Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információbiztonság vs. informatikai biztonság?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információbiztonság vs. informatikai biztonság?"— Előadás másolata:

1 Információbiztonság vs. informatikai biztonság?
Robothadviselés 7. Dr. Munk Sándor

2 Kiinduló pontok A biztonság kérdéseinek általában és ezen belül kiemelten az információ/informatikai biztonság kérdéseinek szerepe, jelentősége folyamatosan nő. Az információ/informatikai biztonság megvalósítása komplex feladat, a különböző szak- és részterületek összehangolt tevékenységét igényli. Az információ/informatikai biztonság fogalomrendszere hete-rogén, ami akadálya a különböző szakterületek, szereplők kölcsönös megértésének, együttműködésének. Dr. Munk Sándor

3 Az előadás tartalma A biztonság alapfogalmai, alapmodellje
Biztonság/védelem az információs színtéren Információ- és informatikai biztonság Az integrálódás következményei Dr. Munk Sándor

4 Alapfogalmak (biztonság / védelem)
Biztonság: olyan állapot, amelyben a biztonság ala-nya a lehetséges fenyegető hatások ellen a meg-kívánt mértékben védett. Védelem: tevékenységek, rendszabályok összes-sége, amelyek rendeltetése a biztonság (mint megkívánt állapot) megteremtése és fenntartása. Dr. Munk Sándor

5 A biztonság/védelem alapmodellje
fenyegető/ veszélyeztető [kölcsön]hatás fenyegetett/veszélyeztetett objektum a fenyegető/veszélyeztető hatás(ok) következtében beálló változás(ok) káros következmény(ek) fenyegető/veszélyeztető hatást kiváltó objektum Dr. Munk Sándor

6 Kapcsolódó alapfogalmak
Sebezhetőség: egy objektum olyan tulajdonsága, gyengesége, amelynek révén egy fenyegetés ér-vényre juthat. Fenyegetés: egy objektum biztonságát veszélyezte-tő, egy sebezhetőséget kihasználó potenciális [kölcsön]hatás. Biztonság megsértése (biztonsági esemény): egy fenyegetés bekövetkezése. Dr. Munk Sándor

7 Tartalom vagy megnevezés?
Mit értesz ez alatt? Xalafc xaleozit Hogy nevezed ezt? A fogalomrendszerben nem az új megnevezések a elsődlegesek, hanem az új tartalmak. Új fogalom alkotására új tartalom megjelenésekor van szükség. Dr. Munk Sándor

8 Biztonság/védelem fogalmak osztályozása
Mit véd? Információvédelem Tűzvédelem Mi ellen véd? Vagyonvédelem Sugárvédelem Környezetvédelem Vírusvédelem Felületvédelem Adminisztratív védelem Kriptográfiai védelem Fizikai védelem Titokvédelem Milyen módon véd? Milyen tulajdonságot véd? Dr. Munk Sándor

9 Biztonság/védelem az információs színtéren
Mi a biztonság alanya az információs színtéren? Korábban (szinte kizárólag): az információ(k). Napjainkban már: az információk és az információs szolgáltatások. dokumentum szolgáltatás Dr. Munk Sándor

10 Biztonsági aspektusok információs színtéren
Bizalmasság: egy erőforrás azon állapota, amely-ben csak jogosult felhasználó számára elérhető és megismerhető/használható. Sértetlenség: egy erőforrás azon állapota, amelyben teljessége és tartalma nem sérült. Hitelesség: egy erőforrás azon állapota, amelyben annak azonossága megegyezik az állítottal. Rendelkezésre állás: egy erőforrás azon állapota, amelyben a jogosult felhasználó számára elérhe-tő és használható. Dr. Munk Sándor

11 Információ- vs. informatikai biztonság
hagyományos információ reprezentációk információk informatikai rendszerekben informatikai eszközök (?) szolgáltatások Információ- biztonság Informatikai biztonság ? Dr. Munk Sándor

12 Információbiztonság és összetevői
Az információ megjelenési formái elektronikus információ- védelem személyi védelem* dokumentum- védelem Dr. Munk Sándor

13 Informatikai vs. infokommunikációs vs. ?
(„számítógépes”) rendszer/hálózat Kommunikációs (távközlési) rendszer/hálózat Folyamat- (fegyver-) irányítási rendszer Navigációs rendszer Érzékelő (szenzor) rendszer Azonosítási rendszer *** rendszer ~ *** biztonság/védelem Dr. Munk Sándor

14 Integrált megközelítés szükségessége
A fenyegetések egyre inkább egymásra épülnek, a sebezhetőségek egyre szélesebb célok érdeké-ben kerülnek kihasználásra. A rendszerek, folyamatok egyre bővülő együttműkö-dése egyre inkább alapját képezi a fenyegető ha-tások „átterjedésének”. Az együttműködő rendszerek, az egyes alrendsze-rek biztonságának fenntartása egymással össze-függő, a védelmi rendszerek együttműködését igénylő feladat. Értesítés, közös helyzetismeret, feladatigénylés, stb. Dr. Munk Sándor

15 „Beágyazott” informatikai biztonság
Az informatikai rendszerek, részrendszerek egyre több rendszer, eszköz részeként jelennek meg és válnak annak lényeges összetevőjévé. Az informatikai biztonsági követelményeket alapve-tően az alaprendszer biztonsági követelményei határozzák meg. Mindez további komplexitást, tervezési, összehan-golási feladatot jelent. A jövőben a „beágyazott” informatikai biztonság szerepe várhatóan erőteljesen nőni fog. Dr. Munk Sándor

16 Köszönöm a figyelmet. Kérdések ? Dr. Munk Sándor


Letölteni ppt "Információbiztonság vs. informatikai biztonság?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések