Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lélekvesztett lélekgyógyászat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lélekvesztett lélekgyógyászat"— Előadás másolata:

1 Lélekvesztett lélekgyógyászat
Frecska Ede, néhai OPNI, MMVII A.D.

2 Ajánlás Őseinknek, akiket: ignorálunk megtagadunk lenézünk meg minden,
csak éppen respektus nem

3 Nyilatkozat Az előadó kijelenti, hogy a következő dogmák és tabuk sértése miatt semmi lelkiismeretfurdalást nem érez: Csak az vagy amit koponyád csontboltozata takar. Az emberi tudat kizárólag a neuro-axonális működés eredménye (izzadmánya). A Realitás egy és oszthatatlan. Semmi az agyban ami nem az érzékszervekben. Az Elme integritása - úgymint a Testé – szent, sérthetetlen és érinthetetlen.

4 Walt Disney - Fantázia 2000 Világszellem, Godhead

5 Életet adó lélek, Spiritus animalis
Walt Disney - Fantázia 2000 Életet adó lélek, Spiritus animalis

6 Walt Disney - Fantázia 2000 Individuális lélek

7 Hmm… Miért cseng vissza olyan sok kultúrából lélek, szellem, újjászületés, stb.? Valójában csak babona, vágyteljesítő fantázia szüleményei lennének ezek? Nem tudom, de talán revideálni kellene sok mindent amit más kultúrák nézeteiről át nem gondoltan gondolunk*. Ha egyszer szkeptikusak vagyunk legyünk önmagunkkal szemben is azok! * Cut Eurocrap and European culture arrogance!

8 Negatív kognitív sémák
Senkije vagyok e világnak. A világ egy lehangoló hely. A múltam tragédia, a jövőm reménytelen! Az Ember a véletlen játékának produktuma. Sorsunk iránt közömbös Univerzumban élünk. A Semmiből jövünk és a Semmibe tartunk! A depressziós gondolkodás sémái A természettudományos gondolkodás sémái

9 Kérdés: Lehetséges, hogy a természettudományos gondolkodás emberképe nem egyéb mint egy mikromán dog(szaz)ma?

10 Válasz: Az nincs. Csak emlékeztető:
a természettudományos gondolkodás szükségszerűen „overexclusive”, azaz beszűkült. Konzervatívnak kell lennie, mert csak így lehet szigorúan összefüggő ismereti rendszert építeni. Az életemet csak ilyenre alapozhatom. De a lelkemet?

11 Emlékeztető A man’s gotta know his limitations! Dirty Harry

12 Pozitív kognitív sémák
Jézus: “Benned van a Mennyek Országa.” Mohammed: “Aki ismeri önmagát az ismeri Urát.” Judaizmus: “Ő van mindenben és minden Őbenne van.” Konfuciusz: “Ha jól ismered természeted, ismered a Mennyet.” Lao Ce: “A lelked legmélyén meglátod az Egyet.” Buddha: “Nézz magadba, Te vagy Buddha!” Érdekes, mintha mindegyik ugyanarról beszélne. Vajon önismeretről szólnának? Az önismeret igénye az individualizmus igénye, ami mindössze 200 éves és nyugati találmány. Individualizmus Keleten és évvel ezelőtt??? Ugyanmár! Inkább valami ilyenről: legbelül Végtelent találsz, ami azonos a külső Végtelennel. Talán a hetedik, a hindu bölcsesség mondja ezt ki következetesen (see next).

13 A legfontosabb felismerés?
(Individuális lényeg) (Univerzális lényeg) Atman = Brahman A Forrás (szufizmus) kozmikus internet Ruach (kabbala) A Mátrix aka (Kohuna miszticizmus) A Mátrix dinamikus alap (Michael Washburn) Hol és hova utazik egy sámán (egy igazi, nem ezek a “fake-ek”), amikor információt hoz be? Mert bizony azt hozott be több ezer éven át öt kontinensen. Szerintem rá-loadol a Kozmikus Interneten egy szerverre (amit spirit-nek hív). Hehe. Oké. Már sejted, a mikrotubuláris rendszer kötheti össze a nonlocalitáson keresztül. Spekuláció? Az. De sok antropológus tanusíthatja, hogy tudnak valamit, amit valahogy magyarázni kell. Ignorálni is lehet, eleddig azt csináljuk. Talán erről majd szóban… az implicit rend világa (David Bohm) Zéró pont energiamező

14 Ráció => Emóció => Spiritualitás
Mi a spiritualitás? “Valami, ami ha nekem nincs is, de másnak még lehet és mást gazdagabbá tehet.” A szerző Ráció => Emóció => Spiritualitás Vegyük észre, hogy csak a balodlaival is meg lehet lenni, sőt karriert még jobban lehet csinálni, akkor ha a joboldaliak hiányoznak. DE JÓL GYÓGYÍTANI CSAK A HÁROMMAL LEHET! Sokunknak (nekem is) csak a két balodali van. Mindegyikhez tartozik egy intelligencia. IQ Binet IQ Goleman IQ Emmons Forrest Gump Halálsoron

15 Az biopszichoszociális piramis tatarozása
A komplett paradigma spirituális szocio- pszicho- bio- Az engeli paradigma

16 Paradigmák és parapszichológiák
terápia in toto = reintegráció sui generis bio-pszicho-szocio-spirituális akadémikus transzperszonális (Stan Grof) (nem para-, kvázipara-, para-) integrál (Ken Wilber)

17 Transzperszonális pszichológia
Pozitív pszichológia a Maslow-i hagyományokat követve Jungiánus gyökere is van Stan Grof a névadója A spirituális fejlődésre fekteti a hangsúlyt - A Tudatosság Spektruma (Ken Wilber) A módosult tudatállapotok (Charles Tart) szerepét hangsúlyozza a spirituális fejlődésben Spirituális technikákat alkalmaz a gyógyításban A keleti (nem nyugati) tradíciókkal szemben engedékeny, a nyugati vallásokkal szemben kritikus szemléletű Az ún. „perenniális filozófia” hatása alatt áll

18 A perenniális bölcsesség
A realitásnak két síkja van. Az Ember része mindkettőnek. Képesek vagyunk arra, hogy felismerjük az „isteni szikrát" (Atman) magunkban és annak „szent” alapját (Brahman) odakint. A fenti kettő azonosságának felismerése a "summum bonum", az Élet fő célja, más cél nem emelkedhet fölé. Ez az összessége azoknak az irányzatoknak, amiket idealista filozófiáknak tanultunk.

19 Ergo A Homo sentiens dehumanizálása: bio- robot racionalis pszicho-
Az Embernek nincs tragédiája, hiszen Ő az Univerzumban horgonyzott spirituális lény. Az attól elidegenedett emberkének van. A Homo sentiens dehumanizálása: bio- robot racionalis pszicho- szocio- spirituális egység

20 Mi történt a civilizált Nyugaton?
A tételes vallások leválasztották a spiritualitást az egyénről. Azaz leválasztották a deitás KÖZVETLEN megélését, ami a törzsi kultúrákban a rítusdokban valósult meg. Ha le akarsz igázni valakit, akkor ez legyen az első…

21 Spirituális kontextus: önalávetés az univerzális egységnek
„Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a Földön is.” Alázat

22 Biológiai kontextus: a test szükségleteinek elismerése
„Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” Szerénység

23 Szociális kontextus: önalárendelés a közösségnek
„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Altruizmus

24 Pszichés kontextus: a test alávetése a léleknek
„Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.” A materiális javak, testi örömök hárítása

25 Ámen

26 Educatio demystificationis

27 A konszenzus megközelítése
Kísérletes módszer Kontemplatív, meditatív módszer Ilyen és ilyen körülmények között (úgy mint én), tedd ezt és ezt (lehetőleg azt amit én), figyeld meg a történéseket, majd számolj be róluk egybevetés céljából. Természettudomány Miszticizmus A különbség csak a mérés tényében van!

28 Az nem a világ pechje, hogy van benne nem mérhető is!

29 A konszenzus másik útja
HIT Az empíria pótlására

30 A konszenzus elérésének konfliktuózus útjai
A természettudományos és az ezotérikus tapasztalaton alapuló megközelítésmód között több a hasonlóság mint bármelyiküknek a tételes (exotérikus) vallásokhoz viszonyítva. Igen, a tudománytörténet elhallgatja, hogy legnagyobbjaink (Newton, Kepler) mélyen misztikusak voltak. Egy másik fajta empíriára is alapoztak. Madáchnak talán nem volt igaza Keplert illetően (sajátmagát vetítette bele). Az Inkvizíció ellenében még egy ladikban eveztünk a misztikusokkal, majd mi lettünk a Bolsevikok és ők a kiakolbólintott Mensevikek. Mindmáig úgy nézünk rájuk… Vegyük észre, hogy a tételes vallások nincsenek békében az empíriával!

31 Pl.: Santo Daime, Barquinha, UDV
Kiút? Szinkretizmus, azaz a tételes vallások empírikus, transzperszonális elemekkel való felfrissítése. Pl.: Santo Daime, Barquinha, UDV

32 A sámán útja

33 Alap kategóriák Sámánság:
A vallás, orvoslás, pszichológia, művészet forrása Nem „izmus” (Hoppál Mihály), hanem praxis Az extázis (transz) kiváltásának archaikus módszere (Mircea Eliade) Sámán, a Nagy Reintegrátor (Michael Winkelman): Technikus manipulálja mások és saját tudatállapotát Navigátor hajózik a módosult tudatállapotok világában Diplomata szellemekkel tárgyal Messenger információt hoz a közösség szolgálatára (divinációval)

34 Hírvivő

35 Módosult tudatállapotok

36 Módosult tudatállapotok - Keleten
moksha (hinduizmus) samadhi (jóga) szatori (Zen) fana (szufizmus) Ruah Hakodes (kabbala) Módosult tudatállapotok - Nyugaton unio mystica (keresztény miszticizmus) numinális állapot (Jung) kozmikus tudat (Bucke) csúcsélmény (Maslow) holotropikus élmény (Grof) flow? (Csikszentmihalyi)

37 Módosult tudatállapotok - Általában
A Nyugat története: menekülés a transzcendenciától „Elmódosult” tudatállapotok? Statisztika vagy diverzitás kérdése? Nem lenne bölcsebb, ha nem egy szűkebb diverzitás talajáról szólnánk le a tágabbat? És ha nem “elmódosult”, akkor mi van? Minden tudatállapothoz tartozna az ő realitása?*

38 A hős útjának templátja
Joseph Campbell alkotta meg a “Hős ezer arcának” kompozit portréját meghatározván, hogy a különböző mitológiákban mi a közös motívum a harcos, az uralkodó, a gyógyító, a szent és a félisten “életpályájában” öt lépcsőfokot elkülönítve: a konvencionalitás szakasza (a többség ebben marad maya fátylával takartan) “hívás”, feleszmélés állapota visszavonulás, diszciplína, tréning fázisa újjászületés, megvilágosodás visszatérés a gyökerekhez, a közösséghez („a lélek gyümölcsöztetése”)

39 A sámán útja I gyakran már gyerekkorában kiválasztott - vagy nem, de éli a törzs tagjainak konform életét a szellemvilág hívása => beavatási krízis a képzés évei (mentorral vagy channeling-ben) elmélet sámáni kozmológia a háromrétegű világ földrajza a szellemek természetrajza a törzs ősei, hősei, regéi és regősénekei gyakorlat szellemlátás transzindukció szellemi diplomácia, harcművészet gyógyítás, fehér és fekete mágia

40 A sámáni kozmológia

41 A sámán útja II kulminációs pont
spirituális halállal-újjászületéssel a sámáni beavatási ceremóniában, vagy megvilágosodással a közösség szolgálata de facto egy pofa bagóért a gyógyításban gyakran a betegségnek több mint szimbolikus átvételével

42 Charles Tart ASC modellje
Ja, ez nem modell, csak metafóra.

43 A beavatás rite of passage (a sámán jelölté sokkal intenzívebb)
a halál-újjászületés motívuma vonul végig rajta halál = személyiség dekonstrukció (Egohalál) újjászületés = személyiség rekonstrukció (Selfépítés) alapvetően két fő szakasza van 1. dekondícionálás: a régi értékek, habitusok (pl. a gyerekkori sajátosságok), a profán észlelés vázának felszámolásával 2. restrukturálás: új értékrendszer kiépítésével, új szokások (pl. a harcos, a férfias viselkedés) felvételével, fokozott fogékonysággal (pl. szellempercepció, auralátás) mindezt (amit a nyugati terápia vagy edukáció fel nem vállalna) bámulatosan rövid idő alatt!

44 Destabilizáció

45 A beavatás rítusa I: destabilizáció
előkészület (több nap esetleg hét) böjtölés (koplalás, szomjaztatás) forróságnak kitevés (izzasztás), dehidráció hideghatás (jeges vízbe, lékbe ugrás) fájdalomkeltés (tüskés bozót, megbotozás) szociális izoláció (némaságra fogás, vadonba űzés) fizikai megerőltetés (órákon át való futtatás), hiperventilláció immobilizáció (kikötözés) szenzoros depriváció (pokrócozás) vesztibuláris ingerlés (dobálás, boszorkányhinta) halálfélelem keltése (érintés a halált hozó bottal) erőállat keresése (gyakran része) vadonban egy szál bicskával, amíg meg nem jelenik E N D O G É Ó P I Á T K D M T

46 DMT „a lélek molekulája”
DMT=dimetiltriptamin, 5-HT2A agonista, a tobozmirigy termeli Szára István (OIE) elsőként szintetizálta és alkalmazta 1956-ban A legintenzívebb hatású pszichotrop anyag és magyar!

47 Pablo Amaringo - Lüktetések
DMT hatás I Pablo Amaringo - Lüktetések

48 Pablo Amaringo Ayahuasca Látomás 1
DMT hatás II Pablo Amaringo Ayahuasca Látomás 1

49 Pablo Amaringo Ayahuasca Látomás 2
DMT hatás III Pablo Amaringo Ayahuasca Látomás 2

50 Alex Grey és anonymus - Látogatók
DMT hatás IV Alex Grey és anonymus - Látogatók

51 Pablo Amaringo - A hatás kertje
DMT hatás V Pablo Amaringo - A hatás kertje

52 A beavatás rítusa II: dezintegráció
a szertartás (nem fehér embernek való!) kezdete szakrális helyen és időben, tipikusan este, tűz körül az előzőek intenzív folytatásával (pl. parázson járás, mellbimbó kampózása) szoros szociális közegben (Kulcsár Zsuzsanna, Fr.Ed.) síppal-dobbal, nádi hegedűvel, ritmikus zenével kerepléssel-kántálással szökkelő tánccal, tapsikolással a transzállapot beállta (rémület => révület) kulmináló pont (pl. amikor ki tudja tépni a horgokat a sziú Naptáncban) Ego halál a novícius teljes révületben hever a sámán jelöltet a szellemek feldarabolják, kicsontozzák

53 Dezintegráció

54 Reintegráció

55 A beavatás rítusa III: reintegráció
új értékek sulykolása a révült novíciusba, a szertartás többi résztvevője (korábban beavatottak, Vének) által az elődök hőstetteinek recitálásával a törzs teljes mitológiájának felidézésével titkos tanítások, mágikus erő átadása a sámán jelöltnek a beavatott életmódot, szociális státuszt vált elhagyja a szülői házat korábbi tabuk helyett mások vonatkoznak rá részt vesz harcban, vadászatban

56 A révület

57 A révület technikája I erőgyűjtés aszkétikus preparációval
böjt (fakérgen) hideghatás (szobrozás vízesésben) szociális izoláció (oduban, szex nélkül) transzindukció a beavatás és gyakorlás eredményeként már minimális indukció is elégséges, nem kell az elaborált, intenzív rítus mint az elsőhöz kellett set, setting és groundedness szerepe imamalom, mantra => a bal félteke decepciója szakrális hely => operáns kondícionálás módosult tudatállapot => tartósult tudatállapot (altered state => altered trait) szenzitizáció és pruning

58 A révület technikája II
pszichedelikus szerek (hallucinogének) szerepe dekondicionálás (Ede Frecska) pszichointegráció (Michael Winkelman) az utóbbi csak rituális közegben, beavatott személyekkel és gyakorlott vezetővel működik a nyugati kultúra nem tud diszkriminálni szociálisan destruktív vagy szakrális (integratív) droghasználat között pedig: az Eleuzisz-i (nem Elysium-i) misztériumok markánsan hatottak a görög-római kultúrára amikor elfogyott a szóma, akkor lett a jóga (lsd. Védák)! az ekvivalencia kérdése pszichedelikus szer igenis indukálhat vallásos élményt, de vallásos életet aligha (Houston Smith) „A sors a felkészült elmének kedvez!” (Luis Pasteur)

59 Drogosok?

60 Senki se nézze le mások módosult tudatállapotát!

61 A sámáni utazás

62 A sámáni utazás extatikus => az Univerzum (Multiverzum) végtelen gazdagságának intuitív megélése hiperrealisztikus irrealisztikus? Kultúrkörünkben vannak spontán utazások halálközeli élmények lucid álom testelhagyási élmény (Steven LaBerge szerint lucid álom éberen) indukált utazások aktív imagináció dobolókörök (urban shamans, shamanic practitioners)

63 A tudatosság kialakításában szerepet játszó szintek
egyéb? kultúra individuum, agy agyi alrendszerek (pl. a MacLean féle hármas agy) kortiko-talamikus körök agy modulok neuronok szinapszisok/neurális membránok mikrotubulusok mikrofilamentumok citoszol fehérjék hidrofób zsebek van der Waals erők elektron szuperpozíciók, foton polarizációk spinor hálózatok, tér-idő geometria hétköznapi tudat módosul t tudat

64

65 Hameroff 2003

66 The microtubular network with 10,000,000 times more elements than neurons, a candidate of nonlocal information processing based on quantum computation.

67 Hameroff 2003

68

69 Gravitáció és tudat összefüggenek!
Na persze nem egészen így…

70 Penrose 2003

71 The microtrabecular network
Van másik! The microtrabecular network

72 Penrose 2003

73 A megismerés két formája?
perceptuális-kognitív-szimbolikus neurokémiai mechanizmusú nyelv (kultúra) által mediált (a művészet se kivétel!) modell-alkotó (alanyra-tárgyra bont) ez tette a Nyugatot olyanná amilyen nonlokális-intuitív tubulofizikai mechanizmusú ineffábilis (kimondhatatlan) közvetlen tapasztaláson alapul (kultúra kikapcs) nincs szubjektumra-objektumra hasítás az Elvesztett Tudás a sámán az egyik mestere és őrizője

74 A nonlokális-intuitív információ felvétel
A nonlokalitás elve (Bell-teoréma) alapján és a kvantum entanglement révén az egész Univerzummal (Multiverzummal) tartja a kapcsolatot A Mindenséget tartalmazza mint egy hologramm - „Ahogy fent, úgy lent.” - „Ő van mindenben és minden Őbenne van.” - „Nézz magadba, Te vagy Buddha!”

75 Szellemek márpedig vagynak!?
Persze nem materiális, hanem informatív szinten. Nem pusztán tudattalan tartalmak, konfliktusok, komplexusok projekciói, hanem a nonlokális-intuitív szféra azon információs értékű komponensei, amelyek kultúrspecifikus módon kivetülnek, „átemelődnek” a perceptuális-kognitív szintre a sámáni gyakorlatban. Informatív értékük több mint a pusztán intrapszichés eredetű projekcióknak. Itt van egy alapvető különbség a sámán gyógyító és a schizophrén beteg között.

76 Pruning - Reductio ad absurdum
Az egyedfejlődés jelentős szakaszaiban szigorúan programozottan és finoman mintázva markáns elemszám redukció zajlik az agyi információfeldolgozás egyre kisebb elemeiben: A foetális életben neuronszám csökkenés (Edelmann féle rivalizációs neuronszelekciós modell - neurodarwinizmus) Az élet első két évében redukció az axonarborizációban (érzékelés, kommunikáció, szocializáció kritikus periódusai) A pubertásban szinapszis-szám csökkenés (Piaget-i form op, absztrakt gondolkodás kialakulása) Dual consciousness, Jung-i individuáció összefügghet mikrotubulus nyírbálással (a Hameroff modell alapján) Biológiai halál - nirvána, ha úgy élt ahogyan kellett a működő agy által hátrahagyott tér-idő geometria mintázatának csökkenése (Penrose OR modell alapján)* * “Az elme akkor ismeri meg a végső igazságot amikor elhagyja a testet.” (Szókratész)

77 Az aprómunka még hátra van!
A terória szép, de… Az aprómunka még hátra van!

78 Igazi transzformációt ne a komfortzónából várjunk!
Az Üzenet Igazi transzformációt ne a komfortzónából várjunk!

79 Kvíz: Enfants terrible 1
Kora tabuját, a test integritásának szentségét sértette és a modern medicina egyik megalapozója lett? Kora tabuját, az elme integritásának szentségét sérti és  a megalapozója lesz?  = Isten tudja minek

80 Kvíz: Enfants terrible 2
Ki volt az akit máglyán égettek meg, mert a (külső) világ végtelenségét hirdette? Ki az aki nevetségessé teszi magát mert a belső világ végtelenségét hirdeti? A SZERZŐ


Letölteni ppt "Lélekvesztett lélekgyógyászat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések