Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE"— Előadás másolata:

1 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes c. főiskolai docens mesteroktató A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Budapest © Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék

2 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
GLOBÁLIS BIZTONSÁG Élelmiszerbiztonság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Közrend - Közbiztonság védelme Rendőrség Polgárőrség Terület védelme Magyar Honvédség Állam védelme Nemzetbiztonsági Szolgálatok Egészségügyi biztonság ANTSZ Katasztrófa és Tűzvédelem Katasztrófavédelemi Főigazgatóság Pénzügyi rend védelme Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közlekedésbiztonság Nemzeti Közlekedési Hatóság Idegenrendészet Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal KÖZBIZTONSÁG KÖZBIZTONSÁG Természeti területek védelme Természetvédelmi Őrszolgálat Környezetvédelmi Főfelügyelet Magánterület, nyilvános helyek védelme FBŐ+Személy- és vagyonőrök Gazdasági rend védelme Gazdasági Versenyhivatal Munkabiztonság Munkabiztonsági Főfelügyelet Kulturális javak védelme Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Közterületek rendje, tisztasága Önkormányzati rendészet 2

3 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
BIZTONSÁGVÉDELEM ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁSA VÉGREHAJTÓ SZERV JOGI SZABÁLYOZÁS NORMAALKOTÁS KÖLTSÉGVETÉS biztosítása EGYÜTTMŰKÖDÉDÉS FELADAT VÉGREHAJTÁS POLGÁRŐRSÉG működési feltételei FELELŐSSÉG MEGOSZTÁS ÁLLAM HATÉKONYABB JOGI ESZKÖZÖK biztosítása TÖBB KÖLTSÉGVETÉSI támogatás POLGÁRŐRSÉG OPSZ KÖZTESTÜLET ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS→ optimális biztonság 3

4 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
Fegyveres Biztonsági Őrség(E) Személy- és vagyonőr Közterület – felügyelet(HBE) Halászati őr(HBE) Mezőőr(HBE) Önkormányzati természetvé-delmi őr(HBE) Erdészeti szakszemélyzet(HB) Jogosult erdészeti szakszemélyzet(HB) Természet-védelmi Őrszolgálat(HBE) Erdővédelmi Szolgálat(HBE) Hegyőr Hivatásos vadász KÖZBIZTONSÁG együttműködés POLGÁRŐRSÉG RENDŐRSÉGI - felügyelet - ellenőrzés 4

5 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
BIZTONSÁGTERMELÉS jogi evolúciója POLGÁRŐRSÉG Állam- és közbiztonságról Fegyveres Biztonsági Őrség, Természetvédelmi Őrszolgálat, mezőőr, hegyőr, halászati őr Rendészeti tv. Egyesülési jog POLGÁRŐR tv. Közterület-felügyelet RENDŐRSÉGI tv. 1994. XXXIV. tv. 2011.évi CLXV. tv. 2012.évi CXX. tv. 1989.évi II. tv. 1997. évi CLIX. tv. 1999. évi LIII. tv. 2006. évi LII. tv. 1974. évi 17. tvr. 2009. évi LXXXIV. tv. 6/1988. Mt. rendelet 87/1995. Korm. rend 1998. évi IV. tv. 2005. évi CXXXIII. tv. SZEMÉLY- és VAGYONŐR 5

6 A POLGÁRŐRSÉG ELLENŐRZÉSE
Ügyészi intézkedések: óvás törvénysértés esetén felszólalás törvénysértő gyakorlat mulasztásos törvénysértés figyelmeztetés törvénysértés megelőzése jelzés csekély törvénysértés Ténylegesen nem működő szervezetek megszüntetése: Társadalmi szervezetek működésének törvényességi vizsgálata munkaterv ügyészség általános LFV szűkebb csoport Vizsgálat szempont szerint hivatalból kérelem alapján feljelentés egyedi benyújtása 6

7 A POLGÁRŐRSÉG ELLENŐRZÉSE
Szoros társadalmi ellenőrzés Üvegzseb, átláthatóság Nyilvánosságra hozatal Adókedvezmények Felhasználás közhasznúsága Profit szétosztásnak tilalma Adminisztrációs kötelezettség ellenőrzése Tevékenység tényleges megvalósítása Pályázati pénzek racionális felhasználása Működésre fordított költségek indokoltsága Visszaélés Alaptevékenység ingyenes szolgáltatás névleges (gk. használat) Vállalkozási tevékenység (nyereségcélú) nyereség szétosztása alkalmazottaknak magas bér „költségtérítés” 7

8 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI CENTRUM Közterület-felügyelet Kerületőrség Térfigyelő központ POLGÁRŐRSÉG Közbiztonsági Kft. POLGÁRMESTER Védelmi Iroda KATASZTRÓFA VÉDELEM RENDŐRSÉG ÜGYÉSZSÉG BÍRÓSÁG Ellenőrzési és felügyeleti hatóságok: ÁNTSZ Közlekedési Felügyelet NAV Fogyasztóvédelmi Felügyelet stb. BŰNMEGELŐZÉS Magán biztonságvédelem: Fegyveres Biztonsági Őrség Személy- és vagyonőrök Egyéb szervezetek: MÁV, Magyar Posta, MATÁV, Nemzetiségi Önkormányzat, Vadászkamara, Hajléktalan Szolgálatok, TAXIS Szövetség, Társasházkezelők Szakmai Szervezete, KÖZGYŰLÉS Képviselő-testület Közbiztonsági - Bűnmegelőzési Bizottság Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági Közalapítvány Biztonságunkért Alapítvány

9 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
Közterületi szolgálat tervezése idős gyermekek mozgáskorlátozott egyedül élő családon belüli erőszak hajléktalan turista utas szórakozóhely bevásárlóközpont bankok iskolák parkok, erdők aluljárók építkezések piac sport-, kulturális-politikai rendezvény értékszállítás utazás fizetés pénzfelvétel telefonálás idegenforgalom ünnepek éjszaka Személyek Létesítmények Tevékenység Időszak Biztonsági kockázatfelmérés 9

10 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
Közterületi rendfenntartási modell Prevenciós jellegű (folyamatos látható közterületi jelenlét) ARÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA VEZETŐI FELADAT Gyorsreagálás TELEPÜLÉSŐR,KERÜLETŐR, POLGÁRŐR: Mozgóőr „posztos őrszolgálat” piacok, bevásárlóközpontok közlekedési csomópontok forgalmas helyek Feladat-meghatározás az aktuális közbiztonsági helyzet alapján (nem a hagyományos „járőr útirány terv” alapján lakosság biztonságának adott körzetben történő szervezése együttműködés kialakítása (polgármester, polgárőr, közterület-felügyelő, stb.) folyamatos információáramlás az egyéb közterületi szolgálatok irányába INTÉZKEDŐK : RENDŐR, KÖZTERÜLET FELŐGYELŐ: Járőrözés (nagyobb területen) Akciócsoportok, gyorsreagáló egységek létrehozása bejelentésekre, segélyhívásokra azonnali reagálás biztosítása megfelelő technikai eszközök gépjármű felszerelés hírtechnika

11 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
JOGOK és KÖTELEZETTSÉGEK POLGÁRŐR ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZTERÜLETI JÁRŐRSZOLGÁLAT, FIGYELŐSZOLGÁLAT - JELZŐŐR - FORMARUHA viselet „POLGÁRŐR” - VEGYI ESZKÖZ viselet közterületen - BÜNTETŐJOGI védelem fokozott - TÉRFIGYELŐ szolgálat adatvédelem - KÖRÖZÉSI nyilvántartás - FIGYELMEZTETŐ jelzés menetlevél - EDR használat hírfegyelem - VISSZATARTÁS joga Btk., tul. Szabs. KÖZTESTÜLET állami feladat KÖTELEZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS - ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS 1má. Ft KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI feladatok - IGAZOLVÁNY, NYILVÁNTARTÁS - ELŐÉLET, ÉLETVITEL ellenőrzés - PANASZ ETIKAI VIZSGÁLAT - TERÜLETI ILLETÉKESSÉG 11

12 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
TÉRFIGYELŐ RENDSZER

13 INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG illetékességi területén
RENDÉSZETI törvény INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖTELES illetékességi területén INTÉZKEDÉST KEZDEMÉNYEZNI INTÉZKEDNI JOGSZABÁLYSÉRTŐ Tényt Tevékenységet Mulasztást ÉSZLEL HOZNAK a tudomására 13

14 INTÉZKEDÉS KEZDEMÉNYEZÉSE SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
RENDÉSZETI törvény INTÉZKEDÉS KEZDEMÉNYEZÉSE INTÉZKEDÉS Megkezdése ELŐTT BEFEJEZÉS UTÁN Ha az intézkedés eredményességét veszélyezteti !!! SZÓBAN KÖZÖLNI Nevét Szervezethez tartozását Intézkedés -tényét -célját SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY FELMUTTÁSA 14

15 Törvény korlátozhatja: KÉNYSZERÍTŐ eszköz alkalmazás-t
RENDÉSZETI törvény TÁJÉKOZTATÁS INTÉZKEDÉS- t Törvény korlátozhatja: - testi épség - személyi szabadság - tulajdonjog KÉNYSZERÍTŐ eszköz alkalmazás-t KÖVETŐEN Igazolás: - időtartama - oka PANASZ lehetőségéről (8 napon belül) - intézkedéstől vagy annak elmulasztásától - kényszerítő eszköz alkalmazásától -– max. 3 hónap az előterjesztésre nyitva álló határidő ( ha a jogsérelemről később szerzett tudomást ) 15

16 RUHAVISELET RENDÉSZETI törvény FELADTA ellátása során köteles VISELNI
EGYENRUHÁT FORMARUHÁT INTÉZKEDÉS során IGAZOLJA EGYENRUHA SZOLGÁLATI SZOLGÁLATI FORMARUHA JELVÉNY IGAZOLVÁNY 16

17 Intézkedés által okozott Intézkedés törvényes Előzetes figyelmeztetés
RENDÉSZETI törvény ÁLTLÁNOS ELVEK: ARÁNYOSSÁG: Intézkedés által okozott Intézkedés törvényes HÁTRÁNY CÉLJA Célszerűség - Kíméletesség Több – intézkedés közül legkisebb korlátozás - kényszerítő eszköz választani sérülés - károkozás Előzetes figyelmeztetés Figyelmeztetés ha a késedelem kényszerítő eszköz alkalmazás nem veszélyezteti előtt Elsősegély: intézkedés megsérült orvosi ellátás hozzátartozó értesítése során kórházi elhelyezés 17

18 RENDÉSZETI törvény IGAZOLTATÁS - törvényes feladat ellátása
- feljelentés - Ket. - Sztv. - Be. Jogellenes cselekmény - Szabálysértés ( HB-ra jogosult) Elkövetésével gyanúsítható személyt Megállapítása: természetes személyazonosító adatoknak - lakhely, tartózkodási hely 18

19 DOLOG IDEIGLENES ELVÉTELE
RENDÉSZETI törvény DOLOG IDEIGLENES ELVÉTELE -Ket lefoglalható -Sztv. alapján - bizonyítékként felhasználható -Be támadásra alkalmas - önveszély okozására Tárgyat átadni - átvételi elismervény ellenében - Rendőrségnek Eljáró hatóságnak - Jogosultnak KIKÉNYSZERÍTHETŐ !!! 19

20 CSOMAG, JÁRMŰ ÁTVIZSGÁLÁS
RENDÉSZETI törvény RUHÁZAT ÁTVIZSGÁLÁS ÉRINTETT SZEMÉLY BELEEGYEZÉSÉVEL - jogellenes szabálysértés cselekmény (HB jogosult) BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL ( tetten ért előállítására jogosult) Előzetes figyelmeztetés után! - támadásra - önveszély okozására TÁRGY - felkutatása - elvétele - lefoglalható - bizonyíték CSOMAG, JÁRMŰ ÁTVIZSGÁLÁS feltételezhető jogellenes JÁRMŰ MEGÁLLÍTÁSA illetékességi dolog fellelhető területén 20

21 RENDÉSZETI törvény VISSZATARTÁS ( 2 óra )
-TETTEN ÉRT DOLOG KIADÁSÁT MEGTAGADJA - nem igazolja magát lefoglalható – bűncselekmény bizonyíték - jogellenes cselekmény veszélyes eszköz -ELŐÁLLÍTÁSNAK - ellenszegül - nem hajtható végre ÁTADÁS: A RENDŐRSÉGNEK ÁTADÁS: -ELŐÁLLÍTÉSRA JOGOSULTNAK -RENDÉSZETI FELADATOT ELLÁTÓNAK 21

22 RENDÉSZETI törvény ELŐÁLLÍTÁS
- természetvédelmi őr - erdővédelmi szolgálat - halászati őr - közterület-felügyelő - ök.természetvédelmi őr - mezőőr 4 óra: RENDŐRSÉG – re 8óra: BÍRÓSÁG elé állítás( HB - ra jogosultak) - feljelentés előterjesztése - bizonyíték átadása - javaslat a büntetés mértékére TETTEN ÉRT - bűncselekmény - szabálysértés (elzárás + HB ) ELLENSZEGÜLÉS (rendőrség segítségével) - kivéve a TŐ BILINCS: tetten ért ellenszegül ellenszegülés megtörésére személy nem hajtható végre szökés megakadályozására 22

23 RENDÉSZETI törvény TESTI KÉNYSZER VEGYI ESZKÖZ TETTEN ÉRT SZEMÉLY
Felszólítás ellenére: - cselekményt folytatja - nem tesz eleget VISSZATARTÁSÁRA INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁRA ELLENSZEGÜLÉS MEGTÖRÉSÉRE KIKÉNYSZERÍTHETŐ!!! ( legális erőszak alkalmazása) 23

24 - mozgásának folyamatosságát akadályozó
RENDÉSZETI törvény TESTI KÉNYSZER ÉRINTETT SZEMÉLY MEGFOGÁS LESZORÍTÁS ELVEZETÉS KÉNYSZERÍTÉS: - cselekvésre - cselekvés abbahagyására ERŐFÖLÉNY ÖNVÉDELMI FOGÁSOK EREDMÉNYESSÉG - kartávolságon belülre lépő - nyújtott kézzel - minimális erőkifejtéssel NEM TESTI KÉNYSZER személyt TÁVOL TARTJA - mozgásának folyamatosságát akadályozó 24

25 - kényszerítő eszköz alkalmazása következik MUNKÁLTATÓI KIVIZSGÁLÁS
RENDÉSZETI törvény KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ ALKALMAZÁSA ELLENSZEGÜLÉS - passzív - aktív TÁMADÁS ELŐTTE FELSZÓLÍTÁS: - cselekmény abbahagyására „törvény nevében!” FIGYELMEZTETÉS: - kényszerítő eszköz alkalmazása következik MUNKÁLTATÓI KIVIZSGÁLÁS MEGHALLGATÁS: - sérült - tanúk MEGÁLLAPÍTÁS RENDŐRKAPI-TÁNYSÁG értesítése JELENTÉS vizsgálata 25

26 RENDÉSZETI törvény JELENTÉS
MUNKÁLTATÓNAK INTÉZKEDÉS vagy elmulasztása KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ használata SZÓBAN - haladéktalanul - rövid úton -ÍRÁSBAN - 2 napon belül - kivel szemben (név) - helyszín - időpont - időtartam - ellenszegülés módja - alkalmazás leírása: történt-e abbahagyásra felszólítás, kényszerítő eszköz alkalmazására előzetes figyelmeztetés - sérülés leírása - orvos – egészségügyi intézmény neve - anyagi kár mértéke - támadásra használt eszköz - tanúk adatai - jogszabályhelyre hivatkozás 26

27 RENDÉSZETI törvény PANASZ ELŐTERJESZTÉSE
(8 napon belül, max. 3 hónap) ÉRINTETT SZEMÉLY INTÉZKEDÉS vagy elmulasztása KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ használata - JOGÁT -JOGOS ÉRDEKÉT SÉRTETTE -SZEMÉLY- és VAGYONŐR -MAGÁNNYOMOZÓ RENDÉSZETI FELADATOT ELLÁTÓ DÖNTÉS 30 nap (Ket) KAMARÁHOZ RENDŐRSÉGHEZ 27

28

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Kovács Sándor ny. rendőr ezredes c. főiskolai docens mesteroktató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék © Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék

30 A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny. r. ezredes c. főiskolai docens mesteroktató A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE Budapest © Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék


Letölteni ppt "A POLGÁRŐRSÉG KÖZBIZTONSÁGI SZEREPE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések