Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FÖDHŐ BÁNYÁSZAT ÉS -HASZNOSÍTÁS JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FÖDHŐ BÁNYÁSZAT ÉS -HASZNOSÍTÁS JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON."— Előadás másolata:

1 A FÖDHŐ BÁNYÁSZAT ÉS -HASZNOSÍTÁS JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON

2 JÓSOLNI MINDIG KOCKÁ- ZATOS, KÜLÖNÖSEN HA A JÖVŐRŐL VAN SZÓ.

3 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK Erőforrások •ALACSONY HATÉKONYSÁGGAL MŰKÖDŐ FÖLD- HŐ HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK •TEKINTÉLYES NAGYSÁGÚ, RELATÍVE MAGAS TE- LEP HŐMÉRSÉKLETŰ KÉSZLETEK •EXTRÉM SZÁMÚ MEDDŐ- ÉS FELHAGYOTT SZÉN- HIDROGÉN IPARI KÚTÁLLOMÁNY A KÚTVAGYONRA VONATKOZÓ PIACI KÍNÁLAT ÉS KERESLET KÖRÜLMÉNYEI •ÉRTÉKES FLUIDUM BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDHŐ HASZNOSÍTÁSI TAPASZTALATOK

4 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK A tevékenység szakmai és üzleti vetületei •MULTIDISZCIPLINÁRIS JELLEG FLUIDUM BÁNYÁSZAT: BÁNYAJOG, FÖLDALATTI ÁRAMLÁSTAN, FÖLDTAN, KIEMELÉS- ÉS MŰVELÉS TECHNOLÓGIA, REZERVOÁR MECHANIKA, ROTARY FÚRÁS •LOKÁLIS TERMELŐ-SZOLGÁLTATÓ-HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK, ÖSSZEOLVADT FUNKCIÓKKAL •KOCKÁZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK A SZEREPEK EGYBEESÉSE MIATT A SZÜKSÉGES SZAKTUDÁSRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK A FOGYASZTÓT TERHELIK REÁLISAN NEM ÉRHETŐ EL A KITERJEDT, INTEGRÁLT ENERGETIKAI RENDSZEREKRE JELLEMZŐ ELLÁTÁSI BIZTONSÁG

5 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK Az 1993 évi XLVIII. törvény •NEM MINŐSÜL BÁNYÁSZATI TEVÉKENY- SÉGNEK A HÉVÍZ KINCS FÖLDTANI KUTA- TÁSA ÉS KITERMELÉSE, TOVÁBBÁ AZ AN- NAK RÉVÉN KINYERHETŐ FÖLDHŐ ENER- GETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA

6 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LVII. törvény SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LVII. törvény •A HÉVÍZ TELEPEK MEGCSAPOLÁSA CSAK A KITERMELÉS ÉS AZ UTÁNPÓTLÁS E- GYENSÚLYÁNAK —MINŐSÉG KÁROSODÁS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ— MEGTARTÁSA ESE- TÉN LEHETSÉGES •AZ ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA KITERMELT TERMÁLVIZET VISSZA KELL SAJTOLNI

7 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK A felszíni vizek minősége szabályairól alkotott 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK A felszíni vizek minősége szabályairól alkotott 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet •TILOS A FELSZÍNI VIZEKBE BÁRMILYEN SZENY- NYEZŐ ANYAGOT JUTTATNI, AZ ENGEDÉLYE- ZETT HATÁRÉRTÉKET MEG NEM HALADÓ KIBO- CSÁTÁSOK KIVÉTELÉVEL •A TERMÁLVÍZ ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁ- SÁRA VONATKOZÓ FELSŐ HATÁRÉRTÉKEK A 28/2004. (XII. 25.) KvVM RENDELET SZERINT ÖSSZES SÓTARTALOM:3.000 mg/l NÁTRIUM EGYENÉRTÉK:45 % FENOL INDEX:1 mg/l HŐTERHELÉS.30 ºC

8 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK A hasznosított vizek elhelyezésének adekvát megoldásai •A MIKROPORÓZUS TÁROLÓKŐZETEKBE TÖRTÉNŐ VÍZ- BESAJTOLÁS MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI REALITÁSAI •TARTÓS, NAGY ÜTEMŰ, FELSŐ-PANNON HOMOKKÖVEK- BE TÖRTÉNŐ HÉVÍZ VISSZASAJTOLÁSI KÍSÉRLETEK AL- GYŐ MEZŐBEN •PARADOX KÖVETELMÉNY RENDSZER A FELSZÍNI ÉS MÉLYSÉGI VÍZTESTEK MINŐSÉG VÉDELME A MÉLYSÉGI VÍZKÉSZLETEK MENNYISÉG VÉDELME A FÖLDHŐ HASZNOSÍTÁS ELLEHETETLENÜLÉSE KORLÁTOZOTT TERMÉSZETES VÍZ UTÁNPÓTLÁS ESETÉN •HÉVÍZ VISSZASAJTOLÁS DIFFERENCIÁLT MÓDON

9 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK Az érdekek hierarchiája •A KÖRNYEZET- ÉS VÍZKÉSZLET VÉDELEM NEMZETI PRIORITÁS •NYERESÉGES VÁLLALKOZÁSOK, VIRULÓ NEMZETGAZDASÁG •A FÖLDHŐ HASZNOSÍTÁS FEJLESZTÉSE TŐKEIGÉNYES •A FOSSZILIS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MÉRSÉKLŐDÉSÉVEL AZ ÁLLAM —EGYRE NÖVEKVŐ ÁRAK MELLETT– BIZTOS ADÓBEVÉTEL- TŐL ESIK EL •A 2001/77/EK EU DIREKTÍVA KIHATÁSAI •A FEJLESZTÉSEKET ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK •A FÖLDHŐ BÁZISÚ VILLAMOS ERŐMŰ FEJLESZTÉSEK VONZATAI •ERŐSEN TAGOLT ÉRDEKVISZONYOK •A FÖLDHŐ HASZNOSÍTÁS NEM VERSENYKÉPES •AZ ENERGIA PIAC LIBERALIZÁLT

10 SAJÁTOSSÁGOK ÉS DILEMMÁK Összefoglalás •JELENTÉKENY ERŐFORRÁSOK A KÜLÖN- LEGES ADOTTSÁGOK MIATT •A FOGYASZTÓ HATVÁNYOZOTT FELELŐS- SÉGE ÉS FÜGGŐSÉGE •A VÍZBÁNYÁSZAT NEM TARTOZIK A BÁNYA- TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ •A MIKROPORÓZUS KŐZETEKBE TÖRTÉNŐ HÉVÍZ VISSZASAJTOLÁS PARADOXONJAI •A NEMZETI ÉRDEKEK HIERARCHIÁJA

11 A FEJLESZTÉS STRATÉGIAI IRÁNYAI •A MŰKÖDŐ HASZNOSÍTÓ RENDSZERK ENERGIA HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA •A SZÉNHIDROGÉN IPARI KÚTÁLLOMÁNY PIACKÉ- PES HÁNYADÁNAK REAKTIVÁLÁSA •A HASZNOSÍTOTT VIZEK ELHELYEZÉSÉNEK DIF- FERENCIÁLT KÖVETELMÉNY RENDSZERE •A FÖLDHŐ BÁZISÚ GŐZTURBINÁKKAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLT ENERGIA TERMELÉS •A HŐSZIVATTYÚS TECHNOLÓGIA ELTERJESZTÉ- SE

12 KITÜNTETŐ FIGYELMÜKET ŐSZINTÉN KÖSZÖNÖM! MÁDAI SÁNDOR TELEFON: (20)-9465-356 E-MAIL: madaisandor@invitel.humadaisandor@invitel.hu LEVELEZÉSI CÍM: 6701 SZEGED, PF. 1333


Letölteni ppt "A FÖDHŐ BÁNYÁSZAT ÉS -HASZNOSÍTÁS JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON."

Hasonló előadás


Google Hirdetések