Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiskunfélegyháza. A moduláris tananyagfejlesztés aktuális kérdései „Jobbat keresve gyakran jót veszítünk” (Shakespeare)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiskunfélegyháza. A moduláris tananyagfejlesztés aktuális kérdései „Jobbat keresve gyakran jót veszítünk” (Shakespeare)"— Előadás másolata:

1 Kiskunfélegyháza

2 A moduláris tananyagfejlesztés aktuális kérdései „Jobbat keresve gyakran jót veszítünk” (Shakespeare)

3 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 3 1.Változtatás okai 2.Lehetséges megoldás 3.Modul 4.Szakiskolai Fejlesztési Program 5.DACUM – kompetencia 6.Oktatási program 7.Összegzés Előadás vázlat

4 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu Kiskunfélegyháza 4 Változtatás okai (1.) vélemények (felmérések) szerint iskolarendszerünkben romlik a teljesítmény, az iskolával szemben támasztott követelmények megváltoztak (pl. ismeretszerzés módja), nincsenek megfogalmazva elvárt kompetenciák, a szakmai kompetenciák (szaktudás) mellett szükséges a metodológiai (problémafelismerő-, megoldó-, és döntési képességek, az önállóság), valamint a szociális kompetenciák (kommunikációs és együttműködési képességek) kialakítása,

5 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 5 szükséges a tantárgyi programfejlesztés (tanterv, helyi program), iskolaszervezés szempontjából osztály-tantárgy-tanóra dominál, ennek van törvényi háttere, finanszírozása, pedagógiai kultúra nehezen változik (tanárképzés), munkanélküliség (iskolarendszerű-iskolarendszeren kívüli képzés) társadalmi előrejutásban a tudás és a szakképzés a meghatározó, inaktív népesség visszasegítése a munkaerőpiacra, esélyhátrányok csökkentése (regionális, kor, képzettség) pályaválasztás, pályamódosítás –nem egész életre szól, –egész életen át tartó tanulás, Változtatás okai (2.)

6 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 6 Oktatási és szakképzési rendszert a munkaerőpiac igényéhez kell igazítani Általános és szakmai műveltség újraértékelése Dolgok és jelenségek megértése Megértés és kreativitás Ítéletalkotás és döntés Munkavállalói alkalmasság kifejlesztése Elvárt alkalmassági képességek Készségek megszerzése Intézményi és jogi keretek megerősítése a célok érdekében Megoldás :

7 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 7 Modul (1.) Modul fogalmának egységes értelmezése Modul: szakképzés modularitása Szakképesítések egymásra épülése, pl.: •állatgondozó •állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) •állattenyésztő •gazda •állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus

8 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 8 A modul egy „építőelem”, amelyből a tantárgy, illetve a tanterv építkezik. Fő jellemzője: –a rugalmasság, amely a változó munkaerő-piaci igényekhez igazítható, –a tudomány fejlődéséhez igazítható, –tanuló igényeihez rugalmasan alkalmazható, –a modult tanulásszervezési modellnek tekinthetjük, –önálló tartalom, koherens, önmagában is szerves egységként kezelhető, mely előre tisztázott szabályok szerint egy nagyobb rendszerbe illeszthető –önállóan oktatható, tanulható tanulási egység Modul (2.)

9 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 9 Modul (3.) A modul a tanterv olyan alapegysége, amely a tananyag összefüggő része: egymásra épülő, vagy egymást helyettesítő egységek, a modul több képzési programba is beépíthető, felhasználható, működés és értékelés (felmérés) szempontjából zárt, autonóm egységek, változatos formában (például távoktatás) és sorrendben lehet oktatni, tanulni, tartalmazza a feldolgozáshoz szükséges összes tanulási, tanítási információt egy feladat, feladatcsoport köré szervezhető (munkakörelemzés alapján) tevékenységközpontú alapja a kompetencia Modul nem azonos a tantárggyal Tantárgy – egy képzési formára fogalmaz meg követelményeket Modul – több szakképesítésre Hagyományos szakképzés Egy egységben megfogalmazott program – minden változtatás újabb szakképesítést igényel - túlspecializált

10 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 10 A modul kialakítása Kompetencia – teljesítőképes tudás •kompetencia (lat. 'alkalmasság, ügyesség'): alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek; képességek, egyéb emocionális tényezők. •A megszerzett tudás, a meglévő személyes adottságoknak, készségeknek egy adott konkrét környezetben való alkalmazási képességét jelenti. A modulkialakítás szempontja lehet: •tantárgy, •tudományterület, •terjedelem, pl. óraszám, •szakma műveléséhez szükséges tevékenységcsoportok (kompetencia),

11 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 11 Modul (4.) Alapmodul –Több szakterületen is megjelenő, a képzés első részében, általános alapozó tevékenységet tartalmaz Szakmai modul –Több szakképesítésben is megjelenő tevékenység, szakmai tevékenység elmélyítése Speciális modul –Egyes szakképesítésre jellemző, speciális tevékenységet tartalmaz Modultérkép –A modulok a képzés szempontjából történő horizontális és vertikális csoportosítása, amely megmutatja, hogy milyen útvonalon, milyen szakképesítés érhető el.

12 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 12 Modul (5.) A modulok formailag egységesek –Alapadatok (neve, szakirányú besorolás, szint, szám) –A képzés során elérendő cél –A képzési program, megkívánt ismeretek, kompetenciák –Szakirodalom –Bemeneti követelmények –A képzés, a számonkérés formája, módszerei –Képzés végén elérhető minősítés

13 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 13 A modulrendszer követelményei Képzési normatíva – iskolaszervezés átértelmezése Jelenlegi záróvizsgák átalakítása (komplex, szintetizáló) Vizsgatárgy ≠ tantárgy Időbeli és térbeli átjárhatóság, beszámíthatóság Kompetencia feltárása (DACUM eljárás)

14 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 14 Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) A B Komponens Komponens C-D 9-10. 11-12-13. Komponens osztály osztály Szakmai alapozás Szakképzés Fejlesztő munka (1.)

15 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 15 Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) A Komponens 9-10. osztály Szakmai alapozás •Szakmai alapozás kerettanterve 12 szakmacsoportnak Fejlesztő munka (2.)

16 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 16 Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) Felülvizsgálat (OM), illetve készítés: adaptált munkakörelemzés validálás szabványos feladatelemzés kompetenciaprofil szakmai követelménymodulok kialakítása SZVK felülvizsgálata, készítése központi programok felülvizsgálata, készítése B Komponens Fejlesztő munka (3.)

17 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 17 Dacum (Developing A Curriculum) Munkakörelemzés 1.Feladatok, feladatcsoportok meghatározása, munkakör-elemzési táblázat –Munkakörhöz szükséges ismeretek, készségek, –Dolgozói magatartásformák –Berendezések, eszközök, szerszámok listája –Jövőbeni tendenciák 2.Validálás 3.Szakmai követelmények kialakítása –Kompetenciaprofilok –Közös szakmai követelménymodulok 4.Szabványos feladatelemzés 5.Vizsgakövetelmények kidolgozása (SZVK) 6.Központi programok kidolgozása

18 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 18 DACUM (1.) tábla Lótenyésztő munkakör: Feladatcsoport: pl.: Lovat felszerszámoz Lovat felszerszámoz E E-1 Adott feladathoz, lóhoz szerszámot választ E-2 Lovat előkészít használat- ra E-3 Lovat nyergel E-4 Kocsit előkészít befogás- hoz E-5 Lovat kocsiba fog E-6 Lovat felszer- számoz futószára záshoz

19 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 19 Validálás: Kompetenciaprofil: a munkakör összes feladatcsoportjának sikeres végrehajtásához szükséges kompetenciák összessége validálási táblázatból az oktatásra kiválasztott feladatok ( alapvető ismeretek, készségek), Az összetartozó feladatok összevonása (didaktika, oktatás) Szakmai követelménymodulok: a kompetenciaprofilban szereplő, együtt oktatható feladatokból alakítható ki, alapkompetencia (több szakképesítésnél) speciális kompetencia DACUM ( 2.)

20 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 20 Szabványos feladatelemzés (1.) Feladatcsoport: Vadvédelem Feladat: Felügyeli a vadászterületet és a vadállományt Lépések (a feladat megoldásához szükségesek) A teljesítmény kritériumai, szintjei. (megfigyelhető és mérhető kritériumok) A szükséges szerszámok, eszközök, anyagok, berendezések A szükséges ismeretek (általános tudás, közismereti tárgyak, nyelvek, technológia) Biztonsági megoldások (munkabiztonság, tűzvédelem) Vadat megfigyel és számol Információval rendelkezik a vadállományról KeresőtávcsőVadgazdálkodási, állattani ismeretek, etológia Védett állatot megfigyel Ismeri a területén a védett fajokat, és élőhelyüket KeresőtávcsőEtológia Vad-egészséügyi megfigyeléseket végez Felismeri a vadbetegségre hajlamosító tényezőket, vadbetegségeket, KeresőtávcsőVadegészségügyi ismeretek, etológia Megfigyeli a jogosulatlan tevékenységet Felismeri a jugusulatlan tevékenységet vadorzás, illegális szemétlerakás, agancsgyűjtés KeresőtávcsőVadászati. Erdészeti, természetvédelmi jogi alapismeretek

21 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 21 Szabványos feladatelemzés (2.) Magatartásformák, attitűdök Döntések (amelyeket az adott lépésben a dolgozónak meg kell hoznia) Segítségek, források (a helyes döntések meghozatalához instrukciók) Hibák (a hibás döntés eredményeként bekövetkező nem várt események) Környezetet terhelő mellékhatások elkerülésének módja Megbízható, pontos, önálló, elkötelezett Szakirodalom, terület és vadállomány ismerete, tapasztalat Téves adatok továbbítása, rendszeresség elhanyagolása, állománylétszám nem kívánt változása Megbízható, pontos, önálló, elkötelezett Szakirodalom, terület és vadállomány ismerete, tapasztalat Védett állatok élőhelye és állománya károsodik Megbízható, pontos, önálló Állat Állapotáról, bejelentésről, további lépésekről, bejelentés helye Szakirodalom, terület és vadállomány ismerete, tapasztalat, szakmai vezetője Betegség kialakulása, tömeges elhullás, humán-egészségügyi és gazdasági állatokra való terjedés Megbízható, pontos, önálló, elkötelezett,határozott, Intézkedés lépéseirőlSzakirodalom, terület és vadállomány ismerete, tapasztalat, illetékes hatóság Gazdasági, esztétikai, környezetvédelmi károk kialakulása, jugosulatlan intézkedés következménye

22 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 22 Vizsgakövetelmény, tananyag •SZVK – Szakmai és vizsgakövetelmény •Központi program: –Általános irányelvek –Tantárgyi füzetek

23 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 23 Modulra, modulon belüli egységre készülnek 1. ELMÉLETI BEVEZETŐ (1-2 oldalas) – a program jellege, a tantárgyi „filozófia” melletti elköteleződés, választás a rendelkezésre álló pedagógiák közül, módszertani elkötelezettségek. 2.MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (1-2 oldalas) – a módszertani alapok leírása; központi jelentőségű módszerek megadása, rövid ismertetése; különleges, szinte csak ebben a programban alkalmazott, javasolt módszerek megadása, leírása. 3.FOGLALKOZÁSI TERV 3.1Szakmacsoport: 3.2Évfolyam: 3.3Tantervi modul: - amelybe illeszkedik. 3.4Téma: - a cím megadása, nagyon rövid leírás, a téma pontosabb körülhatárolása, milyen nagyobb téma része. 3.5Pedagógia cél: - milyen célok elérését segíti. 3.6Tantárgyi követelmények: - a tanulókkal szemben megfogalmazott követelmények. 3.7A szükséges előzetes tudás: - a szükséges előzetes tudás megadása, a tanulók elképzeléseinek, sajátos értelmezéseinek és azok kezelésének felvázolása. 3.8Időkeret: - a szükséges tanóraszám, a tanulók tanórán kívüli tevékenységéhez szükséges idő. 3.9A foglalkozás menete: a munkavédelmi oktatástól a foglalkozás befejezéséig az elvégzendő feladatok pontos leírása (a munkadarab vagy feladat leírása rajzzal, a munkafolyamat teljes leírásával). 3.10Munkaformák (az alkalmazott technológiák leírása, az alkalmazott egyéni és csoportos, önálló és irányított foglalkozások aránya, kihasználásának/kihasználhatóságának előnyei, módjai): - a pedagógusnak szólóan, pontokba szedve a tanítási folyamat részletes leírása, részletes magyarázatokkal, korszerű módszertan alkalmazása, alternatívák megjelenítése, differenciálásra ösztönzés. 3.11A szükséges eszközök, anyagok: - ez csak felsorolás, de itt mindent fel kell tüntetni („az utolsó szögig”). 3.12A kifejlesztett kompetencia mérése: - mérési, értékelési ajánlások, feladatlapok, tesztek. 3.13Mellékletek (amennyiben szükséges): – a tanításhoz szükséges valamennyi eszköz (könyv, könyvrészletek, munkalapok, feladatlapok, szoftverek, szemléltető eszközök stb.) Oktatási program

24 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 24 Összegezve •Számítógép: részegységekből, modulokból építhető össze •Alaplap nélkül nem működik a számítógép •Hajlékonylemez kiváltható más eszközzel •Lapolvasó nélkül működik a számítógép

25 2004. október 7-8.maknics@axelero.hu KSZI Kiskunfélegyháza 25 Köszönöm szépen a figyelmet! Amennyiben kérdés van, ha tudok, nagyon szívesen válaszolok! Maknics Zoltán


Letölteni ppt "Kiskunfélegyháza. A moduláris tananyagfejlesztés aktuális kérdései „Jobbat keresve gyakran jót veszítünk” (Shakespeare)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések