Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Dr. Hodnik Ákos NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Dr. Hodnik Ákos NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály."— Előadás másolata:

1 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Dr. Hodnik Ákos NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály

2 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Néhány számadat…: 2009-ben: –38 db. csődeljárás –13.500 db. fa –11.700 db. va 2010-ben: - 131 db. csődeljárás indult → 28 esetben lett csődegyezség - 15.700 db fa - 13.000 db va 2011-ben: –101 db. csődeljárás indult → 21 esetben lett csődegyezség –19.700 db. fa –22.500 db. Va !!! (70%!)

3 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Tevékenységét megszüntető gazdálkodó szervezetek / újonnan alakulók: 2009-ben: 21.947 megszűnt / 52.252 db alakult 2010-ben: 23.909 megszűnt / 53.602 db alakult 2011-ben is hasonló arány... Felszámolási terület állománya: 250 revizor / 43.000 ügy (2011-ben) 1,2 revizori nap / vizsgálat...

4 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok •Az adóhatóságot érintő lényeges változások felszámolási, cégjogi szempontból: –Adóregisztrációs eljárás bevezetése (fantomizálódás megelőzése érdekében) –Kötelező ellenőrzés kényszerének eltörlése a felszámolás alá kerülő adózók esetében (érdemi ellenőrzések, felelősségi szabályok hatékony érvényesítése érdekében) –Kényszertörlési eljárás bevezetése (állomány tisztítás, utókezelés, felelősség érvényesítés érdekében)

5 Adóregisztráció = az adózó által bejelentett [16. § (3) és 17. § (3) bk.] és a saját nyilvántartásban szereplő adatok összevetése. Bejelentkezés (Art. 16. §-a) Adóregisztrációs eljárás (cégjegyzésre kötelezett) - 17. § (1) bk. b) - Adószám kiadása Adószám megtagadása Egyéb adóköt. Egyéni váll.

6 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Megtagadási okok: Ha az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy kft/, zrt. 50 %-ot meghaladó, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja/részvényese, a) olyan másik cégnek volt, vagy jelenleg is vez.tiszt.-je/tagja, amely: - a.sz.-kérelem benyújtásának napján 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 (legnagyobbak: 30) millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik - kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az 15 (30) millió forintot meghaladó adótartozással szűnt meg (FA, KTA!!!) - adószámát (megelőző 5 éven belül) az adószám felfüggesztését követően, vagy meghatározott egyéb okból jogerősen törölte b) ő maga rendelkezik 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 (30) millió forintot meghaladó adótartozással a kérelmezéskor.

7 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Kimentési lehetőségek: Ha az érintett vezető tisztségviselő, tag kimentési kérelmében bizonyítja (tartozásos adózónál), hogy: a) az adótartozást az azt felhalmozó adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés/szolgáltatás ellenértékét a vevő(i) részben/egészben nem egyenlítették ki, és b) ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri, vagy meghaladja (illetőleg a felszámolás kezdő időpontjában elérte, vagy meghaladta), és c) a követelések érvényesítése, behajtása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

8 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok „Cégtemető-ellenes szabályok”: Nem lehet: 1.sz. társaság tagja vagy szerezhet többségi részesedést: - akinek felelősségét Cstv/Ctv. alapján a bíróság megállapítja a ki nem elégített tartozásokért és azt nem fizette meg; más társaság vez.tisztje: - akinek felelősségét Cstv/Ctv. alapján a bíróság megállapítja a ki nem elégített tartozásokért és azt nem fizette meg; - akivel szemben cégbíróság pénzbírságot szabott ki és nem fizette meg; - aki mögöttes helytállási kötelezettségének nem tett eleget (Bt, Kkt); más társaság vez.tisztje/kizárólagos v. többségi részesedésű tagja: - aki megszüntetési eljárás miatt törölt cég vt-je, kiz. vagy többségi tagja volt; Nem szerezhet többségi részesedést társaságban: - aki mögöttes helytállási kötelezettségének nem tett eleget (Bt, Kkt); (Időkorlát: végrehajtástól/törléstől számított 5 év)

9 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Art. 89. § (1): megszűnik a felszámolás alá kerülő adózók kötelező ellenőrzése (de végelszámolásnál marad) - az ellenőrzésre kiválasztás speciális szempontjainak meghatározása - az adóhatóság kockázat-elemzési rendszereinek használatával azon adózói kör meghatározása, akiket le kívánunk ellenőrizni

10 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Kevesebb, de célzott ellenőrzés, melynek célja: - felszámolás alá kerülő, de vagyonos cégek figyelemmel kísérése, vagyoncsökkentés megakadályozása - foglalkoztatottak jogviszonyának tisztázása - visszaigénylések (különösen EU-ítélet miatti visszaigénylésekre tekintettel) fokozott ellenőrzése - fedezetelvonó jogügyletek megtámadásának (Cstv. 40. §) alátámasztása - felelősségi perek megindításának alátámasztása - korlátozott felelősség áttörésére (Gt. 50. §) irányuló adóhatósági kötelezések alátámasztása - büntető jogi felelősségre vonás és erre alapozott adóhatósági kötelezések alátámasztása

11 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Kényszer va. helyetti egyszerűbb eljárás lenne a cél... Elrendelésének esetei (cégbíróság, hivatalból): - ha törvényességi eljárásban a céget megszűntnek nyilvánítja (beszámoló elmulasztása, fantom is!) - 3 éven belül nem fejeződik be a va. - nem tér át az általános szabályokra a végelszámoló Menete => Cégközlemény a megindításról: - hogy akinek követelése van vagy - bírósági/hatósági eljárásról tud - v.mely vagyontárgyra igényt tart, jogosultja 30 napon belül jelentse be.

12 A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Egyidejűleg felhívja a cég vt-jét, tagjait (ha elérhetőek), hogy adjanak infót cég vagyonáról, kötelezettségeiről + felszólítja hogy igazolja az Art.-ben előírt kötelezettségek teljesítését (az még kérdés, hogy milyen formában és mit) Cégbíróság @-megkeresi a nyilvántartásokat és innentől ketté válik az eljárás: - ha nincs elegendő vagyon => törli a céget és a vt-őt, egyedüli/többségi tagot eltilja => végzés CK - ha van elegendő vagyon (vagy vagyonkimentés történt) => f.a. elrendelése hivatalból értesítése alapján

13 Szigorodó felelősségi szabályok: Kényszer-törlési eljárást követően ki nem elégített tartozásokért, hitelező keresete alapján (90 napon belül), a bíróság megállapítja a korlátlan felelősségét: - a kft/rt. legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tagjának - kt. megindulását megelőző 3 éven belül részesedését átruházó, többségi befolyású tagnak. - azoknak, akik a cég vezetői voltak a kényszer-törlés elrendelését megelőző három év időszakában, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal csökkent a gazdálkodó szervezet vagyona, vagy meghiúsították a hitelezők követeléseinek kielégítését, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. (u.az, mint a Cstv. 33/A.)

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! :-)


Letölteni ppt "A csődtörvény módosításokkal kapcsolatos speciális adóhatósági változások és új feladatok Dr. Hodnik Ákos NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések