Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója"— Előadás másolata:

1 A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója
a Takarékszövetkezet évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a saját tevékenységéről a május 16-i közgyűlésre Készítette: Takács László Debrecen, április 25.

2 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról A Takarékszövetkezet Igazgatósága a Munkaterve, a Közgyűlés határozatai és iránymutatásai szerint végezte munkáját ben. A Takarékszövetkezet Igazgatósága az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosította a folyamatos működést, a Takarékszövetkezet jövedelmező gazdálkodását., Az ülések rendszeres napirendi pontjai: évente: kirendeltségek beszámolói, belső ellenőrzés, bankbiztonság, informatika, tisztségviselők alkalmasságának felülvizsgálata, beszámoló a HAJDÚ RENT tevékenységéről negyedévente: gazdálkodás értékelése, kockázati jelentés ülésenként: beszámolás két ülés közötti tevékenységről

3 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról Az Igazgatóság munkája számokban Ülések száma: 7, ebből 1 rendkívüli ülés Hozott határozatok száma: 194 Közgyűlés és más testületi szervek működésével kapcsolatos feladatai Közgyűlés: 2 alkalommal került sorra (04.18., ) - Évi rendes közgyűlés és végleges vagyonmérleget elfogadó közgyűlés, - Részjegytőke és Alapszabály módosítása Az Igazgatóság a napirendekhez tartozó előterjesztéseket megismerte és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

4 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról A közgyűlés ideje: 2012. április 18. (szerda) óra A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Napirend: Döntés az Igazgatóság beszámolójának elfogadásáról a takarékszövetkezet évi tevékenységére vonatkozóan. 2. Napirend: Döntés a Felügyelő Bizottság beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság évi munkájára vonatkozóan.  3. Napirend: A Könyvvizsgálói jelentés elfogadása a gazdasági évről.  4. Napirend: A takarékszövetkezet évi mérlegének megállapítása, az eredmény felosztása, tisztségviselők díjazása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, a 2012 évi üzleti terv elfogadása, a stratégiai terv pontosítása.

5 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról 5. Napirend: Döntés a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet évi eredménye felosztásáról 6. Napirend: Döntés a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet évi üzleti terve elfogadásáról 7. Napirend: A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 3 éves évekre vonatkozó üzleti és kockázati stratégiai tervének elfogadása 8. Napirend: A HAJDÚ RENT Kft évi mérlege megállapítása és elfogadása, valamint döntés a HAJDÚ RENT Kft évi eredménye felosztásáról

6 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról A közgyűlés ideje: 2012. július 09. (hétfő) óra A közös közgyűlés napirendi pontjai: 1. Napirend: A részjegytőke összegének módosítására javaslat. 2. Napirend: A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet alapszabályának módosítása a takarékszövetkezet telephelyeit és fióktelepeit illetően 3. Napirend: A Takarékszövetkezet Alapszabályának módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének az elfogadása

7 A szövetkezet tagjaival kapcsolatos feladatai
2012-ben tagfelvételekről és tagsági viszony megszűnésről volt döntés, tagot ki nem zárt az Igazgatóság A közgyűlés által jóváhagyott osztalék kifizetése a tagok részére megtörtént A közgyűléseken részt nem vett tagokat írásban értesítettük a közgyűlési határozatokról A taglétszám alakulása 2012-ben: Taglétszám fő Belépők 5 fő Kilépők fő Taglétszám fő

8 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról A szövetkezet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselőkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok: Szervezet változása: Az egyesülés utáni első teljes évben nem volt jelentős változás. A munkaszervezet kialakítása és a szervezeti felállás a korábbi évben megtörtént, a testületek összetétele csak a választások miatt változott Testületek létszáma 2012: Választás előtt Választás után Igazgatóság: 12 7 Felügyelő Bizottság: 9 5

9 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról A szövetkezet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselőkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok: Átlagos dolgozói létszám 2012: 130 fő (éves korrigált) Ebből: Teljes munkaidős szellemi 101 fő Részmunkaidős szellemi foglalkozású 17 fő Részmunkaidős fizikai 12 fő Oktatások: 2012-ben a dolgozók termék oktatásokon, valamint értékesítési tréningeken vettek részt.

10 2012. évi Igazgatósági jelentés
az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról Belső szabályzatok elkészítésével kapcsolatos feladatok: Alapszabály módosítást jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztette mindkét közgyűlésen Saját hatáskörben jóváhagyott 24 db szabályzat módosítást és elfogadott 14 db egységes szerkezetű szabályzatot A szövetkezet működésével, gazdálkodásával és kockázatvállalásával kapcsolatos Alapszabályi feladatoknak eleget tett. Külső ellenőrzések: MFB és MTB megbízásából végzett tevékenység ellenőrzése

11 Eszközök 2011. évi 2012. évi Változás Pénzeszközök 954.197 1 377 698
2011. évi 2012. évi Változás Pénzeszközök 144,38% Állampapírok 125,42% Hitelintézetekkel szembeni köv. 108,09% Ügyfelekkel szembeni követelések 13  99,43% Egyéb értékpapírok 175,08% Vagyoni érdekeltségek 120,26% Immateriális javak 7.172 13 472 187,84% Tárgyi eszközök 102,46% Egyéb eszközök 155,28% Aktív időbeli elhatárolások 101,45% Eszközök összesen 27  108,30%

12 Források 2011. évi 2012. évi Változás
2011. évi 2012. évi Változás Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 55,51% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 23  111,56% Kibocsátott értékpapírok 31,87% Egyéb kötelezettségek 142,82% Passzív időbeli elhatárolások 89,69% Céltartalékok 93,91% Hátrasorolt kötelezettségek 22.150 100,00% Saját tőke 116,92% Ebből jegyzett tőke 22,57% Források összesen 27  108,30%

13 Eredmény kimutatás adatok I.
2011. évi Összevont 2012. évi Változás Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 112,99% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 115,76% Kamatkülönbözet 111,62% Bevételek értékpapírokból 4.252 3 609 84,88 % Jutalék és díjeredmény 106,09% Pénzügyi műv. nettó eredménye 925 45 518 4920,86% Egyéb üzleti tev. eredménye 30,82% Általános igazgatási költségek 107,79% Értékcsökkenés 76.736 72 653 94,68%

14 Eredmény kimutatás adatok II.
2011. évi Összevont 2012. évi Változás Értékvesztés és céltartalék változása 150,58% Általános kockázati céltartalék változása 55.000 -6 000 Rendkívüli eredmény 255,21% Adózás előtti eredmény 136,58% Adófizetési kötelezettség 36.224 41 609 114,87% Adózott eredmény 139,43% Általános tartalék képzés 27.565 38 433 Osztalék fizetésre 2.641 36 974 1400,00% Mérleg szerinti eredmény 125,86%

15 Működési költségek költség nemenkénti részletezése
2011. évi Összevont 2012. évi Változás Anyagköltség 47.422 40 624 85,66% Igénybevett szolgáltatások értéke 100,20% Egyéb szolgáltatások értéke 86.74% Anyagjellegű ráfordítások összesen 95.10% Bérköltség 118,25% Személyi jellegű egyéb kifizetések 89 100 88,62% Bérjárulékok 120,46% Személyi jellegű ráfordítások összesen 115,05% Értékcsökkenési leírás 76.736 72 653 94,68% Összesen 107,05%

16 Forrásgyűjtési tevékenység
Betéttípus 2011.évi állomány 2012. évi állomány 2012. évi Megoszlás % Változás % 2012/2011 Lakossági látra szóló 7,63 114,85 Vállalkozói és egyéb látra szóló 18,10 133,01 Látra szóló Takarékbetét 64.965 68.445 0,29 105,36 Látra szóló összesen 26,03 126,76 Lakossági lekötött betétek 68,68 102,06 Vállalkozói lekötött betétek 5,29 141,04 Lekötött betétek összesen 73,97 104,12 Mindösszesen 100,00 109,20 Ebből Számlán 93,73 114,18 Ebből Okiratos és könyves 6,27 66,10

17 Hitelezési tevékenység
Hiteltípus 2011. évi Összevont 2012. évi HAJDÚ Változás % 2012/2011 Lakossági bankszámla hitel, hitelkártya, overdraft hitel 79,91 Vállalkozói folyószla hitel, overdraft hitel 115,15 Széchenyi kártya hitel 113,91 Fogyasztási és jelz. hitel 126,79 Lakáscélú piaci kamatozású, dolgozói, kieg. kamattám. 91,35 Mezőgazdasági támogat. hit. 40.023 18 884 47,18 Vállalkozói egyéb hitelek 89,67 Vállalkozói lakáscélú hitelek 106,06 Összesen: 99,81 Záloghitel (kézi) és egyéb 98,57 Mindösszesen: 99,78

18 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység
2011. December 31. Megnevezés HAJDÚ 2012 Lakossági számla (db) Vállalkozói és egyéb számla (db) Bankkártyák száma (db) Internetbankkal elérhető számlák száma (db) Fizetési számlákon lebonyolított forgalom (M Ft)

19 Önkormányzati számlavezetés
2011. évi Korrigált 2012. évi HAJDÚ Változás % 2012/2011 Számlavezetett önkormányzatok 19 100,00 Önkormányzati hitelállomány 93,33 Önkormányzati betétállomány 409,34 Helyi szervezetek támogatása 15 205 31 149 204,86

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések