Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola"— Előadás másolata:

1 Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola
Egy befogadó intézmény….

2 MÚLT Több mint 45 éves múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhelynek Kodályi elvek alapján működő iskola Cél: Olyan „Emberiskola megteremtése”, melynek segítségével nyitottabbá válnak a tanulók az értékek befogadására.

3 Beiskolázás Városi beiskolázású volt, ami azt jelentette, hogy a város valamennyi óvodájából, illetve a település minden részéből érkeztek gyermekek. A beiskolázás alapja a zenei meghallgatás volt. A zenei írás - olvasás elsajátítása logikus gondolkodásra nevel, mely segíti a matematika tanulását, az érzékeny hallás az idegen nyelvek befogadását is megkönnyíti, s a jó ritmusérzék és a kitartó közösségi munka a sportban is sikerekhez juttathatja növendékeinket.

4 Alapvető célok és feladatok
Emelt szintű ének-zenei oktatás A közösségszervezés Az egységes követelményrendszer Tehetséggondozás Felzárkóztatás Világnézeti erkölcsi nevelés Közéletiségre nevelés Egészséges életmódra nevelés Esztétikai nevelés Környezetvédelemre nevelés Gyermek- és ifjúságvédelem Szociális hátrányok enyhítése A szülői ház és az iskola együttműködésének erősítése

5 JELEN A 2007-ben megvalósult átszervezés az iskolaszerkezet átstrukturálódását eredményezte: megtörtént az intézményhálózatnak a tényleges szükségletekhez igazítása. Megállapították a körzethatárokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók városi megoszlásához képest és a városi beiskolázású intézmények is felvételi körzetet kaptak. Alapvető célkitűzés volt, hogy minden iskolában közel hasonló legyen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya.

6

7 Alapvető célok és feladatok
Az intézmény arculatának megőrzésével az új feladatok megvalósítása Szellemiségében megújult, az új társadalmi kihívásoknak megfelelő pedagógiai gyakorlat alkalmazásával az esélyegyenlőségi koncepcióban megfogalmazott elvek támogatása Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel az eredményesség biztosítása Cél: Az adottságokra alapozva mindenki tanítható: a taníthatóság a motiváltságtól, a tanítási módszerektől és eszközöktől egyaránt függ, ezért nagyon fontos a pedagógiai tevékenység. Az ének-zenei nevelés ösztönző hatásával sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztés.

8 Értelmi intelligencia Érzelmi intelligencia
„A zene az élet szépségét és benne ami érték, azt mind meghatványozza.” ( Kodály Zoltán) ZENEI NEVELÉS Értelmi intelligencia (IQ) Érzelmi intelligencia (EQ)

9 Továbbképzések HEFOP 2.1.5/B pályázat:
Hatékony együttnevelés az iskolában Óvoda-iskola átmenet támogatása Hatékony tanuló megismerési technikák TÁMOP pályázat Egyéb

10 Pedagógiai tevékenység
Magas színvonalú oktatás-nevelés Kompetencia alapú oktatás Integrációs nevelés Egészségnevelés Idegen nyelvi kommunikáció Hagyományok ápolása

11 Integrációs Pedagógiai Rendszer
Az integrációs (együttnevelő) minőségi oktatást biztosító program jellemzői intézményünkben: Lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához. Egymást segítő, támogató közösségek. A szülőt, a családot, mint partnert vonjuk be az iskolai folyamatokba. Intézmények együttműködése. A tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze. A nem tantárgyi tevékenységközpontú programok, komplex művészeti fejlesztés szükségszerűen mozdulnak el az egyéni képesség- kibontakoztatást lehetővé tevő eszközök irányába. Az IPR pedagógiai szemléletének alapjaként törekszünk az interaktív, foglalkoztató jellegű, differenciálásra, csoportmunkára, kooperativitásra épülő tanulás-tanítás gyakorlatát megvalósítani. E fenti jellemzők az intézmény teljes pedagógiai rendszerét átszövi. Az integrációs (együttnevelő) minőségi oktatást biztosító program jellemzői. - lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához -a gyerekek egymást segítő közösségei születnek a szülőt, a családot, mint partnert vonják be az iskolai folyamatokba - intézmények együttműködése -a tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze - a nem tantárgyi tevékenységközpontú programok, komplex művészeti fejlesztés szükségszerűen mozdulnak el az egyéni képesség- kibontakoztatást lehetővé tevő eszközök irányába. - az IPR pedagógiai szemléletének alapjaként törekszünk bevezetni az interaktív, foglalkoztató jellegű, differenciálásra, csoportmunkára, kooperativitásra épülő tanítás-tanítás gyakorlatát -E fenti jellemzőknek az intézmény egész pedagógiai rendszerét át kell hatnia.

12 Néhány kép ezekből a programokból
Suliváró Művészeti körök:néptánc Művészeti csoportok

13 Integrációs Pedagógiai Rendszer
Cselekvési ütemterv Munkacsoportok: IPR menedzsment Belépő csoport: óvoda-iskola átmenet Lépegető: alsó és felső tagozat közötti átmenet Haladó munkacsoport: továbbtanulás, pályaorientáció Mérés-értékelés munkacsoport Komplex művészeti csoport IKCS : intézményi környezeti csoport Fejlesztő csoport 3. Együttműködés: a szülőkkel, civil szervezetekkel a tantestületben a középiskolákkal az óvodákkal 4. Egyéni fejlesztés

14

15 Tanulói arányok

16 Eredmények

17 Eredmények Eredmények

18

19 Művészeti tevékenység
Kórusok

20 Komplex művészeti programok
Zenei világnap Karácsonyi hangverseny Tanévzáró hangverseny

21 Jó gyakorlataink É-”NEK-TÁR”, képesség és készségfejlesztés a kodályi elvek alapján Fejlesztőjátékok tárháza MESE TÁR”S”HÁZ , avagy az óvoda-iskola kapcsolatának módszertani erősítése Kompetenciamérések intézményi elemzése Cserediák-diákcsere programok szervezése és lebonyolítása „SZÓ-TÁR” idegen nyelvi nap

22 JÖVŐ Pedagógiai munkánkat továbbfejlesztve, hagyományaink megőrzésével, ápolásával szeretnénk folytatni. Továbbra is fontosnak tartjuk iskolánk egyéni arculatának megőrzését, az eredményes tanítás-tanulás folyamat ápolását, nemcsak a zene, de a többi közismereti tárgy tanításában is. Nagy hangsúlyt fektetünk a belső műhelymunkára, kollégáink szakmai továbbképzésének támogatására. Értékadó és értékközvetítő szerepvállalásunkkal szeretnénk biztosítani az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazását Kiemelt cél továbbra is az egyetemes és a magyar kultúra átörökítésével a gyermekek színes, sokoldalú fejlesztése, gondozása.

23 Jövőkép MÚLT- JELEN-JÖVŐ
XXI. század értékadó és értékközvetítő iskolája Referencia intézmény - TÁMOP

24 „Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.”
/Kodály Zoltán/ Köszönöm figyelmüket! Forrainé Kószó Györgyi, igazgató Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola 6800, Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.


Letölteni ppt "Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések