Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan tudunk a tengeren hajózni iránytű nélkül?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan tudunk a tengeren hajózni iránytű nélkül?"— Előadás másolata:

1 Hogyan tudunk a tengeren hajózni iránytű nélkül?
Fellner Ákos MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottság VII. Workshop, március, 4. BKF

2 A kollektív tudattalan helye a termelőerők között
A tudástőke elemei: Szervezeti tőke Ügyféltőke Kompetencia tőke (Sveiby 3-6) 1 Collective Unconscious (Archetipes) 2 Individual Unconscious 3 Skill 4 Know-How 5 Expertiese 6 Competence

3 Miért szükséges a TM-nek a kollektív tudattalannal foglalkoznia?
A kollektív tudattalan kollektív, azaz földrajzi és gazdaságpolitikai határoktól független Időben nem fragmentált, minden történelmi korban tapasztalható Termelési tényező(tulajdonolható, értékképző) A kollektív tudattan Jung által archetípusok nevezett pszichikai entitások. A kollektív tudattalan nem az individuális tudattalanok összessége, azokkal szemben tapasztalatilag önálló entitásként lép fel archetípusok formájában. A kollektív tudattalan archetípusai tudattalanok, pontosabban tudatelőttes képződmények (archetípusok), így felismerésük külön szakértelmet és türelmet igényel, másrészről a Polányi Mihály jellemezte tacit tudás területére tartoznak A kollektív tudattalan a személyiség szerkezetén keresztül befolyásolja az egyéni tudattalant, s ezáltal az individumok gondolkodását, viselkedését, értékrendjét. A kollektív tudattalan, azaz az archetípusok önmagukban nem menedzselhetők, azonban az egyének hozzájuk való viszonya igen. A kollektív tudattalan illetve annak archetípusainak vizsgálata egy lehetséges megközelítési módja a tudástranszferek leírásának.

4 Az empíria problémái A kollektív tudattalan (archetípusok) kutatása nehéz Nem áll rendelkezésre statisztika Nem számszerűsíthetők Az elsődleges forrásuk a klinikumból és a vallásokból származnak (elmebetegek analízise, mitológiák, vallási szövegek) Nagy mértékben intuíciókra vagyunk hagyatkozva Pszichikai szövedékek sorozata vezet hozzájuk (álmok, fantáziák, látomások, hallucinációk) Az archetípus önállónak mutatkozó képződmény, nem az egyén szintetizálja, mégis képes teljesen megszállni az egyént (pl skizofrénia) Az archetípusok megközelítése alázatot kíván

5 A tudástranszfer prototípusa: a Mester-Tanítvány
Sveiby szerint a tacit tudás átadása elsődlegesen ezen a reláción keresztül történik Ezt megerősíti mind az ősi termelő, mind pedig a céhes rendszerű társadalom Ez a prototípus korunk posztmodern világában sem változott. Ezt látszik megerősíteni Nonaka-Takeutchi amikor a keleti és nyugati menedzsment szemléletet hasonlítja össze A M-T reláció mindig ambivalens, ennek az ambivalenciának a megértése kitüntetett jelentőségű a TM számára. Jung a keresztény-mór alkímián keresztül kimutatja, hogy a M-T viszony voltaképpen nem 2 ember, hanem 2 archetípusnak a kapcsolata, így a reláció megértése a kollektív tudattalan működésének tanulmányozása adja.

6 A tudástranszfer alkimikus hatszöge (Jung alapján)
Mester Apa Anya Tanítvány Anima Animusz

7 Lépések az Animus/Apa archetípus megértése felé (esettanulmány)
Fiatal nő apja halála után egy vallási írásban azt olvassa, hogy aki káromkodik, az elkárhozik. Apja életében sokat káromkodott, és miután ő olvasta az iratot, és szorongásos zavart kapott azon, hogy apja a pokolra került-e vagy a mennybe. Ekkor házastársi válság kezdődött azzal a férfivel, akivel a házasságát apja ellenezte (animus megjelenése, férfi rivalizálás), úgy érezte, apja elkárhozásának ő (nő) az oka, azzal, hogy bosszantotta apját (aki ezért káromkodásra kényszerült) . Apja egy másik férfit nézett ki lányának, akit felkarolt. A (másik) férfi engedelmes, behódoló típus volt, ezért a nő azt kezdte érezni, hogy elrontotta a házasságát és az apja által kijelölt férfihoz kellett volna hozzá mennie. Mivel a nő úgy érezte életét már nem kormányozhatja apja akarata szerint, ezért meg akart halni, és apjával együtt pokolra kerülni. Az apa imágó tipikus archetipikus eleme a túlvilágból való írányítottság érzete. Ez rendkívüli pszichés energiával ruházza fel az Apa archetípusát.

8 (vallási példa) az Apa archetípus jellemzése Tóbiás Könyve alapján
Jung az apa imágó kifejtéséhez a Tóbiás Könyvét hozza példának Sára hétszer megy férjhez, de mind a hét férje a házasság kötést követően meghal. Azmódeus szelleme követi a férjeket és megöli őket. Tóbiás a nyolcadik férj. Sára kéri Istent, védje meg a férjét és ő maga se jusson többé ilyen szégyenbe. (A szolgálók is megvetik férjtelensége miatt, ami a zsidó kultúrában nagy szégyennek számított.) Sára apja (Raguel) az éjszaka titkoban sírt ásat Tóbiásnak, azoban a férfi életben marad. A nyolcas szám a tökéletesség szimbóluma a zsidó gondolkodásban, így Tóbiás Azmódeussal szemben a tökéletességet jelképezi. Jung az apa imágót Raguel-Azmódeus ellentéteként határozza meg.

9 Az esettanulmány konklúziói az Ainmus/Apa archetípus tekintetében
Az Animus nem szükségszerűen jár együtt az Apa archetípussal Viszont az Apa archetípus mindig szükségszerűen együtt jár az Animusszal Nem puszta szubjektív komplexus Kettős természetű (segítő-pusztító) Az individualizáció része Erős driver feszültéggel bír (túlvilágról hat, irányító) A tudattalan archaikus rétegeit érinti Kulturális, földrajzi, vallási, politikai, társadalmi különbségektől függetlenül hat az egyénre

10 Lépések az Anya/Anima archetípus irányába (esettanulmányok)
Jung párterápiás megfigyelései A tartalmazó/tartalmazott problémája A férfit érzelmileg teljesen a nő tartalmazza, a férfi szellemileg teljesen a nőt tartalmazza A tartalmazó mindig komplexebb személyiség mint a tartalmazott így benne szükségszerű hasadás keletkezik: a tartalmazott saját visszatükröződését megtalálja a tartalmazóban, azonban a tartalmazó ezt nem találja a tartalmazóban Így a tartalmazó fél disszociatív depresszióba esik, ami jobbára tudattalan szinten marad számára Ilyenkor kínálkozik a megoldásra a gyerekszülés, amiben a gyerek újra tartalmazott lehet, amiben az anya mint tartalmazó visszatükrözve láthatja magát

11 (vallási példa) Ajase/Ayesha: a pusztító nő/anya
Lelőhely: Nirvána Sutra Ajase indiai hercegnő félni kezd, hogy női vonzereje immáron nem elegendő férje megtartásához, így gyermeket szül neki Azonban amint megszüli fiát ambivalens érzései támadnak ,mert úgy érzi, férje szeretete már nem kizárólag őrá irányul, így meg akarja ölni gyermekét Ajase a tibeti buddhizmusban Ayesha néven megtalálható, aki egyben a befogadó-szerető női istenség, másrészről a pusztító-eltaszító. A görög mitológia az alakot Perszefoné néven jegyzi, aki Demetér (a föld istennőjének) lánya és a Hádész királynője. Akit Perszefoné megszeret, azt azonnal el is nyeli az alvilág. Ez kifejezi, hogy az Anya imágó ugyanolyan ambivalens, mint az Apáé (egyszerre van jelen benne a pusztítás és az elfogadás) Jung megjegyzi, hogy Ayesha archetípusa egyben az Animáé is.

12 Az esettanulmány konklúziói az Anima/Anya archetípus vonatkozásában
Az Anima nem szükségszerűen jár együtt az Anya archetípusával Azonban az Anya archetípusa mindig tartalmazza egyben az Animát is Nem puszta szubjektív komplexusokról van szó: Kettős természetű (befogadó-pusztító) Az individualizáció része Erős driver feszültéggel rendelkezik (szexuális egyesülés, csábítás, szülés) A tudattalan archaikus rétegeit érinti Kulturális, földrajzi, vallási, politikai, társadalmi különbségektől függetlenül hat az egyénre

13 A tacit tudás transzferációja (kiindulás Nonaka- Takeutchi)
Az Apa-Anya/Anima-Animus archetípusainak szerepe a TM vonatkozásában I.) A tacit tudás transzferációja (kiindulás Nonaka- Takeutchi) Father-Anima Tacit Explicit Mother / An imus Father - An ima Tacit Socialization Externalization Explicit Internalization Combination Mother-Animus

14 A tacit tudás szervezeti transzferációja (kiindulás Nonaka-Takeutchi)
Az Apa-Anya/Animus-Anima archetípusainak szerepe a TM vonatkozásában (II.) A tacit tudás szervezeti transzferációja (kiindulás Nonaka-Takeutchi) Father-Anima A= Father-Anima B= Mother-Animus Mother-Animus Level of Company B A Level of Division Teams

15 Gyakorlati következtetések a tudástranszferációra nézve
A TT első és második lépésekor (S-E, E-C) a Mester elsődlegesen (major) Apaként és másodlagosan (minor) Animaként, a Tanítvány major Anyaként és minor Animuszként funkcionál A TT harmadik és negyedik lépésekor (C-I, I-S) a Mester major Anyaként és minor Animuszként, a Tanítvány major Apaként és minor Animaként funkcionál Következtetések a szervezeti tudástranszferáció vonatkozásába: A Company major Anyaként és minor Animusként viselkedik a Team-mel szemben. A Team major Apaként minor Animaként viselkedik a Company-val szemben. A Company visszafelé major Apaként minor Animaként viselkedik a Divisio-val és a Team-mel szemben, a Team és a Divisio pedig major Anya minor Animusként viselkedik a Company vonatkozásában. Ugyanezen viszony jelentkezik a Team és a Divisio relációjában.

16 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Hogyan tudunk a tengeren hajózni iránytű nélkül?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések