Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr.Daszkalovics Katalin

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr.Daszkalovics Katalin"— Előadás másolata:

1 dr.Daszkalovics Katalin
designjog dr.Daszkalovics Katalin ügyvéd 1054 Budapest, Szemere u. 21.

2 A szellemi tulajdon jogvédelme
Szellemi alkotás, mint tulajdon? Tulajdon, mint legteljesebb jog WIPO: World Intellectual Property Organization (ENSZ) Intellectual Property-fogalom a WIPO oldalán: „A szellemi tulajdon az ész szüleményeit foglalja magában, ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások, a kereskedelemben alkalmazott szimbólumok, nevek, képek, formák.” Két érdek ütközik össze: Ha tulajdon, akkor védeni kell/Ha túlságosan védjük, akkor korlátozzuk hasznosulását.

3 Jogvédelem szükségessége
A jól védett és használt szellemi alkotás versenyképességi tényező Az alkotót erkölcsi és anyagi elismerés illeti. De ha nem gondoskodik alkotása védelméről erkölcsi és anyagi veszteség éri. Hasznosítani is csak jogvédett, stabil oltalmi helyzetű alkotást tud. Ha nincs oltalom, legalább legyen titkos…

4 Szellemi tulajdonvédelem két területe
Szerzői jogvédelem: az irodalmi, művészeti és tudományos alkotásokat védi – ipso iure, vagyis alaki bejelentés nélkül, automatikusan. Iparjogvédelem: a műszaki-gazdasági természetű szellem alkotásokat védi- hatósági segítséggel, szigorú alaki bejelentési feltétel!

5 Oltalmi formák 1. Általában: a Ptk. véd minden szellemi alkotást: 86. § (1): A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll. Szerzői jogterület: automatikus Konkrétan: oltalmi forma alatt kizárólag a bejelentésen, regisztráción alapuló oltalmi formákat értjük: szabadalom, védjegy, minta) Speciális (többlet)védelem: versenyjog: jellegbitorlás (szolgai utánzás)

6 Oltalmi formák kategóriái
Szellemi tulajdon Oltalom Oltalmi idő szerzői alkotások automatikus, a mű fizikai létrejöttével 70 év (irodalmi, művészeti, tudományos) tehát nincs formai oltalom, de lehetséges önkéntes műnyilvántartás a SZTNH-nál. A Berni Uniós Egyezményben megállapított oltalmi idő lejártával az alkotások közkinccsé válnak. A személyhez fűződő jogok nem szűnnek meg, de az alkotások felhasználása ingyenes lesz és fejleszthető, alakítható. találmány szabadalom 20 év áru, szolgáltatás neve, árujelző védjegy év (megújítható) termék külső megjelenése formatervezési mintaoltalom év (4X) ötlet nem védhető know-how gyenge jogi védelem,inkább bírói gyakorlat, üzleti titokként (ha nem nyert egyéb jogvédelmet, akár mert nem volt arra alkalmas, akár mert a jogosult elmulasztotta, vagy elfelejtette megkérni…)

7 3 oltalmi forma alaposabb megvizsgálása
1. A szerzőt a jó felhasználási szerződések védik! De a bizonyíthatóságra van több megoldás is, pl. önkéntes műnyilvántartás, letétbe vétel, tértivevényes levél…, feltöltés 2. védjegyoltalom 3. formatervezés mintaoltalom

8 Felhasználási szerződés
1999. évi LXXVI. Tv. A szerzői jogról:42. § (1) Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. Legfontosabb kérdések: Kizárólagosság? Hatály? (területi, időbeli, felhasználási mód) Átruházhatja? Átdolgozhatja? Főszabály: csak írásban Ellenérték – a felhasználással arányos mértékben Szoftver, reklámmunka esetében: átruházás. (esetleges forráskód-átadás, vagy letétbe helyezés)

9 Önkéntes műnyilvántartás
SZTNH-nál, díjfizetés ellenében (5000 Ft) Szerző nyilatkozik, hogy a mű a sajátja Hivatal igazolja, hogy nyilvántartásba vette Közokirat, ami jogvitában perdöntő bizonyíték Tervezőknek is javasolt, főleg ha alkotásukra nem szereznek oltalmat (a 3 éves közösségi UCD-védelem mellé)

10 Védjegyoltalom A védjegy a márkanév legfontosabb védelmi eszköze
Fogalom: Minden olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól. Hogyan szerezhető meg a védjegyoltalom? A bejelentést követő lajstromozással. (Lajstromozás lépésről lépésre : a következő előadás témája) Oltalmi idő: 10 év, ami további évre – díjfizetés ellenében – korlátlanul hosszabbítható.

11 Formatervezési mintaoltalom
Az alkotás külső jellegzetességeit védi Csak az a minta védhető, ami: új és egyéni jellegű Új: ha még nem hozták nyilvánosságra Egyéni jellegű: ha a bejelentett elsőbbségi időpontja előtt már nyilvánosságra jutott bármely más mintához képest a tájékozott használóra eltérő benyomást tesz. Hogyan szerezhető meg a formatervezési mintaoltalom? A bejelentést követő lajstromozással. Lajstromozás lépésről lépésre (a következő előadás témája) Oltalmi idő: 5 év, ami további 5-5 évre – díjfizetés ellenében – max. 4x hosszabbítható.


Letölteni ppt "dr.Daszkalovics Katalin"

Hasonló előadás


Google Hirdetések