Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A reformkori Zala megye muraközi járása népiskoláinak története 1837-1841 Dr. Magyarné Sztankovics Ilona:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A reformkori Zala megye muraközi járása népiskoláinak története 1837-1841 Dr. Magyarné Sztankovics Ilona:"— Előadás másolata:

1 A reformkori Zala megye muraközi járása népiskoláinak története 1837-1841 Dr. Magyarné Sztankovics Ilona:

2 „A Köznép eddig nagy részben elmulasztott czélyszerűbb nevelését eszközleni s ez által a népet tudatlanságából ki emelni,... a nép nevelésére szolgáló szabályok ki munkálására,... amint kellenek felügyelésére Séllyey Elek Kerületi Tábla Bíró Urat,... ezennel oly formán ki rendeli, hogy ő a nép nevelését tárgyazó szabályokat ki munkálván s ezekk leírva hozására ügyelvén kebelekből a szükséges fel vigyázásra Tagokat válasszanak, akik az elől forduló akadályokról vagy az óhajtott elő menetelről a központi választmányt ami össze írván erről utasettást kérjenek ez pedég tett gyülézkedéseiről azokat foganatjára elsőként a közönséget értesítse, mire nézve ezen végzés a Kiküldöttség Tagjainak adatik” (ZML. kgy.ir. 1836.: 164.sz. eredeti sz. 1569.sz.)

3 1. Neve a Helyiségeknek 2. A Népnek száma általlában 3. Hány gyermek járhatna Oskolába? 4. Hány férfi és leány gyermek jár jelenleg Oskolába? 5. Van e benne alkalmatos oskola Ház? téres és világos tanuló szoba, s egyéb megkívántató eszközök? 6. Ki a mostani Tanittó ? visel e más Hivatalt? Elegendő és alkalmas e a tanittásra ? tart e Segédtanitót? 7. Minő elmebeli tehetségű, s élet módja a Mesternek? Praeparandista? 8. Mi mostani fizetése, s élet módja a Mesternek? honnan veszi azt? 9. Hány esztendőre van felosztva a tanulóknak oktatása? mi nyelven tanít a Mester ? mit tanít 1-ső 2-ik 3-ik esztendőben?

4 10. Minő előmenetet tesznek a gyermekek a tanulásban? megtörténnek e rendesen a nyilvános próba tételek? s kiknek jelenlétében ? Kapnak e elme, s erkölcsi előmenetelekről bizonyítványokat? 11. Fizetnek e a gyermekek kántor pénzt és mennyit? minden tanuló külön fizet e? vagy az egész község általában? 12. El vannak e látva szükséges Oskola könyvekkel? 13. Mik az oskolai Tanuló s Olvasó Könyvek? 14. Tellyesitik e a Szülék természeti kötelességüket gyermekeiknek elegendő ideig Oskolába járatását? 15. Minő akadályok, vagy előítéletek gátolják a Nép nevelésének sikeresebb előhaladását ? s a gyerekek Oskolai oktatását? Észrevételek. (ZML. kgy.ir. 1837.: 164.sz. eredeti sz. ua.)

5 (Zalamegye 1792. Tomasich János - részlet)

6 „A. Kralyevecz ez alkalommal felszóllitatván akkép nyilatkozott, hogy Oskolát maga költségein kíván felállíttatni, mestert fogadni, s annak tartásrul, ha a Földes Uraság nem akarna hozzá járulni, tehetségéhez képest maga fog gondoskodni”... (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

7 „Oskola ház itten nintsen, de mivel ezen Hely Redemptionális, képes lenne a szükséges költségeket egy részben ki allani, ha más részről akár a Földes Uraságtól, akár a T. Vármegyétül valamellyes pénzbeli segedelmet nyerhetne.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

8 „ABC-s könyvecske”

9 „vagyon egy különös könyvtár is, mellyel Perlaki születésű, és János főherceg regementjében volt Szvornik János Kapitány Úr az itteni nemzeti oskolának ajándékozott. Többnyire magyar könyvekből álló, de azokat csak a - kiműveltebb elméjű ifjak használhatják, sőt másoknak is olvasás végett ki szoktak adatni.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

10 A Muraközi járás iskolái és tanítói (1837-1841)

11 „40 mérő gabonát, 4/8 hold földet is ád, azonkívül maga által vett tüzi fával meg hordására szükséges szekerekkel segíti - minden háztul kap még 10 fontos portio szénát, és egy kéve kukoricza szalmát.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

12 „Ezen falubeliek /kivévén a Vescsiczaiakat, Ráczkanizsaiakat, Saffárszkóiakat, et Gibiniaikat, kiknek közös pásztoraik vannak/ gyermekeik által őriztetik marháikat, és ez által tartóztatják el gyermekeiket az Iskolába való járatástól; kénszeríttendők volnának hát pásztorok tartására.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

13 A Muraközi járás iskolái és tanítói (1837-1841)

14 „Átallyános Jegyzés: A falusi Iskolákban nem tsak az a,b,c-ét olvasást, írást, Bibliát, számvetést, és Kátét kellene tanittatni, hanem jónak vélnénk, ha az Ifjuságnak a természet historiája, tudománya, a technologia, házi és mezei gazdaság, gyümöltsfák, szölök, és kertek mivelése, marhák tenyésztése, annyira mennyire felolvastatnának, és megmagyaráztatnának.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

15 „Nints felosztva az oktatás, a gyermekek közönségessen addig tanulnak mig olvasni, irni és keveset számolni tudnak.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

16 „nyilvános próba kétszer szok téttetni a Helybeli Gvárdián mint Direktor, és Járásbeliek elött.” „jelentés az Iskolákról sehová se, adatott mostanáig.” (ZML. Séllyei: cs.l.t. IV. csomó)

17 „minden áldozat, mi e célra fordíttatik, a hazának és emberiség oltárán van letéve.” (Kónyi Manó: Deák Ferenc beszédei 1842-1861. Bp. 1903. 545.l.)

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A reformkori Zala megye muraközi járása népiskoláinak története 1837-1841 Dr. Magyarné Sztankovics Ilona:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések