Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei"— Előadás másolata:

1 7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei
Bevezetés 2. Felnőttképzési lexikon (tanszék)

2 Résztvevő-központú módszerek
A 2009-es és 2010-es feldolgozás részleteivel

3

4 A téma feldolgozása interaktív módszerekkel
Kérdezz – felelek kártya készítése Döntés: Ki melyiket választja? Legyen benne: - Mi a neve? - Mire jó? (Lényege, specifikumai) - Milyen előfeltételei vannak? (Fizikai, szellemi) - Milyen buktatói vannak? (nehézségek) Felépítése feleljen meg a Kérdezz-felek játék logikájának

5 Otthon készült Hallgatói kártyák 2010

6 Tyukász Péter 2010 Csoportmunka Értekezlet
együttműködve oldják meg a feladatot a feladatot önmaguk, a résztvevők irányítják célja ötletek kialakítása és konkretizálása a résztvevőknek adott idő alatt és adott helyen kell dolgozniuk a tagok között nincsen hierarchia, mindenki szabadon szólhat Értekezlet tervszerűség és hatékonyság jellemzi 3 fő típusa van: tájékoztató, problémamegoldó és döntéshozói 2 fontos szereplője van: az elnök és a résztvevő résztvevőközpontú felnőttképzési módszer van pl. ilyen szakmai-, munka-, és szülői is

7 Tyukász Péter 2010 Prezentáció Szerepjáték
sok időt vesz igénybe, kevés szemléltetés eszköze: tábla, kréta, írásvetítő egy moderátor vezeti 3 típusa van a résztvevő tagok előre fogalmaznak meg kérdéseket Szerepjáték a szituációs módszercsoport népszerű formája a résztvevők önként vállalt szerepüket eljátsszák növeli az empátiás készségünket, a másokra való odafigyelést fokozza a csoportkohéziót időtartama lehet akár 30 perc is

8 Bojcsuk Henriett 2010 Csoportmunka
A módszer fő sajátossága, hogy a résztvevők irányítják. Módszere egyfajta keretrendszer, amelynek a paramétereit szabadon lehet megválasztani és változtatni. Célja valaminek a megértése, az alkalmazás gyakorlása Az eredmény bemutatása: kiselőadás, fólia, plakát, videofilm, drámajáték Lényege, hogy egy adott foglalkozás résztvevői a program ideje alatt tervezett módon, egy előre meghatározott feladatot 3-6 fős kiscsoportra bontva, a foglalkozásvezető részvétele nélkül, együttműködve oldanak meg. Prezentáció Rövid idő áll rendelkezésre: perc. Figyelembe kell venni a hallgatóság reakcióit. Két fajtája a hagyományos és a high tech. Legfőbb célja, hogy valaki bemutassa a mondandóját és meggyőzze a hallgatóságot az igazáról. A csoportmunkák fontos eleme.

9 Kiscsoportos vitatechnikák
Bojcsuk Henriett 2010 Értekezlet Három típusa van: tájékoztató, problémamegoldó, döntéshozó. Tájékoztató célja a tényleges információcsere. Problémamegoldó célja egy komplex problémának az ismeretek és a tapasztalatok kölcsönös megosztásán és megvitatásán alapuló kollektív megoldás. Döntéshozó célja eljutni a közös, konszenzuson alapuló döntéshozatalig. Az értelmiségi és szellemi foglalkozások egyik leggyakoribb munkaformája. Kiscsoportos vitatechnikák 6-8 főnyi, egymást ismerő személyekből álló csoport esetén szokták alkalmazni. Rendszerint egy konkrét probléma megoldását célozza. Előnye, hogy minden résztvevőt bevon a munkába, hátránya, hogy viszonylag kevés új érv jut a felszínre. A kis létszámú csoportban könnyen kialakul az együttműködés. A módszer alkalmazásának a feltétele, hogy a résztvevők azonos szinten álljanak a tájékozottság és képzettség, ill. a vita- és kommunikációs képesség terén, és kellően felkészültek legyenek a munkára.

10 Tóth Kitti 2010 Hol lett közkedvelt, mondhatni divatos munkaforma ma már egyfajta módszereleme a tréning, projektmunka, szerepjáték… stb? (felnőttképzés) Minek a mozaikszava a 3 db L? Minek a lényege, hogy a résztvevő csoportmunkában tevékenykedve, lehetőleg a valósághoz hasonlatos körülmények között sajátítsák el a tananyagot. (tréning) Minek a tárolására szolgál az alumíniumból készült bőrönd? (moderációs készlet) Melyik az a csoportforma ahol a teljes csoport együttlétének helyszíne, ahol a csoporttagok megtalálják pozíciójukat, megtapasztalják a csoportmunkában nélkülözhetetlen kompetenciákat, érzékelik mekkora a feléjük áradó bizalom? (plénum) Hogy hívják azt, amikor a tagok különböző problémákat szimulálnak, és egyfajta megoldásra jutnak? (szerepjáték) Mi az, ami fejleszti az értelmi erőt és a versengés miatt egyfajta érzelmekkel telített dialógus alakul ki, mely fokozza a téma iránti érdeklődést? (vita) Milyen módszernél van jelen 3-5 egyen ragú szakértő, akik rendszerint megvilágítják a kérdést/kérdéseket? ( kerekasztal - vitaforma ) Mi az a forma melyben a személyek elhatárolják magukat a külvilágtól és kialakítanak egy „mi tudat”, a közösséghez tartozás érzését? (csoport) Mi kezdődik a probléma bemutatásával? (tréner prezentációja)

11 Dóri & Gabi 2010 Szerepjáték Csoportmunka
Számos felnőttoktatási módszer eleme. A foglalkozás résztvevői elosztva végzik az előre meghatározott feladatot a foglalkozás vezetője nélkül. Célja valaminek a megértése, önálló feldolgozása. Fő sajátossága, hogy a résztvevők saját maguk állítanak fel szabályokat, normákat. Általában e munka közben vázlatot / plakátot készítenek, és kiválasztanak egy személyt, aki később prezentálja a lapra leírtakat. Ezzel a tevékenységgel minden résztvevő aktívan részt tud venni a tanulási folyamatban. E játékot a foglalkozás vezető szóbeli vagy írásbeli helyzetismertetés után a résztvevők önként vállalt szerepek megalkotásával és eljátszásával szimulálják a problémát és egyfajta megoldásra jutnak. Ebben a szituációs játékformában csak olyan helyzet jó, amelyben egymással szemben álló, ütköző nézetek találhatók. A szerepet nem vállalók feladata ebben a szituációs játékfajtában hallgatóságként figyelik az eseményeket. Gyakori, hogy a résztvevők cseréjével a szituációt megismétlik. E szituációs játéknak két fajtája lehetséges az előzetes, ahol „minta” játékokat játszanak el a résztvevők és utólagos, ahol már átélt szociális szituációkat elevenítenek fel. Ehhez a szituáció fajtához, szakképzett és gyakorlott vezetőre van szükség. Szerepjáték Csoportmunka

12 Dóri & Gabi 2010 Tréning Megoldás: Tréning
E módszer jellemzője, hogy a résztvevőknek kevés idő alatt új munkamódszereket, gondolkodási és viselkedés-formákat kell elsajátítani. Lényege, hogy e tevékenységet nem elméletben és hagyományos úton sajátítják el, hanem csoportmunkában. Alapelve, hogy a észtvevőknek saját maguknak kell megtanulniuk, a gyors probléma megoldást, ismeretelsajátítást, együtt működést. Itt legtöbbször probléma megoldási gyakorlatokat végeznek a résztvevők, amit maguk dolgoznak ki és oldanak meg több nézőpont figyelembe vételével. Hagyományos frontális típusú oktatási munkaformákkal szemben e módszer cselekvés orientált jellegű. A módszer vizuális megjelenítésű, fontos a moderációs eszközök alkalmazása. (kártya, kitűző, tábla, stb.) E módszer csoportdinamikai hatásokra és irányított tapasztalati tanulásra, saját élményre építő módszer, amelyet leggyakrabban személyiségfejlesztési céllal a szociális és interperszonális készségek fejlesztése, vagy elvárt viselkedési formák, elsajátítása céljából szerveznek. Tréning

13 Dóri & Gabi 2010 Szituációs játék Esetjáték
E szituációs játék viszonylag egyszerűbb, könnyebben elkészíthető. A valóság egyetlen konfliktusát kell írásban vagy technikai eszközzel bemutatni. Ebben a játékban a résztvevők csoportmunkában kialakítják saját megoldási javaslatukat, és ezután röviden ismertetik és indokolják azokat. Aktivizáló módszer egyike. A résztvevők szóbeli, írásos vagy video anyag alapján képzeletbeli helyzetbe kerülnek. Ezen módszerekben a feladatot a résztvevőknek, az életből való tapasztalat alapján, vagy tanultak alapján a szerepek tanulmányozása és eljátszása révén kell megoldaniuk. Szituációs játék Esetjáték

14 Órai interaktív munka eredményei 2009

15 Csoportmunka kártya/1 2009 (Cserna Erika, Szilágyi Szilvia, Varsányi Viktória, Nagy Edit)
Innovatív eljárás, egyelőre szokatlan, új munkaforma. Erőfeszítést, sok előkészítést igényel. Költséges. 3-6 fő alkotja, és nem jellemzi a hierarchia. Eredménye és hatékonysága bizonytalan. Jól felkészült vezetőket igényel. Saját szabályok jellemzik. E munkaforma egyik jellemző kritériuma a „ mi tudat „ kifejeződése. Aktivitás, közös cél, demokratikus együttműködés jellemzi.

16 Csoportmunka kártya/2 2009 (Cserna Erika, Szilágyi Szilvia, Varsányi Viktória, Nagy Edit)
7. Ebben a munkaformában a vezetőnek több ideje marad a résztvevők megfigyelésére. A vezető motivál, ösztönöz, ellenőriz, elindítja a folyamatot. Író, olvasó, prezentáló feladatkörök vannak benne. A munka eredményének bemutatása plénum előtt történik. aknumtroposC 

17 Tréning kártya 2009 (Páll Éva, Dobi Gabriella, Csontos Kitti, Koncz Magdolna)
1. Rugalmas, a résztvevők kreativitását megragadó. 2. A résztvevőknek kevés idő alatt kell új munkamódszereket, gondolkodási és viselkedésformákat elsajátítani, kitalálni. 3. Az új ismereteket nem elméletben, hanem tevékenységek során csoportmunkában sajátítják el. 4. Jellemző rá a vizuális megjelenítés. 5. Tréner és a résztvevők között a viszony partneri és egyenrangú. 6. Fő cél: a tagok segítése a személyiségfejlődésben.

18 Tréner kártya 2009 (Páll Éva, Dobi Gabriella, Csontos Kitti, Koncz Magdolna)
1. Képes függetleníteni magát saját véleményétől. 2. A munka folyamatában semleges. 3. Valamennyi partner véleményét egyformán kezeli. 4. A csoport tagjait segíti a személyes fejlődésben. 5. Értékelésük: nem direkt és gyors, maximum észrevételeket tesz. 6. Tudatosan alkalmazza a csoportdinamika szabályait. 7. Felel a formai keretekért és a tréning tartalmáért.

19 Prezentáció és moderálás kártya/1 2009 (Kuti Szilvia, Sós Tekla, Bóday Szilvia, Fábián Benita)
1. A csoportmunka fontos eleme 2. Két fajtája van, a hagyományos és a high tech 3. Rendszerint rövid ideig tart, perc 4. A hagyományosnak a tábla és a kréta az eszköze, még a high tech fajtájának a számítógép, és a projektor. 5. A foglalkozás vezetője eszközeit egy alumínium bőröndben hordja 6. Megjelenítésének fő eszközei: plakát, kártyák, kérdések (színes és látványos). 7. Szűk szabályszerűségek között kell maradni, perc, áttekinthetőség, betűméret.

20 Prezentáció és moderálás kártya/2 2009 (Kuti Szilvia, Sós Tekla, Bóday Szilvia, Fábián Benita)
8. Meghatározott előkészítés és tervezés alapján világosan megfogalmazódik a rendezvény célja, az eredmények feldolgozása. 9. Csoportkohézió kialakítása: bizalom elvére épülve. 10. Vezetője fontos, hogy tudjon új ismeretek hatékonyan átadni a csoport tagjai felé. 11. Fontos eleme a megismerkedés, és a ráhangolódás. 12. Fontos a vezető és a csoport közötti kommunikáció és együttműködés. 13. Lezárása, egy csoport szintű záró beszélgetés, ekkor a vezető ismerteti a további együttműködési lehetőségeket (nevek, címek ismertetése).

21 Esetjáték kártya 2009 (Szitás Dóra, Lukács Anita, Nyeste Tímea, Mucza József ablak/2)
A szituációs játékok egyszerűbb és könnyebben előkészíthető, rövidebb időt igénylő, mégis hasznos fajtája. A valóság egyetlen konfliktusát játsszák el eszközök bevonásával. A résztvevők csoportmunkában kialakítják saját megoldási javaslataikat. Az eltérő javaslatokat vitára bocsátják, és a foglalkozásvezető értékeli. Az incidens módszer annyiban különbözik tőle, hogy 2-3 fontos dolgot nem ad meg a foglalkozásvezető.

22 Víziómunka kártya (Szitás Dóra, Lukács Anita, Nyeste Tímea, Mucza József ablak/2)
A szerepjáték egy speciális esete. Feltétele, hogy ismerjék a megváltoztatni kívánt területet, de nem kell érintettnek lennie. A megterhelő jelennel szemben pozitív képet nyújt. Egy teremben szervezzük. Mit akarunk együtt elérni? Munkaszakaszai: múlt, környezet, jelen, vízió, megvalósítás.

23 Szerepjáték kártya 2009 A szituációs játék népszerű formája
A résztvevők drámajátékszerű megoldásokat alkalmaznak Mindenki részese – vagy szereplőként vagy megfigyelőként A cél az, hogy a szereplők jól formálják meg a személyiségtípusok gondolkodásmódját A játék ideje néhány perctől percig is terjedhet Van előzetes és utólagos fajtája Előkészítése gondosan töténik Szükséges a háttér és az instrukciók pontos leírása Fiktív és autentikus fajtája is van

24 Hallgatói bemutatók/2009 (

25 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/1 2009
Téma: A Nemzeti Ifjúsági Stratégia Team-tagok: Kuti Szilvia Sós Tekla Bóday Szilvia Fábián Benita

26 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/2 2009
Cél: NIS megismertetése az x ifjúságsegítő hallgatók csoportjával Helyszín: BEIK Zivatar utca

27 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/3 2009
Előkészületek: A konferencia terem berendezése, Ebéd megrendelése, Kávé, Tea, üdítő, víz stb. biztosítása, Humán infrastrukturális igény: - 2 előadó - 4 NIS munkacsoporttag Kellékek: 5 laptop, projektor, vetítővászon, A/4-es papírok, tollak, filcek, asztalok, székek

28 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/4 2009
PROGRAM 9:00- 9:30 Regisztráció 9:30- 10:30 A előadó (Ifjúságpolitikai intézményrendszerek Magyarországon, miért szükséges a stratégia?- kitekintés EU ifjúságpolitikára, milyen a stratégia szerkezete) 10:30-10:40 szünet 10:40-11:40 B előadó (Ifjúság élethelyzete- demográfia, oktatás, mobilitás, foglalkoztatás, egészségi állapot, devianciák, közösségi feladatvállalás, szabadidő eltöltés) 12:00-13:00 ebéd

29 Előadás, csoportmunka megtervezése és bemutatása/5 2009
13:00-15:00 csoportmunka ( véletlenszerű csoportalkotás játékkal) csoportok feladata: a NIS-sel kapcsolatosan kitalálni egy átfogó/horizontális/ specifikus célokat az ifjúságüggyel kapcsolatban (4 szakember beül) 15:00-16:00 a csoportok prezentálnak egymásnak (vitára való lehetőség) 16:00-16:15 szünet 16:15-19:00 a szakemberek beszámolója a NIS jelenlegi célrendszeréről + kerekasztal beszélgetés + a nap értékelése

30 Animáció 2009 (Pál, Szitás, Csontos)
A Nemzeti ifjúsági stratégia – előadáshoz és csoportmunkához tervezett és levezetett játék témája, „tárgya”: a szív (megható volt!)

31 Tréning/1 (Speckó-csoport: Varga, Nagy, Mucza, Dárdai)
Csapatépítő tréning 9:00-10:00 Bevezetés, Ismerkedés Tájékoztatás az egész napos programokról. Ismerkedéses játékok: plüssállatokkal Meghatározott rendben Sok plüssel Eszközigény: 20 plüss 2 fő animátor, akik levezetik a játékokat. 10:00-11:30 1. blokk – Csapatépítés ejtőernyővel Vihar gomba Iglu Színcser Eszközigény: 1 db. Ejtőernyő 1 animátor, aki levezeti a játékokat 11:30-12:00 Szünet

32 Tréning/2 (Speckó-csoport: Varga, Nagy, Mucza, Dárdai)
12:00-13:30 2. blokk – Csapatépítés Játékosan Rántotta? Eszközigény: tojás, szívószál, olló, drót, ragasztó, fonál Csoportos Activity (történetet előadni) Lepedőfordítás (eszközigény: lepedő) 2 animátor, akik levezetik a játékokat 13:30-14:30 Ebédszünet 14:30-16:00 3. blokk – Csapatépítés a kommunikáció szintjén Sorba állás, a metakommunikáció segítségével születési dátum szerint növekvő sorrendbe kell a játékosoknak állni (eszközigény: egy kötél) Szimbólumos egymással háttal ül két játékos, az egyikük kap egy képet amit el kell magyaráznia a másiknak és akinek le kell rajzolnia az elmondottak alapján (eszközigény: fényképek, papír, toll) Székes – Átlós (eszközigény: székek) 2 animátor, akik levezetik a játékokat. 16:00-16:15 Szünet

33 Tréning/3 (Speckó-csoport: Varga, Nagy, Mucza, Dárdai
16:15- Értékelés Kérdőív (eszközigény: papír, toll) Székek 1-5-ig amennyire tetszett neki oda üljön, ha már elfoglalták a helyet, akkor egymás ölébe ülnek  (eszközigény: 5db szék) 1 animátor, aki levezeti az értékelést

34 Élménypedagógia 2009 (Utólagos – 2010 - megjegyzés: összekeveredett a két csoport?)
Csapatépítő tréning:ejtőernyő, metakomm. Megértése,értékelés kérdőívvel – székre ülve fejezik ki az elégedettséget Játék: sorbanállás – házszám szerint táborszervezésCsapatépítő tréning 9:00-10:00 Bevezetés, Ismerkedés Tájékoztatás az egész napos programokról. Ismerkedéses játékok: plüssállatokkal Meghatározott rendben Sok plüssel Eszközigény: 20 plüss 2 fő animátor, akik levezetik a játékokat. 10:00-11:30 1. blokk – Csapatépítés ejtőernyővel Vihar gomba Iglu Színcser Eszközigény: 1 db. Ejtőernyő 1 animátor, aki levezeti a játékokat 11:30-12:00 Szünet 12:00-13:30 2. blokk – Csapatépítés Játékosan Rántotta? Eszközigény: tojás, szívószál, olló, drót, ragasztó, fonál Csoportos Activity (történetet előadni) Lepedőfordítás (eszközigény: lepedő) 2 animátor, akik levezetik a játékokat 13:30-14:30 Ebédszünet 14:30-16:00 3. blokk – Csapatépítés a kommunikáció szintjén Sorba állás, a metakommunikáció segítségével születési dátum szerint növekvő sorrendbe kell a játékosoknak állni (eszközigény: egy kötél) Szimbólumos egymással háttal ül két játékos, az egyikük kap egy képet amit el kell magyaráznia a másiknak és akinek le kell rajzolnia az elmondottak alapján (eszközigény: fényképek, papír, toll) Székes – Átlós (eszközigény: székek) 2 animátor, akik levezetik a játékokat. 16:00-16:15 Szünet 16:15- Értékelés Kérdőív (eszközigény: papír, toll) Székek 1-5-ig amennyire tetszett neki oda üljön, ha már elfoglalták a helyet, akkor egymás ölébe ülnek  (eszközigény: 5db szék) 1 animátor, aki levezeti az értékelést Készítették: Kuti Szilvi Juhász Nyitó Zsuzsanna Benkocs Ágnes 2009. április 1.

35 Szocializáció/1 2009 (Sós, Cserna, Bóday)
Szocializálódj szabadon!!!! Sokoldalú kompetenciafejlesztés -3 napos képzés Interaktív, nem-formális képzés, ami a meglévő tudásokra épít, s animációs játékokkal egészül ki. Minden blokk végén és a legvégén értékelés. 25 fő egyetemista és főiskolást várunk.(csapatmunkát, aktív tevékenységet, építő jellegű foglalkozásokat és az adott témákat szeretik…). Tervezés: Játékkipróbálás, helyszín, konzultáció oda-vissza, hónnapokkal előtte leszervezés, anyagok , emberek beszerzése… Előadók: Magdi- Kutyás terápia- helyszínen ki is lehet próbálni Tekla-sportoló vendégek, beszélgetés, teszt Timi-Művészettel nevelés-vetítés, művészeti oktatás fontossága (gyermekrajz, tanórák, pszichológus, művészetterápia)-rajzelemzés a végén Citu- Ifjúsági szubkultúra- zenei csoport, lázadás, szerepjáték, filmvetítés, játékok, hangszeres programok… Era- Önkéntesség-beszélgetés, miért fontos, hol lehet Magyarországon, tesztek kiértékelés, népszerűsítés (15 perces videofilm, vagy film, reklám, plakát)-résztvevők csoportokban, vendégek…

36 Szocializáció/2 2009 (Sós, Cserna, Bóday)
Minden nap 9-17-ig vannak a programok, utána pihenés, elmélyülés a témákban igény szerint, este „kis buli”. Ismerkedős, animációs játékok (jégtörő). Dobálós, kérdezz-felelek… Csoportalakítások (változatos, aktív) bevezető beszélgetések minden téma előtt végén: óriás társasjáték (bábu= emberek, maguk a résztvevők…) vetítés a 3 nap képeiből (emléklap, dvd, póló=minden résztvevőnek) TORTA Eszközigény: Kv, tea, nasi, szerződés, jelentkezési lap, hirdetőlap, óriástársasjáték eszközei, plüssállatok, zene, laptop, projektor, hangszerek, tesztek, tollak, ragasztók, újságcikkek, képek, diktafonok, féynképezőgépek, jelmezek, ragasztó, színeslapok, kistábla, elem, töltő, dvd író, dvd, pólók, torta, emléklapok… Emberigéyn: Szervezők, fotósok, technikusok, meghívott vendégek

37 Tréning 2009 (Fiatalok szükségletei –csoport: Telek, Tamás, Ádám, Varsányi,Szilágyi)
Hátrányos helyzetűek beilleszkedése (a leírás elmaradt)

38 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu
Köszönöm a figyelmet! Monoriné Papp Sarolta

39 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu
Köszönöm a figyelmet! Monoriné Papp Sarolta


Letölteni ppt "7. Előadás A felnőttoktatás főbb módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések