Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MSZ EN ISO/IEC tükrében Nemzeti Akkreditáló Testület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MSZ EN ISO/IEC tükrében Nemzeti Akkreditáló Testület"— Előadás másolata:

1 MSZ EN ISO/IEC 17011 tükrében Nemzeti Akkreditáló Testület
Változások az MSZ EN ISO/IEC tükrében Proksa Ferenc Nemzeti Akkreditáló Testület

2 Új akkreditálási törvény
2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról Hatálybalépés: augusztus 4.

3 Hatálybalépés: 2006. február 24.
Új díjszabás rendelet 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról Hatálybalépés: február 24.

4 Új akkreditálási szabvány
MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények Megjelenés: december Kötelező: január 1-től

5 Új laboratóriumi szabvány
EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei Megjelenés: november Magyar nyelvű honosítás: folyamatban Kötelező áttérés: május 15-ig

6 Új szabványkövetelmények (1)
Felelősségbiztosítás ( ) 2004. óta Pénzügyi stabilitás ( ) Saját szabályozás mellett biztosított volt. Díjrendeletnél kormányzati garancia szükséges.

7 Nemzeti Akkreditáló Testület

8 Új szabványkövetelmények (2)
Szakmai akkreditáló bizottságok ( ) Az akkreditálhatóságról döntést kompetens, az eljárásban részt nem vevő személyek, bizottság(ok) hozhatnak. Tanácsadó bizottságok ( ) Az akkreditáló testület hozzáférjen a szükséges szaktudáshoz, egy vagy több, adott szakterület(ek)re létrehozott tanácsadó bizottságon keresztül.

9 Akkreditálási tevékenységek

10 Akkreditálási kérelmek

11 Akkreditált szervezetek

12 Akkreditált szervezetek

13 Minősítők és szakértők

14 Szakmai Akkreditáló Bizottságok
I. Szakmai Akkreditáló Bizottság Bányászat-Kohászat-Gépészet Elektronika-Távközlés-Informatika Építő- és Építőanyagipar Környezetvédelem-Környezetegészségügy-Vegyipar Mezőgazdaság-Élelmiszeripar Munkavédelem Metrológia Orvosi Diagnosztikai Laboratóriumok II. Szakmai Akkreditáló Bizottság Tanúsítás Egészségügy

15 Közigazgatási eljárás
Akkreditálási eljárás Éves felügyeleti vizsgálati eljárás Rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás Fellebbezési eljárás (Tv. 18.§ (9) bekezdés)

16 Akkreditálási eljárás (1)
Az akkreditálási kérelem elbírálása; a kérelmet az Akkreditálási Irodánál történt iktatásától a SZAB-hoz megérkezettnek kell tekinteni. Az akkreditálási eljárás elintézési határideje: 180 nap. Vizsgálati szakasz: 90 nap (a kérelem beérkezésétől a dokumentáció értékelésig és javításáig) Minősítési szakasz: 90 nap (helyszíni szemlék, megfigyelő auditok, interjúk, helyesbítő intézkedések, döntéshozatal az akkreditáltságról) (Tv. 18.§ és 19.§)

17 Új szabványkövetelmények (3)
Kérelem értékelése (17011 – 7.3.) Az akkreditáló testületnek meg kell vizsgálnia erőforrásait a tekintetben, hogy rendelkezik-e kompetenciával, minősítőkkel és szakértőkkel, továbbá az akkreditálási eljárást képes-e időben lefolytatni.

18 Akkreditálási eljárás (2)
Vizsgálati szakasz A SZAB vizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az előírt formai követelményeknek, szükség esetén 15 napon belül a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel. A SZAB minősítő csoportot jelöl ki. Dokumentációban hiányosság, nem-megfelelőség fennmaradása esetén a SZAB a kérelmet elutasíthatja. (Tv. 18.§ és 19.§)

19 Akkreditálási eljárás (3)
Minősítési szakasz A SZAB a kérelem, a vizsgálati szakasz során összegyűjtött információ, a helyszíni szemle eredménye, a minősítő csoport összefoglaló beszámolója, a kérelmező észrevételei, valamint a kérelem tárgyára vonatkozó egyéb információ alapján határoz az akkreditált státusz odaítéléséről, illetve elutasításáról. (Tv. 18.§ és 19.§)

20 Akkreditált terület szűkítési eljárás
Írásban benyújtott kérelem alapján a SZAB a kérelem, benyújtását követő ülésén határozatban módosítja az akkreditált szervezet, személy akkreditált területét. (Tv. 19.§)

21 Új szabványkövetelmények (4)
17011 – Első akkreditálásnál az iroda (székhely) mellett minden olyan telephelyet, helyszínt szemlézni kell, ahol kulcstevékenység folyik és amely az akkreditált területhez kapcsolódik. 17011 – 7.15. Az akkreditált szervezeteknek részt kell venni jártassági vizsgálatokban vagy más összehasonlító mérésekben.

22 Akkreditált terület bővítési, illetve megújítási eljárás
Akkreditált terület bővítési, illetve az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem elbírálására az akkreditálás odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Tv. 19.§)

23 Felügyeleti vizsgálati eljárás (1)
A SZAB az akkreditált státusz odaítélésének alapjául szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált szervezet, személy alkalmasságát éves felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi. A felügyeleti vizsgálat elintézési határideje: 90 nap. (Tv. 21.§)

24 Új szabványkövetelmények (5)
Jelentős változások bejelentése 15 napon belül be kell jelenteni az akkreditált tevékenységet érintő – felsorolt – jelentős változásokat. (17011 – , Tv. 20.§ (4) bek.)

25 Panaszbejelentés kivizsgálása
Panaszbejelentés kivizsgálása nem a Fellebbviteli Bizottság, hanem a szakmai akkreditáló bizottságok feladata. (Tv. 12.§ (1) bekezdés)

26 Átmeneti időszak (1) Új elnök megválasztása: 2005. október 21.
Új Akkreditálási Tanács, új Fellebbviteli Bizottság, új Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megválasztása: szeptember 29. Új SZAB-ok létrehozása az új Tanács által: december 14. SZAB-ok átalakítása az új Tanács által: május 12. (koncepció)

27 Átmeneti időszak (2) Ügyvezető igazgatói pályázat értékelése: március 20. Alapszabály elfogadása az új Közgyűlés által: március 23. Tagdíj elfogadása az új Közgyűlés által: április 11.

28 Átmeneti időszak (3) Folyamatban SZMSZ elfogadása
Akkreditálásra és az akkreditálási eljárásra vonatkozó részletes szabályzatok Egyéb belső szabályzatok SZAB-ok átalakítása

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "MSZ EN ISO/IEC tükrében Nemzeti Akkreditáló Testület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések