Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

területi tervezési és értékelési referens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "területi tervezési és értékelési referens"— Előadás másolata:

1 területi tervezési és értékelési referens
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kis- és középvállalkozásokat érintő tématerületei Polomik Heléna területi tervezési és értékelési referens 2013. NOVEMBER 20.

2 Tartalomjegyzék Területi operatív programok a as programozási periódusban Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Kis- és középvállalkozásokat érintő tématerületek

3 Területi operatív programok a 2014-20-as programozási periódusban

4 Területi operatív programok
Céljuk: a területileg decentralizált fejlesztések folytatása a helyi szereplők bevonásával. Gazdaságfejlesztési fókusz: források 60%-a! Meghatározott területi egység: Régiók helyett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER jellegű akciók. Dedikált forráscsomagok, elmozdulás a pályázati rendszertől: a vissza nem térítendő támogatások tervezése a helyi szereplőkkel együttműködésben zajlik. Jelenleg két területi operatív program van kidolgozás alatt: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

5 Operatív Programok - Forrásallokáció
Az OP aránya a teljes támogatáshoz képest Területfejlesztési Operatív Program (TOP) 16,15 % Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 39,40 % Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,55 % Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 10,94 % Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 14,77 % Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 13,69 % Koordinációs Operatív Program (KOP) 1,50 % Vidékfejlesztési Operatív Program (VOP) * Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) * Összesen 100 % Megjegyzés: A táblázatban szereplő allokációs arányok az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott operatív programokra együttesen rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva értendők! ( * ) A VOP és a MAHOP más alapból (EMVA, ETHA) kerül finanszírozásra!

6 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
II. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

7 A TOP küldetése Keretet biztosít a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához, Képes hatékonyan reagálni az eltérő területi sajátosságokra és valóban a térségi igényekre szabott beavatkozásokat valósítja meg. A decentralizált fejlesztések legfőbb indokai: Országon belüli, EU átlaghoz képest jelentős területi különbségek, korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján is indokolt (pl. ROP-ok végrehajtásának előrehaladása).

8 A TOP sajátosságai A TOP integrált területfejlesztési csomagok keretében valósul meg, előre meghatározott forrás és tematikai keretek között. A TOP „menü” jelleggel tematikai kereteket határoz meg a különböző megyei és helyi szintű fejlesztésekhez. A területi szereplők adottságaik és lehetőségeik szerint ezen kereteken belül határozhatják meg saját beavatkozásaikat. A területi szereplők tervezéséhez a kormányzat iránymutatást és folyamatos konzultációs lehetőségeket biztosít. Megyei önkormányzatoknak kulcsszerepe van: Összehangolják a megye területén a tervezést A MJV-kal együtt terveznek Szerepük kiterjed a nyomon követésre is

9 A TOP célja TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása

10 A TOP célja A TOP a következő tematikus célkitűzésekre fókuszál:
(3) A kkv-k versenyképességének fokozása: A TOP-ban közvetlen KKV fejlesztés nincs, erre csak közvetett támogatási konstrukciók formájában lesz lehetőség! (4) Az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (6) Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása (9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem A TOP elsősorban olyan beavatkozásokat tartalmaz, amelyek: települési és megyei önkormányzati feladatokhoz és vagyonhoz kapcsolódó fejlesztések települési vagy megyei szinten összehangolt fejlesztést igényelnek a területi tőke és helyi kapacitások, hálózatokon alapulva erősíti a területi és ágazatai fejlesztések szinergikus hatását lehetőséget biztosítanak az alulról jövő kezdeményezések, helyi közösség vezérelt fejlesztések megvalósításához Közvetett támogatás: térségi szinten működő gazdaságfejlesztési szervezetek által tovább osztott támogatás, amelyek közvetett támogatás formájában a megyei/megyei jogú várostérségi gazdaságfejlesztési részprogram által kijelölt területen vagy ágazatokban munkahely teremtési céllal fejlesztést megvalósító kis- és középvállalkozásoknak célzott fejlesztési támogatást nyújtanak.

11 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
 PRIORITÁSTENGELYEK Alap TC OP-n belüli arány ( ) 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében ERFA 8/3 32,34% 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása 6 16,88% 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4 19,40% 4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 9/8/11 7,58% 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 9/8 9,04% 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés ESZA 8/9 12,13% 7. Technikai segítségnyújtás - 2,63% Összesen 100% 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés Térségi kísérleti fejlesztések Megyei alternatív befektetés és beruházás ösztönzés, projekt előkészítés, marketing A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja Kis léptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása Kisléptékű közlekedési fejlesztések A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok 4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD) Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés Megyei, térségi és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság igényeinek közelítése A helyi identitás növelése (egyének és lakóhely) Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató programok A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek, közintézmények, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések (CLLD) 7. Technikai segítségnyújtás Program végrehajtási feladatok támogatása Térségi projektgenerálási és –fejlesztési feladatok támogatása Programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási és tervezési környezet fejlesztése ERFA 8/3 391,5 32,34% 6 204,3 16,88% 4 234,9 19,40% 9/8/11 91,8 7,58% 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 9/8 109,5 9,04% ESZA 8/9 146,8 12,13% - 31,8 2,63% Összesen 1 210,6 100%

12 Kis- és középvállalkozásokat érintő tématerületek
III. Kis- és középvállalkozásokat érintő tématerületek

13 Kis- és középvállalkozásokat érintő tématerületek
Prioritási tengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Prioritási tengely: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) Prioritási tengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés A Terület- és Településfejlesztési Operatív program alábbi prioritási tengelyei érintettek a KKV fejlesztésben: 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Illetve kisebb részben: 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések): A Vidékfejlesztési Programmal szinergiában és komplementaritásban az intézkedés keretében megvalósulhat helyi és alternatív gazdaság-, termék, piacfejlesztés, beruházás ösztönzés, közösségi, civil és szociális gazdaságfejlesztés, város-vidék termékláncok kialakítása, valamint helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése, továbbá a kisléptékű turisztikai vonzerők minőségének javítása, kapcsolódó rendezvények szervezése. 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése

14 Prioritási tengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
A prioritási tengely célja: helyi érdekű gazdaságfejlesztés előmozdítása, A helyi és térségi erőforrásokat hasznosító KKV-k foglalkoztatás ösztönzése, kezdeményező képességük erősítése. a prioritás keretében jellemzően programszerű, integrált beavatkozások támogatására kerül sor, a területi szereplők gazdaságfejlesztési részprogramjaihoz illeszkedően.

15 TOP 1. prioritás tartalma
 PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK 1. prioritáson belüli arány ( ) 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 32,34% 1.1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés 35,76% 1.2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés 20,44% 1.3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés 3,19% 1.4. Térségi kísérleti fejlesztések 10,34% 1.5. Megyei alternatív befektetés- és beruházás-ösztönzés, projekt előkészítés, marketing 4,73% 1.6. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése 25,54%

16 TOP 1.1: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
Cél: térségi szintű kombinált, foglalkoztatás-bővítési célú gazdaságfejlesztési akciók támogatása. A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg, az alábbi tevékenységek mentén: Üzleti infrastruktúra fejlesztés (ipari parkok, inkubátor házak, iparterületek) Iparterületekhez vezető vonalas infrastruktúra fejlesztés KKV kisösszegű munkahelyteremtő beruházások Kedvezményezettjei a térségi szinten működő gazdaságfejlesztési szervezetek A KKV-k támogatására közvetett támogatási konstrukció formájában nyílik lehetőség, ahol a projektek kedvezményezettjei a térségi szinten működő gazdaságfejlesztési szervezetek, amelyek közvetett támogatás formájában a megyei/megyei jogú várostérségi gazdaságfejlesztési részprogram által kijelölt területen vagy ágazatokban munkahely teremtési céllal fejlesztést megvalósító kis- és középvállalkozásoknak célzott fejlesztési támogatást nyújtanak Kedvezményezettjei a térségi szinten működő gazdaságfejlesztési szervezetek, amelyek közvetett támogatás formájában a megyei/megyei jogú városi gazdaságfejlesztési részprogram által kijelölt területen vagy ágazatokban munkahely teremtési céllal fejlesztést megvalósító kis- és középvállalkozásoknak célzott fejlesztési támogatást nyújtanak. KKV kisösszegű munkahelyteremtő beruházások KKV szinten megvalósuló infrastrukturális és technológiafejlesztés Szolgáltatások megléte és azok minőségi fejlesztése kerül előtérbe Új munkaerő bér és járulék támogatása KKV szintű marketing tevékenységek támogatása

17 TOP 1.3: Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés
Cél: a helyi és közösségi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések támogatása megyei szinten. A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg, a termékéletciklushoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek mentén: Kapcsolódó komplex beruházások támogatása; Termelést és piacra jutást elősegítő együttműködések kialakítása; Értékesítés, piacra vitel támogatása; Fogyasztás ösztönzése; Szolgáltatások fejlesztése és szolgáltatók együttműködésének támogatása; Termékminősítő rendszerek kialakítása; Tanácsadási programok lebonyolítása. közösségi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködésekhez kapcsolódó komplex beruházások támogatása; helyi termékek termelését és piacra jutását elősegítő együttműködések kialakítása; helyi termékek, termékcsomagok térségi, megyei szintű értékesítésének, piacra vitelének támogatása; helyi termékek fogyasztásának ösztönzése; térségi/megyei szintű helyi vállalkozási szolgáltatások fejlesztése és szolgáltatók együttműködésének támogatása; megyei/térségi szintű helyi termékminősítő rendszerek kialakítása; helyi termékek előállítását és piacra juttatását támogató tanácsadási programok lebonyolítása.

18 TOP 1.4: Térségi kísérleti fejlesztések
Cél: a helyi érdekű KKV-k kezdeményező képességének fokozása kísérleti fejlesztések megvalósításának támogatásán keresztül. Speciális térségi kitörési pontok, ágazatok erősítése. A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg, az alábbi tevékenységek mentén: Újszerű vállalkozói tevékenységek alapját képező technológia és termékfejlesztések támogatása. A kis- és középvállalkozások a kijelölt és a technikai segítségnyújtás keretéből támogatott térségi szintű KKV kezdeményezéseket előmozdító intézményhálózaton keresztül férhetnek hozzá

19 TOP 1.5: Megyei alternatív befektetés- és beruházás-ösztönzés, projekt előkészítés, marketing
Cél: külső tőkebefektetések ösztönzése, hatékony térségmarketing, térségi gazdasági célú beruházások ösztönzése. Foglalkoztatási célzat. A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg piaci megjelenésük támogatásához, az alábbi tevékenységek mentén: Befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezet infrastrukturális hátterének kiépítése (iroda, eszközvásárlás); Immateriális javak beszerzése (pl. szoftverek, adatbázisok, honlap fejlesztés, értékesítési és kommunikációs know-how); A szervezet működési költségének támogatása (bér és dologi költségek). közvetítő szervezetei a megyei/megyei jogú városi szinten létrehozott vagy kijelölt befektetés- és beruházás ösztönzési intézmények lehetnek

20 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "területi tervezési és értékelési referens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések