Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gordos Tamás vezető projekt menedzser Közkincs Bizottság 2006. szeptember 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gordos Tamás vezető projekt menedzser Közkincs Bizottság 2006. szeptember 7."— Előadás másolata:

1 Gordos Tamás vezető projekt menedzser Közkincs Bizottság 2006. szeptember 7.

2 Stratégiai Terv, 2007-2013 Megbízó: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Kezdés: 2004. október „Befejezés”: 2005. november (KMRFT jóváhagyás) Szakmapolitikai iránymutatás: Regionális Munkacsoport Partnerség:RMCS, e-hírlevél, honlap, hírújság, fókuszcsoportok, fórumok, konzultációk Vezérmotívum: „A kreatív régió”

3 Kiemeltterületek Dunavölgy • Dunakanyar • Budapest érintett kerületei • Ráckevei Soroksári Dunaág M0-ás gyűrű sávja: mint agglomerációs interface Termál klaszter Duna – Tisza közi homokhátság

4 •Kooperáció, hálózati együttműködések •Kulturális gazdaság (termékek és szolgáltatások) •Turizmus, szabadidő-gazdaság •K+F „tudásipar” •Üzleti szolgáltatások (beleértve az inkubációt is) •„Alkonygazdaság” (‘silver economy’) •Környezetipar, környezet- és természetvédelem •Város(rész) központok megújítása (komplex Főutca programok) Kiemelt témák

5 Megvalósítás : NFT2 – Közép-Magyarországi Regionális Operatív Programjából (KMROP) 1. Direkt projekt- finanszírozás Elsősorban  kiemelt területeken  kiemelt témákban 2. Pályázati alapok  az összes többi területen és témában

6 A hazai tervek rendszere

7 OP-k rendszere az NSRK 2006. áprilisi változata szerint KMROP = kb. 400 milliárd forint (!)

8 GKM ERFA +KA ÖTM IRM, stb. ERFA Budapest pólus program ERFA SZMM, EüM, OKM ERFA Kiemelt programok Duna, Termál KMR OP ~400 Mrd Ft Az ágazatok is csak a KMR forrás terhére fejleszthetnek KvVM ERFA + KA

9 Az ütemezés szükségessége Itt kell a forrásokat felszívni !!! * Az NFT1 leszerződött forrásainak növekedési görbéje (Ft, 2004-2005) Tipikus adszorpciós görbe*

10 Amit még nem tudunk a jogszabályi háttér hiánya miatt •Támogatás intenzitások mértéke (önrész szükséglet) •Hazai társfinanszírozás mértéke •Pénzügyi elszámolhatóság: • például: el lehet-e majd számolni tervezést, és ha igen akkor mekkora százalékban •Kohéziós Alap nagysága a KMR-ban (GKM, KvVM)

11 Tervezési szintek STRATÉGIAI TERV OPERATÍV PROGRAM A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése elsősorban a közösségi és környezetkímélő közlekedés területén A minőségi élethez szükséges tényezők javítása, fejlesztése A Régió köz- szolgáltatási szektorának, intézmény- rendszerének fejlesztése az EU irány- vonalainak megfelelően Humán- erőforrás fejlesztés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően A Régió specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció orientált fejlesztések támogatása Műveletek= - pályázatok - direkt projektek Műveletek

12 •A Régió specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció orientált fejlesztések támogatása •Humán-erőforrás fejlesztés a társadalmi kohézió érdekében a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően •A Régió közszolgáltatási szektorának, intézmény- rendszerének fejlesztése az EU irányvonalainak megfelelően •A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése figyelemmel a közösségi és környezetkímélő közlekedésre •A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti tényezők revitalizálása PRIORITÁSOK PRIORITÁSOK (No. 1. versenyképesség!)

13 A Régió specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció orientált fejlesztések támogatása • Kis- és középvállalkozások megerősítése • A Régió magas hozzáadott értékű tevékenységeinek fejlesztése •Pl. turizmus, szabadidő gazdaság • Kutatás-fejlesztés támogatása és innovációs tevékenységek ösztönzése a régió tudásbázisára alapozva • Modern üzleti környezet kialakítása • A Régió nemzetközi pozícióinak erősítése •határon átnyúló gazdasági kapcsolatok • Horizontálisan kezelt területek

14 Humánerőforrás-fejlesztés a társadalmi kohézió érdekében a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően •A képzési szerkezet és a munkaerő-piaci igények összehangolása •A felsőoktatási szolgáltatások továbbfejlesztése; tudásrégió megalapozása •Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szegregációjának megelőzése •A munkaerőpiacra való visszatérést támogató közösségi alapú szolgáltatások biztosítása •Hiányzó szociális ellátások pótlása, megszervezése, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése •Környezet- és egészségtudatos szemlélet terjesztése (szemléletformálás) a Régió társadalmának minden szintjén •Társadalmi részvétel és innováció fokozása Nem KMROP!

15 A Régió közszolgáltatási szektorának, intézmény- rendszerének fejlesztése az EU irányvonalainak megfelelően •A közszolgáltatást végző intézmények infrastrukturális korszerűsítése, intézményi kapacitások bővítése •Meglévő közszolgáltatások színvonalának emelése, újak indítása •Info-kommunikációs technológiák bevezetése és alkalmazása az intézményekben

16 A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti környezet revitalizálása •Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése (szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás, alternatív energetika) •Természetvédelem, természeti környezet rehabilitációja •Települési központok, közterületek fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével •Város-rehabilitációs programok •Barnamezős területek rehabilitációja

17 A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése figyelemmel a közösségi és környezetkímélő közlekedésre •A közösségi közlekedés versenyképességének javítása, különös tekintettel a kötöttpályás közlekedésre •Környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása •Haránt-irányú közlekedési kapcsolatok fejlesztése •Környezetkímélő szállítási módok fejlesztése

18 Amin még dolgozunk… A későbbi változatokban szerepel:  Részletes pénzügyi tábla  A végrehajtás intézményrendszere  Direkt finanszírozásban részesülő projektek (nagyprojektek) listája  Indikátorok

19 Menetrend A Tanács elfogadta a KMROP 2. munkaközi változatát 2006. március 28. A társadalmasítás zárása2006. május A KMROP 3. változatát elfogadta a Tanács2006. július 26. Előzetes egyeztetése az Európai Bizottsággal2006. július vége A végleges KMROP-t elfogadja a Tanács2006. szeptember A KMROP benyújtása az Európai Bizottságnak2006. október vége Regionális Akcióterv kész (~ pályázati kiírás)2006. november vége Első pályázatok megjelenése2007. január

20 PARTNERSÉG Műhelymunkák száma: 20, ebből: 15 kistérségi + 5 kerületi Műhelymunkákon részt vettek száma: 300 fő 224 fő kistérségi +76 fő kerületi Ebből önkormányzati munkatárs:123 civilszervezet:19 vállalkozás:30 egyéb:128 Beérkezett projekt-ötletek száma: > 1000 db (2006. július) Kistérségek, kerületek, települések

21 A Közép-magyarországi régió (komplex) Operatív Programja letölthető a Régió honlapjáról: www.kozpontiregio.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gordos Tamás vezető projekt menedzser Közkincs Bizottság 2006. szeptember 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések