Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012."— Előadás másolata:

1 Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012.

2 A támogató és a lebonyolítók • A támogatás forrása: – A Svájci-Magyar Együttműködési Program • Lebonyolítók (Támogatás Közvetítő Szervezetként) : Magyarországi támogató alapítványok konzorciuma: – Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- – Autonómia Alapítvány – Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) – Kárpátok Alapítvány - Magyarország • Felügyeleti intézmények: − Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) − Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Nemzeti Koordinációs Egység − A VÁTI Nonprofit Kft a Közreműködő Szervezet (KSZ)

3 A program keretei •A program időtartama: –2012. augusztus – 2015. augusztus •Pályázati keretösszegek: Civil Alap: 4 503 500 CHF, azaz 1 084 352 730 Ft Ösztöndíj Alap: 900 000 CHF, azaz 216 702 000 Ft

4 Pályázati meghirdetése: három pályázati kör, 2012 –ben ill. 2013-ban Pályázati kategóriák: - 2000 és 9999 CHF, azaz 481 560 – 2 407 560 Ft nagyságú kisprojektek; - 10 000 és 49 999 CHF, azaz 2 407 800 – 12 038 760 Ft nagyságú középprojektek; -50 000 és 100 000 CHF, azaz 12 039 000 – 24 078 000 HUF nagyságú nagyprojektek.

5 Pályázati témakörök –az „A” témakör (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok*) –témagazda: Autonómia Alapítvány –a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) –témagazda: Ökotárs Alapítvány * Roma integrációs programokra 1.000.000 CHF, azaz 240.780.000 Ft áll rendelkezésre

6 „A” témakörben (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok) pályázható tevékenységek: − a szociális és az egészségügy terén az állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása és szolgáltatási programok kidolgozása, működtetése; − állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása; − a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, továbbfejlesztése az (ön)kormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve helyi jogalkotási kezdeményezések révén; − kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani; − a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő projektek kidolgozása és működtetése; − a civil társadalom bevonásának erősítése, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozására, amelyek jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából;

7 − szakpolitika-alkotásban érintett környezetvédő szervezetek és aktivisták népszerűsítése; − a környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítő tevékenységének megerősítése, (helyi és regionális környezeti törvényhozás, tervezés, jogalkalmazás betartásának figyelemmel kísérése (monitorozása) és befolyásolása); − a helyi környezeti problémákra rendszerszemléletű választ kínáló, környezetbarát, hosszú távon is fenntartható és mások számára is példaértékű megoldások kidolgozása; − a környezeti szempontok és megfontolások más ágazatokba való integrációját (pl. földhasználat, mezőgazdaság) szolgáló tevékenységek és projektek; − a célcsoportok figyelmének felkeltése konkrét akciókkal a környezet jövő generációk számára történő megőrzése érdekében; − a (helyi) civil szervezetek fejlesztése, kapacitásuk növelése sikeres projektek kidolgozásához és működtetéséhez. „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázható tevékenységek:

8 Kik pályázhatnak? Szervezeti forma szerint a pályázók lehetnek: − a 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt); − a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); − a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek.

9 Valamennyi pályázónak meg kell felelni az alábbi kritériumoknak: − Észak-Magyarországi vagy Észak-Alföldi székhellyel bejegyzettek és ott működődnek (Székhelyük és működésük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van (A támogatott projektek eredményének és hatásának is a fent felsorolt megyékben kell jelentkezniük.); − a pályázónak függetlennek kell lennie a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól. Alapítványok esetében az alapítók között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak; − nincs köztartozásuk; − bírósági végzésük szerint 2010. november 12. előtt bejegyzésre kerültek. Egy szervezet egy fordulóban egy pályázatot nyújthat be! (a Civil és Ösztöndíj Alapokra együttesen)

10 Partnerek és Együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. (Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért) Partnerszervezetek lehetnek: − A pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban bejegyzett civil szervezetek; − A máshol bejegyzett magyarországi ernyőszervezetek és szövetségek, amelyek tagszervezettel rendelkeznek a fenti két régióban; − Svájcban működő civil szervezetek (a nyilvántartásba vétel helye szerinti ország irányadó joga szerint alapított/létrehozott civil szervezetek), azaz egyesületek, társadalmi szervezetek, szövetségek, valamint magánalapítványok.

11 A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek. További (a támogatásból nem részesülő) együttműködők lehetnek: Magyarországi állami, önkormányzati szervek és intézmények valamint társulásaik és a célrégiókkal határos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia) működő, bejegyzett civil szervezetek.

12 Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni? Kis-, és középprojektek maximum 24 hónaposak lehetnek, nincs minimum projekthosszúság! Nagyprojekteknek maximum 24 hónaposak, minimum 12 hónapig kell tartaniuk! (A második körben a projektek maximum 18 hónapig tarthatnak, a harmadikban 12 hónapig, figyelembe véve a Civil Alap Program teljes hosszát) A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján – az első körben várhatóan – 2013. februárjától (2013.02.18.) lehet elkezdeni.

13 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a Magyar Állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Projekt mérete Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Kisprojekt481 560 Ft53 507 Ft535 067 Ft2 407 560 Ft267 507 Ft2 675 067 Ft Középprojekt2 407 800 Ft267 533 Ft2 675 333 Ft12 038 760 Ft1 337 640 Ft13 376 400 Ft Nagyprojekt12 039 000 Ft 1 337 667 Ft13 376 667 Ft26 078 000 Ft2 897 556 Ft28 975 556 Ft

14 Milyen költségek elszámolhatóak a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: − föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; − gépjármű beszerzése; − hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; − visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); − lízing díjak; − deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; − jutalékok és osztalék, profit kifizetés; − kamattartozás kiegyenlítése; − bírságok, kötbérek és perköltségek; − más forrásokból már finanszírozott tételek; − a támogatási döntés előtt felmerült költségek; − a Magyar Állam alkalmazottainak személyi költségei; − természetbeni hozzájárulások.

15 Pályázatokkal kapcsolatos kérdések - a pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban - elsősorban a Kárpátok Alapítványnak, - a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban - a DemNetnek, a szakmai ügyekben a témakör szerint - az Autonómia illetve az Ökotárs Alapítványnak érdemes címezni az alábbi elérhetőségeken: Ökotárs Alapítvány - a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1)411-3505, email: kornyezet@svajcivil.hukornyezet@svajcivil.hu Autonómia Alapítvány - az „A” témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1)237-6023, email: szocialis@svajcivil.huszocialis@svajcivil.hu Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) - pénzügyi tanácsadás Elérhetőségek: tel: (1)411-0410, email: penzugy@svajcivil.hupenzugy@svajcivil.hu Kárpátok Alapítvány-Magyarország technikai segítségnyújtás a pályázóknak, ösztöndíjas program működtetése Elérhetőségek: tel:(36)516-750, email: helyiiroda@svajcivil.huhelyiiroda@svajcivil.hu

16 A programkezelő alapítványok képviselői helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására szívesen tartanak további tájékoztató fórumokat bármelyik érintett megye településein, amennyiben a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és legalább 15 fő (szervezet), a program iránt kifejezetten érdeklődő részvételét!

17 Hogyan lehet pályázni? •Pályázni a www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttmüdési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek!www.svajcivil.hu •Pályázatok benyújtása: 2012. november 12. (hétfő) 24:00 h

18 Pályázatok értékelése Formai értékelés: Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! (Kitöltetlen, hiányosan kitöltött, nem megfelelő pályázatokat nem lehet benyújtani!) A beadást követően az Alapítványok munkatársai is ellenőrzik a pályázatokat. A pályázatok tartalmi értékelése és elbírálása kétlépcsős folyamatban történik: (1) Minden pályázat szakmai előértékelésen és pontozáson megy át, (a pályázatok értékelése folyamán kiegészítő kérdések feltételére vagy előmonitorozásra is sor kerülhet). (2)A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a pályázati döntést mindkét témakörben külön-külön kilencfős ún.: Kisprojekt Elfogadó Bizottságok hozzák meg. A projektek értékelésének eljárási rendjéről a „Kisprojekt Elfogadó Bizottságok eljárás és ügyrendjében” olvashatnak. A Kisprojekt Elfogadó Bizottságok döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A támogatási döntés www.svajcivil.hu oldalon közzétételre kerül, illetve az eredményről minden pályázót írásban (e-mailen) értesítenek.

19 A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását e-mailen kapják meg, ezt vissza kell küldeniük az aláíró Ökotárs Alapítványhoz ellenjegyzésre és utalásra. A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell használni. A támogatási szerződés kötelező mellékletei: − NAV igazolás; − A szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés; − alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; − a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes; − közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés egyszerű másolata; − Együttműködési megállapodás, amely (a pályázattal összhangban) tükrözi a tevékenységek és költségek megoszlását. − A Bíráló Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja. Szerződéskötés

20 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: − az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; − a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; − az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a www.svajcivil.hu oldalon olvasható.www.svajcivil.hu

21 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

22 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

23 A pályázat elektronikus felülete (űrlap)

24 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

25

26 Köszönjük a figyelmet! Sok sikert a pályázathoz! www.svajcivil.hu


Letölteni ppt "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések