Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014–2020-as Partnerségi Megállapodás tervezéséről Uniós források 2014-2020 között A Partnerségi Megállapodás és operatív programok magyar és szlovák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014–2020-as Partnerségi Megállapodás tervezéséről Uniós források 2014-2020 között A Partnerségi Megállapodás és operatív programok magyar és szlovák."— Előadás másolata:

1 A 2014–2020-as Partnerségi Megállapodás tervezéséről Uniós források 2014-2020 között A Partnerségi Megállapodás és operatív programok magyar és szlovák szemmel Magyar Természetvédők Szövetsége, 2013. július 24.

2 Tartalom • A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezésének ütemezése • A tervezés felelősei és partnerei • A PM és tartalma

3 Ütemezés 2013 Február végeNovember • PM előképek OFTK alapján • szóbeli egyeztetés az EU Bizottsággal Május végeJúnius vége • EU Bizottság észrevételeit integráló PM vázlat • szóbeli egyeztetés az EU Bizottsággal • újabb (végső vázlat) megküldése az EU Bizottságnak • partneri bevonás és kommunikáció • nyitott kérdések lezárása, véglegesítés PM hivatalos benyújtás EU Bizottságnak

4 Felelősök és szereplők NGM Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős ÁT (főtárgyalói stáb) NGM Tervezéskoordinációért Felelős ÁT/NTH Miniszterelnökség Szaktárcák Ütemezés, egyeztetés az EU Bizottságával Szerkesztés (formai és tartalmi követelmények, szövegezés, belső konzisztencia) Területi integrációs fejezetek kidolgozása Végrehajtás (intézményrendszer, eljárásrendek, monitoring), partnerek bevonása Szakterületi tartalmak kialakítása

5 A PM tervezés partneri bevonásának fázisai 1.Előpartnerség fázisa (2013. májusig): A megalapozó átfogó, ágazati és területi (megyei) tervezések keretében. 2.Szakmai partnerség fázisa (2013. júniustól): A korábbi tervezésekben azonosított kulcspartnerek bevonása, közvetlenül a tervdokumentumokba: – Központi folyamat a PM-hez kapcsolódóan (társadalmi partnerség indító és megyék 2013. június 13.) – Decentralizáltan az egyes OP-khoz kapcsolódóan – Központi informatikai támogatás is feláll hozzá 3.Széles körű társadalmi partnerség és kommunikáció (2013. szeptembertől): – Rendszerszerű, sokszínű kommunikációs eszközzel – Nyílt egyeztetés, publikusan elérhető dokumentumok

6 • Jelenlegi véleményezési lehetőség augusztus 13-ig: http://www.nth.gov.hu/magyarorszag_part nersegi_megallapodasanak_tervezete/inde x.html http://www.nth.gov.hu/magyarorszag_part nersegi_megallapodasanak_tervezete/inde x.html • E-mail: info@nth.gov.huinfo@nth.gov.hu

7 Funkció: • A fejlesztések stratégiai szintű összefoglalása • forrásallokáció bemutatása az EU2020 mentén, tematikus célonként • területileg integrált fejlesztések rendszere • végrehajtás elvi keretei • eredmények összesítése Műfaj és stílus: • kötött tartalom sablonban • nem szokványos tervdokumentum (nem törekszik teljes tervezésre, a fejezetek nem stratégiai logika szerint követik egymást)  nehezen átlátható és követhető PM műfaja

8 Fő üzenetek: •Nemzeti prioritások (OFTK alapján) •Fókuszban a gazdaságfejlesztés –Gazdaságfejlesztési és területfejlesztési OP-k a források 60%-a –Uniós és hazai közös metszet, 4 kiemelt tematikus cél: •foglalkoztatás •KKV fejlesztés és versenyképesség •K+F+I •alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság, energetika

9

10 PM tartalma Módszertani megkötöttségek: template, tematikus célok, tematikus koncentráció • Helyzetértékelés (1.1-es fejezet) – Tematikus célok mentén – Térszerkezeti kihívások • Eredmények (1.3-es fejezet) – tematikus célok mentén • Területi integráció (3-as fejezet) – Területileg decentralizáltan vs. ágazatilag kezelt témák lehatárolása – ITI / CLLD típusok és céljaik – LHH térségek kezelése • Végrehajtási fejezetek (2-es fejezet; 4-es fejezet) • Pénzügyi táblák (1.4-es; 1.6-os)

11 1B FEJEZET • 1.5A horizontális elvek érvényesülése • 1.5.1 A PM társadalmi egyeztetése és a partnerség folyamata • 1.5.2 Esélyegyenlőség, diszkrimináció-mentesség és hozzáférés biztosítása • 1.5.3Fenntartható fejlődés • 1.5.4A fejlesztésekkel elérni kívánt további horizontális célkitűzései 1.6Az ERFA, ESZA, KA alapok hatálya tartozó operatív programok listájaés forrásmegosztás • Aktuális OP struktúrák és forrásarányok

12 2.A Partnerségi Megállapodás eredményes megvalósítása 2.1 AZ ESB Alapok, az EIB és egyéb támogatási eszközök közötti koordinációja 2.2 Az addicionalitási szabályok követése 2.3Az ex ante kondicionalitások teljesítésének összefoglalása 2.4A fejlesztési teljesítmények átfogó mérésének módszertana és folyamata 2.5Az adminisztratív kapacitások megerősítése 2.6Az adminisztratív terhek csökkentése

13 3.Integrált területi alapú fejlesztések • 3.1Integrált fejlesztések típusai • 3.1.1Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD) • 3.1.2Integrált területi beruházások (ITI) • 3.1.3Fenntartható várostérségi fejlesztések • 3.1.4Nemzetközi területi együttműködések fő prioritásterületei • Összhang az ETE programokkal (tervezés, tartalmi, int.rsz., monitoring), Duna Strat. Összhang még hiányzik • 3.1.5Hátrányos helyzetű térségek és célcsoportok integrált fejlesztése 4.A Partnerségi Megállapodás hatékony megvalósítása • 4.1A végrehajtást támogató elektronikus adatcsere rendszereinek értékelése

14 PM területi tartalma • Területiség: területi kohézió érvényesítése, horizontális elvként – Térségi integráció legyen szempont minden fejlesztésben – Területi nyomon követés és értékelés • Területileg decentralizált fejlesztések fókuszában a (helyi) gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás • Ágazati területi megfontolások (1.1-es fejezet) – Területi helyzetértékelés és fejlesztési szükségletek minden egyes tematikus cél alatt

15 • Területi integráció (3-as fejezet) – Területileg decentralizáltan kezelt fejlesztési témák (TOP) (OP szinten mindez az 1.3.1-es fejezetben is) – Decentralizált ITI-k (TOP-ban): • Megyei ITI-k • Nagyváros-térségi ITI-k – Ágazati kezdeményezésű ITI-k: • GINOP: Balaton, Növekedési Zónák • EFOP/GINOP: „LHH” térségek – CLLD-k: • EMVA forrásból: falvak alkotta vidékies térségekben (LEADER) • SA forrásból: városi CLLD-k • EMVA és SA forrásból: város-vidék kapcsolatban falvak és városi központjuk együtt A PM a területi decentralizált tartalmaknak (megyei, nagyvárosi) csak a kerete, a decentralizált szereplők egyenként nem tűnnek fel PM területi tartalma

16 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Kohán Zoltán VEZETŐ TERVEZŐ-ELEMZŐ Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. E-mail: zoltan.kohan@nth.gov.hu Telefon: + 36 1 795 5407 www.nth.gov.hu


Letölteni ppt "A 2014–2020-as Partnerségi Megállapodás tervezéséről Uniós források 2014-2020 között A Partnerségi Megállapodás és operatív programok magyar és szlovák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések