkába állásának segítése érdekében.

12 Budapest, 2013. július 4. IV. A felnőttképzés megjelenése a GINOP-ban 1. Intézkedés: A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 2. Intézkedés: Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 3. Intézkedés: Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 4. Intézkedés: Ifjúsági garancia 5. Intézkedés: Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 6. Intézkedés: Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság fejlesztése 7. Intézkedés: Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 8. Intézkedés: Kompetencia-fejlesztés és képzés 9. Intézkedés: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 10. Intézkedés: A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése 11. Intézkedés: Vállalati és kulcságazati képzések 12. Intézkedés: Munkahelyi rugalmasság elterjesztése 13. Intézkedés: A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 14. Intézkedés: Üzleti képességek fejlesztése

13 Budapest, 2013. július 4. IV. A felnőttképzés megjelenése a GINOP-ban A prioritástengelyhez kapcsolódó megcélzott indikatív fejlesztések – nem teljes körű felsorolás: • Foglalkoztatást ösztönző célzott támogatások a hátrányos helyzetűek elhelyezkedésének segítése érdekében, • A 15-24 év közötti azon fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása célzott programmal, akik nem veszek részt oktatásban vagy szakképzésben • A szak- és felnőttképzési rendszer módszertani és tartalmi fejlesztése, a duális képzés elterjesztésének ösztönzése, • Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek bővítése a népesség széles köre számára hozzáférhető képzési és kompetencia-fejlesztési programokkal, • Egyes hátrányos helyzetű csoportokra fókuszáló (pl. alacsonyan képzettek, közfoglalkoztatásban részvevők) célzott képzési programok, • Vállalati képzések támogatása • A vállalati irányítás, az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése • A munkavállalói, munkáltatói és a non-profit foglalkoztatási célú szervezetek kapacitásainak fejlesztése.

14 Budapest, 2013. július 3. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Lieszkovszky József Pál TERVEZŐ-ELEMZŐ Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. E-mail: jozsef.lieszkovszky@nth.gov.hu www.nth.gov.hu


Letölteni ppt "Budapest, 2013. július 4. Mit várhatunk a következő tervezési ciklusban?! AFIOE VI. Országos Konferencia 2013. július 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések