Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A pedagógiai munkát segítő feladatok jogszabályi környezetének ambivalenciája: • A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A pedagógiai munkát segítő feladatok jogszabályi környezetének ambivalenciája: • A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet."— Előadás másolata:

1

2  A pedagógiai munkát segítő feladatok jogszabályi környezetének ambivalenciája: • A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet szerint a pms feladatok az oktatási intézmények kötelezően ellátandó feladatai. • A közoktatásról szóló 1993. évi 79. tv. azonban nem rendel ezen feladatokhoz kötelező alkalmazotti létszámot.  A 2011. évi Fővárosi Önkormányzati költségvetésben a Közoktatásról szóló törvényben megjelölt kötelező státuszok anyagi forrásának biztosítására nyílt lehetőség.  Az intézményi feladatellátás fenntartói támogatása a koordinációs irodák felállításával történt.

3 Fenntartó Koordinációs feladatokat ellátó intézmény Társintézmény Koordinációs Társintézmény Iroda Mérei Ferenc FPPTI Társintézmény

4  Július - Augusztus : egyeztetési lehetőség az adott intézményi kör vezetőivel  Szeptember: • Együttműködési megállapodás • Egyeztetések a FPPTI-vel • Tematikus fórumok a koordinációs irodákkal  Október: • Fenntartói együttműködések kezdeményezése támogató, szakmai szervezetekkel – együttműködő adatbázis kialakítása • Folyamatos szakmai, tematikus fórumok  November: • 2012 évi költségvetés tervezése a koordinációs irodák igényeinek figyelembe vételével

5  Szakmai támogatás • gyermek-és ifjúságvédelem • iskolapszichológia • szabadidő-szervezői területeken  Együttműködés formái: • egyéni és csoportos tanácsadás • tematikus fórumok • szupervízió, esetmegbeszélés • képzések szervezése és lebonyolítása • módszertani ajánlások

6  Gyakorlathelyek kialakítása, melynek célja: • a pms feladatokat ellátó munkatársak tehermentesítése, • soft feladatok ellátása, • a tevékenységek színesítése, • kortárs kapcsolatok, szempontok megjelenése, • új pedagógiai-pszichológiai irányzatok megjelenése

7  közreműködik hallgatók bevonásában, • dokumentáció elkészítésében segítségnyújtás • kortárs segítők bevonása foglalkozások (pl. szakkör, filmklub) megvalósításához • diákrendezvényeken megjelenés standdal, játékokkal • szakkörök, foglalkozások szervezéséhez való segítségnyújtás • részvétel tematikus foglalkozásokon (pl. osztályfőnöki órák, filmklubok) • tematikus foglalkozások (pl. osztályfőnöki órák, szakkörök, rendezvényeken való megjelenések) háttéranyagok gyűjtése, prezentációk összeállítása  közreműködik iskolapszichológiai feladatok ellátásában • alkalmi vagy rendszeres foglalkozások tartása meghívott előadókkal, pszichológusokkal (pl. szakkörök, filmklubok, csoportok, rendezvényeken foglalkozások, tréningek) • háttéranyagok, prezentációk készítése (foglalkozásokhoz, rendezvényekhez pszichológiai témájú dekoráció elkészítése) • diákújságba, blogokba, honlapokra pszichológiai témájú írások elkészítése  kedvezmények biztosítása • az alapítvány kiadványaiból, • nagyrendezvényének (Pszinapszis) belépőjéből az együttműködő partnerek számára

8  Egész fővárost lefedő együttműködés: • FIÓKA Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény • CSIBÉSZ Gyermekjóléti és Módszertani Központ • új szemlélet az oktatási intézmények és a gyermekjóléti intézmények együttműködése terén  Egységes hatósági eljárásrendek kidolgozása: • együttműködés a kerületi jegyzőkkel, • orvosi kamarával, • szakmai és egyéb szervezetekkel

9  Önkéntes szerveződés • kortárs oktatók felkészítése drogprevenció, AIDS prevenció témában, • önkéntes véradószervezők képzése, • ifjúsági önkéntesek felkészítése szociális akciók lebonyolítására (pl. ruhagyűjtés, ingyenes természetbeni segélyezés, környezettanulmányok készítése, gyermeknapi-, karácsonyi rendezvények szervezése), • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére táborok, rendezvények szervezése, • elsősegélynyújtás és sebimitáció oktatás, versenyekre való felkészítés az általános és középiskolákban, • elsősegélynyújtó versenyek szervezése, lebonyolítása területi, megyei/fővárosi szinten  Versenyek, pályázatok kiírása  Szakmai, módszertani anyagok elkészítése

10  a koordinációs iroda egységes image-e és fellépése (egységben az erő)  alternatív gyakorlatok kidolgozása  a szakmaiság megjelenése - „szociális munkás szemlélet” intézményi szintű kialakítása  közösségi tér megteremtése – intézményi kultúra színesítése  valós közösségi igényekhez igazodó programok kidolgozása

11 A fiatalok számára az iskola olyan „élőhely”, ahol a társadalmat tanulják.  Ifjúsági munka: • katalizátor • kísérő fiatal: aktív, alkotó erőforrás • támogató  Formái: • közösségformálás • érzékenyítés, szükség/igényorientált programok • részvétel, önkéntes munka • ismeretátadás, információ • kommunikáció  Színterei: • Tanórai (osztályfőnöki óra) keretek • Tanórán kívüli keretek • Diákönkormányzati tevékenység

12  a tanár-továbbképzés támogatása,  a szakképzés megszervezéséhez köthető feladatok:  a gazdasági szervezetekkel együttműködve a közös pedagógus humánerőforrás-gazdálkodási rendszer megteremtése,  a szakmai beiskolázási döntések folyamatának kialakítása, a központi képzőhellyel kapcsolatos szakmai feladatok átvétele,  felnőttképzési, tehetséggondozó és vállalati kapcsolattartó pontok megteremtése,  pályaorientáció szervezése és  pályakövetési rendszer kiépítése és gondozása.

13 Köszönöm a figyelmet! Dr. Gál Andrea Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Főosztály


Letölteni ppt " A pedagógiai munkát segítő feladatok jogszabályi környezetének ambivalenciája: • A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések