Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beruházás Értékcsökkenés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beruházás Értékcsökkenés"— Előadás másolata:

1 Beruházás Értékcsökkenés

2 Döntések az üzleti életben
MIT? HOGYAN? EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK MÉRLEGESZKÖZÖK ÉS BEFEKTETÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK MIVEL? MÉRLEGFORRÁSOK ÉS FINANSZÍROZTÁSI CASH FLOW FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK MIBŐL?

3 MI MINŐSÜL BERUHÁZÁSNAK?
Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. Beruházásnak minősül továbbá a tárgyi eszköz nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvétele, csereszerződés, követelés fejében átvétele, részesedés fejében átvétele, térítés nélküli átvétele, hagyatékként átvétele, ajándékként átvétele, nem adminisztrációs hibából származó többlete, és ezekkel a növekedésekkel kapcsolatban az eszköz üzembe helyezéséig felmerült mindenféle munka.

4 Beruházások, felújítások
Beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb gépek, tenyészállatok) bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.

5 MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK? az a tevékenység, amellyel az eszköznek növelik az alapterületét, a kapacitását, a teljesítőképességét. Például ingatlannál emeletráépítés, számítógépnél memóriabővítés stb. jellemzője, hogy az eredeti tárgyi eszköz lényegét tekintve változatlanul használható, azonban az eszközhöz kapcsolódóan új részek jelennek meg, amelyekkel egységes egészként (egy eszközként jelenik meg a nyilvántartásban) működik tovább a tárgyi eszköz. bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

6 MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK, ÁTALAKÍTÁSNAK?
az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.) jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

7 MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK, ÁTALAKÍTÁSNAK?
az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.) jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

8 MI MINŐSÜL FELÚJÍTÁSNAK?
Ha az eszköz élettartama megnövekszik, ennek hatására általában a hasznos élettartam is változik; az eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll; az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul. A felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. A felújítás bekerülési értéke a jövőben képződő eredményben térül meg.

9 MI MINŐSÜL KARBANTARTÁSNAK?
Karbantartásnak minősül: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység. a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás, és mindazon javítási, karbantartási tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése is, függetlenül a felmerült költségek nagyságától. A karbantartás költségei nem aktiválhatóak, azaz nem terheljük rá a tárgyi eszközökre, hanem azt a tárgy évi eredmény terhére számoljuk el.

10 MÉRLEGÉRTÉK =BEKERÜLÉSI (KÖNYV SZERINTI) ÉRTÉK
 ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSOK SZEMPONTOK AZ ÉRTÉKELÉSNÉL A JELENLEG HATÁLYOS TÖRVÉNY SZERINT: A REALIZÁCIÓS ELV ÉRVÉNYESÜL: AKTUALIZÁLT MÚLTBELI BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELÜNK JELENLEG NÉHÁNY ESZKÖZ ESETÉBEN A VALÓDISÁG ELVE A REALIZÁCIÓS ELV ELÉ SOROL: ITT AZ ÉRTÉKELÉS PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNIK, DE: VAGY NINCS EREDMÉNYHATÁS (ÉRTÉKHELYESBÍTÉSNÉL) VAGY NEM JELENHET MEG AZ ESZKÖZ A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKNÉL MAGASABB ÉRTÉKEN (VISSZAÍRÁS)

11 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK BESZERZÉSI ÁR: IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK
VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG: SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK (SEEAÉ) (AKTIVÁLT ÉRTÉKE) SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK (STK) KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: KÖVETELÉSEK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12 BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: AZ AZ ÉRTÉK, AMELYEN AZ ESZKÖZT VAGY FORRÁST A KÖNYVVITELI SZÁMLÁN NYILVÁNTARTJÁK. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVSZERINTI, AZAZ MÉRLEGÉRTÉKE A NETTÓ ÉRTÉK, AKTIVÁLÁSKOR PEDIG MEGEGYEZIK A BEKERÜLÉSI (BRUTTÓ) ÉRTÉKKEL + BRUTTÓ ÉRTÉK - TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS - TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS + TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA NETTÓ ÉRTÉK (MÉRLEGÉRTÉK) BRUTTÓ ÉRTÉK: A RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLATBA VETT, ÜZEMBE HELYEZETT EGYEDI TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSI VAGY ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGE ÉRTÉKCSÖKKENÉS: A TÁRGYI ESZKÖZÖK FIZIKAI ELHASZNÁLÓDÁSA, PIACI AVULÁSA, VALAMINT AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKÉNEK FOKOZATOS CSÖKKENÉSE.

13 ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL A HASZNÁLATBA VÉTELKOR MEGHATÁROZOTT MÓDON. ÉRTÉKVESZTÉS: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, VÁSÁROLT KÉSZLETEKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA AZ ADOTT ESZKÖZ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE JELENTŐSEN ÉS TARTÓSAN MAGASABB, MINT AZ ESZKÖZ MÉRLEGKÉSZÍTÉSKOR ISMERT PIACI ÉRTÉKE ÉRTÉKHELYESBÍTÉS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL ÉS BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKKAL SZEMBEN A VÁLLALKOZÁS DÖNTÉSE ALAPJÁN, HA A PIACI ÉRTÉKE MAGASABB, MINT A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK.

14 TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK
ÖSSZETEVŐI KÖVETELÉS, TÉRÍTÉS SAJÁT ELŐ - APPORTKÉNT VÁSÁRLÁS RÉSZESEDÉS NÉLKÜLI TÖBBLET ÁLLÍTÁS ÁTVÉTEL FEJÉBEN ÁTVÉTEL ÁTVÉTEL Számla Előállítási Létesítő okirat Szerződés, Átadó Piaci szerinti ár költség (vagy anna k számla, könyv érték módosítása) vagyon - szerinti szerinti érték felosztási értéke, javaslat vagy piaci szerinti érték érték

15 AMORTIZÁCIÓS MÓDSZEREK
EGYÖSSZEGŰ ha az egyedi bekerülési érték < 100eFt-nál IDŐARÁNYOS bruttó érték alapján lineáris degresszív (csökkenő kulcsok) szorzószámok módszer évek száma módszer progresszív (növekvő kulcsok) u.a. fordított sorrendben abszolút összeg alapján lineáris (évente azonos összeg degresszív (évente csökkenő összeg progresszív (évente növekvő összeg) nettó érték alapján lineáris -> gyorsított kulccsal maradék értékes kombinált leírás (állandóval kezd, majd átvált abszolút összegűre TELJESÍTMÉNY-ARÁNYOS bruttó értékből nettó értékből

16 NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után; az üzembe nem helyezett beruházásnál a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél.

17 A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSNÉL ALKALMAZOTT MEGFONTOLÁSOK
A terv szerinti értékcsökkenés időtartamát befolyásoló szempontok a várható használati idő a vállalkozás “milyensége” versenyszféra (termelő /szolgáltató) költségvetési szféra maga az eszköz várható élettartama a kihasználtság (egy- kétműszakos üzem, folyamatos gyártás) a használat körülményei (zárt térben, szabadon, melegüzemben, stb) gazdasági/piaci avulás (korszerűbb változat megjelenése) a hasznos élettartam végén várható maradványérték


Letölteni ppt "Beruházás Értékcsökkenés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések