Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vineland szociális érettségi skála

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vineland szociális érettségi skála"— Előadás másolata:

1 A Vineland szociális érettségi skála

2 Tartalom Vineland szociális érettségi skála megalkotása
A felvétel módszere Vizsgált területek Kiértékelés Profilelemzés Esetbemutatás

3 1935. Edgar Doll és Goddard, Vineland Training School
A skála megalkotása 1935. Edgar Doll és Goddard, Vineland Training School Szociális érettséget kutató laboratórium, értelmi fogyatékosok szociális adaptációjának vizsgálata

4 Mi a Vineland szociális érettségi skála?
Standardizált fejlődési skála A teljes szociális függőségből a független viselkedés kibontakozásának folyamatát vizsgálja a különböző életkori szinteken. Az IQ-hoz hasonlóan a szociális érettségi szint számszerű mérése: szociális quotiens (SZQ)

5 A felvétel módszere Kikérdezés lehetőleg a gyermeket jól ismerő szülőtől vagy hozzátartozótól.

6 A vizsgált területek: 1. SHG (self help general) = általános önkiszolgálás Önálló mozgás, wc használat, veszély elkerülése, óra leolvasása

7 2. SHE (self help eating) = étkezéses önkiszolgálás
Ivás, evés kanállal, villával, késsel, rágás, nyál visszatartása, ehető anyagok megkülönböztetése

8 3. SHD (self help dressing) = öltözködéses önkiszolgálás
ruhadarabok levétele, öltözködés, gombolás, mosakodás, törülközés, önálló lefekvés, fésülködés, ruházatra vigyázás

9 4. SD (self direction) = önirányítás
(5,8 évtől ) pénz rábízható, bevásárlás, másokra és magára vigyázás, eltávozás ellenőrzés nélkül , pénz kezelése, beosztása, törődik egészségével, személyes felelősségérzet, gondoskodás a jövőről, másokról

10 5. O (occupation) = elfoglaltság
rajzolás, pakolás, saját játék, ollóval vágás, élmény mesélése, házimunka, sportolás, szerszámok használata, alkotó munka, felelősséggel járó munka, állás, tanulmányok, képesített munka, hasznos pihenés, ellenőrző funkció, mások ügyeinek intézése, irányítás, szakértői munka, hivatás

11 6. C (Communication) = kommunikáció.
Hangutánzás, beszéd, utasítás követése, szavak, mondatok használata, írás, nyomtatás, önálló olvasás, levélírás, telefonálás, hirdetésre válaszolás, postán vásárlás, könyv, újság olvasása, levelezés, napi események követése

12 7 .L (locomotion) = helyváltoztató mozgás
haladás a padlón, szobában, udvaron, házban egyedül közlekedés, lépcsőn fel-lejárás, szomszédba átjárás, önálló iskolába járás, városba, más helyiségekbe utazás

13 8. S(socialisation) = szocializáció
ismerős személyekkel kapcsolat, játék a többi gyerekkel, versengő, gyakorló, egyszerű asztali játékok, nem hisz a Mikulásban, preadoleszcens játékok, nehéz játékok, felelősség másokért, hozzájárulás a szociális jóléthez, társadalmi felelősség, lehetőségek teremtése magának

14 A skála kiértékelése Teszttételenként pontozunk:
+ = meglévő önállóan végzett tevékenységek ± = kialakulóban lévő képesség. 2± = 1 egész +NO = gátló tényező esetén, ha úgy véljük, képes lenne rá +F = gátló tényező esetén, de ennek megszűntével biztosan tudja

15 A gyermek életkorát tizedestörtté átszámítjuk
Az SZQ kiszámítása: A gyermek életkorát tizedestörtté átszámítjuk Az alappontszám a folyamatos pluszpontok összege. Ehhez adjuk a többi járulékos plusz pontokat. Ezek összege az összpontszám. Az összpontszámhoz tartozó szociális kort kikeressük a táblázatból A gyermek szociális korát elosztjuk életkorával, majd megszorozzuk 100-zal A gyermek életkorát tizedestörtté átszámítjuk: pl. 12;6 év=12,5 év Az alappontszám a folyamatos pluszpontok összege.Ehhez a további életkorokban szórtan előforduló járulékos pontokat hozzáadjuk. Ezekből tevődik össze az összpontszám. Az összpontszámhoz tartozó szociális kort kikeressük a táblázatból (2. sz. melléklet). Ez tehát a vizsgált személy szociális kora.(29 pont=1, 71 év (SZK) (Ezeket az értékeket Doll ún. interpolálással számolta ki: Az összpontszám korcsoportját megelőző korcsoport felső korértékéhez hozzáadta az összpontszámhoz tartozó korérték-különbözetet tizedestörtben hónapokban kifejezve) A gyermek szociális korát elosztjuk életkorával, majd megszorozzuk 100-zal: SZK/ÉK=SZQ 1,71:12,5=0, 13X100=13 SZQ=13 5. Profilelemzés Az egyes funkciós területeken megállapítjuk a fejlettségi szintet, kiemeljük a gátló tényezőket, rámutatunk a fejlesztendő készségekre.Összevetjük az IQ és az SZQ értékét, melynek nagymérvű eltérése hasznos információkkal szolgálhat. Profilelemzést végzünk

16 Profilelemzés Egyes területek fejlődésének felső határai: SHG:7,28 év: óra leolvasása SHD:12,38 év: ruhájára vigyáz SHE:9,03 év: önálló evés L:18,05 év: messze utazik O:25 évtől: szakértői, hivatásszerű munka C:15,35 év: követi a napi eseményeket SD:25 évtől: másoknak is vásárol S:25 évtől: általános jólétet elősegíti

17 Ép felnőtt

18 ÉK= 12,5 év, SZQ= 100, IQ=100

19 ÉK=12,5 év, SZQ= 54; IQ=48-integráltan tanul

20 Összehasonlítás

21

22 Esetbemutatás

23 ÉK=12,5 év, SZQ= 54; IQ=48-integráltan tanul
Tevékenység évtől évig Ált. Önk. (SHG) 0,25 3,83 Étkezéses önk (SHE) 0,55 2,43 Öltözködés (SHD) 1,13 8,85 Helyváltoztatás (L) 4,7 Elfoglaltság (O) 0,43 8,5 Kommunikáció (C) 6,15 Önirányítás (SD) Szocializáció (S) 0,3 5,13

24 Berci középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló. 1
Berci középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló. 1. osztályos kora óta integrált formában tanul az enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolájában középsúlyos tanulók tananyaga szerint. Jelenleg 5. osztályos. Iskolájában mind tanulmányi, mind szociális szempontból jól illeszkedett be. Családja szeretetteljes háttért biztosít számára. Szociális érettségi szintjére jellemző, hogy az önirányítás (SD) területén nem értékelhető teljesítménye: önálló pénzkezelésre, bevásárlásra, mások felügyeletére még nem képes. Életkora átlagától ebben marad el leginkább. Helyváltoztató mozgása (L) 4,7éves szinten van, vagyis lakása közvetlen környezetén kívül nem közlekedik kíséret nélkül. Étkezésében (SHE) csak részlegesen önálló, mivel a kést nem használja (túl óvó környezet ?), így itt 2, 43 éves gyermek szintjén teljesített. Az általános önkiszolgálási szintje (SHG) 3,8 éves gyermek szintjén mozog: állapotában nagy jelentőségű az önálló WC használat. Az óra ismerete, pontos leolvasása még nem megy neki Elfoglaltság terén (O) 8,5 éves gyermeknek megfelelő a teljesítménye, amely az adekvát eszközhasználatot és a házimunkákban való részvételt is magában foglalja.. A hasznos, a rutinszerű és alkotómunka terén fejlesztésre szorul. Szocializációja (S) 5, 1 éves gyermek szintjét éri el. Egyszerű asztali játékokat tud játszani társaival Kommunikációja (C) 6,1 éves gyermek szintjének megfelelő. Beszélgetésre, egyszerű szavak leírására képes. Öltözködéses önkiszolgálásban (SHD) közelíti meg leginkább életkori átlagát: önállóan fürdeni is tud, viszont ruhájára még nem tud mindig vigyázni.

25 Köszönöm a figyelmet! Makk Andrásné Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
2. sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye


Letölteni ppt "A Vineland szociális érettségi skála"

Hasonló előadás


Google Hirdetések