Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályváltozások 2014

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályváltozások 2014"— Előadás másolata:

1 Jogszabályváltozások 2014

2 Témakörök Személyi jövedelemadó Járulék, szociális hozzájárulási adó
Kisadózók tételes adója Általános forgalmi adó Társasági adó Illeték Adózás rendje

3 Személyi jövedelemadó

4 Évközi változások Béren kívüli juttatások köre bővül
Önkéntes pénztárba célzott szolgáltatásra befizetés munkáltatói tag pénztártag alkalmazottak száma x minimálbér - ezt meghaladóan egyes meghatározott juttatás - 500e Ft-os korlátba nem kell figyelembe venni pénztár szolgáltatása adómentes 2013. január 1-től alkalmazható

5 Évközi változások Adómentes juttatások köre bővül
nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése Útravaló Ösztöndíjprogram Kéttannyelvű és nemzetiségi nyelvoktatást végző középiskolák által adományozható ösztöndíj Távszerencsejáték

6 Évközi változások Szociális szövetkezet – tagi munkavégzés
- tagsági jogon alapuló munkavégzés - regisztrált álláskereső, közfoglalkoztatott pénzben kifizetett juttatás - nem önálló tevékenységből származó jövedelem élelmiszer, megtermelt javak, készétel utalvány - havonta a minimálbérig adómentes - utalvány legfeljebb 25% lehet

7 Családi kedvezmény Megosztott felügyelet
jogerős bírósági döntés, egyezség 50-50%-ban jogosultak családi pótlékra 50-50%-ban jogosultak családi kedvezményre

8 Családi kedvezmény Példa: Anya közös gyermek: 1 fő
új házasságban: 1 gyermek Családi kedvezmény: Ft Ft Apa új házasságban: 2 gyermek Családi kedvezmény: Ft Ft

9 Önkéntes pénztári kedvezmény
Pénztár típusa Kedvezmény Alapja Mértéke Korlát Nyugdíjpénztár Befizetés, jóváírás 20% Ft Egészség –és önsegélyező pénztár Elkülönített és 24 hónapra lekötött összeg 10% Prevenciós szolgáltatás ellenértéke

10 Nyugdíjbiztosítási szerződés
2014. január 1. után kötött szerződések esetén Belföldi és EGT tagállamban letelepedett biztosítóval kötött szerződés Kedvezmény alapja szerződőként befizetett összeg kifizetőnek nem minősülő más személy által befizetett, adómentesnek minősülő összeg kifizetőnek nem minősülő, nem magánszemély által befizetett adóköteles összeg (pl: külföldi munkáltató)

11 Nyugdíjbiztosítási szerződés
Kedvezmény mértéke: Befizetett összeg 20%-a, legfeljebb Ft Kedvezmény érvényesítése adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján utalja át a biztosítóhoz Eljárási szabályok – önkéntes pénztárba befizetett összegek utáni rendelkezési jogosultsággal analóg módon Visszafizetési kötelezettség átutalt összeg 20%-al növelten

12 Biztosítások adókötelezettsége
Adómentes díjak kockázati biztosítás díja a minimálbér 30%-ig kockázati biztosítás: visszavásárlási értékkel, lejárati szolgáltatással nem rendelkező személybiztosítás (élet-, baleset-, és betegségbiztosítás), vagyoni érték kivonása nem lehetséges Vagyoni érték kivonásának minősül, ha a biztosítási esemény nélküli biztosítói teljesítésre a magánszemély jogosult (pl: díjkedvezmény, díjvisszatérítés)

13 Biztosítások adókötelezettsége
Adómentes díjak a fizetett biztosítási díj egy hónapra jutó összegét kell viszonyítani a minimálbér 30 százalékához csoportos biztosítás: - azonos szolgáltatási tartalom szerint kell meghatározni az egy főre jutó biztosítási díjat

14 Biztosítások adókötelezettsége
Egyéb jövedelem Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, halál esetére szóló életbiztosítás - nem haláleseti teljesítésből juttatott vagyoni érték - csak a pénzkivonás adózik

15 Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog átruházása
- „15 éves” szabály alkalmazható Termőföldből átminősített ingatlan - külterületi ingatlanok esetében kell alkalmazni Termőföld értékesítése - adómentességi szabályok változása - birtok-összevonási cél fogalma

16 Egyéb Utalvány fogalma - amely nem visszaváltható
Munkáltatói támogatás - lakáscélú felhasználásra felvett hitel kiváltása is lehet adómentes Egyes élőállat beszállítók által igénybe vehető támogatás adómentessége

17 Egyéb EU által finanszírozott pályázat alapján nyújtott szolgáltatás adómentes, ha - független félnek, - EU pénzügyi alapja és/vagy államháztartás valamely alrendszere terhére nyújtják, - nem lehet tevékenység ellenértéke Üzletpolitikai célból adott juttatás adómentes - kifizetőnek nem minősülő személy is nyújthatja adómentesen – visszamenőlegesen, elévülési időn belül

18 Egyéb Sporteseményre szóló belépők, bérletek
- összeghatártól függetlenül mentesek Előző évre vonatkozó bér - január 10-ig kifizetett március 15-én lép hatályba - először a 2014 évre vonatkozó, 2015 évben kifizetett jövedelmekre kell alkalmazni

19 Egyéb Tartós befektetési szerződés
lekötési átutalás nem szakítja meg a lekötést átadó befektetési szolgáltató, hitelintézet igazolást ad ki Kamatjövedelem kiegyenlítő szorzója kamatjövedelemből a közterhek nem vonhatóak le (pl: tárgynyeremény) közterhek alapja: szokásos piaci érték x 1,28

20 Egyéni vállalkozók Kisvállalkozói kedvezmény
- szoftvertermékek felhasználási joga Kisvállalkozói adókedvezmény december 31. után kötött hitelszerződések utáni kamat 60%-a Családi járulékkedvezmény - kivét (átalányadó-alap) utáni előleg havonta Tevékenységgel összefüggésben kapott kártalanítás bevétel (őstermelőknél is)

21 Járulék

22 A biztosítottak Szünetel a biztosítás:
a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve ha azt az önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szüneteltetésekor

23 A biztosítottak Szünetel a biztosítás:
a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetelése alatt

24 A biztosítottak A biztosítás nem terjed ki feltétel
a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatóra szakmai gyakorlaton a harmadik állambeli kiküldöttekre, kirendeltekre, vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkát végzőkre, ha a munkavégzés a két évet meghaladja és a meghosszabbításra előre nem látható okból kerül sor feltétel ez a körülmény egy év után következik be munkavállaló bejelentése 8 napon belül

25 Egyéb Járulékalapot képező jövedelem a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6810 forint (napi 227 forint) Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól akkor is,ha a munkaviszonyában a munkaideje eléri a heti 36 órát ügyvédi tevékenysége szünetel állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel

26 Családi járulékkedvezmény
Járulékkedvezményre jogosult: a családi kedvezményre jogosult biztosított a biztosított házastársa a biztosított élettársa Összege: az szja tv. szerinti családi kedvezményből a ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka Csökkentés meghatározott sorrendben 7 százalékos egészségbiztosítási járulékból 10 százalékos nyugdíjjárulékból

27 Családi járulékkedvezmény
Érvényesítés egyszeresen Együttes igénybevétel esetén nyilatkozat a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésről A kedvezmény összegét az éves bevallásban kell feltüntetni A kedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított tb. ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét Egyéni és/vagy társas vállalkozó is érvényesítheti

28 Családi járulékkedvezmény eljárási szabályok
Havi összeg: (családi kedvezmény nyilatkozat szerinti havi összege – tárgyhavi szja adóelőleg alap) x 16%, de legfeljebb a természetbeni eb. járulék és pénzbeli eb járulék és nyugdíjjárulék összege Megállapítására a foglalkoztató köteles, 08-as bevallásban vallja be (kivéve mezőgazdasági őstermelő és egyéni vállalkozó)

29 Családi járulékkedvezmény eljárási szabályok
Elszámolási kötelezettség éves bevallásban, vagy munkáltatói elszámolásban: a járulékkedvezmény alapjáról a járulékkedvezmény összegéről a foglalkoztató, az őstermelő, az egyéni vállalkozó által érvényesített kedvezmény havi összegéről Különbözeti bírság 12 százalék

30 Szociális hozzájárulási adó

31 Kedvezmények Kutatók kedvezménye
Vállalkozásként működő kutatóhely Kutató, fejlesztő munkakör Fogalmak értelmezése: évi CXXXIV. törvény PhD, vagy magasabb tudományos fokozat, vagy tudományos cím Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató, doktorjelölt

32 Kedvezmények Kutatók kedvezménye
PhD, vagy magasabb tudományos fokozat, vagy tudományos cím Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max Ft) 27%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra nem alkalmazható

33 Kedvezmények Kutatók kedvezménye
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató, doktorjelölt Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max Ft) 14,5%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra nem alkalmazható

34 Szociális hozzájárulási adó
Tartós álláskeresőnek minősül az, akit a foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott Megszűnik a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény Hatálytalan a foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása a START Plusz, START Extra, START Bónusz esetén

35 Szociális hozzájárulási adó
Értelmező rendelkezések: fogvatartott munkaviszonynak minősül a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony tanulmányokat folytató tanuló, hallgató az a személy, aki nappali rendszerű oktatás keretében tanulói, hallgató jogviszonnyal rendelkezik e jogviszony megszűnését követően a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig

36 Szociális hozzájárulási adó
Tanulószerződés esetén a ténylegesen fizetett díj az adóalap Kifizetés a jogviszony megszűnése után - szociális hozzájárulási adó - utolsó napon „fizették ki” hallgatói munkaszerződés alapján szakmai gyakorlatot végző hallgató után nincs kötelezettség EVA alany társas vállalkozóként is biztosított hó közbeni megszűnés esetén arányosítás

37 Egészségügyi hozzájárulás

38 Egészségügyi hozzájárulás
Tbj. tv. szerinti belföldi magánszemély, vagy kifizető kötelezett az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után az Szja tv. 67/B. §-a szerinti tartós befektetési szerződés szerint megállapított lekötési hozam után, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor Mértéke 6 százalék

39 Egészségügyi hozzájárulás
Az ehot és alapját a Tbj. tv. szerinti belföldiség vizsgálata nélkül kell megállapítani visszatérítés külföldi illetőség igazolása esetén Art. 4. sz. mell. 5. pont egyéb esetben szja bevallásban, vagy önellenőrzésében

40 Egészségügyi hozzájárulás
Bevallás havonta a 08-as bevalláson Átmeneti szabály: a augusztus 1-jétől megszerzett kamatjövedelemre kell alkalmazni a augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelem arányosítása

41 Kamatjövedelem Mentesség:
Eho tv. 3/A. § (2) bekezdés Eho tv. 5. § (3) bekezdés EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamata, hozama (beváltás, visszaváltás, átruházás is) kamatjövedelem 0% - Szja tv. 84/G. § szeptember 1.

42 Kamatjövedelem kollektív befektetési értékpapír kamata, hozama
- a kibocsátó szervezet – szabályzata szerint - legalább 80%-ban forintban jegyzett állampapírban tartja az értékpapírt és - a kibocsátó uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet alatt áll

43 Kamatjövedelem Szja tv. 65. § szerint adózó biztosítói kifizetés
a biztosítási időszakban befektetési egységhez kötött biztosítás esetén az eszközalapnak, befektetési egységhez nem kötött biztosítás esetén a díjtartaléknak legalább 80%-át állampapírban tartja biztosító, alapkezelő, kibocsátó uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet alatt áll

44 Kamatjövedelem Nem tartozik a hatálya alá tagi kölcsön kamata,
magánszemélyek közötti kölcsön kamata adómentes kamat egyéni vállalkozó pénzforgalmi számláján jóváírt kamat ellenőrzött külföldi társaság által fizetett kamat alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező által fizetett kamat

45 Kisadózók tételes adója

46 Adófizetés Nem főállású a kisadózó
- heti 36 órás munkaviszony - összeszámítás - kiegészítő tevékenységet folytató - EGT tagállamban, kétoldalú szociálpolitikai, szoc. biztonsági egyezmény alapján külföldön biztosított december 31: I.,II.,III. csoport rokkantsági nyugdíj és rokkantsági ellátás - rokkantsági ellátást kap és egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb - főállású egyéni vagy társas vállalkozó

47 Adófizetés Főállású kisadózó - 50.000 Ft/kisadózó/hónap
Ft/kisadózó/hónap – választás Nem főállású kisadózó Ft/kisadózó/hónap Arányosítás nincs

48 Egyéb Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó - nem biztosított
Nyilvántartás - számláit megőrzi mentesül Adatszolgáltatás - kisadózó vevője – követő év március 31. Tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó - nem adózott készlet bevétel Eva-ból átlépő - Eva bevétel nem KATA bevétel – 2013.évre is

49 Általános forgalmi adó

50 Évközi változás Áfa tv. 87. § - mentes értékesítés
ha lett volna áfa, és az Áfa tv § (1) bekezdés d) pontja alapján nem lett volna levonható levonási jog esetén nem alkalmazható - továbbértékesítési cél, bérbeadás Áfa tv. 87. § alkalmazása

51 Évközi változás Alkalmazása belföldi beszerzés esetén
eladó magánszemély, vagy nem adóalanyként eljáró szervezet eladó adóalany és különbözeti adózást alkalmazta eladó adóalany és az áfa tv. 87. § a) vagy b) pontját alkalmazta

52 Évközi változás Alkalmazása külföldi beszerzés esetén
csak közösségből történő beszerzések esetén eladó magánszemély, vagy nem adóalanyként eljáró szervezet, és a személygépkocsi „nem új” eladó adóalany és különbözeti adózást alkalmazta

53 ÁFA tv. 58. § Időszakos elszámolás, ellenérték meghatározott időszakra
teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja 2014. július 1-én lép hatályba átmeneti szabály – kettős feltétel elszámolási időszak teljes egészében 2014. június 30. utáni és fizetés esedékessége is június 30. után

54 ÁFA tv. 58. § - átmeneti szabály
Időszak Fizetés esedékessége Teljesítés időpontja 2014. június 2014. június 10. 2014. június 10 2014. július 10. 2014. július 2014. június 25. 2014. július 25. 2014. július 31. 2014. augusztus 25.

55 ÁFA tv. 58. § Kivétel – teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége: PTK. szerinti közszolgáltatási szerződés telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg telekommunikációs szolgáltatás nyújtója - a szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával, termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít, elszámolás a telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszakának részeként történik

56 Adóalap utólagos csökkenése
között folyamatosan bővült az esetek száma Esetkörök szerződés módosul, megszűnik, érvénytelen, nem jön létre és az előleg/ellenérték részben vagy egészben visszajár Áfa tv. 10. § a) szerinti ügylet meghiúsul betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik

57 Adóalap utólagos csökkenése
Esetkörök Áfa tv. 58. § szerinti ügylet esetén visszatérítik a „túlfizetett” összeget utólagos engedmény pénz visszatérítésére jogosító ügylet új szabály 2014. január 1-től háromszereplős ügylet vásárlásösztönzési cél

58 Adóalap utólagos csökkenése
Pénz visszatérítésére jogosító ügylet feltételei üzletpolitikában részletesen rögzített feltételek utólagos visszatérítés olyan vevő részére,aki az adóalany által gyártott/forgalmazott terméket nem az adóalanytól szerzi be a beszerzés belföldi adóköteles ügylet

59 Adóalap utólagos csökkenése
Pénz visszatérítésére jogosító ügylet példa „A” adóalany (gyártó) terméket értékesít - B1 kereskedőnek Ft/db - B2 kereskedőnek Ft/db - B3 kereskedőnek Ft/db „C” vevő B2-től vásárol Ft/db áron 5 db terméket „A” adóalany „C”-nek térít vissza - visszatérítendő összeg kisebb, mint 5x1.000 Ft

60 Adóalap utólagos csökkenése
Pénz visszatérítésére jogosító ügylet alkalmazásának feltétele, hogy a visszatérítő rendelkezzen a jogosult nevére szóló számla másolati példányával a pénz átutalásáról, kifizetéséről szóló bizonylattal, amely tartalmazza: - a jogosult nevét, adószámát - a jogosult nyilatkozata alapján az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatást „A” – „B2”, „B2”-”C” közötti számlákat nem kell módosítani

61 Export adómentessége 90 napon belül nincs kiléptetés - adómentesség nem teljesül 360 napon belül mégis kiléptetik adómentesség alkalmazható kiléptetést igazolni kell fizetendő adó utólagosan csökken számla módosítás 2014. január 1. után teljesült ügyletek esetén

62 Adólevonási jog Halottszállító személygépkocsi
beszerzést terhelő áfa levonható járműnyilvántartásban halottszállító kocsiként van feltüntetve személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb feltételekre továbbra is figyelni kell

63 Adó megállapítása Szerkezeti változás a jogszabályban
Adóalap, fizetendő adó csökken – fizetendő adót csökkentő tétel Áfa tv. 77. § adóalany az adóalap és/vagy adó meghatározása során tévedett, szerződéshez képest tévesen magasabb ellenértéket vett figyelembe Áfa tv. előírásait tévesen alkalmazta (magasabb adókulcs, adómentesség helyett adókötelezettség)

64 Adó megállapítása Fizetendő adót csökkentő tétel elszámolása abban az időszakban, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő, helyesbítő számla a jogosult rendelkezésére áll a jogosultnak az ellenértéket, előleget, betétdíjat visszatérítik, a jogosultnak a pénzt visszatérítik – pénz-visszatérítéses kedvezmény export értékesítés (90 nap-360 nap) esetén - kiléptetést igazoló okirat adózó, - helyesbítő számla jogosult rendelkezésére áll

65 Adó megállapítása Fizetendő adót csökkentő tétel elszámolása
Áfa tv. 55. § (2) bekezdése - számla érvénytelenítése - önellenőrzés Fizetendő adó növekszik - önellenőrzés

66 Adó megállapítása Levonható adó módosulása
korábbi szabályok változatlanok pénz-visszatérítéses ügylet esetén a visszatérítés időszakában fizetendő adót növelő tétel (nincs számlakorrekció)

67 Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz apport, jogutódlás, üzletág-átruházás keretében történő megszerzése jogelődnél, jogutódnál, apportot adónál és fogadónál is teljes évet kell számolni arányosítás

68 Tárgyi eszköz Vagyoni értékű jog hasznosítása
egy évet meghaladóan használja – figyelési időszak ingatlanhoz kapcsolódik 240 hónap ingóhoz kapcsolódik 60 hónap 2013. december 31.után beszerzett jog esetében - átmeneti rendelkezés

69 Bizonylatolás Nyugta ha a megjelölt szolgáltatásra is jogosít
elegendő a szolgáltatás időpontja biztosítani kell a megőrzési időszak végéig a hitelességét, olvashatóságát, adattartalom sértetlenségét elektronikusan is kibocsátható július 1. Egyszerűsített számla teljesítés időpontja „fordított adózás” kifejezés

70 Fordított adózás Építési hatóság tudomásulvételi eljárás
ilyen eljáráshoz kötött ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési- szerelési munka is fordítottan adózik Mezőgazdasági fordított adózás 2018. december 31-ig

71 Fordított adózás Építési hatóság tudomásulvételi eljárás
ilyen eljáráshoz kötött ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési- szerelési munka is fordítottan adózik

72 Adómérték Áfa tv. 3. számú melléklet I. része 5% -os adókulcs
élősertés, egész és félsertés – vtsz. 2002. július 31-én hatályos besorolás 2013. december 31. után teljesített ügylet

73 Társasági adó

74 Nem jelentős összegű hiba
Nem jelentős összegű hiba feltárása számvitelben a tárgyév adatai között szerepel korábbi évek adóalapja, adója - önellenőrzés tárgyévben korrekció 2014. január 1-től a feltárt különbözet adózó javára mutatkozik nincs önellenőrzés, és korrekció a hibával érintett év adóalapja meghaladja a nem jelentős hiba összegét

75 Kutatás-fejlesztés Kapcsolt vállalkozás által nem érvényesített
K+F közvetlen költség adózás előtti eredményt csökkentő tétel a kutatás-fejlesztés adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, és bevételszerző tevékenységéhez egyaránt kapcsolódjon

76 Kutatás-fejlesztés rendelkezzen a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával
- K+F költsége, adózó által érvényesíthető összeg adatszolgáltatás társaságiadó-bevallásban

77 Bejelentett részesedés
Bejelentésre jogosító részesedés mértéke 10% Bejelentési határidő -75 nap Egyéb szabályok nem változtak

78 Veszteségelhatárolás
Beolvadás esetén a jogutód a beolvadó társaságtól átvett negatív adóalapot a beolvadás napját magában foglaló adóév adózás előtti eredménye terhére használhatja fel 2013. adóévre is alkalmazható egyéb feltételek nem változtak

79 Látvány-csapatsport Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
május 19. es támogatási időszak először - figyelni a 10/19% -os adókulcsra – 7% - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül bejelentési kötelezettség – jogvesztő SPORTBEJ

80 Látvány-csapatsport Változások adókedvezmény érvényesítésére 6 adóév
november 30. után nyújtott támogatásra Kiegészítő sportfejlesztési támogatás országos sportági szakszövetség alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport keretében működő sportszervezet részére alaptámogatás MOB-kiegészítő támogatás is

81 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása
Kiegészítő támogatás december 31. utáni támogatás. - figyelni a 10/19% -os adókulcsra – 7% Adókedvezmény támogatás naptári évét követő 6. adóév Bejelentési kötelezettség nincs

82 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása
Kiegészítő támogatás címzettje filmtámogatás Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Zrt. filmalkotás előállítója Előadó-művészeti támogatás EMMI támogatásban részesülő előadó-művészeti

83 Egyéb Elsődlegesen gazdasági tevékenységet végző civil szervezet
gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétele eléri, meghaladja az összes bevétel 60%-át nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályokat

84 Egyéb Kisvállalkozói kedvezmény - szoftvertermékek felhasználási joga
Kisvállalkozói adókedvezmény december 31. után kötött hitelszerződések utáni kamat 60%-a Éttermi szolgáltatás Szja szerinti reprezentációs költség hitelkártya, bankkártya használata számla nélkül is elismert költség

85 Illeték

86 Házastársak közötti vagyonmozgás
Házastársi vagyonközösség megszüntetése illetékmentes élettársi kapcsolatra nem alkalmazható Házastársak között ajándékozás bejelentési kötelezettség nincs Házastársak közötti visszterhes ügylet bejelentési kötelezettség van

87 Telek beépítése Tulajdonosok közül egy nevére szól a használatbavételi engedély törlés 2014. január 1-ig nincs jogerős döntés 2014. január 1-ig a 4 év még nem telt el, de a kötelezett az illetéket megfizette Beépítetlen telek Ingatlan-nyilvántartás az irányadó

88 Követelés elengedése Illetékmentes osztalék-követelés elengedése
csődegyezség, felszámolási eljárás keretében elengedett követelés - kivéve, a követelést a tag engedi el Tagi kölcsön elengedése továbbra sem mentes

89 Mentességek Első lakásszerzés részletfizetés életkortól független
illetékkedvezmény (50%) továbbra is 35 éven alul Termőföldszerzés illetékmentes, ha a birtokba adástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számított 5 éven belül nem idegenítik el termőföld – Országos Erdőállomány Adattárban erdő

90 Adózás rendje

91 Képviselet Áfa tv. szerinti adó-visszatérítési jog
belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi személy is képviselhet Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás volt vezető tisztségviselő, végelszámoló a mulasztása miatt szankcionálható

92 Adókötelezettségek Egészségügyi szolgáltatási járulék
adóhatóság hivatalból törli, ha hitelt érdemlően tudomást szerez, hogy a magánszemély nem belföldi, és külföldön tartózkodik, vagy elhunyt Túlfizetés kiutalása adóazonosító szám birtokában – kivéve Art. 4. sz. melléklet

93 Adókötelezettségek Felfüggesztett adószám törlése
bevallási, adófizetési kötelezettség elmulasztása a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 napon elteltét követően törli Adóregisztrációs eljárás a tag fogalmába az egyszemélyes Kft, Zrt. tagja, részvényese is beletartozik

94 Adókötelezettségek Kiutalási határidő számítása
ellenőrzés megkezdését akadályozó ok megszűnésétől Elektronikus fizetési rendszer felosztás adózó rendelkezése alapján - ügyfélkapun keresztül ha nincs rendelkezés végrehajtás során alkalmazott szabályok túlfizetésre vonatkozó szabályok

95 Adókötelezettségek Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat
május 31. Önellenőrzés esedékesség előtt is Túlfizetés átvezetése csoportos áfa-alany túlfizetése a csoporttagok bármelyikének tartozására átvezethető - írásbeli megállapodás

96 Ellenőrzés Megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető
július 1. Elektronikus kézbesítés kézbesítés napján átvett – ha van visszaigazolás kézbesítési vélelem – tárhelyre történő ismételt kézbesítésétől számított 5. napon

97 Ellenőrzés Szoftverek ellenőrzése
bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, rendszerek vizsgálata Iratanyag bevonása ellenőrzés befejezéséig

98 Végrehajtás Helyszíni végrehajtási cselekmény
munkanapokon 6-22 óra között adóhatóság vezetőjének engedélyével bármikor szállítás alatt álló ingóságot engedély nélkül bármikor – kivéve, ha a Vht. tv. mentesít

99 Végrehajtás Vámhatóság végrehajtási joga ingó vagyonra
Végrehajtható okirat bírósági eljárási illeték tárgyában megküldött bírósági megkeresés, értesítés (nemcsak a határozat)

100 Végrehajtás Végrehajtási kifogás
elkésett kifogás esetén az első fokon eljáró szerv dönt Hatósági átutalás kamatmentessége beszedéstől kell számítani a határidőt

101 Szankció Feltöltési kötelezettség figyelmen kívül kell hagyni
az esedékesség napján és a mérlegforduló napon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított árfolyamjellegű különbözetet, ha adóalapot képez

102 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogszabályváltozások 2014"

Hasonló előadás


Google Hirdetések