Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. HELYI TERMELŐK, KÉZMŰVESEK TÁMOGATÁSA 2. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 3. VERSENYKÉPESSÉG FEJLESZTÉS, TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. HELYI TERMELŐK, KÉZMŰVESEK TÁMOGATÁSA 2. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 3. VERSENYKÉPESSÉG FEJLESZTÉS, TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS."— Előadás másolata:

1 1. HELYI TERMELŐK, KÉZMŰVESEK TÁMOGATÁSA 2. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 3. VERSENYKÉPESSÉG FEJLESZTÉS, TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS A VÉRTES-GERECSE TÉRSÉGBEN 4. "VÉRCSE KINCSE" ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE, BEMUTATHATÓSÁGA 5. "VÉRCSE KINCSEI" NYOMÁBAN 6. VÉRCSE TANULMÁNYOK - FENNTARTHATÓSÁG, ÖNELLÁTÁS ÉS TÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁS 7. VÉRCSE TÁBOROK 8. VÉRCSE ESEMÉNYEK 9. SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI TEREK, RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK FEJLESZTÉSE 10. VÉRCSE - HUMÁN ERŐFORRÁS ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS LEADER célterületek 2011

2 Helyi termelők, kézművesek támogatása  Keretösszeg: 100 000 000 Ft  Minimum: 50 000 Ft  Maximum: 7 000 000 Ft  Ügyfelek: egyéni vállalkozó, magánszemély, mikro-kis- és középvállalkozás, őstermelő, non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 60%  Támogatás vehető igénybe: A "Termelj Helyben Program" keretén belül olyan fejlesztések támogatása a cél, amelyek előtérbe helyezik a környezetkímélő mezőgazdasági technológiák alkalmazását, a természetközeli gazdálkodás meghonosítását és népszerűsítését, törekednek a település önellátásának biztosítására, valamint partnerségben valósulnak meg. Előnyben részesülnek az innovatív, ökológiai gazdálkodási módszerek bevezetését és alkalmazását célzó fejlesztések. A program az egész termékút kialakítását (termelés, feldolgozás és értékesítés) támogatja és helyezi előtérbe. A Mesterkezek Program keretében házi-és kézműipari termékek előállítása, a hagyományos kismesterségek technológiájának fejlesztése, valamint a tevékenység folytatásához szükséges műhely, bemutató és árusító tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges eszközfejlesztés támogatása a cél.

3 Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása  Keretösszeg: 106 000 000 Ft  Minimum: 200 000 Ft  Maximum: 7 000 000 Ft  Ügyfelek: egyéni vállalkozó, magánszemély, mikro-kis- és középvállalkozás, őstermelő, non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 60%  Támogatás vehető igénybe: Innovatív, a helyi adottságokra épülő, a natúrpark szellemiségének megfelelő, tartalmas és színvonalas időtöltést biztosító turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kialakítása. Támogatás vehető igénybe komplex szolgáltatás-fejlesztésekre, valamint a gyalogos-, lovas-, kerékpáros és borutak mentén megvalósuló beruházásokra. Támogatás vehető igénybe több szolgáltató és/vagy a szolgáltatást igénybevevő szervezet partnerségén alapuló fejlesztésekre, melyekben vállalják, hogy a fejlesztés keretében bemutatják partnerszervezeteik, valamint a térség természeti, épített és kulturális értékeit. - Borturizmust érintő technológiai fejlesztésekre, bemutatására, vendéglátás feltételeinek megteremtésére, fejlesztésére. - Lovas útvonalak mentén pihenőhelyek és kiegészítő szolgáltatások, valamint a lótartáshoz szükséges fejlesztések megvalósítására (kivéve istálló építés, felújítás). - Kerékpáros turisztikában megállók, pihenőhelyek, kerékpártárolók építésére. - Szálláshelyek esetében az alábbi típusú szálláshelyek kialakítása és fejlesztése támogatható: nomád táborhely, telepített sátortábor, matracszállás.

4 Versenyképesség fejlesztés, technológiai korszerűsítés a Vértes-Gerecse térségben  Keretösszeg: 20 000 000 Ft  Minimum: 50 000 Ft  Maximum: 1 000 000 Ft  Ügyfelek: egyéni vállalkozó, magánszemély, mikro-kis- és középvállalkozás  Intenzitás: 60%  Kis értékű fejlesztés: előzetes bírálat alapján dől el, valamint az érkezési sorrend függvényében, hogy nyert a pályázat vagy sem  Támogatás vehető igénybe: A Vértes-Gerecse településein a gazdaságélénkítés érdekében a vállalkozások fejlesztésére és a kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek biztosítására vehető igénybe támogatás. Olyan fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira, hagyományaira építenek, a szektorok közötti partnerséget erősítik, a helyi igényeket elégítenek ki, innovatívak, környezetbarát technológiát alkalmaznak.

5 "Vércse kincse" értékek megőrzése, bemutathatósága  Keretösszeg: 100 000 000 Ft  Minimum: 100 000 Ft  Maximum: 3 750 000 Ft  Ügyfelek: non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 100%  Támogatás vehető igénybe: Olyan építési és/vagy eszközbeszerzési beruházásokra vehető igénybe támogatás, amelyek lehetővé teszik a Vércse kincsei megőrzését, előállítását, bemutatását, értékesítését, valamint a hozzájuk kapcsolódó képzések, táborok lebonyolítását az alábbi altémák szerint: a) A kulturális és történelmi értékek megőrzésének céljából épület kialakítására, fejlesztésére. Olyan gyűjtemények kialakításához eszközbeszerzés, mely mind turisztikai szempontból és mind helyi identitástudat megőrzés szempontjából a településen élők számára hagyománnyal és jelentőséggel bír. Néprajzi és helyi speciális kultúrtörténeti gyűjtemények kialakításához, fejlesztéséhez, melyekben a helyi értékek bemutatása mellett a kézműves mesterségeket interaktív formában kipróbálhatják az érdeklődők. Vércse Kincse sarok kialakítása. Használaton kívüli öreg temetők, sírkertek rendezése, építmények (pl.: hidak, tűztornyok, kálváriák, kápolnák, kőkeresztek) felújítása. b) A Vértes-Gerecse akciócsoport területén működő művészeti és kulturális csoportoknak alkotóközpont létrehozására, meglévők fejlesztése, amely egyszerre funkcionál alkotóbázisként, kiállítótérként és rendezvényközpontként is. Az alkotótáborok infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez. Műhely és kiállítótér kialakítása, valamint a szabadtéri táborok megtartásának alapvető feltételeinek kialakítása, tereprendezés, parkosítás. c) A Vértes-Gerecse akciócsoport területén Vércse Klubok kialakítása mellett, a kulturális, közösségépítő, művészeti klubok, egyesületek szervezésének és működési feltételeik támogatása. Cél a közösségek erősítése és együttműködésük fejlesztése. d) Az alapjogcímhez tartozó (a-c pontokban felsorolt) fejlesztésekhez kapcsolódó táborok, rendezvények lebonyolításának támogatása. e) "Vércse" Kulturális, történelmi, művészeti értékeket bemutató Vércse hírek, magazinok (tv, rádió műsorok, webfilmek) elkészítésének támogatása.

6 "Vércse Kincsei" nyomában  Keretösszeg: 18 000 000 Ft  Minimum: 50 000 Ft  Maximum: 1 000 000 Ft  Ügyfelek: non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 100%  Kis értékű fejlesztés: előzetes bírálat alapján dől el, valamint az érkezési sorrend függvényében, hogy nyert a pályázat vagy sem  Támogatás vehető igénybe: A települések történelmének, hagyományainak felkutatása, szerkesztése és/vagy megjelentetésük különböző formában (könyv, CD/DVD, film, hanganyag) a helyi civil szervezetek és a lakosság bevonásával. A feltárt hagyományok újjáélesztése érdekében az újbóli bemutathatóság támogatása. Hagyományőrző csoportok célterületnek megfelelő projektjeinek támogatása. Néprajzi és helyi speciális kultúrtörténeti gyűjtemények, Vércse kincse sarok kialakítása.

7 Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás  Keretösszeg: 20 000 000 Ft  Minimum: 50 000 Ft  Maximum: 1 000 000 Ft  Ügyfelek: non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 80%  Támogatás vehető igénybe: Olyan tematikus tanulmányok készítésére, melyek közvetve, vagy közvetlenül hasznosíthatók és hasznosításuk során megtakarítást, vagy bevételt indukálnak, illetve erősítik a térségi kohéziót. A tanulmányok egy sor olyan kérdésre ad választ, mely kérdések a közösség alapvető céljaival egyezően térségi hatással rendelkezik. Ezen célok: helyi termékekre, fogyasztói magatartásra, szokásokra, hagyományokra, adottságokra, szakmakultúrára, kultúrára, környezeti adottságokra, környezettudatosságra, energiafogyasztási és hulladékkezelési feladatokra, a népesség megtartó képességre, a megélhetésre és a fejlesztési célokra irányulhatnak.

8 Vércse táborok  Keretösszeg: 30 676 469 Ft  Minimum: 100 000 Ft  Maximum: 1 700 000 Ft  Ügyfelek: non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy, mikro-kis-és középvállalkozás  Intenzitás: 60%, 80% és 100%  Támogatás vehető igénybe: Az Alternatív Napközik, Vércse táborok és ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok megszervezése és lebonyolítása. A térségi iskolák tanulói részére, tanórán kívüli programok, szakkörök fejlesztése, támogatás a helyi civil szervezetek és helyi vállalkozók bevonásával a kompetencia fejlesztés érdekében. Ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok támogatása: az önálló élethez szükséges kompetenciáik fejlesztése, a kulturális fogyasztás színvonalának emelése, ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése,társadalmi és egyéni felelősségének,tudatosságának fejlesztése.

9 Vércse események  Keretösszeg: 9 250 000 Ft  Minimum: 30 000 Ft  Maximum: 250 000 Ft  Ügyfelek: non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó, magánszemély, mikro-kis –és középvállalkozás  Intenzitás: 60%, 80% és 100%  Kis értékű fejlesztés: előzetes bírálat alapján dől el, valamint az érkezési sorrend függvényében, hogy nyert a pályázat vagy sem  Támogatás vehető igénybe: Térségi összefogásban megvalósuló, a hagyományos értékeket előtérbe helyező kulturális, hagyományőrző, lovas, íjász, sportlövész, horgász, hobbi állat programok támogatása. A rendezvények megszervezése és lebonyolítása, infrastruktúra kialakítása. Rendezvényhez szükséges marketing tevékenység lebonyolítása. A közösségi élmény és összetartozás erősítése, a település megtartóerejének növelése.

10 Vércse - humán erőforrás és kapacitásfejlesztés  Keretösszeg: 10 750 000 Ft  Minimum: 50 000 Ft  Maximum: 500 000 Ft  Ügyfelek: egyéni vállalkozó, magánszemély, mikro-kis- és középvállalkozás, őstermelő, non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 60% és 100%  Támogatás vehető igénybe: A lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások igényeihez igazodó képzések, továbbképzések, tréningek és tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának támogatása. Kapacitás fejlesztő - szakmai fejlődést segítő képzések támogatása. A pályázat célja a szervezetek kapacitás fejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezeti fejlődését segíti. Vállalkozóknak, civil szervezetek tagjainak, a lakosságnak és a helyi önkormányzatok alkalmazottainak képzése az alábbi témákban: idegen nyelv oktatás, jog, informatika, adózás, számvitel, marketing, vállalatirányítás, ügyfélkapu, EBEV használata, lovas oktatás, turizmus, egészségmegőrzés, szenvedélybetegségek rehabilitációja, életmód fejlesztő képzések, önkéntesség, helyi értékeink megismerése, környezettudatos életmód, energia-megtakarítási tanácsadás, helyes környezet-és természetvédelmi magatartás. A képzés célja az alkalmazottak már meglévő ismereteinek a továbbfejlesztése, a "tudásmenedzsment" elősegítése, támogatása.

11 Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek kialakítása, fejlesztése  Keretösszeg: 65 000 000 Ft  Minimum: 300 000 Ft  Maximum: 5 000 000 Ft  Ügyfelek: non-profit szervezet, önkormányzat, egyházi jogi személy  Intenzitás: 100%  Támogatás vehető igénybe: Közösségi célú szabadidős- és/vagy sportlétesítmények, erdei tornapályák kialakítása, fejlesztése, hogy alkalmassá váljanak szervezett események lebonyolítására, a Vértes-Gerecse Közösség rendezvényeinek befogadására is.


Letölteni ppt "1. HELYI TERMELŐK, KÉZMŰVESEK TÁMOGATÁSA 2. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 3. VERSENYKÉPESSÉG FEJLESZTÉS, TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések