Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz"— Előadás másolata:

1 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

2 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
2. téma: A gazdasági vállalkozás vagyona, eszközök, A vállalkozói tevékenység kiadásai és ráfordításai, a pénz, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

3 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

4 A gazdasági vállalkozás vagyonának összetételét
A gazdasági vállalkozás vagyona a vállalkozás tőkéjével fedezett a saját és a kölcsönvett tőke együttes értékével egyező értékű - eszközökben testesül meg.. A gazdasági vállalkozás vagyonának összetételét a birtokolt vagyonelemek, és a vagyon anyagi fedezete, az eszközök a tőke alkotják A birtokolt vagyon elemekkel a vállalkozás rendelkezik A rendelkezési jogosultság érvényesítése korlátlan, ha más hozzájárulása nélkül, korlátozott, ha a vagyonelemmel való gazdálkodás csak más, kívül álló személy vagy szervezet hozzájárulásával történhet. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

5 A vállalkozás birtokában lévő eszközök között:
megjelenési forma szerint pénzeszközöket, tárgyi eszközöket, szellemi tartalmú immateriális javakat, különböztethetünk meg, a gazdálkodásban betöltött szerepe szerint: - az igénybevételtől számítva egy évnél hosszabb idő alatt elhasználódó befektetett eszközként, vagy - az igénybevételkor azonnal elhasználódó forgóeszközként hasznosulnak. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

6 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vállalkozás forgóeszköze – átvitt értelemben – a vállalkozás olyan pénzeszköze amelyet a műkö- dés folyamataiban az igénybevételkor azonnal el- használódó erőforrások megvásárlására, kész- pénzes kifizetések teljesítésére fordít. A forgópénzeszköz értéke a működés közben - készlet, - követelés, - eladásra vásárolt érték papír, - pénzeszköz. megjelenési formákat ölthet. A befektetett eszközök között - immateriális javak, tárgyi eszköz, pénzeszköz, megjelenési formákat különböztethetünk meg. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

7 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vállalkozás a birtokolt eszközeit apportként az alapítótól természetben kaphatja, vásárlás útján szerezheti be, saját termeléssel maga állíthatja elő. Az eszközök értéke egyedenként a megszerzéséért bekerülési költségként fizetett ellenértékével, legfeljebb az adott értékelési időpontban érvényes forgalmi értékével egyező, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

8 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vagyon összetétele: - eszközelemei funkciója szerint forráselemek funkciója szerint csoportosítva csoportosítva = megjelenési formájukban és = pénzértékben = pénzértékben vagyon mérlegben összefoglalva mutatható ki. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

9 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
VAGYONMÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK Megnevezés eFt Befektetett eszköz 3000 Saját tőke 7000 Forgó eszközök Kötelezettségek Összesen 10000 A vagyon elemek értéke összességében megegyezik a vállalkozás forrásai - a sajáttőke és az idegen tőkeként funkcionáló kötelezettségek - együttes értékével. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

10 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vagyonmérleggel bemutatott példa szerint: - a birtokolt vagyon értéke eFt, % ebből - saját tőkével fedezett vagyon eFt, % - idegen tőkével fedezett vagyon eFt % LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

11 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Vagyon mérleg Eszközök eFt Források eFt Gépek 3000 Jegyzett tőke 7000 Bef. eszköz Saját tőke Pénzeszközök Kötelezettségek Forgó eszköz. ESZKÖZÖK 10000 FORRÁSOK LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

12 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vállalkozói tevékenység kiadásai és ráfordításai. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

13 Kiadás fogalma, tartalma.
A gazdasági vállalkozás működése erőforrások termelési tényezők: munkaeszközök, munkatárgyak, emberi munkaerő -igénybevételével valósítható meg. Az erőforrások megszerzése – megvásárlása – a nemzetgazdaság piacán megy végbe. A megvásárlása pénzkifizetés ellenében történik. A pénzkifizetés a vállalkozói tevékenység kiadása. A kiadás fogalom a pénzkifizetés tényleges okától függetlenűl - minden esetben – pénz-mozgást fejez ki A vállalkozó számára a gazdasági vállalkozás mindenkori tőkéje a saját tőke és a kölcsöntőke teszi lehetővé a tőkével azonos értékű erőforrás mennyiség megszerzését, megvásárlását. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

14 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Az erőforrások vásárlásakor ellenértékként fizetett pénzösszeggel azonos értékű erőforrás – eszköz – mennyiség birtokába jut a gazdasági vállalkozás. A vagyon összetételében a pénzeszközök csökkennek az egyéb vagyon elemek növekednek. A vállalkozás vagyonának csupán az összetétele változik, értékének változatlansága mellett. Az igénybe vételtől számítva egy évnél hosszabb időtartam alatt elhasználódó eszközféleségek -befektetett eszközök- vásárlása beruházás. Az általában egy éven belül elhasználódó eszközféleségek forgóeszközök - vásárlása folyó beszerzés. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

15 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vállalkozás vagyonát csökkentő kifizetés - kiadás – az amelynek nyomán a vállalkozás nem jut azonos értékű vagyon elemhez pl : - a vállalkozás adó és egyéb járulék fizetési kötelezettségének teljesítése, adományok kifizetése, hitel/kölcsön törlesztése, előleg/kölcsön folyósítása, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

16 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Vagyon mérleg Eszközök eFt Források eFt Gépek 3000 Jegyzett tőke 10000 Bef. eszköz Saját tőke Pénzeszközök 7000 Forgó eszköz. ESZKÖZÖK FORRÁSOK LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

17 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Vásárlások: beruházás: számítógép, PC NOTEBOOK, vételár: Ft Ft 25% áfa Ft bekerülési költség: Ft -beszerzés: építőanyag vételár: Ft Ft 25% áfa Ft bekerülési költség: Ft fizetendő vételár összesen: Ft visszaigényelhető áfa Ft vásárlás Ft LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

18 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Vagyon mérleg Eszközök eFt Források eFt Gépek 3000 Jegyzett tőke 10000 PC 480 Saját tőke Bef. eszköz 3480 ÁFA követelés 400 anyag készlet 1120 pénzeszköz 5000 Forgó eszk. 6520 ESZKÖZÖK FORRÁSOK LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

19 A ráfordítás fogalma, tartalma.
A ráfordítás a gazdasági vállalkozás vagyonának bármilyen okból bekövetkező csökkenése. A vagyon csökkenés a vállalkozás tulajdonában – kezelésében – lévő eszközök értékének bármilyen okból bekövetkezett csökkenésének következménye. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

20 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Az erőforrások igénybe vétele az erőforrás részbeni vagy teljes elhasználásával, elfogyasztásával jár.Az erőforrások igénybevétele az erőforrás értékét az elhasználódás arányában csökkenti. Az erőforrások értékének csökkenése továbbá a befizetések miatti pénzkifizetések értéke a vállalkozás vagyonát csökkenti. A vállalkozás vagyonának csökkenését eredményező erőforrás igénybevétel és a befizetési kötelezettségek pénzben kifejezett értéke együttesen teszi ki a vállalkozói tevékenység működési költségét. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

21 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vagyon csökkenés okai, megjelenési formái: - a tevékenység megvalósítása során igénybe vett erőforrások kopása, elhasználódása, - a vagyon tárgyak állapotában bekövetkezett romlás, hiány, - a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt bekövetkező pénzeszköz csökkenés, - az értékesített javak ellenértékének behajhatatlansá- gából adódó kár, A vagyon csökkenés értékbeni mértéke: - az erőforrásként igénybe vett eszközféleségek és munka- erő bekerülési költségének – vétel árának - az elhasz- nálódással arányos része, - a véglegesen kifizetett – elfogyasztott – pénz értéke. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

22 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Működés ráfordítás elemei: értékcsökkenés: gép = 40, PC = 160, együtt = 200 -anyagfelhasználás = 500, befizetés = 200, együtt = 700 Eszközök Megnevezése értéke felhasználás maradvány költség Befektetett 3480 200 3280 Forgó 6520 700 5820 Összesen 10000 900 9100 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

23 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Eszközök megnevezés érték növekmény csökkenés Gép 3000 - 40 2960 PC 480 160 320 Befektetett Eszköz 200 3280 Követelés 400 Anyag 1120 500 620 Pénz 7000 2200 4800 Forgó eszköz 1520 2700 5820 Összesen 10000 2000 2900 9100 LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

24 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Vagyon mérleg Eszközök eFt Források eFt Gépek 2960 Jegyzett tőke 10000 PC 320 eredmény tart. -900 Bef. eszköz 3280 Saját tőke 9100 ÁFA követelés 400 anyag készlet 620 Pénzeszköz 4800 Forgó eszk. 5820 ESZKÖZÖK FORRÁSOK LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

25 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

26 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A piac gazdaságban a pénz - alkalmazása = az áruvásárlásban, = a tőke forgalomban jelenik meg, - szerepe a pénzfunkciókban nyilvánul meg, A gazdaságban a pénz két formában van jelen: - jegybankpénz - érme és bankjegy amelyet csak a jegybank bocsáthat ki, bankszámlapénz amelyet a jegybank és a kereskedelmi bankok teremtenek. A pénz formájának a pénzforgalom lebonyolítása szempontjából van jelentősége, modern gazdaságban a pénzforgalom döntő hányada bankszámla-pénz- forgalom formájában bonyolódik le. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

27 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A pénz lényege. a, A pénz lényege: az, hogy hitelpénzként hitelnyitással kerül a forgalomba, majd a hitel vissza fizetésével lép ki a forgalomból, hitel teremti meg a pénzt, ezért a pénz lényege az, hogy hitelpénz. b, Könyvviteli nyilvántartás szempontjából: a pénz a lakosság, a vállalkozások bankkal szembeni követe lése, hitelnyújtás esetén a bank az ügyfél betéti számlájára helyezi a hitelezett összeget, mely az ügyfél bankszámláján bank számla pénzként jelenik meg, c, A pénzteremtés folyamata: a bankszámlapénz megsokszorozó dása, hitelnyújtással, és/vagy külföldi deviza vásárlásával LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

28 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Pénzteremtés hitelnyújtással: - az ügyfelek által elhelyezett elhelyezett, jegybank pénzből /bankjegyekből és érmékből/ álló betét összeg pénzfor- mája megváltozik, bankszámlapénz lesz, - a bank a nála elhelyezett betét összeg = jegybanki előírás szerinti /tartalék/ hányadát kö teles a jegybanknál letétbe helyezni, = kötelező tartalékon felüli részét hitelként folyó síthatja. a bankrendszer egészében a hitelfolyósítás révén a bank számlapénz mennyisége megnő, megsokszorozódó mó- don. A bankszámlapénz megsokszorozódása a pénzmultiplikáció. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

29 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A pénz funkciók az áruforgalomban: - közvetítő eszköz az eladó és a vevő között, pénzközvetítés nélkül az árucsere barter ügyletként megy végbe a vevő-eladó valamelyikének fizetésképtelensége esetén, nem csupán az áruforgalom közvetítő eszköze, a kicserél- hetőség állapotában van, - közös nevezőként lehetővé teszi a különféle áruk összehasonlí tását, - lehetővé teszi a fizetési halasztást, a hitelbe történő adás-vételt, megindítja az eladósodási folyamatokat, a hitelképesség mércéje, válságok forrása, - értékmegőrző, mint vagyontárgynak nagyobb a liquiditása, infláció időszakában rohamosan gyengül az értékmegőrző funkciója, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

30 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A pénz funkciói a tőkeforgalomban: - a változó szerkezetű, átalakuló technológiájú gazdaságban a megtakarítások képződésének és a jövedelmező befektetés helye nem esik egybe - a tőke forgalom – a megtakarítások és pénzfelhalmozódások keletkezése – lebonyolításának eszköze, - a tőkeforgalom, a pénz menedzselése, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

31 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A nemzetgazdaságban végbemenő gazdasági folyamatok cserekap-csolatai megvalósításához szükséges pénzeszközöket a bankrendszer biztosítja. A pénzforgalom hivatalos pénzeszkö-zeit a pénzkibocsátá-sára feljogosított jegybank – hazánk-ban – A Magyar Nemzeti Bank MNB bocsátja ki. A nemzetgazdaság pénz készleteinek kezelése a kereskedelmi bankok hatáskörébe tartozik. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

32 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
a, A jegybank feladata: - a bankjegyek kibocsátása, a kereskedelmi bankok működésének befolyásolása, arany és deviza tartalék gyűjtése, nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsági feladatok ellátása, a kormánybankjaként = vezeti az állami költségvetés számláit, = hitelt nyújt, = végső hitelező, b, A kereskedelmi bankok feladata: hitelnyújtással pénzteremtés, bankszámla pénz kezelése hitelt nyújtó ügyfelek betét tulajdonainak kezelése, pénztartalék képzés = a kereskedelmi bank jegybanki pénzkészlete a kötelező tartalék, = fölös tartalék hitelként kihelyezhető . LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

33 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A közvetlen fizető eszközként alkalmazható készpénz megjelenési formái: a, fémpénz, pénzérme, b, bankjegy, papírpénz, c, készpénz helyettesítő eszközök - csekk, névre szólóan kiállított okmány, mely a vállalkozás pénzét kezelő banknál váltható készpénzre, - váltó, fizetési ígérvény, mely a rajta feltüntetett időpontban és helyen váltható készpénzre - bankkártya, a vállalkozó bankszámlájáról készpénz felvételét, és átutalással vásárlási ellenérték kifizetését teszi lehetővé, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

34 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A bankszámla pénz a készpénz eszközöket kímélve – azokat helyettesítve – teszi lehetővé a cserekapcsolatok megvalósítását. A bankszámla pénz a kereskedelmi banknál pénzbetétet elhelyezők pénze - betétösszege - . A betét tulajdonos a betétként elhelyezett pénzével saját elhatározása szerint rendelkezik. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

35 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A betét kezelő bank - az elhelyezett betét után kamatot fizet, - csak a pénztulajdonos hozzájárulásával - utasítása vagy en- gedélye alapján teljesíthet kifizetést a betét terhére, az állammal szembeni tartozás kivételével, - a betétes pénzét a mindenkori pénzforgalmi szabályok szerint saját felelősségére hitelként kölcsön adhatja. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

36 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A bankban elhelyezett betétösszegből kifizetés - a bankszámla tulajdonos utasítására = átutalással, = csekk útján, = váltó útján - a hitelező kezdeményezésére, a bankszámla tulajdonos hozzájá- rulásával inkasszó alapján, - bírósági ítélet illetve adóhatósági határozat alapján történhet. A bankban elhelyezett betétet tartalmazó bankszámlára befizetés - bankszámláról szóló szerződés ellenkező rendelkezése hiányában - korlátlanul történhet. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

37 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A gazdasági vállalkozás a pénzeszközeit – napi pénzforgalomhoz szükséges pénzmennyiség kivételével – bankszámlán köteles tartani. A gazdasági vállalkozás egyidőben több banknál több bankszámlát is nyithat. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

38 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A pénzkínálat alakítása a bankrendszer kezében van. A pénzkereslet (pénztartás) elemei: lakosság pénztartása vásárlás céljára > transzakciós pénzkereslet, lakosság kedvező és kedvezőtlen kiadásaira tartalékolás > óvatossági pénzkereslet, - a pénzkereslet elemei = a jövedelem színvonalával egyenes arányban változik, = a kamatlábbal fordított arányban változik, - a vagyontartás eszköze aktív pénzkereslet, - egyensúlyi kamatláb : L = M pénztartás = pénzkereslet, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

39 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Nemzetközi pénzügyek. a, kliring elszámolás: követelések és tartozások készpénzben vagy áruszállítással, b, valuta árfolyam: egy ország valutájának másik ország valutájában kifejezett ára, piaci kategória, a paritás nem piaci kategória, elméleti egyenérték befolyásolja export-import alakulását, c. fizetési mérleg: import = valuta kínálat, export = valuta kereslet, a valuta iráni kereslet származtatott jellegű, tartós hiány = nagyobb a valuta kínálat mint a kereslet, többlet = nagyobb a valuta kereslet mint a kínálat, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

40 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

41 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Az immateriális javak anyagi formát nem öltő, önmagukban forgalom képes értékű eszköz féleségek - vásárolt vagyoni értékű jog, bérleti jog, szolgalmi jog, használati jog, - vásárolt vállalkozás üzleti vagy cégértéke, - vásárolt vagy saját előállítású szellemi termékek, - műszaki fejlesztési kísérletek költségei, - alapítás-átszervezés költségei A befektetett tárgyi eszközök azok a tárgyiasult formát öltött vásárolt, vagy saját előállítású önmagukban forgalomképes értékű eszközfé- leségek - ingatlanok, földterület, építmény, - műszaki berendezések, gépek, műszerek, számítástechnikai eszközök, - egyéb berendezések, - beruházások, a megvásárolt de még nem aktívált eszközök értéke, Befektetett pénzügyi eszközként funkcionálnak a pénzeszköz elemek amelyeket a vállalkozó egy évnél hosszabb időtartamra - más vállalkozásnál tőkeként befektet, - kamatozó értékpapír vásárlására fordít, - pénzintézetnél tartós betétként leköt, - kölcsönad magánszemélynek vagy jogi személynek LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

42 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A vállalkozás forgóeszköze – átvitt értelemben – a vállalkozás olyan pénz- eszköze amelyet a működés folyamataiban az igénybevételkor azonnal elhasználódó erőforrások megvásárlására, készpénzes kifizeté- sek teljesítésére fordít. A forgópénzeszköz a működés közben válto- zatlan értékkel folytonosan változtatja meg- jelenési formáját. A forgóeszközök megjelenési formái: - készletek, - követelések, - eladásra vásárolt érték papírok, - pénzeszközök. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

43 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A készletek vásárolt vagy saját előállítású eszközök, - anyagok, - áruk, A követelések az adósok által elismert, egy éven belül megfizetendő tartozásainak összege. - vevők tartozásai, - adott előlegek, - állammal szembeni követelések, - munkavállalók tartozásai, Tovább értékesítésre vásárolt értékpapírok - kötvény, - részvény, Forgópénzeszközök, a vállalkozás mobil pénzkészletei - pénztári pénzkészlet, - elszámolási bank betétszámlák LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

44 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
Az apportként kapott eszközök rendelkezésre bocsátásakor érvényes forgalmi értékét az alapító felelősséggel állapítja meg. . A vásárolt eszközök bekerülési költségének tartalma: - vételár ÁFA nélkül, szállítási költség, vám, közvetítői díj, fogyasztási adó, jövedéki adó, A saját előállításban készített eszközök bekerülési költsége az előállítás közvetlen költségei összegével az anyagjellegű költségek, személyi jellegű költségek, az előállítás egyéb költségei, együttes összegével egyenlő. LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz

45 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz
A befektetett eszközként funkcionáló > vásárolt és saját előállításban készített eszközök < bekerülési költségéhez tartozik még: - a megszerzés érdekében igénybe vett hitelnek az üzembe helyezésig felmerült kamata, a használatba vételhez szükséges alapozás, a beszere lés és üzembe helyezés költsége, az üzembe helyezés után az esedékes felújítások költsége, LMEII Vállalati pénzügyek 2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz


Letölteni ppt "2. téma a vállalkozás vagyona, kiadás-ráfordítás, pénz"

Hasonló előadás


Google Hirdetések