Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet"— Előadás másolata:

1 dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet
dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet?”-Gyorstalpaló StartUpereknek

2 Iparjogvédelem egyes eszközei
Szabadalom Formatervezési minta Védjegy Szolgálati, alkalmazotti találmány Hasznosítási szerződés Hasznosítási szerződés fogalma Hasznosítási engedély terjedelme Szellemi alkotás apportálása Apport tárgya Apport értékének meghatározása Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség

3 Szabadalom Szabadalmaztatható a találmány, ha:
új, abszolút újdonság adatbázisok elérhetőek: feltalálói tevékenységen alapul iparilag alkalmazható a technika bármely területén

4 Mi az ami NEM szabadalmaztatható?
felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer; esztétikai alkotás; szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program (kivéve hardware-rel együtt); információk megjelenítése

5 Szabadalom tartama kizárólagos hasznosítás és rendelkezés
belső elsőbbség uniós elsőbbség (Párizsi Uniós Egyezmény) ideiglenes-végleges oltalom oltalom időtartama 20 év (kiegészítő oltalom esetén +5 év a gyógyszereknél)

6 Formatervezési mintaoltalom
termék egészének vagy részének új és egyéni megjelenése, amit a külső jellegzetességei eredményeznek alkotás termék külső kialakításában testesül meg új-abszolút újdonság egyéni-tájékozott használó eltérő összbenyomás

7 Formatervezési mintaoltalom tartama
kizárólagos hasznosítás és engedélyezés 5 év és négyszer hosszabbítható

8 Védjegy áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló jelzés
grafikailag ábrázolható megjelölés

9 Védjegy Jogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára
felléphet azzal szemben, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ: a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

10 Védjegy 10 év,  meghosszabbítható

11 Újdonságkutatás Ft adatbázisok elérhetőek:

12 Szolgálati találmány feltaláló munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki

13 Szolgálati találmány szabadalom a munkáltatót illeti meg
találmányi díjra jogosult a munkavállaló: licenciaanalógia vs. kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés

14 Alkalmazotti találmány
aki olyan találmányt dolgoz ki anélkül hogy munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, amelynek hasznosítása munkáltató tevékenységi körébe tartozik

15 Alkalmazotti találmány
szabadalom a munkavállalót illeti meg ”csak” nem kizárólagos hasznosítási jog illeti meg a munkáltatót

16 Hasznosítási szerződés fogalma
A szabadalmi törvény alapján hasznosítási szerződés alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító köteles ennek fejében díjat fizetni.

17 Hasznosítási szerződés fogalma
A licenciaszerződés célja a kérdéses információ átadás, illetőleg annak a licencia vevő tevékenységi körében - rendszerint a licencia adó által elért eredményeknek megfelelő, de mindenképpen a licencia vevő korábbi eredményeit meghaladó szinten - történő tényleges hasznosítása, felhasználása.

18 Hasznosítási szerződés fogalma
A licenciaszerződés alapján a licencia adó köteles a licencia vevőt olyan - tényleges és jogi - helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást, meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson és felhasználhasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, köteles továbbá ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni, a licencia vevő pedig - rendszerint - köteles meghatározott ellenértéket fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni.

19 - kizárólagos licencia - egyszerű licencia - allicencia
Hasznosítási engedély terjedelme - kizárólagos licencia - egyszerű licencia - allicencia

20 Jogszavatosság harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy korlátozza a találmány műszakilag megvalósíthatóságért

21 Találmányi díj egy összegű royalty kettő együtt

22 Szellemi alkotás apportálása
A nem pénzbeli hozzájárulás, vagy más néven apport lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is.   Végrehajthatóság – forgalomképesség - átruházhatóság

23 Apport tárgya Az apportálható szellemi termékek közé sorolandók például: - szabadalom, - formatervezési minta, - védjegy, -a szerzői művek, - know-how - hasznosítási jogok

24 Apport értékének megállapítása
korlátolt felelősságű társaság esetén főszabályként az apportot szolgáltató tag részvénytársaság esetén könyvvizsgáló, egyéb szakérő igénybevétele kötelező

25 Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség
Apportáló tag helytállási kötelezettsége és kártérítési felelőssége Az apportot elfogadó tag kártérítési felelőssége

26 Köszönöm a figyelmet!

27 dr. LUKÁCS MANUÉLA jogász, feltaláló. Honlap: http://lukacsmanuela
dr. LUKÁCS MANUÉLA jogász, feltaláló Honlap: Telefon:


Letölteni ppt "dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések